یکشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه / حزب ایران بزرگ / آیا عذر خواهی کافی است؟
گاندو برای نمایش خانگی برود
گاندو برای نمایش خانگی برود

آیا عذر خواهی کافی است؟

دکتر ظریف از اینکه فایل صوتی اش مورد شماتت رهبر انقلاب قرار گرفت، عذر خواهی کرد! ولی آیا کافی است؟ ایشان قبلا هم از خانواده سردار سلیمانی عذر خواهی کرده بود ولی همه در توئیتر! یعنی حاضر نشده استعفا بدهد یا در خانه بنشیند و یا خود را سرزنش کند و اعتراف کند که حرفهای اشتباه زده است. در حالیکه عکس این رفتار در سال ۱۳۹۷اتفاق افتاد زمانی که بشار اسد به ایران آمد! لذا میتوان گفت ایشان ۱۸۰درجه برعکس رهبری عمل می کند. البته ایشان مجوز گفتار ۱۸۰ درجه را از رهبری گرفته! ولی این به معنی عمل به گفتار هم نیست. ایشان می گوید: رهبری به من گفته: اگر حتی ۱۸۰درجه عقایدت با من مخالف بود باز هم بگو. فرض بر اینکه این حرف تعارفی بیش نیست و ایشان آن را مهمترین رهنمود می دانند. ولی بحث عمل با سخن فرق می کند. ابراز مخالفت براساس قانون اساسی جزو اصول ازادی های مدنی و شهروندی است ولی نه بعنوان شغل! یعنی فقط کسی بخواهد مخالفت کند. چرا که قانون اساسی تجمعات اعتراض آمیر را اگر به صورت مسلحانه باشد اقدامات ضد امنیتی می داند. بنا براین مخالفان اولا باید بطور موجه مخالفت کنند نه بخاطر براندازی. ثانیا وقتی به شکل عملی در اید مانند شورش یا جنگ شهری، دیگر در حیطه ازادی بیان نمی گنجد. گفتار ظریف ترور مجدد شهید سلیمانی بود. یعنی اینکه مردم در حمایت از شهید سلیمانی اشتباه کردند. و قصد این سخنان روشنگری است. هنوز هم اعترافی از ایشان نشنیده شده که گفته باشد کار شهید سلیمانی درست بود و کار ایشان اشتباه. بلکه همه اظهار نظر های ایشان مبتنی بر تایید محتوای فایل صوتی است. لذا باید در سوابف ایشان و اظهارات و بیوگرافی ایشان هم تحقیق مجدد شود. براساس برخی تحقیقات معلوم شده ایشان پدر بزرگشان طرفدار بهایی ها بود و پدرشان هم عضو ساواک و پذیرش ایشان در امریکا هم در زمان قبل از انقلاب نمی تواند جدای از وابستگی ایشان به حزب رستاخیر و جوانان پیشاهنگی زمان تحصیل باشد. مخصوصا اینکه ادعا کرده در مدرسه رفاه درس می خوانده. البته اگر همه اینها اشتباه باشد و ظریف همانی باشد که در توییت خود نوشته، طبیعتا این فرهنگ ایشان با فرهنگ مردم ایران سازگار نیست. چون ایشان توهم ریاست جمهوری دارند و معتقدند که چون در اجماع اصلاح طلبان رای اول را دارد پس مردم ایران مخالف ساکت سردار شهید سلیمانی هستند. و اگر او به قدرت برسد همه خیابانها را به نام بایدن و ترامپ تغییر نام می دهد. و اجازه دفاع از سپاه قدس را باطل خواهد کرد. اسرائیل با همه اعراب و دولت ایران سازش خواهد کرد. و سفارت اسرائیل دوباره در ایران به صاحب اصلی برمی گردد. حزب الله لبنان هرچقدر پول گرفته باید برگرداند و سوریه بشار اسد را اعدام کند و داعش در تمام دنیا گسترش پیدا کند. درواقع هر کاری که سپاه قدس یا شهید سلیمانی انجام داده باید دنده معکوس بخورد. و ظریف انتقام چند سال زور گویی حاج قاسم را از نوه و نتیجه های او بگیرد! زیرادر نوار صوتی گفته که سردار قاسم سلیمانی بود که به ما می گفت با پوتین چطور صحبت کنیم یا از او چه مواردی را بخواهیم. استعفای صوری ایشان رد سال ۹۷ هم به سردار سلیمانی بود که بدون اطلاع ایشان بشار اسد را دعوت و به دیدار مقام معظم رهبری برده بود. درواقع انتخاب ظریف به معین خط بطلان بر تمام عمل کرد های قبلی وزارت خارجه که زیر نفوذ حاج قاسم انجام می گرفت که مهمترین آن فتح بغداد و اربیل به دست داعش و انهدام مجلس و مقبره حضرت امام و به کنیزی گرفتن تمام دختران ایرانی. حتی اگر صوری هم ظریف کنار رود و اسحق بجایش بیاید خط مشی همین است.

Is an apology enough?

Dr. Zarif, you will apologize for calling his audio file the leader of the revolution! But is it enough? He had already apologized to the family of Sardar Soleimani, but all on Twitter! That is, he refused to resign or sit at home or blame himself and admit that he had said something wrong. While the opposite of this behavior happened in 1397 when Bashar al-Assad came to Iran! Therefore, it can be said that he acts 180 degrees opposite to the leadership. Of course, he got the permission to speak 180 degrees from the leadership! But this does not mean acting on words. He says: The leadership told me: If even 180 degrees of your opinion disagreed with me, say it again. Assuming that this is just an introduction and he considers it the most important guideline. But the discussion of action is different from that of speech. Expressing opposition according to the constitution is one of the principles of civil liberties and citizenship, but not as a job! That is, only someone wants to oppose. Because the constitution considers Amir protests to be anti-security measures if they are armed. Therefore, the opponents must first justify their opposition, not for the sake of overthrow. Second, when you are in practice, such as a riot or a civil war, it no longer falls within the realm of freedom of expression. Zarif’s speech was the re-assassination of Martyr Soleimani. It means that the people made a mistake in supporting Martyr Soleimani. And the purpose of these words is enlightenment. There is still no confession from him that said that the work of Martyr Soleimani was right and that his work was wrong. Rather, all his comments are based on the approval of the content of the audio file. Therefore, his records and his statements and biography should be re-examined. According to some research, his grandfather was a Baha’i and his father was a member of the SAVAK and his admission to the United States in the pre-revolutionary period could not be separated from his affiliation with the Rastakhir Party and the Scout Youth during his studies. Especially since he claims to be studying at a welfare school. Of course, if all this is wrong and Zarif is what he wrote in his tweet, naturally his culture is not compatible with the culture of the Iranian people. Because he has the illusion of the presidency and believes that because he has the first vote in the reformist consensus, then the Iranian people are silently opposed to Sardar Shahid Soleimani. And if he comes to power, he will rename all the streets after Biden and Trump. And will revoke the permission to defend the Quds Force. Israel will compromise with all Arabs and the Iranian government. And the Israeli embassy in Iran returns to the original owner. Hezbollah in Lebanon must return as much money as it receives, and Syria will execute Bashar al-Assad, and ISIS will spread all over the world. In fact, everything that the Quds Force or Martyr Soleimani has done must be reversed. And Zarif will take revenge on Hajj Qasim for a few years of coercion from his grandson and his results! said on the tape that it was Sardar Qassem Soleimani who told us how to talk to Putin or what to ask him. His formal resignation was also rejected in 1997 by Sardar Soleimani, who, without his knowledge, invited Bashar al-Assad to visit the Supreme Leader. In fact, Zarif’s election to the line of invalidation of all previous actions of the Ministry of Foreign Affairs, which was carried out under the influence of Hajj Qasim, the most important of which was the conquest of Baghdad and Erbil by ISIS and the destruction of Imam Khomeini’s parliament and tomb and enslaving all Iranian girls. This is the policy, even if it is a subtle form and Ishaq replaces it.

هل یکفی الاعتذار؟

دکتور ظریف تعتذر عن وصف ملفه الصوتی بزعیم الثوره! لکن هل هذا کاف؟ لقد اعتذر بالفعل لأسره سردار سلیمانی ، لکن کل ذلک على تویتر! أی أنه رفض الاستقاله أو الجلوس فی المنزل أو لوم نفسه والاعتراف بأنه قال شیئًا خاطئًا. بینما حدث عکس هذا السلوک عام ۱۳۹۷ عندما جاء بشار الأسد إلى إیران! لذلک ، یمکن القول إنه یتصرف ۱۸۰ درجه عکس القیاده. طبعا حصل على اذن التحدث ۱۸۰ درجه من القیاده! لکن هذا لا یعنی التصرف بناءً على الکلمات. یقول: قالت لی القیاده: حتى لو اختلفت ۱۸۰ درجه فی رأیک فقلها مره أخرى. بافتراض أن هذه مجرد مقدمه ویعتبرها أهم دلیل. لکن مناقشه العمل تختلف عن مناقشه الکلام. التعبیر عن المعارضه وفق الدستور من مبادئ الحریات المدنیه والمواطنه ولیس وظیفه! هذا یعنی أن هناک من یرید أن یعارض فقط. لأن الدستور یعتبر احتجاجات أمیر إجراءات مناهضه للأمن إذا کانت مسلحه. لذلک ، یجب على المعارضین تبریر معارضتهم أولاً ، ولیس من أجل الإطاحه. ثانیًا ، عندما تکون عملیًا ، مثل أعمال شغب أو حرب أهلیه ، فإنها لم تعد تندرج ضمن نطاق حریه التعبیر. کان خطاب ظریف إعاده اغتیال الشهید سلیمانی. یعنی أن الشعب أخطأ فی دعم الشهید سلیمانی. والغرض من هذه الکلمات هو التنویر. لا یوجد حتى الآن أی اعتراف منه بأن عمل الشهید سلیمانی کان صائبا وأن عمله کان خاطئا. وبدلاً من ذلک ، فإن جمیع تعلیقاته تستند إلى الموافقه على محتوى الملف الصوتی. لذلک یجب إعاده فحص سجلاته وأقواله وسیرته الذاتیه. وفقًا لبعض الأبحاث ، کان جده بهائیًا وکان والده عضوًا فی SAVAK وکان قبوله للولایات المتحده فی فتره ما قبل الثوره لا یمکن فصله عن انتمائه إلى حزب الراستخیر والشباب الکشفی أثناء دراساته. خاصه أنه یدعی أنه یدرس فی مدرسه رعایه. بالطبع ، إذا کان کل هذا خطأ وکان ظریف هو ما کتبه فی تغریدته ، فمن الطبیعی أن ثقافته لا تتوافق مع ثقافه الشعب الإیرانی. ولأنه یتوهم الرئاسه ویؤمن أنه بسبب حصوله على أول صوت فی الإجماع الإصلاحی ، فإن الشعب الإیرانی یعارض بصمت سردار شهید سلیمانی. وإذا وصل إلى السلطه ، فسیعید تسمیه جمیع الشوارع بعد بایدن وترامب. وسیلغى إذن الدفاع عن فیلق القدس. إسرائیل سوف تتنازل مع کل العرب ومع الحکومه الإیرانیه. وتعود السفاره الإسرائیلیه فی إیران إلى مالکها الأصلی. یجب على حزب الله فی لبنان أن یعید ما یتلقاه من أموال ، وستقوم سوریا بإعدام بشار الأسد ، وستنتشر داعش فی جمیع أنحاء العالم. فی الواقع ، یجب عکس کل ما فعله فیلق القدس أو الشهید سلیمانی. وظریف سینتقم من الحاج قاسم لبضع سنوات من الإکراه من حفیده ونتائجه! لأنه قال فی التسجیل الصوتی إن سردار قاسم سلیمانی هو من أخبرنا کیف نتحدث مع بوتین أو ماذا نسأله. کما رفض سردار سلیمانی استقالته الرسمیه فی عام ۱۹۹۷ ، حیث دعا بشار الأسد ، دون علمه ، لزیاره المرشد الأعلى. والحقیقه أن انتخاب ظریف لخط إبطال جمیع الإجراءات السابقه لوزاره الخارجیه ، والتی تمت تحت تأثیر الحاج قاسم ، وأهمها احتلال بغداد وأربیل من قبل داعش وتدمیرها. برلمان الإمام الخمینی وضریحه واستعباد کل الفتیات الإیرانیات. هذه هی السیاسه ، حتى لو کانت شکلاً خفیًا واستبدلها إسحاق.

האם התנצלות מספיקה?

ד”ר זריף, תתנצל על כך שקראת קובץ השמע שלו כמנהיג המהפכה! אבל האם זה מספיק? הוא כבר התנצל בפני משפחתו של סרדר סלימאני, אך הכל בטוויטר! כלומר, הוא סירב להתפטר או לשבת בבית או להאשים את עצמו ולהודות שאמר משהו לא בסדר. בעוד שההפך מהתנהגות זו קרה בשנת ۱۳۹۷ כאשר בשאר אל-אסד הגיע לאיראן! לכן ניתן לומר שהוא פועל ۱۸۰ מעלות בניגוד להנהגה. כמובן, הוא קיבל את האישור לדבר ۱۸۰ מעלות מההנהגה! אך אין פירוש הדבר לפעול על פי מילים. הוא אומר: ההנהגה אמרה לי: אם אפילו ۱۸۰ מעלות לדעתך לא מסכימות איתי, אמור זאת שוב. בהנחה שזו רק הקדמה והוא רואה בה את הקו המנחה החשוב ביותר. אך הדיון בפעולה שונה מזה של הדיבור. הבעת התנגדות על פי החוקה היא אחד מעקרונות החירויות האזרחיות והאזרחות, אך לא כתפקיד! כלומר, רק מישהו רוצה להתנגד. מכיוון שהחוקה רואה במחאה של עמיר אמצעים נגד ביטחון אם הם חמושים. לכן על המתנגדים להצדיק תחילה את התנגדותם, לא לשם הפלתם. שנית, כשאתה נמצא בפועל, כמו מהומה או מלחמת אזרחים, זה כבר לא נופל בתחום חופש הביטוי. נאומו של זריף היה ההתנקשות המחודשת באנוסים סלימאני. פירוש הדבר שהעם טעה בתמיכה באנוס סלימאני. ומטרתן של מילים אלו היא הארה. עדיין אין וידוי ממנו שאמר כי עבודתו של השהיד סולימאני הייתה נכונה וכי עבודתו שגויה. במקום זאת, כל הערותיו מבוססות על אישור התוכן של קובץ השמע. לכן יש לבחון מחדש את הרשומות שלו ואת הצהרותיו והביוגרפיה שלו. על פי כמה מחקרים, סבו היה בהאי ואביו היה חבר ב- SAVAK, ולא ניתן היה להפריד בין קבלתו לארצות הברית בתקופה שלפני המהפכה לבין השתייכותו למפלגת רסטאכיר ולנוער הצופים במהלך את לימודיו. במיוחד מכיוון שהוא טוען שהוא לומד בבית ספר לרווחה. כמובן שאם כל זה לא בסדר וזריף הוא מה שכתב בציוץ שלו, באופן טבעי התרבות שלו לא תואמת את התרבות של העם האיראני. מכיוון שיש לו אשליה של הנשיאות ומאמין שמכיוון שיש לו את ההצבעה הראשונה בקונצנזוס הרפורמיסטי, אז העם האיראני מתנגד בשקט לסרדאר שאהיד סולימאני. ואם יעלה לשלטון, הוא ישנה את שם כל הרחובות על שם ביידן וטראמפ. ויבטל את ההרשאה להגן על כוח קודס. ישראל תתפשר עם כל הערבים וממשלת איראן. ושגרירות ישראל באיראן חוזרת לבעלים המקורי. על חיזבאללה בלבנון להחזיר כמה כסף שהוא מקבל, וסוריה תוציא להורג את בשאר אל-אסד, ודאעש יתפשט בכל רחבי העולם. למעשה, כל מה שעשה כוח קודס או השהיד סלימאני חייב להיות הפוך. וזריף יתנקם בחאג ‘קאסים לכמה שנים של כפייה מנכדו ותוצאותיו! כי הוא אמר בקלטת האודיו שזה היה סרדר קאסם סלימאני שאמר לנו איך לדבר עם פוטין או מה לשאול אותו. התפטרותו הרשמית נדחתה בשנת ۱۹۹۷ גם על ידי סרדר סלימאני, שללא ידיעתו הזמין את בשאר אל-אסד לבקר את המנהיג העליון. למעשה, בחירתו של זריף לקו הפסול של כל הפעולות הקודמות של משרד החוץ, שבוצעו בהשפעת חג’ג ‘קאסים, והחשוב שבהם היה כיבוש בגדאד וארביל על ידי דאעש והרס של הפרלמנט והקבר של האימאם חומייני ומשעבד את כל הנערות האיראניות. זו המדיניות, גם אם זו צורה עדינה ואישאק מחליף אותה.

قیام مردم اسرائیل علیه نتانیاهو
قیام مردم اسرائیل علیه نتانیاهو

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

در آستانه روز جهانی قدس

لایه های ترور در ایران

ترور در دو زمان مختلف دو تعریف متضاد دارد. در زمانی که حکومتی استبدادی است، …

دیدگاهتان را بنویسید