خانه / سیاسی / آیا پاکستان، چشم به دلار های عربی می بندد؟

آیا پاکستان، چشم به دلار های عربی می بندد؟

حضور فرماندهان بلند پایه نظامی ایران و: استقبال گرم پاکستان نشان می دهد: محاصره ایران با لبخند کامل شده است. زیرا آل سعود بدلیل  آل یهود بودنشان، مجری سیاست های پشت پرده اسرائیل هستند و پاکستان بازوی نظامی آنهاست. درواقع پروژه عادی سازی روابط همسایگان ایران، با کمک مالی به آنان و لیبرال های داخلی، بعنوان پروژه نفوذ را دنبال می کنند. براساس اسنادی که در ماهین نیوز منتشر شده، عربستان خود بوجود آورنده اسرائیل است، تا هر دو قبله مسلمانان را تخریب یا از حیض انتفاع ساقط کنند. زیرا وقتی بقیع را تخریب و به کربلا تجاوز نمودند، با مقاومت مردم روبرو و چهره منفی پیدا کردند. لذا با طرح کردن اژدهای اسرائیل مردم را به آغوش مار غاشیه خود کشاندند. در حالیکه با مهربانی ولبخند، اطلاعات مسلمانان را می گرفتند و تحویل اسرائیل می دادند. پروژه نفوذ اسرائیل در ایران و همسایه ها از کردستان عراق شروع شد.  ابتدا سرزمین هایی خریداری شد و تجهیزات جاسوسی به آنجا منتقل گردید بعد آذربایجان و ترکیه و سپس حاشیه خلیج فارس و پاکستان را زیر مهمیز گرفتند. با توجه به اینکه تعدادپاکستانی ها در کشورهای جنوبی خلیج فارس زیاد است لذا نشان می دهد با پذیرش آنان راه برای مقابله با ایران و فروپاشی از درون فراهم شده. زیرا بیشترین جذب نیرو از داخل پاکستان و به تبع از افغانستان است. در عراق هم که با توطئه صدر و در باغ سبز نشان دادن به الکاظمی و مثلث برهم صالح تکمیل شد و همه بر علیه حشد الشعبی متفق القول هستند. لذا یک گردش تمام عیار با تنوع فرهنگی بر دور ایران زده اند. در داخل هم لیبرالها از ورزش شروع کردند: چرا ما در مقابل حریف اسرائیلی میدان را واگذار می کنیم! ولذا چاقو کش ها  ورزشکاران منحرف را به عناصر سلیبریتی غرب گدا اضافه کردند. حالا سوال اینجاست: آیا سیاست جدید اسرائیل مبتنی بر لبخند و ترور را باور می کنند؟  لبخند اسرائیل این است که همه همسایه های ایران را دعوت به دو رویی یا بی خبری کرده است. ولی شریان های حیاتی را برای مقابله با ایران نگهداشته. لذا پاکستان یا آزربیجان و ترکیه یا خود را به بی خبری می زنند و یا اینکه حضور اسرائیل را انکار می کنند. و مسئولین ایران هم فریب ظاهر و  لبخند همسایه ها را می خورند در حالیکه اسرائیل هر روز به اشغال بیشتری ادامه می دهد. تنها راه اثبات حسن همجواری معرفی پایگاههای اسرائیل( در پوشش عربستان و آمریکا) است. والا اسناد موجود در همکاری با اسرائیل بسیار روشن و واضح است. البته خوشبختانه صاحب الزمان عج مواظب شیعیان هست. و او فریب این لبخند های همجواری را نمی خورد. به همین جهت دشمنان را دچار تفرقه  کرده است: (اللهم اشغل الظالمین بالظالمین) بر سر ریاست جهان ابتدا آمریکا مدعی نظم نوین شد! سپس عربستان با پول پخشی آن را دنبال کرد و ترامپ را زیر پرچم خود گرفت و هدایای تقلبی داد. و اکنون اسرائیل است که می خواهد آنها را دور بزند و خودش آقای جهان بشود. اما همه سعی آنها هدر می رود. کلاس های اموزش زبان فارسی می گذارد، همه آنها جاسوس ایران می شوند! در دانشگاهها کرسی شیعه شناسی راه می اندازد و آنها در کنست اذان می گویند. در لبنان بحران اقتصادی ایجاد می کند، آنها از ایران نفت می خرند. در عراق مقتدی صدر را ساپورت می کند، مردم کرکوک قیام می کنند. در پاکستان طالبان را حمایت می کند تا حکومت افغانستان را بگیرند. اما قطر و پاکستان و عربستان، از تایید طالبان طفره می روند. زیرا طالبان دین حنفی را برگزیده و به وهابیت و اسرائیل پشت می کند. مسئولین بیدار شوند و برای چندرغاز کمک عربستان، مخالفت با امام زمان نکنند.

Is Pakistan turning a blind eye to the Arab dollars?

The presence of high-ranking Iranian military commanders and: Pakistan’s warm welcome shows: the siege of Iran is completed with a smile. Because the Saudis, because they are Jewish, are the executors of Israel’s behind-the-scenes policies, and Pakistan is their military arm. In fact, they are pursuing the project of normalization of relations with Iran’s neighbors, with financial assistance to them and domestic liberals, as a project of influence. According to documents published in Mahin News, Saudi Arabia itself is the creator of Israel, in order to destroy both qiblas of Muslims or abolish menstruation. Because when they destroyed Baqiya and invaded Karbala, they faced resistance from the people and found a negative face. So by drawing the dragon of Israel, they dragged the people into the arms of the snake. With kindness and a smile, they took the information of the Muslims and handed it over to Israel. The project of Israeli influence in Iran and its neighbors began in Iraqi Kurdistan. First, lands were bought and espionage equipment was transferred there, then Azerbaijan and Turkey, and then the Persian Gulf and Pakistan. Given that the number of Pakistanis in the southern countries of the Persian Gulf is high, so it shows that their acceptance provides a way to confront Iran and collapse from within. Because most of the recruitment is from inside Pakistan and consequently from Afghanistan. In Iraq, too, which was completed with Sadr’s conspiracy and showing Al-Kadhimi and the Barham Saleh triangle in the Green Garden, and everyone agrees against the popular mobilization. Therefore, they have made a full circle around Iran with cultural diversity. Inside, the Liberals started the sport: Why do we give up the field against the Israeli opponent! Therefore, the stabbers added deviant athletes to the celebrity elements of the begging West. Now the question is: do they believe in Israel’s new policy of smiles and terror? Israel’s smile is that it has invited all of Iran’s neighbors to be hypocritical or ignorant. But it has kept the vital arteries for confronting Iran. Therefore, Pakistan or Azerbaijan and Turkey either ignore themselves or deny the presence of Israel. And Iranian officials are deceived by the appearance and smiles of their neighbors, while Israel continues to occupy more and more. The only way to prove good neighborliness is to introduce Israeli bases (under the cover of Saudi Arabia and the United States). The documents available in cooperation with Israel are very clear. Of course, fortunately, Sahib al-Zaman is watching over the Shiites. And he is not fooled by these neighborly smiles. That is why it has divided the enemies: Saudi Arabia then pursued it with donated money, taking Trump under its banner and giving him fake gifts. And now it is Israel that wants to bypass them and become the master of the world. But all their efforts are wasted. It offers Persian language classes, all of them become Iranian spies! He sets up a chair of Shiite studies in the universities and they say the call to prayer in the Knesset. It creates an economic crisis in Lebanon, they buy oil from Iran. In Iraq, Muqtada al-Sadr is supported, the people of Kirkuk are revolting. In Pakistan, he supports the Taliban in seizing control of Afghanistan. But Qatar, Pakistan and Saudi Arabia are avoiding Taliban approval. Because the Taliban chose the Hanafi religion and turned their backs on Wahhabism and Israel. The officials should wake up and not oppose the Imam of the Age for the sake of Saudi aid.

هل تغض باکستان الطرف عن الدولار العربی؟

وجود قاده عسکریین إیرانیین رفیعی المستوى و: ترحیب باکستان الحار یظهر: حصار إیران یکتمل بابتسامه. لأن السعودیین ، لأنهم یهود ، هم منفذو سیاسات إسرائیل وراء الکوالیس ، وباکستان هی ذراعهم العسکریه. فی الواقع ، إنهم یتابعون مشروع تطبیع العلاقات مع جیران إیران ، بمساعده مالیه لهم ولللیبرالیین المحلیین ، کمشروع نفوذ. وفقًا للوثائق المنشوره فی ماهین نیوز ، فإن المملکه العربیه السعودیه نفسها هی خالقه إسرائیل ، من أجل تدمیر کل من قبائل المسلمین أو إلغاء الحیض. لأنهم عندما دمروا البقیع وغزو کربلاء واجهوا مقاومه من الأهالی ووجدوا وجهاً سلبیاً. لذلک ، من خلال رسم تنین إسرائیل ، جروا الناس إلى أحضان الحیه. بلطف وابتسامه أخذوا معلومات المسلمین وسلموها لإسرائیل. بدأ مشروع النفوذ الإسرائیلی فی إیران وجیرانها فی کردستان العراق. أولاً ، تم شراء الأراضی ونقل معدات التجسس هناک ، ثم أذربیجان وترکیا ، ثم الخلیج الفارسی وباکستان. بالنظر إلى أن عدد الباکستانیین فی دول جنوب الخلیج العربی مرتفع ، فهذا یدل على أن قبولهم یوفر وسیله لمواجهه إیران والانهیار من الداخل. لأن معظم التجنید من داخل باکستان وبالتالی من أفغانستان. فی العراق ایضا الذی اکتمل بمؤامره الصدر واظهار الکاظمی ومثلث برهم صالح فی الحدیقه الخضراء والجمیع متفق على الحراک الشعبی. لذلک ، قاموا بعمل دائره کامله حول إیران مع التنوع الثقافی. فی الداخل بدأ اللیبرالیون الریاضه: لماذا نتخلى عن المیدان ضد الخصم الإسرائیلی! لذلک ، أضاف الطاعون ریاضیین منحرفین إلى عناصر المشاهیر فی الغرب المتسول. والسؤال المطروح الآن هو: هل یؤمنون بسیاسه إسرائیل الجدیده القائمه على الابتسامات والإرهاب؟ ابتسامه إسرائیل هی أنها دعت کل جیران إیران إلى النفاق والجهل. لکنها أبقت على الشرایین الحیویه لمواجهه إیران. لذلک ، فإن باکستان أو أذربیجان وترکیا إما تتجاهل نفسها أو تنکر وجود إسرائیل. وینخدع المسؤولون الإیرانیون بمظهر جیرانهم وابتساماتهم ، بینما تواصل إسرائیل احتلالها أکثر فأکثر. الطریقه الوحیده لإثبات حسن الجوار هی إدخال قواعد إسرائیلیه (تحت غطاء المملکه العربیه السعودیه والولایات المتحده). الوثائق المتوفره بالتعاون مع إسرائیل شدیده الوضوح. طبعا لحسن الحظ صاحب الزمان یراقب الشیعه. ولا ینخدع بابتسامات الجیران هذه. ولهذا قسمت الأعداء: ثم لاحقته السعودیه بأموال تبرعت بها ، وأخذت ترامب تحت رایتها وقدمت له هدایا مزیفه. والآن إسرائیل هی التی ترید تجاوزهم وتصبح سیده العالم. لکن کل جهودهم ضاعت. یقدم دروسًا فی اللغه الفارسیه ، کلهم ​​أصبحوا جواسیس إیرانیین! هو یؤسس کرسیًا للدراسات الشیعیه فی الجامعات ویؤذنون للصلاه فی الکنیست. یخلق أزمه اقتصادیه فی لبنان ، یشترون النفط من إیران. فی العراق ، یتم دعم مقتدى الصدر ، وأهالی کرکوک یثورون. فی باکستان ، یدعم طالبان فی السیطره على أفغانستان. لکن قطر وباکستان والمملکه العربیه السعودیه تتهرب من موافقه طالبان. لأن طالبان اختارت المذهب الحنفی وأدارت ظهورها للوهابیه وإسرائیل. على المسؤولین أن یستیقظوا ولا یعارضوا إمام العصر من أجل المساعده السعودیه.

کیا پاکستان عرب ڈالروں سے آنکھیں موند رہا ہے؟

اعلی درجے کے ایرانی فوجی کمانڈروں کی موجودگی اور: پاکستان کا پرتپاک استقبال ظاہر کرتا ہے: ایران کا محاصرہ مسکراہٹ کے ساتھ مکمل ہوا۔ کیونکہ سعودی ، کیونکہ وہ یہودی ہیں ، اسرائیل کی پس پردہ پالیسیوں پر عمل کرنے والے ہیں اور پاکستان ان کا فوجی بازو ہے۔ درحقیقت ، وہ ایران کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں ، ان کی مالی مدد اور گھریلو لبرلز کو ، اثر و رسوخ کے منصوبے کے طور پر۔ ماہین نیوز میں شائع ہونے والی دستاویزات کے مطابق ، سعودی عرب خود اسرائیل کا خالق ہے ، تاکہ مسلمانوں کے دونوں قبلہ کو تباہ کیا جائے یا حیض کو ختم کیا جائے۔ کیونکہ جب انہوں نے بقیع کو تباہ کیا اور کربلا پر حملہ کیا تو انہیں لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ایک منفی چہرہ ملا۔ چنانچہ اسرائیل کے ڈریگن کو کھینچ کر انہوں نے لوگوں کو سانپ کے بازوؤں میں گھسیٹا۔ مہربانی اور مسکراہٹ کے ساتھ ، انہوں نے مسلمانوں کی معلومات لی اور اسے اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ ایران اور اس کے پڑوسیوں میں اسرائیلی اثر و رسوخ کا منصوبہ عراقی کردستان میں شروع ہوا۔ پہلے زمینیں خریدی گئیں اور جاسوسی کا سامان وہاں منتقل کیا گیا ، پھر آذربائیجان اور ترکی اور پھر خلیج فارس اور پاکستان۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ خلیج فارس کے جنوبی ممالک میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے ، اس لیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی قبولیت ایران کا مقابلہ کرنے اور اندر سے ٹوٹنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ کیونکہ زیادہ تر بھرتیاں پاکستان کے اندر اور اس کے نتیجے میں افغانستان سے ہوتی ہیں۔ عراق میں بھی ، جو صدر کی سازش سے مکمل ہوا اور گرین گارڈن میں الکاظمی اور برہم صالح مثلث دکھایا گیا ، اور ہر کوئی مقبول متحرک ہونے کے خلاف متفق ہے۔ لہذا ، انہوں نے ثقافتی تنوع کے ساتھ ایران کے گرد ایک مکمل حلقہ بنایا ہے۔ اندر ، لبرلز نے کھیل شروع کیا: ہم اسرائیلی مخالف کے خلاف میدان کیوں چھوڑ دیتے ہیں! لہذا ، چھرا مارنے والوں نے بھیک مانگنے والے مغرب کے مشہور عناصر میں منحرف کھلاڑیوں کو شامل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسرائیل کی مسکراہٹوں اور دہشت گردی کی نئی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں؟ اسرائیل کی مسکراہٹ یہ ہے کہ اس نے ایران کے تمام پڑوسیوں کو منافق یا جاہل ہونے کی دعوت دی ہے۔ لیکن اس نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم شریانوں کو رکھا ہے۔ اس لیے پاکستان یا آذربائیجان اور ترکی یا تو خود کو نظر انداز کرتے ہیں یا اسرائیل کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں۔ اور ایرانی حکام اپنے پڑوسیوں کی ظاہری شکل اور مسکراہٹوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں جبکہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ قبضے میں رہتا ہے۔ اچھی ہمسائیگی ثابت کرنے کا واحد طریقہ اسرائیلی اڈے (سعودی عرب اور امریکہ کی آڑ میں) متعارف کروانا ہے۔ اسرائیل کے تعاون سے دستیاب دستاویزات بہت واضح ہیں۔ یقینا خوش قسمتی سے صاحب الزمان اہل تشیع پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان پڑوسی مسکراہٹوں سے بیوقوف نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے دشمنوں کو تقسیم کیا ہے: اس کے بعد سعودی عرب نے عطیہ شدہ رقم سے اس کا تعاقب کیا ، ٹرمپ کو اس کے بینر تلے لے کر اور اسے جعلی تحائف دے کر۔ اور اب یہ اسرائیل ہے جو انہیں نظرانداز کر کے دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے۔ لیکن ان کی تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ فارسی زبان کی کلاسیں پیش کرتا ہے ، یہ سب ایرانی جاسوس بن جاتے ہیں! وہ یونیورسٹیوں میں شیعہ علوم کی کرسی قائم کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اذان نیسیٹ میں پڑھائی جائے۔ یہ لبنان میں معاشی بحران پیدا کرتا ہے ، وہ ایران سے تیل خریدتے ہیں۔ عراق میں مقتدی الصدر کی حمایت کی جاتی ہے ، کرکوک کے عوام بغاوت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ، وہ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے میں طالبان کی حمایت کرتا ہے۔ لیکن قطر ، پاکستان اور سعودی عرب طالبان کی منظوری سے بچ رہے ہیں۔ کیونکہ طالبان نے حنفی مذہب کا انتخاب کیا اور وہابیت اور اسرائیل سے منہ موڑ لیا۔ عہدیدار بیدار ہوں اور سعودی امداد کی خاطر امام زمانہ کی مخالفت نہ کریں۔

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

وراجی درباره خرابکاری علیه ایران

سخنرانی سید حسن نصرالله

آغاز سخنرانی سید حسن نصرالله به مناسبت میلاد پیامبر (ص) سخنرانی سید حسن نصرالله، دبیرکل …

دیدگاهتان را بنویسید