بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۲/۰۶/۱۶

توطئه زباله گردی

اربعین و پیاده روی کربلا یک چیز را ثابت کرد که زباله گردها هرگز به دنبال یک لقمه نان نیستند! والا باید همه به کربلا می رفتند. زیرا ضایعات پلاستیک و آلومینیوم و ته مانده غذا در انجا بیش از حد تصور است و میتواند برای آنها درامد یک ساله …

بیشتر بخوانید »

راز سرهای بریده

پیاده روی اربعین نشان داد که چهارمیلیارد انسان انرژی حفته ای هستند که باید به هشت میلیارد برسد تا حکومت واحد جهانی تشکیل شود. زیرا تا همه مردم دنیا به خود آگاهی نرسند، حکومت بر انها حکمرانی محسوب نمی شود. همه این موضوعات هم از سر های بریده آغاز می …

بیشتر بخوانید »