بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۲/۰۶/۱۷

هژمونی علویان(حکمرانی سادات)

حضرت علی ع علاوه بر اینکه در افرینش آسمانها و زمین ها نقش داشت در ایجاد سلسله پادشاهان نیز موثر بوده است. سلطنت طلبهای امروزی بدانند که آخرین شاه ساسانی یزدگرد سوم بود که فرار کرد و در نهاوند به دست اسایابانی کشته شد. اما دو دختر او اسیر عربها …

بیشتر بخوانید »