بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۰/۰۴/۱۸

ستاد بازسازی بقیع در ماهین نیوز

طالبان ویزا را برداشت

باافتتاح مرز مشترک بین ایران و طالبان انها وویزا ربا برداشته لذا اافغانهای ساکن ایران و ایرانیها می‌توانند بدون ویزا حتی بدون گذرنامه رفت وام کنند

بیشتر بخوانید »