یکشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه / عکس ها / در اندوه سترون بودن
در اندوه سترون بودن

در اندوه سترون بودن

یکی از اشتباهات استراتژیک آن است که بگوییم: در امور داخلی دیگران دخالت نمی کنیم! خودفریبی بزرگی است، که دشمن ما را خلع سلاح می کند. زیرا دشمن هرگز از دخالت در امور داخلی ما دست نمی کشد، و اگر ما به خواب برویم او بیدار است. خودفریبی  یعنی همان سترون بودن! یعنی مخنث بودن یعنی اینکه صدای مظلوم را نشنیدن، و بر کظه ظالم نکوبیدن. سیاست وقتی از دین جدا شد، همین است که مردم نسبت به هم بی تفاوت می شوند. هرکس هر کاری کند، چاردیواری اختیاری است. امر به معروف و نهی از منکر  دچار تحریف شده، و همه به سکوت در برابر ظلم دعوت می شوند. در حالیکه خودشان در برابر مظلوم،  همیشه در حال نقشه کشیدن هستند، تا از هر راهی نفوذ کنند، و بر ارکان آنها مسلط شوند. آمریکا و انگلیس و فرانسه، در هیچکدام از انتخابات ایران بیطرف نبودند. همیشه با تبلیغات داخلی و خارجی کاندیدای مورد نظر خود را، بر مردم ایران تحمیل می کردند. همیشه آنطرفی پیروز بود که: رادیو آمریکا و اسرائیل هماهنگ، او را ناجی ایران معرفی می کردند. در فتنه ۸۸هیچکس نمی توانست نقش آنها را انکار کند. اکنون نیز در عراق مسیر جدیدی را دنبال می کنند. در ایران نیز با طرح استضاح و مذاکره، دست و پای دولت را می بندند، تا هیچ کاری نتواند بکند. حالا ما بگوییم قصد دخالت در انتخابات آمریکا را نداریم. اولا هیچکس باور نمی کند! یعنی حداقل آنهاییکه برایشان سینه چاک می کنند، قبول نخواهند کرد. و با تکذیب این حرف کار را بجایی خواهند رساند که: کسی لام تا کام حرف نزند! همه آزاد باشند روحانیت را نقد کنند، ولی انتخابات آمریکا هرگز! انتخاباتی که یک شو وحشتناک: دو ابر قدرت فساد بیشتر نیست. خودشان در مذاکره یکدیگر را به انواع فساد متهم می کنند. اما ما باید بگوییم آنها دموکراسی دارند. بنابر این سیاست احترام مقابل را باید درست تعریف کرد. در حالیکه مثل برجام، همه چیز یکطرفه است. ما باید رعایت کنیم ولی انها پاره کنند! ما باید التماس کنیم و آنها عربده کشی کنند. برای یکبار هم شده این را بپذیریم: که با دشمن صحبت از احترام متقابل یک جوک است، یک خود فریبی و یک مزدوری برای بیگانگان. ما اکنون باید در تمام کشورهای جهان دخالت کنیم! و برای همه سیستم حکومتی جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد) درست کنیم، تا سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی را اجرا کرده باشیم. هر کشور یا رژیمی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد، باید کنار رود. زیرا تنها در سیستم جمهوری اسلامی هست، که رئیس جمهور و مجلس از سوی مردم، و بطور مستقیم انتخاب می شود. آنهاییکه با این سیستم مخالفت می کنند، دیکتاتورهای مدرن هستند، که تحت نامهای بد سابقه خود را پنهان کرده اند. آنها بدانند که حزب نمی تواند نماینده واقعی مردم باشد. کارت های الکترال هم، یعنی مردم زدایی از انتخابات! یعنی چه مردم باشند یا نباشند، رئیس جمهور انتخاب خواهد شد! و مردم نقشی ندارند. این بزرگترین حق مردم است که توسط دیکتاتور های شیک پوش، از انها گرفته می شود . انها فریاد کمک خواهی دارند، و اگر ما به فریاد آنها نرسیم، مسلمان نیستیم! زیرا پیامبر اسلام می فرماید: اگر کسی فریاد کمک سرداد، هرکس می شنود باید او را کمک کند! والا مسلمان نیست. اکنون از همین شکاف و بد فهمی ۲میلیارد مسلمان است، که یک بچه مزلف مخنث، به پیامبر اسلام توهین می کند. کسی جرات پاسخ دادن به او را ندارد. در حالیکه پاسخ او فقط یک گلوله در مغز است. اگر ماکرون ترور و مجازات نگردد، این توهین ها ادامه داشته، هر روز بیشتر به مسلمان آزار خواهند رساند. پس ای مردم آزاده جهان بپا خیزید، این ستمگران به درک بفرستید

Being sterile in grief

One of the strategic mistakes is to say: we do not interfere in the internal affairs of others! It is a great self-deception, which disarms our enemy. Because the enemy never stops interfering in our internal affairs, and if we fall asleep he is awake. Self-deception means being sterile! To be neutral means not to hear the voice of the oppressed, and not to beat the oppressor. When politics is separated from religion, that is why people become indifferent to each other. Whatever you do, the wall is optional. Enjoining the good and forbidding the evil have been distorted, and everyone is invited to remain silent in the face of oppression. While they themselves are always plotting against the oppressed, to penetrate in any way, and to dominate their pillars. The United States, Britain, and France were not neutral in any of Iran’s elections. They always imposed their preferred candidate on the Iranian people through domestic and foreign propaganda. He was always victorious: Radio America and Israel, in unison, introduced him as the savior of Iran. In the sedition of 1988, no one could deny their role. They are still following a new path in Iraq. In Iran, too, they are tying the hands and feet of the government with a plan of interpellation and negotiation, so that it can do nothing. Now we say we do not intend to interfere in the US election. First of all, no one believes! That is, at least those who pierce their breasts will not accept it. And by denying this word, they will do the work to the point that: no one should talk to Lam! Everyone is free to criticize the clergy, but never the American election! An election that is a terrible show: two superpowers of corruption is no more. They themselves accuse each other of all kinds of corruption in negotiations. But we must say that they have democracy. Therefore, the policy of respect for the other must be properly defined. While like Borjam, everything is one-sided. We must comply, but let them tear! We have to beg and they will cart. Let us admit for once: that talking to the enemy about mutual respect is a joke, a self-deception and a mercenary for strangers. We must now intervene in all countries of the world! And to create for all the governing systems of the Islamic Republic (neither one word less nor one word more), so that we can implement the words of the founder of the Islamic Republic. Any country or regime that opposes the Islamic Republic must step down. Because it is only in the system of the Islamic Republic, that the president and the parliament are directly elected by the people. Those who oppose this system are modern dictators, who have hidden their history under bad names. Let them know that the party cannot be the real representative of the people. Electoral cards also mean de-democratization of elections! That is, whether the people are or not, the president will be elected! And people have no role. This is the greatest right of the people, which is taken away from them by fashionable dictators. They are crying out for help, and if we do not hear their cry, we are not Muslims! Because the Prophet of Islam says: If someone cries out for help, everyone who hears should help him! Vala is not a Muslim. It is now from this rift and misunderstanding that 2 billion Muslims insult a prophet of Islam. No one dares to answer him. While his answer is just a bullet in the brain. If Macron is not assassinated and punished, these insults will continue, they will harass the Muslims more and more every day. So stand up, free people of the world, understand these oppressors

أن تکون عقیمًا فی الحزن

من الأخطاء الإستراتیجیه أن نقول: لا نتدخل فی الشؤون الداخلیه للآخرین! إنه خداع کبیر للذات ینزع سلاح عدونا. لأن العدو لا یتوقف عن التدخل فی شؤوننا الداخلیه ، وإذا نامنا فهو یقظ. خداع الذات یعنی أن تکون عقیمًا! أن تکون محایدًا یعنی عدم سماع صوت المظلوم وعدم هزیمه الظالم. عندما تنفصل السیاسه عن الدین ، فإن هذا هو سبب عدم مبالاه الناس ببعضهم البعض. مهما فعلت ، فإن الجدار اختیاری. إن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر قد تم تحریفه ، والجمیع مدعوون إلى الصمت فی وجه الظلم. بینما هم أنفسهم یتآمرون دائمًا على المظلومین ، للتغلغل بأی طریقه ، والسیطره على أرکانهم. لم تکن الولایات المتحده وبریطانیا وفرنسا محایده فی أی من الانتخابات الإیرانیه. لقد فرضوا دائما مرشحهم المفضل على الشعب الإیرانی من خلال الدعایه الداخلیه والخارجیه. کان دائما منتصرا: رادیو أمریکا وإسرائیل ، فی انسجام تام ، قدمته على أنه المنقذ لإیران. فی فتنه ۱۳۸۸ ، لم یستطع أحد أن ینکر دورهم. إنهم ما زالوا یسلکون طریقا جدیدا فی العراق. فی إیران أیضا یربطون أیدی وأقدام الحکومه بخطه استجواب ومفاوضات حتى لا تستطیع فعل شیء. الآن نقول إننا لا ننوی التدخل فی الانتخابات الأمریکیه. بادئ ذی بدء ، لا أحد یصدق! أی على الأقل أولئک الذین یثقبون صدورهم لن یقبلوا ذلک. ومن خلال إنکار هذه الکلمه ، فإنهم سوف یقومون بالعمل لدرجه أنه: لا ینبغی لأحد التحدث إلى لام! الجمیع أحرار فی انتقاد رجال الدین ، لکن لیس فی الانتخابات الأمریکیه مطلقًا! انتخابات هی عرض رهیب: لم تعد هناک قوتان عظمیان للفساد. هم أنفسهم یتهمون بعضهم البعض بکل أنواع الفساد فی المفاوضات. لکن یجب أن نقول إن لدیهم دیمقراطیه. لذلک ، یجب تحدید سیاسه احترام الآخر بشکل صحیح. بینما مثل بورجام ، کل شیء من جانب واحد. یجب أن نمتثل ، لکن دعهم یمزقوا! علینا أن نتوسل وسیذهبون. دعونا نعترف لمره واحده: أن الحدیث مع العدو عن الاحترام المتبادل مزحه وخداع للذات ومرتزق للغرباء. یجب علینا الآن التدخل فی کل دول العالم! وأن نخلق لجمیع الأنظمه الحاکمه للجمهوریه الإسلامیه (لا کلمه أقل ولا کلمه واحده أکثر) ، حتى نتمکن من تنفیذ کلام مؤسس الجمهوریه الإسلامیه. یجب على أی دوله أو نظام یعارض الجمهوریه الإسلامیه التنحی. لأنه فقط فی نظام الجمهوریه الإسلامیه ، یتم انتخاب الرئیس والبرلمان مباشره من قبل الشعب. أولئک الذین یعارضون هذا النظام هم دکتاتوریون حدیثون ، أخفوا تاریخهم تحت أسماء سیئه. دعهم یعرفون أن الحزب لا یمکن أن یکون الممثل الحقیقی للشعب. البطاقات الانتخابیه تعنی أیضاً نزع الدیمقراطیه عن الانتخابات! أی ، سواء کان الشعب أم لا ، سیتم انتخاب الرئیس! والناس لیس لهم دور. هذا هو أعظم حق للشعب ، سلبه دکتاتوریون عصریون. إنهم یستغیثون ، وإذا لم نسمع صراخهم فنحن لسنا مسلمین! لأن نبی الإسلام قال: إذا صرخ أحدهم استغیث ، فلیساعده کل من یسمع! فالا لیست مسلمه. ومن هذا الانقسام وسوء الفهم الآن یقوم ۲ ملیار مسلم بإهانه نبی الإسلام. لا أحد یجرؤ على الإجابه علیه. بینما إجابته مجرد رصاصه فی الدماغ. إذا لم یتم اغتیال ماکرون ومعاقبته ، فستستمر هذه الإهانات ، وسیضایقون المسلمین أکثر فأکثر کل یوم. لذا قفوا أیها الناس الأحرار فی العالم ، افهموا هؤلاء الظالمین

Keder içinde kısır olmak

Stratejik hatalardan biri şudur: Başkalarının içişlerine karışmayız! Düşmanımızı silahsızlandıran büyük bir kendini aldatmadır. Çünkü düşman içişlerimize karışmayı asla bırakmaz ve biz uyuyakalırsak uyanır. Kendini kandırma kısır olmak demektir! Tarafsız olmak, mazlumun sesini duymamak, zalimi dövmemek demektir. Politika dinden ayrıldığında, insanlar birbirine kayıtsız kalıyor. Ne yaparsan yap, duvar isteğe bağlıdır. İyiyi kapatmak ve kötüyü yasaklamak çarpıtılır ve herkes baskı karşısında sessiz kalmaya davet edilir. Kendileri her zaman ezilenlere karşı komplo kurarken, herhangi bir şekilde nüfuz etmek ve sütunlarına hükmetmek için. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, İran’ın hiçbir seçiminde tarafsız değildi. Yerli ve yabancı propaganda yoluyla her zaman tercih ettikleri adayı İran halkına dayattılar. Her zaman galip geldi: Radyo Amerika ve İsrail, birlikte onu İran’ın kurtarıcısı olarak tanıttı. ۱۹۸۸ fitnesinde kimse onların rolünü inkar edemezdi. Halen Irak’ta yeni bir yol izliyorlar. İran’da da hiçbir şey yapmasın diye bir gensoru ve müzakere planıyla hükümetin ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Şimdi ABD seçimlerine müdahale etme niyetinde olmadığımızı söylüyoruz. Her şeyden önce kimse inanmaz! Yani en azından göğüslerini delenler bunu kabul etmeyecektir. Ve bu kelimeyi reddederek, işi şu noktaya kadar yapacaklar: hiç kimse Lam ile konuşmasın! Herkes din adamlarını eleştirmekte özgürdür, ancak Amerikan seçimlerini asla! Korkunç bir gösteri olan bir seçim: yolsuzluğun iki süper gücü artık yok. Müzakerelerde birbirlerini her türlü yolsuzlukla suçluyorlar. Ama demokrasiye sahip olduklarını söylemeliyiz. Bu nedenle, diğerine saygı politikası doğru şekilde tanımlanmalıdır. Borjam gibi, her şey tek taraflıdır. Uymalıyız, ama yırtılmalarına izin verin! Yalvarmak zorundayız ve onlar arabayı alacaklar. Bir kez olsun itiraf edelim: düşmanla karşılıklı saygı hakkında konuşmak bir şaka, kendini aldatma ve yabancılar için bir paralı askerdir. Artık dünyanın tüm ülkelerine müdahale etmeliyiz! Ve İslam Cumhuriyeti’nin kurucusunun sözlerini uygulayabilmemiz için İslam Cumhuriyeti’nin tüm yönetim sistemleri için (ne bir kelime az ne de bir kelime fazla) yaratmak. İslam Cumhuriyeti’ne karşı çıkan her ülke veya rejim istifa etmelidir. Çünkü sadece İslam Cumhuriyeti sisteminde cumhurbaşkanı ve parlamento doğrudan halk tarafından seçilir. Bu sisteme karşı çıkanlar, tarihlerini kötü isimler altında gizleyen modern diktatörlerdir. Partinin halkın gerçek temsilcisi olamayacağını bilmelerini sağlayın. Seçim kartları aynı zamanda seçimlerin demokratikleşmesi anlamına da geliyor! Yani halk olsun ya da olmasın, cumhurbaşkanı seçilecek! Ve insanların hiçbir rolü yoktur. Bu, moda diktatörler tarafından ellerinden alınan halkın en büyük hakkıdır. Yardım için haykırıyorlar ve ağlamalarını duymazsak Müslüman değiliz! Çünkü İslam Peygamber diyor ki: Biri yardım için haykırsa, işiten herkes ona yardım etsin! Vala Müslüman değil. Şimdi bu çatlaktan ve yanlış anlaşılmadan 2 milyar Müslüman bir İslam peygamberine hakaret ediyor. Kimse ona cevap vermeye cesaret edemiyor. Cevabı beyinde sadece bir kurşun iken. Macron suikasta uğramaz ve cezalandırılmazsa bu hakaretler devam edecek, Müslümanları her geçen gün daha fazla taciz edecek. Öyleyse ayağa kalk, dünyanın özgür insanları, bu zalimleri anla

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

مریم خلیل زاده هنرمند ناشناخته

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست خانم دکتر مریم خلیل زاده …