خانه / عکس ها / گربه ای که پشت

گربه ای که پشت

همیشه شنیدین که میگن

نقشه ایران شبیه گربه‌ست اما چرا؟

 

کشیشی انگلیسی که مدتی در ایران به تبلیغ دین مسیحی پرداخته بود٬ بعد از مراجعت به لندن در سال ۱۹۰۲ کتابی کوچک درباره ایران منتشر کرد و تو کتابش نقشه ساده ای آورده که ایران را به صورت گربه ای که روی بالشی نشسته. گربه‌ای که پشت به افغان و هند کرده و سرش به طرف روسیه است. بالش مذکور مانع از آن است که پنجه های گربه در آب خلیج فارس‌تر شود.

 

➣ @Onlin_24

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تدروس ادهانوم " عضو جبهه تیگری یک گروه تروریستی و آدمکش و مسلح

خبرنگار افغان میپذیریم

فارسی بداند۰۹۱۲۰۸۳۶۴۹۲ خبر نگار افتخاری ماهین نیوز خبرنگار افتخاری از بین پارسی دانان افغان می …