خانه / خبر ها / طالبان ویزا را برداشت
ستاد بازسازی بقیع در ماهین نیوز
ستاد بازسازی بقیع در ماهین نیوز

طالبان ویزا را برداشت

  1. باافتتاح مرز مشترک بین ایران و طالبان انها وویزا ربا برداشته لذا اافغانهای ساکن ایران و ایرانیها می‌توانند بدون ویزا حتی بدون گذرنامه رفت وام کنند

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

شورای عالی علمای شیعه با طالبان

کشور افغانستان , طالبان , شیعیان , «محمد اکبری» معاون این شورا در نشست گفت: …