بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۰/۰۴/۱۰

رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران

طالبان شیعه شد

تحولات زیادی در درون طالبان اتفاق افتاده که نشان میدهد از حالت دگماتیک خارج و به شیعه متمایل گردیده است با بررسی این تحولات ایجاد خراسان بزرگ دور از ذهن نیست تا یازده سپتامبر صبر باید کرد و الحاق افغانستان به ایران را شاهد بود هیچ گونه نگرانی برای استان …

بیشتر بخوانید »