سه شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۱

بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۱/۰۲/۲۲

پیام مشترک وزرای فرهنگ ایران ‌و لبنان در فضای مجازی؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۰۱ مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس شریف وزرای فرهنگ ایران و لبنان در پیام مشترکی که در فضای مجازی منتشر کردند بر احقاق حق مردم آزاده فلسطین اشغالی با ادامه مقاومت تاکید کردند. مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس شریف به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و محمد رسام المرتضی، وزیر فرهنگ کشور لبنان که شامگاه گذشته، چهارشنبه با یکدیگر دیدار و رایزنی داشتند پس از این دیدار در پیام مشترکی که در فضای مجازی منتشر کردند بر دفاع از آرمان های قدس شریف تاکید کردند. متن کامل پیام مشترک وزرای فرهنگ ایران و لبنان به شرح زیر آمده است: جنایت رژیم اشغالگر فلسطین علیه آزادی بیان، وعلیه حق و ارزشها، نشان از ماهیت این رژیم جنایت کار است که از سراسر جهان به فلسطین غاصبانه آمده و همانند ویروس وبا مردم ،تاربخ و زندگی آنان را قربانی می کند . با ترور شهیده شیرین ابو عاقله، حق آزادی نیز قربانی نخواهد شد و مقاومت تنها راه مبارزه با اشغالگران قدس شریف است ،و با ادامه آن فلسطین نیز آزاد و به مردمش باز خواهد گشت. تهران - ۱۴۰۱ دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قاضی محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان

لبنان و ایران

پیام مشترک وزرای فرهنگ ایران ‌و لبنان در فضای مجازی؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۰۱ مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس شریف وزرای فرهنگ ایران و لبنان در پیام مشترکی که در فضای مجازی منتشر کردند بر احقاق حق مردم آزاده فلسطین اشغالی با ادامه مقاومت تاکید کردند. مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس شریف به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و محمد رسام المرتضی، وزیر فرهنگ کشور لبنان که شامگاه گذشته، چهارشنبه با یکدیگر دیدار و رایزنی داشتند پس از این دیدار در پیام مشترکی که در فضای مجازی منتشر کردند بر دفاع از آرمان های قدس شریف تاکید کردند. متن کامل پیام مشترک وزرای فرهنگ ایران و لبنان به شرح زیر آمده است: جنایت رژیم اشغالگر فلسطین علیه آزادی بیان، وعلیه حق و ارزشها، نشان از ماهیت این رژیم جنایت کار است که از سراسر جهان به فلسطین غاصبانه آمده و همانند ویروس وبا مردم ،تاربخ و زندگی آنان را قربانی می کند . با ترور شهیده شیرین ابو عاقله، حق آزادی نیز قربانی نخواهد شد و مقاومت تنها راه مبارزه با اشغالگران قدس شریف است ،و با ادامه آن فلسطین نیز آزاد و به مردمش باز خواهد گشت. تهران - ۱۴۰۱ دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قاضی محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان

بیشتر بخوانید »
حقوق های نجومی باعث فقر و گسترش شکاف طبقاتی

حقوق های نجومی باعث فقر و گسترش شکاف طبقاتی

بازخوانی تاریخ / حضرت آیت الله سیستانی: هشدار می دهم روحانیت از تجملات جدا اجتناب کند / ریخت و پاش از بزرگترین خطرات برای روحانیت است / روش سال های اخیر موجبات بی عقیده گی مردم به روحانیت را فراهم آورده است / باید روش مقدس اردبیلی و شیخ انصاری …

بیشتر بخوانید »
پدر خواندگی در اجرای اصل 44

پدر خواندگی در اجرای اصل ۴۴

از انجا که دولت دوست ندارد اموال خود را بفروشد و بانکها نیز از از اموال خود بعنوان داراییهای منجمد یاد می کنند لذا اصل ۴۴همچنان روی کاغذ مانده است. مدتی نیز در اجرای ان تعلل شد و برخی جا ها هم که واگذار شد پدرخواندگی دولت آنها را دوباره برگرداند! وقتی شما چیزی را می فروشید یا واگذار می کنید از تصرف شما خارج می شود و اختیار تصرف در ان به دیگری واگذار می شود لذا شما مسئول عواقب آن هم نیستید. اما دولت می خواهد بفروشد ولی در عین حال نفروشد! لذا می گوید چنان باید شود و چنین! از دولت رئیسی می خواهیم حالا که قصد جراحی اقتصادی دارد واگذاری ها را هم از حالت پدرخواندگی در بیاورد.

بیشتر بخوانید »

زیر ساخت باعث گرانی

بهانه برای زیر ساخت لقمه را از دهان مردم می گیرد و خرج بیابان میشود اینهم همیشه ناتمام لذا باعث گرانی ارزاق و هزینه های دولت شده پروژه ها هم نیمه تمام میماند در همین واریز یارانه نقدی مبالغ زیادی از این کم شده تا خرج زیرساخت شود در حالیکه …

بیشتر بخوانید »