خانه / سخنگويان دشمن

سخنگويان دشمن

بايكوت خبري آمريكا و اسرائيل در دستور كار بايد باشد

الدّهر أنزلنی ثمّ أنزلنی حتّى قیل معاویه و على

آمریکای نابود شده را با ایران بالنده یکی دانستن همانند چیزی است که حضرت علی ع را قرین معاویه و عمروعاص قرارددادند: الدّهر أنزلنی ثمّ أنزلنی حتّى قیل معاویه و على و ایرنا دائما این کار را می کند و هیات نظارت بر مطبوعات هم کاری ندارد.

بیشتر بخوانید »