خانه / دسته‌بندی نشده / ایرانی بودن یک هویت است

ایرانی بودن یک هویت است

هرکس در جهان است، با یک نسبت تاریخی ایرانی است! چرا که ایران مرکز جهان بوده، شرق و غرب با آن سنجیده می شود. معنی اش این است که همه مردم دنیا، در تاریخ فعلی ما، از ایران منشا گرفته اند. در خود ایران، لرها، کرد ها و بلوچ و عرب و غیره، زندگی می کنند که همگی خود را ایرانی می دانند. بنابر این ایران، یک قومیت یا یک زبان و نژاد نیست، بلکه یک هویت تاریخی است. که ازچین در شرق دور گرفته، تا قوم مایا در غرب دور، همگی با آن شناخته می شوند. برخی ها می گویند اعراب، به ایران حمله کردند! این ها از تاریخ بی اطلاع هستند. زیرا تاریخ نشان می دهد: اعراب جزو ایران بودند. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم که: در زمان ظهور پیامبر اسلام، فرماندار مکه و مدینه ایرانی بودند. خسرو پرویز به آنها نامه نوشت که: پیامبر را دستگیرکنند! آنها که موهای خود را تا بناگوش می گذاشتند، و به همین جهت مویگوش یا مجوس نام داشتند، برای دستگیری پیامبر به درب مسجد رفتند. همگی دور هم نشسته بودند، فرماندار پرسید: ایکم محمد؟ پیامبر صدای او را شنید و به یکی از یاران گفت: به او بگو موهای خود را بزند، تا جواب او را بدهم! ناچار اصلاح کرد و نزد پیامبر برگشت. عرضه داشت ما دستور داریم ترا دستگیر کنیم! پیامبر فرمود: ناراحت نباش! شکم خسرو پرویز دریده شده. فرماندار با تعجب گفت: از کجا می دانید؟ فرمود به من وحی شده. فرماندار گفت اگر چنین باشد، من مسلمان می شوم. بعد از چند روز که جواسیس خبر اوردند، او مسلمان شد. پیامبر هم وی را در همان سمت ابقاد کرد. حتی بعد از مرگ او پسرش این پست را عهده دار گردید! لذا جنگ ایران و اعراب، دعوای داخلی بود. همینطور چین یا مغولها! آن هنگام چین هم جزو ایران بود. باقی مانده اقوام اصیل همان اویغور ها هستند، که هنوز خط الرسم فارسی دارند، و خود را ایرانی می دانند. آنها اولین جمهوری اسلامی را، در جهان تشکیل دادند ولی صهیونیسم بین الملل، آن را که جمهوری اسلامی  ترکستان شرقی بود، به کمک لنین همه را از بین برد، و کمونیسم را برپا نمود. اروپاییها هم کل تاریخ شان به روم یا آتن، دو شهر بر می گردد. یعنی کشوری بنام یونان یا روم وجود نداشته! بلکه فقط یک شهر بوده، به همین جهت تمدن در انگلیسی، به سیتی زن گفته می شود: یعنی شهر نشین. در حالیکه تمدن در ایران، امپراطوری بزرگ شامل چندین اقلیم، و صد ها شهر بود. اسکندر هم که به ایران حمله کرد، رومی نبود! وی در ترکیه فعلی، زیر نظر ارسطو که شهروند ایران بود، درس می خواند. و ارسطو که به خاطر شاهد بازی!  و اعدام شاهدش، از دست دولت ایران عصبانی بود، آنقدر در مغز اسکند خواند تا او را، وادار به حمله ایران کرد. اسکندر بعد از حمله مردمی از کرمان را، که دلیر و جنگ آور بودند برای اموزش سپاه، به روم برد و در صحرایی (آلمان فعلی) اسکان داد. به همین دلیل آلمانی ها ایرانی هستند: و جرمانی همان کرمانی است. زنگبار یا سیاهپوستان آفریقا نیز، از ایرانیان تبعیدی هستند که برخی، در یمن بودند و برخی هم دورتر تبعید شدند. اسپانیایی ها نیز همان اصفهانی ها بودند. از همه جالب تر پرفسور جهانگیری کتابی دارد: که نتیجه سی سال تحقیق او: بر زبان سرخپوستان است. وی می گوید زبان سرخپوستی، ریشه در زبان آریایی دارد. به احتمال زیاد سرخپوستان، در یک تبعید قومی ناچار شدند: از گروئنلند و جزایر قطب شمال، اروپا را به سوی آمریکا ترک کنند. طبیعتا رانش زمین برخی آثار را هم دگر گون کرده است. یعنی شاید زمانی امریکا به اروپا و آسیا، چسبیده بود، قالبی از آن جدا شده. لذا نقشه فرو رفتگی های شرق آمریکا و غرب اورپا یکیست.

Being Iranian is an identity

Everyone in the world is of Iranian descent! Because Iran is the center of the world, East and West are measured by it. This means that all the people of the world, in our current history, have originated from Iran. In Iran itself, there are Lors, Kurds, Baluchis, Arabs, etc., who all consider themselves Iranians. Thus, Iran is not an ethnicity or a language and race, but a historical identity. From China in the Far East to the Maya in the Far West, everyone is familiar with it. Some say that the Arabs attacked Iran! They are unaware of history. Because history shows: the Arabs were part of Iran. To prove this claim, it is enough to know that: At the time of the advent of the Prophet of Islam, the governors of Mecca and Medina were Iranians. Khosrow Parviz wrote a letter to them: Arrest the Prophet! Those who put their hair up to their ears, and for this reason they were called Muigosh or Magi, went to the door of the mosque to arrest the Prophet. They were all sitting together, the governor asked: Aik Mohammad? The Prophet heard his voice and said to one of his companions: Tell him to cut his hair so that I can answer him! He had to correct and return to the Prophet. We have orders to arrest you! The Prophet said: Do not be upset! Khosrow Parviz’s abdomen is torn. The governor said in surprise: How do you know? He said it was revealed to me. The governor said that if that was the case, I would become a Muslim. A few days after the spies reported, he converted to Islam. The Prophet held him in the same position. Even after his death, his son took over the post! Therefore, the war between Iran and the Arabs was an internal dispute. As well as the Chinese or the Mongols! At that time, China was also part of Iran. The rest of the original tribes are the Uyghurs, who still have Persian customs, and consider themselves Iranians. They formed the first Islamic republic in the world, but international Zionism, which was the Islamic Republic of East Turkestan, destroyed everyone with Lenin’s help, and established communism. Europeans all date back to Rome or Athens, two cities. That is, there was no country called Greece or Rome! Rather, it is just a city, which is why civilization in English is called a city woman: it means a city dweller. While civilization in Iran, the great empire consisted of several climates, and hundreds of cities. Alexander, who invaded Iran, was not a Roman! He is currently studying in Turkey under Aristotle, a citizen of Iran. And Aristotle who witnessed the game! And the execution of his witness, at the hands of the Iranian government, was angry, he read so much in Iskand’s mind that he forced him to attack Iran. After the attack, Alexander took people from Kerman, who were brave and warlike, to Rome to train the IRGC and settled in the desert (present-day Germany). That is why the Germans are Iranians: and German is Kerman. Zanzibar or African blacks are also exiled Iranians, some in Yemen and some in exile. The Spaniards were the same as the Isfahanis. Most interestingly, Professor Jahangiri has a book: the result of thirty years of his research: in the language of the Indians. He says the Indian language has its roots in the Aryan language. Most likely, the Indians were forced into an ethnic exile: to leave Europe for the United States from Greenland and the Arctic Islands. Naturally, landslides have changed some of the works. That is, perhaps once the United States was attached to Europe and Asia, a mold was detached from it. Therefore, the map of the depressions of East America and West Europe is the same.

كونك إيراني هوية

كل شخص في العالم من أصل إيراني! لأن إيران هي مركز العالم ، يتم قياس الشرق والغرب بواسطتها. هذا يعني أن جميع شعوب العالم ، في تاريخنا الحالي ، نشأت من إيران. في إيران نفسها ، هناك لورز ، أكراد ، بلوش ، عرب ، إلخ ، جميعهم يعتبرون أنفسهم إيرانيين. وبالتالي ، فإن إيران ليست عرقًا أو لغة وعرقًا ، بل هوية تاريخية. من الصين في الشرق الأقصى إلى المايا في أقصى الغرب ، الجميع على دراية بها. يقول البعض إن العرب هاجموا إيران! إنهم غير مدركين للتاريخ. لأن التاريخ يظهر أن العرب كانوا جزءًا من إيران. لإثبات هذا الادعاء ، يكفي أن تعرف أنه: في زمن مجيء نبي الإسلام ، كان حكام مكة والمدينة من الإيرانيين. كتب إليهم خسرو برويز: ألقوا القبض على النبي! أولئك الذين رفعوا شعرهم إلى آذانهم ، ولهذا السبب أطلقوا عليهم اسم Muigosh أو Magi ، ذهبوا إلى باب المسجد لاعتقال النبي. سأل المحافظ جميعهم يجلسون معًا: أيك محمد؟ سمع النبي صوته وقال لأحد أصحابه: قل له أن يقطع شعره حتى أتمكن من الرد عليه! كان عليه أن يصحح ويعود إلى النبي. لدينا أوامر باعتقالك! قال النبي: لا تنزعج! تمزق بطن خسرو بارفيز. قال المحافظ في دهشة: كيف عرفت؟ قال أنه كشف لي. قال المحافظ إنه إذا كان هذا هو الحال ، فسأصبح مسلماً. بعد أيام قليلة من ذكر الجواسيس ، اعتنق الإسلام. حمله النبي في نفس المنصب. حتى بعد وفاته ، تولى ابنه المنصب! لذلك ، كانت الحرب بين إيران والعرب نزاعًا داخليًا. وكذلك الصينيين أو المغول! في ذلك الوقت ، كانت الصين أيضًا جزءًا من إيران. بقية القبائل الأصلية هم الأويغور ، الذين لا يزالون لديهم عادات فارسية ، ويعتبرون أنفسهم إيرانيين. شكلوا أول جمهورية إسلامية في العالم ، لكن الصهيونية الدولية ، التي كانت جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية ، دمرت الجميع بمساعدة لينين ، وأقامت الشيوعية. يعود جميع الأوروبيين إلى روما أو أثينا ، مدينتين. أي أنه لم يكن هناك بلد يسمى اليونان أو روما! بدلاً من ذلك ، كانت مجرد مدينة ، وهذا هو السبب في أن الحضارة باللغة الإنجليزية تسمى امرأة المدينة: إنها تعني ساكن المدينة. أثناء الحضارة في إيران ، كانت الإمبراطورية العظيمة تتكون من عدة مناخات ومئات المدن. ألكسندر ، الذي غزا إيران ، لم يكن رومانياً! يدرس حاليا في تركيا تحت إشراف أرسطو ، مواطن إيراني. وأرسطو الذي شهد المباراة! وكان إعدام شاهده ، على يد الحكومة الإيرانية ، غاضبًا ، فقد قرأ الكثير في ذهن إسكند لدرجة أنه أجبره على مهاجمة إيران. بعد الهجوم ، أخذ الإسكندر أشخاصًا من كرمان ، الذين كانوا شجعانًا وشبه الحرب ، إلى روما لتدريب الحرس الثوري الإيراني واستقروا في الصحراء (ألمانيا الحالية). هذا هو السبب في أن الألمان هم إيرانيون: والألمانيون كرمان. زنجبار أو السود الأفارقة هم أيضا إيرانيون منفيون ، بعضهم في اليمن وبعضهم في المنفى. الإسبان هم نفس الأصفهان. الأكثر إثارة للاهتمام هو أن البروفيسور جهانغيري لديه كتاب: نتيجة ثلاثين عامًا من بحثه: بلغة الهنود. يقول إن اللغة الهندية لها جذورها في اللغة الآرية. على الأرجح ، اضطر الهنود إلى المنفى العرقي: لمغادرة أوروبا إلى الولايات المتحدة من غرينلاند وجزر القطب الشمالي. بطبيعة الحال ، تغيرت الانهيارات الأرضية بعض الأعمال. أي أنه ربما بمجرد ارتباط الولايات المتحدة بأوروبا وآسيا ، تم فصل قالب عنها. لذلك ، فإن خريطة منخفضات شرق أمريكا وأوروبا الغربية هي نفسها.

ئىرانلىق بولۇش بىر كىملىك(اویغوری زبان)

دۇنيادىكى ھەممە ئادەم ئىران پۇشتىدىن! ئىران دۇنيانىڭ مەركىزى بولغاچقا ، شەرق ۋە غەرب ئۇنىڭ بىلەن ئۆلچىنىدۇ. بۇ بىزنىڭ ھازىرقى تارىخىمىزدا دۇنيادىكى بارلىق كىشىلەرنىڭ ئىراندىن كەلگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىراننىڭ ئۆزىدە لورس ، كۇردلار ، بالۇچىلار ، ئەرەبلەر بار ، ئۇلار ھەممىسى ئۆزىنى ئىرانلىق دەپ قارايدۇ. شۇڭا ، ئىران بىر مىللەت ياكى تىل ۋە ئىرق ئەمەس ، بەلكى تارىخىي كىملىك. يىراق شەرقتىكى جۇڭگودىن يىراق غەربتىكى ماياغىچە ، ھەممەيلەن ئۇنىڭغا تونۇش. بەزىلەر ئەرەبلەر ئىرانغا ھۇجۇم قىلدى دەيدۇ! ئۇلار تارىخنى بىلمەيدۇ. چۈنكى تارىخ كۆرسىتىپ بېرىدۇ: ئەرەبلەر ئىراننىڭ بىر قىسمى ئىدى. بۇ قاراشنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن شۇنى بىلىش يېتەرلىك: ئىسلام پەيغەمبىرى كەلگەن ۋاقىتتا ، مەككە ۋە مەدىنەنىڭ ۋالىيلىرى ئىرانلىقلار ئىدى. ھۆسروۋ پەرۋىز ئۇلارغا خەت يازغان: پەيغەمبەرنى قولغا ئېلىڭ! چاچلىرىنى قۇلىقىغا تىقىۋالغانلار ۋە بۇ سەۋەبتىن ئۇلار مۇيگوش ياكى ماگى دەپ ئاتالغانلار مەسچىتنىڭ ئىشىكىگە بېرىپ پەيغەمبەرنى قولغا ئالغان. ئۇلارنىڭ ھەممىسى بىللە ئولتۇراتتى ، ۋالىي سورىدى: ئايك مۇھەممەد؟ پەيغەمبەر سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلاپ ، بىر ھەمراھىغا: ئۇنىڭغا چېچىنى چۈشۈرۈۋېتىشنى ئېيت ، مەن ئۇنىڭغا جاۋاب بېرەلەيمەن! ئۇ تۈزىتىپ رەسۇلۇللاھنىڭ يېنىغا قايتىپ كەلدى. سېنى تۇتۇش بۇيرۇقىمىز بار! رەسۇلۇللاھ: خاپا بولماڭ! خوسروۋ پەرۋىزنىڭ قورسىقى يىرتىلىپ كەتتى. ۋالىي ھەيران بولۇپ: قانداق بىلىسىز؟ ئۇ ماڭا ئاشكارلاندى دېدى. ۋالىي مۇنداق دېدى: ئەگەر شۇنداق بولسا ، مەن مۇسۇلمان بولىمەن. جاسۇسلار دوكلات قىلىپ بىر نەچچە كۈندىن كېيىن ئۇ ئىسلام دىنىنى قوبۇل قىلدى. رەسۇلۇللاھ ئۇنى ئوخشاش ئورۇنغا قويدى. ئۇ ئۆلگەندىن كېيىنمۇ ئوغلى بۇ ۋەزىپىنى ئۆتكۈزۈۋالغان! شۇڭلاشقا ، ئىران بىلەن ئەرەبلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇش ئىچكى تالاش-تارتىش ئىدى. شۇنداقلا جۇڭگولۇقلار ياكى موڭغۇللار! ئۇ ۋاقىتلاردا ، جۇڭگومۇ ئىراننىڭ بىر قىسمى ئىدى. ئەسلى قەبىلىلەرنىڭ قالغانلىرى ئۇيغۇرلار بولۇپ ، ئۇلاردا يەنىلا پارس ئۆرپ-ئادىتى بار ، ئۇلار ئۆزىنى ئىرانلىق دەپ قارايدۇ. ئۇلار دۇنيادىكى تۇنجى ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنى قۇردى ، ئەمما شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى بولغان خەلقئارالىق زىئونىزم لېنىننىڭ ياردىمى بىلەن ھەممەيلەننى يوقىتىپ ، كوممۇنىزم قۇردى. ياۋروپالىقلارنىڭ ھەممىسى رىم ياكى ئافىنادىن ئىبارەت ئىككى شەھەرگە تۇتىشىدۇ. دېمەك ، گرېتسىيە ياكى رىم دېگەن دۆلەت يوق ئىدى! بەلكى ئۇ پەقەت بىر شەھەر ، شۇڭلاشقا ئىنگلىز تىلىدىكى مەدەنىيەت شەھەر ئايال دەپ ئاتىلىدۇ: ئۇ شەھەر ئاھالىسىنى كۆرسىتىدۇ. ئىراندىكى مەدەنىيەت بولسا ، بۈيۈك ئىمپېرىيە بىر قانچە ئىقلىم ۋە نەچچە يۈز شەھەردىن تەركىب تاپقان. ئىرانغا تاجاۋۇز قىلغان ئىسكەندەر رىم ئەمەس! ئۇ ھازىر ئىران پۇقراسى ئارىستوتىلنىڭ قول ئاستىدا تۈركىيىدە ئوقۇۋاتىدۇ. ھەمدە ئويۇنغا شاھىت بولغان ئارىستوتىل! ئۇنىڭ گۇۋاھچىسىنىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئىران ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا بولۇپ ، غەزەپلەندى ، ئۇ ئىسكەندنىڭ كاللىسىدا ئۇنى كۆپ ئوقۇدى ۋە ئۇنى ئىرانغا ھۇجۇم قىلىشقا قىستىدى. ھۇجۇمدىن كېيىن ، ئالېكساندىر كېرماندىن باتۇر ۋە جەڭگىۋار كىشىلەرنى ئېلىپ ، رىمغا بېرىپ IRGC نى مەشىقلەندۈردى ۋە قۇملۇققا (ھازىرقى گېرمانىيە) ئولتۇراقلاشتى. شۇڭلاشقا گېرمانلار ئىرانلىق ، گېرمان بولسا كېرمان. زانزىبار ياكى ئافرىقىلىق قارا تەنلىكلەرمۇ سۈرگۈن قىلىنغان ئىرانلىقلار ، بەزىلىرى يەمەندە ، بەزىلىرى سۈرگۈندە. ئىسپانىيەلىكلەر ئىسفاھانىلىقلار بىلەن ئوخشاش ئىدى. ئەڭ قىزىقارلىق يېرى ، پروفېسسور جاھانگىرىنىڭ بىر كىتابى بار: ئۇنىڭ ئوتتۇز يىللىق تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى: ھىندىستانلىقلارنىڭ تىلىدا. ئۇ مۇنداق دېدى: ھىندىستان تىلىنىڭ يىلتىزى ئارىيان تىلىدا. ھىندىستانلىقلار ئېھتىمال مىللىي سۈرگۈنگە مەجبۇرلانغان بولۇشى مۇمكىن: ياۋروپادىن گرېنلاندىيە ۋە شىمالىي قۇتۇپ ئارىلىدىن ئامېرىكىغا كېتىش. تەبىئىيكى ، تاغ گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈش بەزى ئەسەرلەرنى ئۆزگەرتتى. دېمەك ، بەلكىم ئامېرىكا ياۋروپا ۋە ئاسىياغا ئۇلانغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭدىن بىر قېلىپ ئايرىۋېتىلگەن بولۇشى مۇمكىن. شۇڭلاشقا ، شەرقىي ئامېرىكا ۋە غەربىي ياۋروپانىڭ چۈشكۈنلۈك خەرىتىسى ئوخشاش. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ایران باید رئیس سازمان ملل شود

عملیات پیش دستانه!

 باید مانع عملیات پیش دستانه شد! واکسن روسی ضد کرونا اعلام شد، قبل از اینکه …