خانه / عکس ها / موانع فرزند آوری
موانع فرزند آوری
موانع فرزند آوری

موانع فرزند آوری

سگ چرانی و همجنسگرایی عامل و مانع اصلی فرزند آوری هستند و باعث انقراض نسل ها در اروپا و امریکا و ایران می شود. زیرا دختران و زنان سگ را هم فرزند خود می دانند و هم وظایف زناشویی با او اتجام می دهند. ازدواج با سگ و ازدواج با همجنس آنان را ارضا می کند و لذا میلی به فرزند آوری پیدا نمی کنند. وچون فرزند آوری کار پر مسئولیتی است لذا از ان رویگردان می شوند. به همین دلیل در اروپا و آمریکا نژادهایی که سگ باز یا همجنسگرایی دارند به سالمندی رسیدند و جمعیت جوان و جایگزین ندارند. و در تاریخ چند یال دیگر از انها بعنوان ناد های منقرض شده یاد خواهند کرد. مانند انسانهای نئاندرتال یا قوم لوط که یک شبه نابود شدند.(الیس الصبح بقریب)

موانع فرزند آوری

سگ چرانی و همجنسگرایی عامل و مانع اصلی فرزند آوری هستند و باعث انقراض نسل ها در اروپا و امریکا و ایران می شود. زیرا دختران و زنان سگ را هم فرزند خود می دانند و هم وظایف زناشویی با او اتجام می دهند. ازدواج با سگ و ازدواج با همجنس آنان را ارضا می کند و لذا میلی به فرزند آوری پیدا نمی کنند. وچون فرزند آوری کار پر مسئولیتی است لذا از ان رویگردان می شوند. به همین دلیل در اروپا و آمریکا نژادهایی که سگ باز یا همجنسگرایی دارند به سالمندی رسیدند و جمعیت جوان و جایگزین ندارند. و در تاریخ چند یال دیگر از انها بعنوان ناد های منقرض شده یاد خواهند کرد. مانند انسانهای نئاندرتال یا قوم لوط که یک شبه نابود شدند.(الیس الصبح بقریب) البته مجلس قانون جدیدی را تهیه کرده  و در سامانه ای بنام سامانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بار گذاری کرده تا مردم از ان مطلع شده و نظارت خود را داشته و نظرات خود را هم بنویسند. خانم محمد بیگی ضمن حضور در یک نشست خبری در محل مجلس شورای اسلامی از این سامانه رونمایی کردند. البته در این سامانه بیشتر مشوقها در نظر گرفته شده و به موانع آن اشاره نشده که با پیگیری ماهین نیوز مشخص شد در مورد بحث غذایی و بیوتروریسم نیز مواردی آمده. زیرا آل سعود و اسرائیل با خرید سهام کارخانجات مواد غذایی ایران، سعی دارند در فراورده های غذایی که بصورت تراریخته تهیه می شود موادی را به کار برند که میل به ازدواج را کاهش دهد و یا نازایی ایجاد کند. بطور مثال بجای روغن ذرت یا زیتون و یا روغن حیوانی از مازوت (پالم) در ان استفاده شود و یا از کلزا روغن گیری شود که هر دو بر اندام تناسلی تاثیر منفی داشته وشخص را به همجنسگرایی و نازایی مبتلا می کند. و حتی در برخی ادرات و سازمانها هم از کافور برای کاهش میل جنسی استفاده قانونی می شود.

درباره‌ی ماهین نیوز

سازمان اعدام دخالت گران تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

Execution headquarters

سازمان اعدام دخالت گران

از این تاریخ سازمانی بنام سازمان اعدام دخالت گران در راستای الغای کاپیتولاسیون تشکیل می …