یکشنبه , ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
خانه / اندیشکده حکمرانی جهانی / زخمهای کهنه یا زخم کاری؟
پسر احمدشاه‌ مسعود لباس رزم می‌پوشد
پسر احمدشاه‌ مسعود لباس رزم می‌پوشد

زخمهای کهنه یا زخم کاری؟

زخم کهنه به مسایل و مشکلاتی گفته می شود که از قدیم وجود داشته و گاهگاهی سرباز می کند ولی زخم کاری در واقع آخرین زخمی است که کسی برمی دارد و بعد از ان باید غزل خداحافظی را بخواند دشمنان اسلام زخم های کهنه دارند ولی از اسلام زخم کاری می خورند! و این خلاصه مبارزه حق و باطل در طول ۱۲۵هزار سال از تولد حضرت آدم بر روی زمین است. اولین زخم کهنه این است که اصلا وجود خدا و آدم و حوا و بهشت و جهنم را نفی کنند. زیرا به نفع آنها نیست که حساب و کتابی در کار باشد و حق مظلومان نوشته شود و روزی انتقام آنها گرفته شود و حق به حق دار برسد. آنها می خواهند همه چیز را بخورند و بر همه کس  سوار شوند و عاقبت هم با خوشی تمام شود. اما نگهان دانشمندی پیدا می شود و زخم کاری بر انها می زند و با ازمایشهای دی ان ای ثابت می کند همه انسانها از یک پدرو ومادر زاییده شده اند که ۱۲۵هزار سال پیش بر روی زمین آمده است. دومین زخم کهنه آنها وجود دین و رعایت آداب مذهبی و خداپرستی است امری که ۱۲۴هزار پیامبر امدند و گفتند ولی اینها قبول نکردند. تا اینکه در آغاز قرن ۱۴ ناگهان رئیس جمهوری انتخاب شد که پیرو رهبری و ولی فقیه است و می خواهد دین را احیا کند و همه مردم را در سایه دین جمع کند. و این زخم کاری همه آنها را به کما برد. بایدن از شدت غیظ حتی تبریک هم نگفت. و دشمنان هم آچمز شدند و به لاک خود رفتند. اما چند روزی است که باز از لاک خود بیرون آمده سرک می کشند: رضا پهلوی از مردم خوزستان می گوید! کسی که تا دیروز می گفت من آریاییم و عرب نمی پرستم! پدرش از غیظ ضد عرب بودن لقب خود را آریا مهر گذاشت تا هم نژاد سامی را محکوم کند و هم بجای خدا پرستی خورشید پرستی را باب نماید. آنهاییکه حتی نماز را هم به فارسی می خواندند تا شدت نفرت خود را از عربها نشان دهند. چرا همه عرب پرست شدند؟ و به یاد خوزستان آه و ناله می کنند؟ چون می خواهند این خطه زر خیز و دروازه اسلام را از ایران جدا کنند. همانطور که بحرین و اروند را جدا کردند. فراموش کردند که همین ها بودند خوزستان را بی آب کردند! و گرد و غبار بر سرش ریختند. زیرا زمانی که جهادگران برای ابادی خوزستان می رفتند آنها را ترور می کردند تا هیچ جهادگری برای آبادی خوزستان نرود. آنها چهل سال است که در گوش خوزستان و سیستان و کردستان و ترکمن صحرا و غیره می خوانند که از دولت مرکزی نفرت داشته باشند حتی کمک دولت را خیانت تلقی کنند. در انها شیعه هراسی ایجاد کردند و گفتند اگر دولت در اینها آبادانی ایجاد کند شما را شیعه می کند. حتی رسم الخط فارسی و قرانی را تحریم کردند و مدارس دولتی را تحریم. آنها بودند که با ۱۷هزار ترور که آخرین آن در روز رژه ارتش بر همه جهانیان عرضه شد مردم را از نزدیک شدن به دولت می ترساندند. ۴۷۱روستای خوزستان آب شرب ندارد. و این بخاطر ان نیست که وزارت نیرو تخصص ندارد و یا در برنامه هایش نیست و یا بودجه تخصیص نداده که جناب خان هم همنوا با تمام ضد انقلاب آن را به کم کاری مسئولین نسبت می دهند بلکه این براثر تبلیغات دشمنان بود که مردم هیچگاه ماموران دولتی را به روستا راه نمی دادند. اما زخم کاری این بار از آستین خدا بیرون آمد! و همین ناله و گریه ضد انقلاب و دلسوزی برای مردم خوزستان باعث شد تا مردم به آغوش دولت برگردند. همینکه مردم اعتراض به کم آبی می کنند یعنی از دولت می خواهند که حضور پیدا کند. یعنی دولت دیگر دشمن نیست. بلکه خدمت گزار است. و دولت رئیسی باید این را درک کند.استانداری در انجا بگذارد که از این بازگشت مردم استقبال کند.

Old wounds or work wounds?

Old wound refers to issues and problems that have existed for a long time and occasionally make soldiers, but work wound is actually the last wound that someone removes and after that he must recite the lyric of farewell. The enemies of Islam have old wounds but wounds from Islam They eat something! And this is a summary of the struggle between right and wrong during the 125,000 years since the birth of Adam on earth. The first old wound is to deny the existence of God, Adam, Eve, heaven and hell at all. Because it is not in their interest to have an account and a book and the rights of the oppressed be written and one day their revenge will be taken and the right will reach the rightful. They want to eat everything and ride on everyone, and the end will be happy. But a scientist is found to be working on them, proving with DNA tests that all humans were born to a father and mother who came to Earth 125,000 years ago. Their second old wound is the existence of religion and the observance of religious rites and godliness, something that 124,000 prophets came and said, but they did not accept. Until the beginning of the 14th century, the president was suddenly elected, who is a follower of the Supreme Leader and the Supreme Leader, and he wants to revive religion and unite all people in the shadow of religion. And this work wound took them all into a coma. Biden did not even congratulate him on his anger. And the enemies were touched and went to their locks. But a few days ago, they came out of their locks and started walking: Reza Pahlavi talks about the people of Khuzestan! Someone who said until yesterday that I am an Aryan and I do not worship Arabs! Out of anti-Arab rage, his father nicknamed himself Arya in order to both condemn the Semitic race and promote sun worship instead of godliness. Those who even prayed in Persian to show the intensity of their hatred of the Arabs. Why did everyone become Arab? And do they sigh and moan in memory of Khuzestan? Because they want to separate this golden region and the gate of Islam from Iran. As they separated Bahrain and Arvand. They forgot that they were the ones who dehydrated Khuzestan! And they poured dust on his head. Because when the jihadists went to the village of Khuzestan, they were assassinated so that no jihadist would go to the village of Khuzestan. For forty years, they have been singing in the ears of Khuzestan, Sistan, Kurdistan, Turkmen Sahara, etc. that they hate the central government and even consider the government’s help as treason. They created Shiism in them and said that if the government creates prosperity in them, it will make you Shiite. They even boycotted Persian and Quranic calligraphy and boycotted public schools. They were the ones who scared the people from approaching the government with 17,000 assassinations, the last of which was presented to the world on the day of the army parade. 471 Khuzestan village does not have drinking water. And this is not because the Ministry of Energy does not have expertise or is not in its plans or has not allocated a budget, which Mr. Khan, along with all the counter-revolutionaries, attributes to the inaction of the officials, but it was due to enemy propaganda that people were never government officials. They were not allowed to enter the village. But this time a work wound came out of God’s sleeve! And this counter-revolutionary cry and cry and sympathy for the people of Khuzestan caused the people to return to the arms of the government. As soon as the people protest against the water shortage, it means that they ask the government to be present. That is, the government is no longer the enemy. It is a servant. And the head of state must understand this. Leave the governor’s office there to welcome the return of the people.

جروح قدیمه أم جروح عمل؟

الجرح القدیم یشیر إلى قضایا ومشکلات موجوده منذ زمن طویل وتتسبب فی بعض الأحیان جنودًا ، ولکن جرح العمل هو فی الواقع آخر جرح یزیله أحد ، وبعد ذلک یجب أن یقرأ غنائیه الوداع ، وأعداء الإسلام لدیهم جروح قدیمه لکن الجروح من الإسلام یأکلون شیئا! وهذا ملخص للصراع بین الصواب والخطأ خلال ۱۲۵۰۰۰ سنه منذ ولاده آدم على الأرض. الجرح القدیم الأول هو إنکار وجود الله وآدم وحواء والسماء والنار على الإطلاق. لأنه لیس من مصلحتهم أن یکون لهم حساب وکتاب فی العمل وأن یکتبوا حقوق المظلوم ویومًا ما سینتقم منهم ویصل الحق إلى المستحق. یریدون أن یأکلوا کل شیء وأن یرکبوا الجمیع ، وستکون النهایه سعیده. ولکن تم العثور على عالم یعمل علیها ، ویثبت باختبارات الحمض النووی أن جمیع البشر ولدوا لأب وأم جاءا إلى الأرض منذ ۱۲۵۰۰۰ عام. جرحهم الثانی القدیم هو وجود الدین وممارسه الشعائر الدینیه والتقوى ، وهو الأمر الذی أتى وقاله ۱۲۴۰۰۰ نبی ، لکنهم لم یقبلوا. حتى بدایه القرن الرابع عشر ، تم انتخاب الرئیس فجأه ، وهو من أتباع المرشد الأعلى والمرشد الأعلى ، ویرید إحیاء الدین وتوحید الناس فی ظل الدین. وقد أدى جرح العمل هذا إلى دخولهم جمیعًا فی غیبوبه. بایدن لم یهنئه حتى على غضبه. فتلامس الاعداء وذهبوا الى اقفالهم. لکن قبل أیام خرجوا من أقفالهم وراحوا یمشون: رضا بهلوی یتحدث عن أهل خوزستان! من قال حتى الأمس إننی آری ولا أعبد العرب! بسبب الغضب المعادی للعرب ، أطلق والده على نفسه لقب آریا من أجل إدانه العرق السامی والترویج لعباده الشمس بدلاً من التقوى. أولئک الذین صلىوا بالفارسیه لإظهار شده حقدهم على العرب. لماذا أصبح الجمیع عربا؟ وهل یتنهدون ویتنهدون فی ذکرى خوزستان؟ لأنهم یریدون فصل هذه المنطقه الذهبیه وبوابه الإسلام عن إیران. کما فصلوا البحرین وأرفاند. نسوا أنهم هم الذین جففوا خوزستان! وصبوا التراب على راسه. لأنه عندما ذهب الجهادیون إلى قریه خوزستان اغتیلوا حتى لا یذهب جهادی إلى قریه خوزستان. على مدى أربعین عامًا ، ظلوا یغنون فی آذان خوزستان وسیستان وکردستان والصحراء الترکمانیه ، وما إلى ذلک ، بأنهم یکرهون الحکومه المرکزیه ، بل إنهم یعتبرون مساعده الحکومه خیانه. لقد خلقوا الشیعه فی نفوسهم وقالوا إنه إذا خلقت الحکومه الرخاء فیهم ، فستجعلکم شیعه. حتى أنهم قاطعوا الخط الفارسی والقرآن وقاطعوا المدارس العامه. هم الذین أخافوا الناس من الاقتراب من الحکومه بـ ۱۷ ألف عملیه اغتیال ، آخرها عُرض على العالم یوم العرض العسکری. ۴۷۱ قریه خوزستان لا تتوفر فیها میاه الشرب. وهذا لیس لأن وزاره الطاقه لیس لدیها خبره أو أنها لیست فی خططها أو لم تخصص میزانیه ، وهو ما ینسبه السید خان ، إلى جانب کل أعداء الثوره ، إلى تقاعس المسؤولین ، لکنه کان کذلک بسبب دعایه العدو أن الناس لم یکونوا قط مسؤولین حکومیین ولم یسمح لهم بدخول القریه. لکن هذه المره خرج جرح عمل من کم الله! وهذه الصرخه المضاده للثوره والصراخ لأهل خوزستان جعلت الناس یعودون إلى أحضان الحکومه. بمجرد أن یحتج الناس على نقص المیاه ، فهذا یعنی أنهم یطلبون من الحکومه أن تکون حاضره. أی أن الحکومه لم تعد العدو. إنه خادم. وعلى رئیس الدوله أن یفهم ذلک ، اترکوا مکتب الحاکم هناک للترحیب بعوده الشعب.

Alde wûnen as wurkwûnen?

In âlde wûne ferwiist nei problemen en problemen dy’t in lange tiid bestean en sa no en dan soldaten meitsje, mar in wurkwûn is eins de lêste wûne dy’t immen ferwideret en dêrnei moat hy de ôfskiedslyster foardrage. De fijannen fan ‘e Islam hawwe âlde wûnen mar wûnen út de islam Se ite wat! En dit is in gearfetting fan ‘e striid tusken goed en ferkeard yn’ e 125.000 jier sûnt de berte fan Adam op ierde. De earste âlde wûne is it bestean fan God, Adam, Eva, de himel en de hel hielendal te ûntkennen. Om’t it net yn har belang is om in akkount en in boek oan it wurk te hawwen en de rjochten fan ‘e ûnderdrukten te skriuwen en op in dei sil har wraak wurde nommen en it rjocht sil de rjochtmjittige berikke. Se wolle alles ite en op elkenien ride, en it ein sil bliid wêze. Mar in wittenskipper wurdt fûn oan har te wurkjen, en bewiist mei DNA-testen dat alle minsken berne binne oan in heit en mem dy’t 125.000 jier lyn nei de ierde kamen. Harren twadde âlde wûne is it bestean fan religy en it yn acht nimmen fan religieuze rituelen en goddeleazens, eat dat 124.000 profeten kamen en seine, mar se aksepteare it net. Oant it begjin fan ‘e 14e iuw waard de presidint ynienen keazen, dy’t in folger is fan’ e Supreme Leader en de Supreme Leader, en hy wol religy opnij libben meitsje en alle minsken ferienigje yn ‘t skaad fan religy. En dizze wurkwûn naam se allegear yn koma. Biden lokwinsket him net iens mei syn lilkens. En de fijannen waarden oanrekke en gongen nei har slûzen. Mar in pear dagen lyn kamen se út har slûzen en begûnen te kuierjen: Reza Pahlavi praat oer de minsken fan Khuzestan! Ien dy’t oant juster sei dat wy Ariërs binne en gjin Arabieren oanbidde! Ut anty-Arabyske woede hat syn heit de bynamme Arya om beide it Semityske ras te feroardieljen en sinneferearing te befoarderjen ynstee fan goddeleazens. Dejingen dy’t sels yn Perzysk bidden om de yntensiteit fan har haat foar de Arabieren sjen te litten. Wêrom waard elkenien Arabier? En suchtsje en kreunje se yn neitins oan Khuzestan? Om’t se dizze gouden regio en de poarte fan ‘e Islam fan Iran wolle skiede. Doe’t se Bahrein en Arvand skieden. Se fergeaten dat se dejingen wiene dy’t Khuzestan útdroegen! En se gieten stof oer syn holle. Want doe’t de jihadisten nei it doarp Khuzestan gongen, waarden se fermoarde, sadat gjin jihadist nei it doarp Khuzestan soe gean. Fjirtich jier sjonge se yn ‘e earen fan Khuzestan, Sistan, Koerdistan, Turkmen Sahara, ensfh. Dat se de sintrale regearing haatsje en sels de help fan’ e regearing beskôgje as ferrie. Se kreëerden sjiïsme yn har en seine dat as de regearing wolfeart yn har makket, sil it jo sjiïtysk meitsje. Se boikotten sels Perzyske en Koranyske kalligrafy en boykotten iepenbiere skoallen. Se wiene dejingen dy’t de minsken bang makken om mei 17.000 moorden de regearing te benaderjen, wêrfan de lêste waard oanbean oan ‘e wrâld op’ e dei fan ‘e legerparade. 471 Khuzestan doarp hat gjin drinkwetter. En dit komt net om’t it Ministearje fan Enerzjy gjin ekspertize hat of net yn har plannen is of gjin budzjet hat tawiisd, dat de hear Khan, tegearre mei alle kontrarevolúsjonêren, taskriuwt oan ‘e ynaksje fan’ e amtners, mar it wie fanwegen fijannige propaganda dat minsken nea regearingsamtners wiene. Se mochten it doarp net yn. Mar dizze kear kaam in wurkwûn út Gods mouwe! En dizze kontrarevolúsjonêre gjalp en gjalp foar it folk fan Khuzestan feroarsake it folk werom nei de earms fan ‘e regearing. Sadree’t de minsken protestearje tsjin it wettertekoart, betsjuttet it dat se de regearing freegje om oanwêzich te wêzen. Dat is, de regearing is net mear de fijân. It is in feint. En it steatshaad moat dit begripe. Lit it kantoar fan ‘e gûverneur dêr stean om it weromkommen fan’ e minsken te ferwolkomjen.

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

اصلاح قانون اساسی عراق در جهت جمهوریت

قانون اساسی عراق باید اصلاح شود

قانون اساسی عراق باید اصلاح شود نهضت به حق مردمی و رهبری مقتدی صدر در عراق باید درست ساماندهی شود تعطیل پارلمان عراق مشکلی حل نمی کند بلکه باید قانون اساسی تغییر کند. زیرا در قانون اساسی عراق رئیس جمهور رئیس یک قبیله کوچک است در حالیکه دموکراسی جکم می کند همه مردم عراق در انتخاب او نقش داشته باشند.