خانه / اندیشکده راهبردی / هژمونی علویان(حکمرانی سادات)

هژمونی علویان(حکمرانی سادات)

حضرت علی ع علاوه بر اینکه در افرینش آسمانها و زمین ها نقش داشت در ایجاد سلسله پادشاهان نیز موثر بوده است. سلطنت طلبهای امروزی بدانند که آخرین شاه ساسانی یزدگرد سوم بود که فرار کرد و در نهاوند به دست اسایابانی کشته شد. اما دو دختر او اسیر عربها شدند و به مدینه برده شدند. و حضرت علی ع هر دو را برای پسران خود عقد کرد و لذا امام سجاد دارای مادری ایرانی و نوه دختری یزدگرد سوم محسوب می شود. با این کار حضرت علی ع ساسانیان را منقرض و علویان را تاسیس نمود. بعد از شکست یزدگرد سوم عمر تصور کرد دنیا تمام شده. اما حضرت علی فرمود باز هم انسان ها هستند. و لذا خودش لشکری تهیه و با یمینی امام حسن و یساری امام حسین از کوههای البرز عبور کرد و کلیه خطه شمال البرز را بدون جنگ شیعه نمود. فرزندان و برخی از افراد را هم بعنوان نماینده تعریف کرد که آنها حکومت علویان طبرستان آل بویه دیلم و طاهریان و سامانیان را در افغانستان فعلی تاسیس کردند. دست اندازی علویان به جنوب البرز هم با جنگهایی روبرو بوده است ولی در زمان صفویه کامل گردید. یعنی شاه اسماعیل از شمالغرب ایران وارد تبریز شد بعد شاه عباس ابتدا به قزوین و سپس به اصفهان نقل مکان کرد. و دستور داد که همه جا شیعیان در مرکز سکونت کنند و اهل سنت به اطراف مرزها پراکنده شوند. بعد از انقلاب اسلامی حکومت سادات یا همان علویان، از مرزهای ایران فعلی هم فراتر رفت و امروزه ما شاهد هژمونی جهانی یا حکمرانی جهانی آن هستیم. حکومت های دیگر به دلیل وابستگی به سر زمین در مقابل این حکمرانی مقاومت می کنند. ولی بالندگی حکمرانی سادات بر انها پیروز می شود. بطوریکه امروزه از امریکا و اروپا فقط نامی در رسانه ها ذکر می شود و اگر رسانه آن را بایکوت خبری کنند دیگر هیچ اثری از انها نخواهد بود. لذا باید دانست که حکومت سادات همان جکومت پیامبر و ائمه هست. البته حکمرانی با حکومت و مدیریت تفاوت دارد. مدیریت بیشتر به موسسات خرد و کلان بخش خصوصی اطلاق می شود که دارای سرزمین مستقلی نیستند. و براساس شعب خود حکمروایی می کنند. در حکومت، مدیریت براساس شاخصه ارضی معلوم می شود. یعنی جکومت ایران، عراق و یا آمریکا. اما حکمرانی امری فرامرزی و جهانی است.نمونه آن بیت کوین است. که حتی پایتخت یا دفتر مرکزی هم ندارد. اما با اعمال روشهایی توانسته بالاترین درآمد ها را کسب کند. بطوریکه تحریم ها و یا مقررات داخلی دولتها نتوانسته آن را متوقف کند. حکمرانی اسلامی هم براساس روایت (الاسلام وطن المسلم) اسلام وطن مسلمان است تبیین می شود. لذا دو میلیارد در جهان یک حکمرانی دارند. و آن حکمرانی قران است. اما در زیر سیکل ترکیبی این حکومت، حکمرانی علوی یا حکومت سادات جهان وجود دارد. که نمونه آن پیاده روی اربعین است. اینجا فرمانده امام حسین ع است شخصی که هزارو چهارصد سال پیش در یک مبارزه نابرابر مظلومانه شهید شده است. ولی از نظر پیروانش او زنده است و همه جا حضور دارد. حتی نحوه تغذیه رایگان را کنترل می کند. بسیاری از موکب داران اربعین می گویند. مشکلی داشته اند، با امام حسین درمیان گذاشتند برطرف شد لذا تغذیه رایگانو خیرات انجام می دهند. و بسیاری دیگر می گویند به خواب انها آمده و دستور داده که چه بکنند. این روش ارتباطی هرچه باشد نفوذ محسوب می شود. و یک رهبر بیش از همه به نفوذ احتیاج دارد نفوذ یعنی تبدیل حرف و خواسته به عمل. و ما می بینیم که صد میلیون عرب از سراسر جهان در کنار بیست میلیون غیر عرب در طول دوماه اسکان و تغذیه رایگان می شوند و هیچ مشکلی هم بوجود نمی اید. یکی از وظائف امام زمان ع هم همین است که امام حسین ع را به جهانیان بشناساند. یعنی هیچ کس نباشد که امام حسین ع را نشناسد. لذا اساس حکمرانی علوی، خود آگاهی انسانی بر اساس عقاید شیعه که در قران هم آمده است.

Alevi hegemony (Sadat’s rule)
In addition to having a role in the creation of the heavens and the earth, Hazrat Ali was also effective in creating a dynasty of kings. Today’s royalists should know that the last Sassanid king was Yazdgerd III, who fled and was killed by Esayabani in Nahavand. But his two daughters were captured by the Arabs and taken to Medina. And Hazrat Ali married both of them for his sons, and therefore Imam Sajjad is considered to have an Iranian mother and a granddaughter of Yazdgerd III. With this, Hazrat Ali destroyed the Sassanids and established the Alawites. After the defeat of Yazdgerd III, Omar thought that the world had ended. But Hazrat Ali said that they are still human beings. Therefore, he himself prepared an army and crossed the Alborz mountains with the right hand of Imam Hassan and the right hand of Imam Hossein and made the entire area north of Alborz Shiite without a fight. He also defined his children and some people as representatives who established the government of the Alawites of Tabaristan, Al Boyeh Dilam, Taherians, and Samanids in current Afghanistan. The invasion of Alawites to the south of Alborz has also faced wars, but it was completed during the Safavid period. That is, Shah Ismail entered Tabriz from northwest Iran, then Shah Abbas first moved to Qazvin and then to Isfahan. And he ordered that the Shiites should live in the center everywhere and the Sunnis should be scattered around the borders. After the Islamic revolution, Sadat’s rule, or the Alawites, went beyond the borders of current Iran, and today we are witnessing its global hegemony or global rule. Other governments resist this rule due to their dependence on the land. But the growth of Sadat’s rule wins over them. Today, only names of America and Europe are mentioned in the media, and if the media boycotts it, there will be no trace of them. Therefore, it should be known that Sadat’s government is the same as the government of the Prophet and Imams. Of course, governance is different from government and management. Management mostly refers to micro and macro institutions of the private sector that do not have an independent territory. And they rule based on their branches. In the government, the management is determined based on the territorial index. It means the state of Iran, Iraq or America. But governance is a cross-border and global thing. Bitcoin is an example of that. which does not even have a capital or headquarters. But by applying methods, he was able to get the highest incomes. So that the sanctions or the internal regulations of the governments could not stop it. Islamic governance is also explained based on the narration (al-Islam watan al-Muslim) that Islam is the homeland of Muslims. Therefore, two billion in the world have one rule. And that is the rule of the Qur’an. But under the combined cycle of this government, there is Alevi rule or Sadat Jahan’s rule. An example of which is Arbaeen walking. Here is the commander of Imam Hussain (a.s.), a person who was martyred 1,400 years ago in an unequal struggle. But according to his followers, he is alive and present everywhere. It even controls the mode of free feeding. Many of the processionists say Arbaeen. They had a problem, they discussed it with Imam Hossein, and it was resolved, so they provide free food and charity. And many others say that he came to them in a dream and told them what to do. Whatever this communication method is, it is considered intrusion. And a leader needs influence most of all. Influence means turning words and wishes into action. And we see that 100 million Arabs from all over the world, along with 20 million non-Arabs, get free accommodation and food for two months, and no problems arise. One of the duties of Imam Zaman (AS) is to make Imam Hussein (AS) known to the world. It means that there should be no one who does not know Imam Hussain (AS). Therefore, the basis of Alevi rule is human consciousness based on Shia beliefs, which are also mentioned in the Qur’an.

الهیمنه العلویه (حکم السادات)
بالإضافه إلى دوره فی خلق السماوات والأرض، کان حضره علی فعالًا أیضًا فی إنشاء سلاله الملوک. یجب على الملکیین الیوم أن یعلموا أن آخر ملک ساسانی کان یزدجرد الثالث، الذی هرب وقتل على ید السیابانی فی نهاوند. لکن ابنتیه أسرا من قبل العرب وأخذوا إلى المدینه المنوره. وتزوج حضره علی کلاهما من أجل أبنائه، ولذلک یعتبر الإمام السجاد لدیه أم إیرانیه وحفیده یزدجرد الثالث. وبهذا دمر حضره علی الساسانیین وأنشأ العلویین. بعد هزیمه یزدجرد الثالث، اعتقد عمر أن العالم قد انتهى. لکن حضره علی قال إنهم ما زالوا بشرًا. لذلک قام بنفسه بإعداد جیش وعبر جبال البرز بیده الیمنى للإمام الحسن وید الإمام الحسین الیسرى وجعل المنطقه بأکملها شمال البرز شیعیه دون قتال. کما عرّف أولاده وبعض الأشخاص بأنهم ممثلون أسسوا حکومه علویی طبرستان، وآل بویه دیلام، والطاهریین، والسامانیین فی أفغانستان الحالیه. کما واجه غزو العلویین جنوب البرز حروبًا، لکنه اکتمل فی العهد الصفوی. أی أن الشاه إسماعیل دخل تبریز من شمال غرب إیران، ثم انتقل الشاه عباس أولاً إلى قزوین ثم إلى أصفهان. وأمر بأن یسکن الشیعه فی المرکز فی کل مکان وأن یتوزع السنه على الحدود. وبعد الثوره الإسلامیه، تجاوز حکم السادات، أو العلویین، حدود إیران الحالیه، ونحن الیوم نشهد هیمنتها العالمیه أو حکمها العالمی. وتقاوم حکومات أخرى هذه القاعده بسبب اعتمادها على الأرض. لکن نمو حکم السادات ینتصر علیهم. الیوم لا یذکر فی الإعلام إلا أسماء أمریکا وأوروبا، وإذا قاطعه الإعلام فلن یبقى لهم أی أثر. ولذلک یجب أن نعلم أن حکومه السادات هی نفس حکومه النبی والأئمه. وبطبیعه الحال، فإن الحکم یختلف عن الحکومه والإداره. تشیر الإداره فی الغالب إلى المؤسسات الجزئیه والکلیه التابعه للقطاع الخاص التی لیس لدیها منطقه مستقله. ویحکمون على فروعهم. فی الحکومه، یتم تحدید الإداره على أساس المؤشر الإقلیمی. یعنی دوله إیران أو العراق أو أمریکا. لکن الحوکمه هی شیء عالمی وعابر للحدود، والبیتکوین مثال على ذلک. والتی لیس لها حتى عاصمه أو مقر. ولکن من خلال تطبیق الأسالیب، تمکن من الحصول على أعلى الدخل. بحیث لا تستطیع العقوبات أو اللوائح الداخلیه للحکومات إیقافه. کما تم شرح الحکم الإسلامی بناء على روایه (الإسلام وطن المسلم) أن الإسلام وطن المسلمین. ولذلک فإن ملیارین فی العالم لدیهم قاعده واحده. وهذا هو حکم القرآن. لکن فی ظل الدوره المرکبه لهذه الحکومه هناک حکم العلویین أو حکم سادات جهان. ومن الأمثله على ذلک مشیه الأربعین. هذا هو أمیر الإمام الحسین (ع) الذی استشهد قبل ۱۴۰۰ سنه فی صراع غیر متکافئ. لکنه بحسب أتباعه حی وحاضر فی کل مکان. حتى أنه یتحکم فی وضع التغذیه المجانیه. کثیر من أصحاب الموکب یقولون الأربعین. لقد واجهتهم مشکله، وناقشوها مع الإمام الحسین، وتم حلها، لذلک یقدمون الطعام والصدقات مجانًا. ویقول کثیرون آخرون إنه جاء إلیهم فی المنام وأخبرهم بما یجب علیهم فعله. ومهما کانت طریقه الاتصال هذه فهی تعتبر تطفلاً. والقائد یحتاج إلى التأثیر أکثر من أی شیء آخر، فالتأثیر یعنی تحویل الکلمات والرغبات إلى أفعال. ونرى أن ۱۰۰ ملیون عربی من جمیع أنحاء العالم، إلى جانب ۲۰ ملیون غیر عربی، یحصلون على سکن وطعام مجانی لمده شهرین، ولا توجد مشاکل. من واجبات امام الزمان (ع) تعریف الامام الحسین (ع) للعالم. یعنی أنه لا ینبغی أن یکون هناک من لا یعرف الإمام الحسین (ع). ولذلک فإن أساس الحکم العلوی هو الوعی الإنسانی المبنی على معتقدات الشیعه، والتی وردت أیضاً فی القرآن.

Ələvi hegemonluğu (Sadatın hakimiyyəti)
Həzrət Əli göylərin və yerin yaradılmasında rolu olmaqla yanaşı, padşahlar sülaləsinin yaradılmasında da təsirli olmuşdur. Bugünkü kralçılar bilməlidirlər ki, sonuncu Sasani padşahı qaçıb Esayabani tərəfindən Nəhavənddə öldürülən III Yəzdgerd idi. Amma iki qızı ərəblər tərəfindən əsir götürülərək Mədinəyə aparıldı. Və Həzrət Əli onların hər ikisini oğulları üçün evləndirdi və buna görə də İmam Səccadın anası iranlı və III Yəzdgerdin nəvəsi hesab olunur. Bununla Həzrət Əli Sasaniləri məhv etdi və Ələviləri qurdu. III Yəzdgerd məğlub olduqdan sonra Ömər dünyanın sonu gəldiyini düşünürdü. Amma Həzrət Əli dedi ki, onlar hələ də insandırlar. Buna görə də o özü bir ordu hazırlayıb İmam Həsənin sağ əli ilə İmam Hüseynin sağ əli ilə Əlburz dağlarını keçdi və bütün ərazini döyüşsüz Əlburzdan şimala şiə etdi. O, həmçinin öz övladlarını və bəzi şəxsləri indiki Əfqanıstanda Təbəristan ələviləri, Əl-Boye Dilam, Tahirilər və Samanilərin hökumətini quran nümayəndələr kimi müəyyənləşdirdi. Ələvilərin Əlburzun cənubuna hücumu da müharibələrlə üzləşmiş, lakin Səfəvilər dövründə tamamlanmışdır. Yəni Şah İsmayıl İranın şimal-qərbindən Təbrizə daxil oldu, sonra Şah Abbas əvvəlcə Qəzvinə, sonra isə İsfahana köçdü. Və əmr etdi ki, şiələr hər yerdə mərkəzdə yaşasınlar və sünnilər sərhədlərə səpələnsinlər. İslam inqilabından sonra Sədat hakimiyyəti və ya ələvilər indiki İranın hüdudlarından kənara çıxdılar və bu gün onun qlobal hegemonluğunun və ya qlobal hakimiyyətinin şahidi oluruq. Digər hökumətlər torpaqdan asılı olduqları üçün bu qaydaya qarşı çıxırlar. Lakin Sədatın hakimiyyətinin böyüməsi onlara qalib gəlir. Bu gün mediada ancaq Amerikanın, Avropanın adları çəkilir, media bunu boykot etsə, onlardan əsər-əlamət qalmayacaq. Ona görə də bilmək lazımdır ki, Sədat hökuməti Peyğəmbər və İmamların hökuməti kimidir. Təbii ki, idarəçilik hökumət və idarəetmədən fərqlidir. İdarəetmə dedikdə daha çox müstəqil ərazisi olmayan özəl sektorun mikro və makro institutları nəzərdə tutulur. Və budaqlarına görə hökmranlıq edirlər. Hökumətdə idarəetmə ərazi indeksinə əsasən müəyyən edilir. İran, İraq və ya Amerika dövləti deməkdir. Amma idarəçilik transsərhəd və qlobal bir şeydir.Bitcoin buna misaldır. hətta paytaxtı və ya qərargahı olmayan. Amma üsulları tətbiq etməklə ən yüksək gəliri əldə edə bildi. Ona görə ki, sanksiyalar və ya hökumətlərin daxili qaydaları buna mane ola bilmədi. İslamın müsəlmanların vətəni olduğu rəvayətinə (əl-İslam vətanul-müslim) əsasən islami idarəçilik də izah edilir. Ona görə də dünyada iki milyardın bir qaydası var. Bu da Quranın hökmüdür. Amma bu hökumətin birləşmiş dövrəsi altında Ələvi hakimiyyəti və ya Sədat Cahanın hakimiyyəti var. Buna misal olaraq Ərbəin yerişidir. Budur İmam Hüseynin (ə) sərkərdəsi, 1400 il əvvəl qeyri-bərabər mübarizədə şəhid olmuş şəxs. Amma davamçılarının fikrincə, o, sağdır və hər yerdə mövcuddur. Hətta pulsuz qidalanma rejiminə nəzarət edir. Yürüşçülərin çoxu Ərbəin deyirlər. Onların bir problemi var idi, İmam Hüseynlə müzakirə etdilər və həll olundu, ona görə də pulsuz yemək və sədəqə verirlər. Və bir çoxları onun yuxuda onların yanına gəldiyini və nə etməli olduqlarını söylədiklərini söyləyirlər. Bu ünsiyyət üsulu nə olursa olsun, müdaxilə hesab olunur. Liderə isə hər şeydən çox təsir lazımdır.Təsir söz və istəkləri hərəkətə çevirmək deməkdir. Və görürük ki, dünyanın hər yerindən 100 milyon ərəb, 20 milyon qeyri-ərəblə birlikdə iki ay pulsuz yaşayış və yemək alır və heç bir problem yaranmır. İmam Zamanın (ə) vəzifələrindən biri də İmam Hüseyni (ə) dünyaya tanıtmaqdır. Bu o deməkdir ki, İmam Hüseyni (ə) tanımayan olmasın. Ona görə də ələvi idarəçiliyinin əsasını Quranda da qeyd olunan şiə inanclarına əsaslanan insan şüuru təşkil edir.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری تحلیلی بین المللی ماهین نیوز صاحب امتیاز و ومدیر مسئول : سید احمد حسینی ماهینی شماره مجوز 92/23363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفن 02136878594همراه09120836492 و 09190883546 احمد ماهینی کاندیدای ریاست جمهوری امریکا

حتما ببینید

اصول مدیریت رئیسی

اصول مدیریت رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *