خانه / عکس ها / راههای تامین یا حذف کسر بودجه قطع واردات
راههای تامین کسر بودجه
راههای تامین کسر بودجه

راههای تامین یا حذف کسر بودجه قطع واردات

راههای تامین کسر بودجه قطع واردات مخصوصا: واردات کالاهای اساسی است، زیرا مرکز رانت خواری اقازاده ها است. و می‌توان معادل ریالی این را به کشاورزان و: شرکتهای دانش بنیان پرداخت نمود. حتی اگر یک دهم یا یک سوم هم پرداخت شود، همه کالاها در داخل تولید خواهد شد. آنها حاضرند گندم تنی صد دلار را با ارز دولتی بخرند، و حیف و میل شود، ولی حاضر نیستند به همین قیمت از کشاورز داخلی خرید کنند. و این خیانتی است که سالها انجام شده! و سالی ۱۵میلیارد دلار به نرخ دولتی از مملکت خارج شده. اگر فقط ۴۲سال بعد از انقلاب را درنظر بگیریم۶۳۰میلیون دلار نابود شده است. زیرا بنام کالاهای اساسی می نویسند، تا بانک مرکزی راه فرار داشته باشد! ولی لوازم آرایش و کود انسانی و غیره وارد می کنند. مهمترین مبلغ آنها واردات کلزا است، که تقریبا ۳۰۰میلیون دلار برده است. اگر همین مبلغ را به کشاورزان می دادند، امروز بعد از ۴۲سال خودکفا شده، و صادرات هم داشتیم. همین امروز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد ۱۲میلیارد دلار: کالاهای اساسی تامین شده! یعنی از بازار دلار ها را جمع کردند، به همین خاطر دلار دوباره بالا رفت. اگر مجلس تحقیق و تفحص بکند می بیند که: همه این پول توسط باند هاشمی به بایدن داده می شود! تا جای ترامپ عمل کند: و ایران را تحریم نماید، بعد فائزه هاشمی یا مهدی هاشمی و امثال آن، چند فاکتور جعلی به گمرکات می دهند که: کلزا وارد کردیم! لذا قطع واردات از یکسو، ناکامی ضد انقلاب را برای فشار بر ایران دارد، و از سوی دیگر خودکفایی را تقویت می کند، و بالاخره دیگر لازم نیست: دلاری از جمع شود. لذا ارزش پول ملی هم بالا می رود. دومین راه کار، قطع حقوق های نجومی و اخراج نجومی بگیران است، که هزینه فوق العاده ای را بر سر کدهای دولتی، و بودجه جاری تحمیل میکنند. انها ادعا می کنند کارهایی بلد هستند، که باید این حقوق ها را بگیرند! ولی ۴۲سال عملکرد آنها نشان داده: هیچ کاری بلد نیستند بجز اختلاس. لذا اگر به همین جرم اخراج شوند، مدیران جوانتر با حداقل حقوق حاضرند، جای انها را پرکنند، قحط الرجال که نیست، فقط ۵هزار آقازاده: برای تحصیلات به آمریکا فرستاده شده! سالی یک میلیون نفر در اروپا اقامت می گیرند. اینهمه نیروی کار بلد هست. سوم حذف رباخواری و بهره های بانکی است، زیرا همه بدهیهای دولت به سیستم بانکی را تشکیل میدهد! یعنی بانکها همانطور که: کارخانجات را تعطیل و مصادره می کنند، دولت را هم تعطیل کرده اند. حسابهای بهره بانکی انها، تنها ابزار اینهمه خیانت است: طوری حساب می کنند که همه مطالبات را به روز شده، با جریمه و دیرکرد حکم اجرایی هم می گیرند. از دو راه دولت بدهکار بانکی می شود: یکی قرض از سیستم بانکی برای جبران کسری بودجه، دیگری تقبل ما به التفاوت سود: وامهای ارزان قیمت. با اینکه دولت همه آنها را پرداخت کرده، ولی بانکها می گویند اینها فقط بابت بهره و جریمه و دیرکرد بوده! اصل وام با بهره روز شمار باقی است. عامل چهارم کسر بودجه حرامخواری دولت است. مثلا منابع طبیعی و یا جنگل را، به مفهوم غلط انفال نگهداری می کند! بجای انکه به مردم بدهد تا آنها بیکار نباشند، هزینه نگهداری انها را هم میدهد. مراتع، جنگلها و کلیه زمین های بایر ملک خدا است و در اختیار دولت، نه به این خاطر که آنها را انبار کند! بلکه عادلانه بین مردم تقسیم کند: تا وسیله رزق و روزی باشد. لذا با فروش این زمین ها یا واگذاری ان بصورت اجاره ۹۹ساله، از چند جهت سود می کند: اول اشتغال ایجاد می شود، دوم هزینه نگهداری ان (کاخداری)صفر می شود، سوم اینکه از محل اجاره یا فروش درآمد و تعرفه جدیدی در ردیف بودجه ایجاد می شود.

Ways to provide budget deficit

Discontinuation of imports, in particular: is the import of basic goods, because it is the center of rent-seeking of nobles. And the equivalent of this can be paid to farmers and: knowledge-based companies. Even if one-tenth or one-third is paid, all goods will be produced domestically. They are willing to buy a hundred dollars a ton of wheat in government currency, and it is a pity, but they are not willing to buy it from a domestic farmer at the same price. And this is a betrayal that has been done for years! And $ 15 billion a year leaves the country at the government rate. If we consider only 42 years after the revolution, $ 630 million has been destroyed. Because they write in the name of basic goods, so that the central bank can escape! But they import cosmetics and human fertilizers and so on. Their most important amount is the import of rapeseed, which has earned almost $ 300 million. If they had given the same amount to farmers, today, after 42 years, we would be self-sufficient, and we would have exports. Today, the Governor of the Central Bank announced $ 12 billion: basic goods supplied! That is, they collected dollars from the market, so the dollar went up again. If the parliament investigates, it will see that: all this money is given to Biden by Hashemi gang! To act in place of Trump: and boycott Iran, then Faezeh Hashemi or Mehdi Hashemi and the like, give some fake invoices to the customs: We imported rapeseed! Therefore, cutting imports, on the one hand, is a counter-revolutionary failure to put pressure on Iran, and on the other hand, it strengthens self-sufficiency, and finally it is no longer necessary: ​​to raise a dollar. Therefore, the value of the national currency also increases. The second solution is to cut astronomical salaries and expel astrologers, who impose tremendous costs on government codes and the current budget. They claim to know what they should do to get these salaries! But their 42 years of performance have shown: they know nothing but embezzlement. Therefore, if they are fired for the same crime, the younger managers will be present with the minimum salary, to fill their place, which is not a famine of men, only 5,000 Aghazadeh: sent to America for education! One million people live in Europe every year. The labor force knows all this. The third is the elimination of usury and bank interest, because it forms all the debts of the government to the banking system! That is, banks have shut down the government, just as they close and confiscate factories. Their bank interest accounts are the only tool for all this betrayal: they calculate in such a way that all claims are updated, and they are fined and delayed. The government owes money to the bank in two ways: one is borrowing from the banking system to make up for the budget deficit, and the other is accepting the difference in interest: cheap loans. Although the government has paid them all, the banks say that they were only for interest, fines and delays! The principal of the loan remains with the interest rate of the day. The fourth factor is the government’s budget deficit. For example, it preserves natural resources or forests in the wrong sense of Anfal! Instead of giving to people so that they are not unemployed, he also pays for their upkeep. Pastures, forests and all barren lands are the property of God and in the hands of the government, not to store them! But to distribute fairly among the people: to be a means of sustenance. Therefore, by selling these lands or transferring them as a 99-year lease, it benefits in several ways: first, employment is created, second, the cost of maintaining it (housekeeping) is zero, and third, new income and tariffs in a row from the place of rent or sale. The budget is created.

طرق توفیر عجز الموازنه

وقف الاستیراد على وجه الخصوص: هو استیراد السلع الأساسیه ، لأنه مرکز البحث عن الریع لدى النبلاء. ویمکن دفع ما یعادل ذلک للمزارعین و: الشرکات القائمه على المعرفه. حتى لو تم دفع عُشر أو ثلث ، فسیتم إنتاج جمیع السلع محلیًا. إنهم على استعداد لشراء مائه دولار للطن من القمح بالعمله الحکومیه ، وسیکون ذلک مؤسفًا ، لکنهم غیر مستعدین لشرائه من مزارع محلی بنفس السعر. وهذه خیانه تمت لسنوات! وتغادر البلاد ۱۵ ملیار دولار سنویًا بمعدل الحکومه. إذا أخذنا فی الاعتبار بعد ۴۲ عامًا فقط من الثوره ، فقد تم تدمیر ۶۳۰ ملیون دولار. لأنهم یکتبون باسم السلع الأساسیه ، حتى یتمکن البنک المرکزی من الهروب! لکنهم یستوردون مستحضرات التجمیل والأسمده البشریه وما إلى ذلک. وأهم مبلغ لهم هو استیراد بذور اللفت ، التی کسبت ما یقرب من ۳۰۰ ملیون دولار. إذا کانوا قد أعطوا نفس المبلغ للمزارعین ، الیوم ، بعد ۴۲ عامًا ، سنکون مکتفین ذاتیًا ، وسیکون لدینا صادرات. أعلن الیوم محافظ البنک المرکزی عن ۱۲ ملیار دولار: تورید سلع أساسیه! أی أنهم جمعوا الدولارات من السوق ، فارتفع الدولار مره أخرى. إذا حقق البرلمان سیرى أن: کل هذه الأموال أعطتها لبایدن من عصابه الهاشمی! للتصرف بدلاً من ترامب: ومقاطعه إیران ، ثم فایزه هاشمی أو مهدی هاشمی ومن فی حکمهم ، أعطوا فواتیر مزوره للجمارک: لقد استوردنا بذور اللفت! لذلک فإن قطع الواردات من جهه هو إخفاق للثوره المضاده للضغط على إیران ، ومن جهه أخرى یعزز الاکتفاء الذاتی ، وأخیراً لم یعد ضروریاً: جمع الدولار. لذلک ، تزداد قیمه العمله الوطنیه أیضًا. الحل الثانی هو خفض الرواتب الفلکیه وطرد المنجمین الذین یفرضون تکالیف باهظه على الرموز الحکومیه والمیزانیه الحالیه. یزعمون أنهم یعرفون ما یجب علیهم فعله للحصول على هذه الرواتب! لکن ۴۲ عامًا من الأداء أظهرت: إنهم لا یعرفون شیئًا سوى الاختلاس. لذلک ، إذا تم طردهم من نفس الجریمه ، فسیکون المدراء الأصغر سناً حاضرین بالحد الأدنى من الراتب ، لملء مکانهم ، وهو لیس مجاعه الرجال ، فقط ۵۰۰۰ أغازاده: أرسلوا إلى أمریکا من أجل التعلیم! یعیش ملیون شخص فی أوروبا کل عام. القوى العامله تعرف کل هذا. والثالث إلغاء الربا وفوائد البنوک ، لأنه یشکل کل دیون الحکومه على الجهاز المصرفی! أی أن البنوک أغلقت الحکومه مثلما أغلقت المصانع ومصادرتها. حسابات الفوائد المصرفیه الخاصه بهم هی الأداه الوحیده لکل هذه الخیانه: فهم یحسبون بطریقه یتم فیها تحدیث جمیع المطالبات ، ویتم تغریمهم وتأخیرهم. تدین الحکومه بالمال للبنک بطریقتین: الأولى هی الاقتراض من النظام المصرفی لتعویض عجز المیزانیه ، والأخرى قبول الفرق فی الفائده: القروض الرخیصه. ورغم أن الحکومه دفعت لهم جمیعاً ، فإن البنوک تقول إنها کانت فقط للفائده والغرامات والتأخیر! یبقى أصل القرض مع سعر الفائده للیوم. العامل الرابع هو عجز میزانیه الحکومه. على سبیل المثال ، یحافظ على الموارد الطبیعیه أو الغابات بالمعنى الخاطئ للأنفال! بدلاً من إعطاء الناس حتى لا یکونوا عاطلین عن العمل ، یقوم أیضًا بدفع تکالیف إعالتهم. إن المراعی والغابات وکل الأراضی القاحله ملک الله وفی ید الحکومه لا لتخزینها! بل أن یقسموا بین الناس بالعدل: أن یکون مصدر رزق. لذلک ، من خلال بیع هذه الأراضی أو تسلیمها کعقد إیجار لمده ۹۹ عامًا ، فإنها تستفید بعده طرق: أولاً ، یتم إنشاء العماله ، وثانیًا ، تکلفه صیانتها (التدبیر المنزلی) هی صفر ، وثالثًا ، الدخل والتعریفات الجدیده فی صف من الإیجار أو البیع. تم إنشاء المیزانیه.

Formas de proporcionar déficit presupuestario

Discontinuación de las importaciones, en particular: es la importación de bienes básicos, porque es el centro de búsqueda de rentas de los nobles. Y el equivalente de esto se puede pagar a los agricultores y: empresas basadas en el conocimiento. Incluso si se paga un décimo o un tercio, todos los bienes se producirán en el país. Están dispuestos a comprar cien dólares la tonelada de trigo en moneda del gobierno, y será una pena, pero no están dispuestos a comprarlo a un agricultor nacional al mismo precio. ¡Y esta es una traición que se ha hecho durante años! Y $ 15 mil millones al año salen del país a la tasa del gobierno. Si consideramos solo 42 años después de la revolución, se han destruido $ 630 millones. ¡Porque escriben en nombre de bienes básicos, para que el banco central pueda escapar! Pero importan cosméticos y fertilizantes humanos, etc. Su monto más importante es la importación de colza, que ha ganado casi $ 300 millones. Si hubieran dado la misma cantidad a los agricultores, hoy, después de 42 años, seríamos autosuficientes y tendríamos exportaciones. Hoy, el gobernador del Banco Central anunció $ ۱۲ mil millones: ¡bienes básicos suministrados! Es decir, recolectaron dólares del mercado, entonces el dólar volvió a subir. Si el parlamento investiga, verá que: ¡todo este dinero es entregado a Biden por la pandilla Hashemi! Para actuar en lugar de Trump: y boicotear a Irán, luego a Faezeh Hashemi o Mehdi Hashemi y similares, entregue algunas facturas falsas a la aduana: ¡Importamos colza! Por lo tanto, recortar importaciones, por un lado, es un fracaso contrarrevolucionario para presionar a Irán, y por otro lado, fortalece la autosuficiencia, y finalmente ya no es necesario: levantar un dólar. Por tanto, el valor de la moneda nacional también aumenta. La segunda solución es recortar salarios astronómicos y expulsar a los astrólogos, que imponen enormes costos a los códigos gubernamentales y al presupuesto actual. ¡Afirman saber qué deben hacer para obtener estos salarios! Pero sus 42 años de actuación lo han demostrado: no conocen nada más que la malversación. Por lo tanto, si son despedidos por el mismo delito, los gerentes más jóvenes estarán presentes con el salario mínimo, para ocupar su lugar, que no es la hambruna de los hombres, solo 5,000 Aghazadeh: ¡enviado a América para educación! Un millón de personas viven en Europa cada año. La fuerza laboral sabe todo esto. El tercero es la eliminación de la usura y el interés bancario, ¡porque forma todas las deudas del gobierno con el sistema bancario! Es decir, los bancos han cerrado el gobierno, al igual que cierran y confiscan fábricas. Sus cuentas bancarias de interés son la única herramienta para toda esta traición: calculan de tal manera que todos los reclamos se actualizan, y son multados y retrasados. El gobierno le debe dinero al banco de dos maneras: una pide prestado al sistema bancario para compensar el déficit presupuestario y la otra acepta la diferencia de intereses: préstamos baratos. Aunque el gobierno los ha pagado todos, los bancos dicen que solo fueron por intereses, multas y retrasos. El principal del préstamo se mantiene con la tasa de interés del día. El cuarto factor es el déficit presupuestario del gobierno. ¡Por ejemplo, preserva los recursos naturales o los bosques en el sentido equivocado de Anfal! En lugar de dar a las personas para que no estén desempleadas, también paga por su mantenimiento. Los pastos, los bosques y todas las tierras estériles son propiedad de Dios y están en manos del gobierno, ¡no para almacenarlas! Pero distribuir equitativamente entre la gente: ser un medio de sustento. Por lo tanto, al vender estas tierras o entregarlas en arrendamiento por 99 años, se beneficia de varias maneras: primero, se crea empleo, segundo, el costo de mantenimiento (limpieza) es cero, y tercero, nuevos ingresos y tarifas en una fila de alquiler o venta Se crea el presupuesto.

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136608516همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران

رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران

واکنش سخنگوی کاخ سفید به رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران یک سخنگوی کاخ …