چهارشنبه , ۴ خرداد ۱۴۰۱
خانه / اخبارمهم / دستهای طالبان خالی است

دستهای طالبان خالی است

دستهای خالی طالبان

برای حکومت کردن، دستهای طالبان خالی است زیرا برحسب فقه حقانی،  فقط باید جنگ کرد و خونریزی نمود و در هنگام صلح همه درها بسته است. زیرا اگر بخواهند در امور بانکی یا اقتصادی دخالت کنند، بدعت است مگر اینکه شیعه شوند: زیرا پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علی باب ها، یعنی همه درها بسته نیست. اگر به علوم پیامبر می خواهیم راه پیدا کنیم باید از درب  آن یعنی حضرت علی ع وارد شویم که فرمود: (سلونی قبل ان تفقدونی) از من بپرسید قبل از اینکه درگیر فقدان من شوید. و همین موضوع طالبان را نجات خواهد داد. زیرا آنان برخلاف آل سعود و دیگران نام حضرت علی را ولو بعنوان خلیفه چهارم ذکر می کنند و توسل به پیامبر و ذوات مقدسه را جایز می دانند. تفاوت اساسی فقط شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در همین نکته است. لذا پیشنهاد می شود ایران در سطح ریاست جمهوری در مراسم تحلیف افغانستان شرکت کند. زیرا که رئیس جمهور ایران با فرهنگ آنها بسیار اشنا است و تقریبا اگر مرز انگلیسی بنیان نبود آنها چند قدم بیشتر با هم فاصله نداشتند آنطور که گفته اند آخوند زاده افغانی در نزدیک کویته درس می خوانده و طبیعتا بسیار نتاثر از آداب رسوم ایرانیان است. شاید به همت او است که نام علی ع در کنار عمر در تراکت ها و پارچه نوشته های طالبان آمده است. بنده که در هفته پیروزی طالبان سراسر افغانستان را سفر کردم و با شعار ها و رفتار های طالبان از نزدیک آشنا شدم دیدم که فرهنگ ایرانی در انها بسیار قوی است. اکثریت اعضا طالبان یا به ایران آمده بودند و یا دوست داشتند به ایران سفر کنند. بسیاری از آنان استاد و دانشجوی دانشگاه کابل بودند. کسی که مهر ویزای افغانستان را برپاسپورت من زد گفت من استاد دانشگاه کابل هستم! وی که در اسلام قلعه مسئول صدور ویزا بود سوال کرد در این شرایط برای چه به افغانستان می ایی؟ گقتم مگر اینهمه شما آمدید ما پرسیدیم؟ فوری مهر زد و هشتاد دلار را گرفت. در هرات و کابل و قند هار و مزار شریف هرجا می رفتم همه دوره می کردند و می پرسیدند شما ایرانی هستی؟ تا می گفتم بله می گفتند منهم در ایران بودم! اکثرا آدرس تجریش را می دادند. یکبار که شبانه از حومه کابل به سوی کابل می رفتم خیابانها خلوت بود. و من که پیاده بودم فقط از حمله سگها ترس داشتم! آنقدر امنیت زیاد بود. در همین اثنا با نگهبان شب طالبان برخورد کردم و او از من پرسید کجا می روی گفتم به کابل! گفت دور است بیا و همین جا استراحت کن بعد یک پتو برایم آورد و کنار یک مغازه جا انداختم. وی خواست برود گفت من دانشجوی دانشگاه کابل رشته شرعیات هستم. ومن با تمام وجود احساس کردم که در خاک ایران هستم! هیچ غریبه ای در این کشور پهناور افغانستان ندیدم. در مزار شریف که شهر مهندسی و پاکیزه ای بود مردم مانند شابدالعظیم به زیارت می رفتند و چند نفر هم با لباس روحانی نشسته بودند و دعا می خواندند. با خادم آنجا مصاحبه کردم و او موضوع مزار شریف را بیان کرد. و هم او گفت که ده سال در ایران بوده و تمام شهرهای ایران را بهتر از افغانستان می شناسد. لذا باید دانست که ایران و افغانستان گرچه با توطئه انگلستان از هم جدا شدند ولی همچنان دوست و یکپارچه هستند. حتی برخی بد اخلاقی های انها هم محصول تعامل با ایرانی ها است! همینکه طالبان هیچ عضو شیعه را در کابینه ندارد توصیه مولوی عبدالحمید است. زیرا گفته که در ایران سنی ها را در حکومت نمی گذارند آنها هم شیعه ها را نگذارند. بسیاری از بداخلاقی های انها محصول همین افراد است که در قطر و جاهای دیگر با آنان در تماس بوده اند. درست مثل تحریم امریکا و اروپا که به توصیه مهدی هاشمی و فائزه انجام گرفت!

Empty hands of the Taliban

The Taliban are empty-handed to rule because, according to Haqqani jurisprudence, they only have to fight and shed blood, and in peacetime all the doors are closed. Because if they want to interfere in banking or economic affairs, it is heresy unless they become Shiites: because the Prophet said that this is the city of knowledge and Ali Bab, that is, all the doors are not closed. If we want to find the way to the sciences of the Prophet, we must enter through its door, that is, Imam Ali (as), who said: And that will save the Taliban. Because, unlike Al-Saud and others, they mention the name of Imam Ali, even as the fourth caliph, and consider it permissible to appeal to the Prophet and the holy essences. This is the main difference between only Shia and other Islamic religions. Therefore, it is suggested that Iran participate in the inauguration ceremony of Afghanistan at the presidential level. Because the president of Iran is very familiar with their culture and almost if the English border was not established, they would not be a few steps away from each other, as they said, Afghan cleric studied near Quetta and is naturally very much influenced by Iranian customs. Perhaps it is because of him that Ali’s name is mentioned alongside Omar in the Taliban’s tract and cloth. I traveled all over Afghanistan during the week of the Taliban victory and got acquainted with the slogans and behaviors of the Taliban and saw that the Iranian culture is very strong in them. The majority of Taliban members either came to Iran or wanted to travel to Iran. Many of them were professors and students at Kabul University. The person who stamped the Afghan visa on my passport said, “I am a professor at Kabul University!” He, who was in charge of issuing visas in Islam Qala, asked why are you coming to Afghanistan in these circumstances? I said, did you come all this, we asked? He immediately stamped and took eighty dollars. In Herat, Kabul, Ghandar and Mazar-e-Sharif, wherever I went, everyone went and asked, “Are you Iranian?” Until I said yes, they said I was in Iran too! Most of them gave the address of Tajrish. Once when I was walking from Kabul to Kabul at night, the streets were deserted. And I, who was on foot, was only afraid of being attacked by dogs! There was so much security. In the meantime, I met the Taliban night watchman and he asked me where I was going and I told Kabul! He said it ‘s far, come and rest here, then he brought me a blanket and I left it next to a shop. He wanted to leave and said that he was a student of Kabul University majoring in Sharia. And I felt with all my being that I am in Iran! I did not see any strangers in this vast country of Afghanistan. In Mazar-e-Sharif, which was an engineering and clean city, people went on pilgrimage like Shabd al-Azim, and a few people sat in religious clothes and prayed. I interviewed the servant there and he talked about Mazar-e-Sharif. He also said that he has been in Iran for ten years and knows all the cities of Iran better than Afghanistan. Therefore, it should be known that Iran and Afghanistan, although separated by the British conspiracy, are still friends and united. Even some of their immoralities are the product of interaction with Iranians! As soon as the Taliban has no Shiite members in the cabinet, it is the recommendation of Maulvi Abdul Hamid. Because it has been said that in Iran, Sunnis are not allowed to rule, nor are Shiites. Many of their immoralities are the product of the same people who have been in contact with them in Qatar and elsewhere. Just like the US and European sanctions that were carried out on the advice of Mehdi Hashemi and Faezeh!

أیادی طالبان الفارغه

طالبان خاویه الوفاض للحکم لأنه ، وفقًا لفقه حقانی ، علیهم فقط القتال وسفک الدماء ، وفی وقت السلم تُغلق جمیع الأبواب. لأنهم إذا أرادوا التدخل فی الشؤون المصرفیه أو الاقتصادیه ، فهذه بدعه ما لم یصبحوا شیعه: لأن الرسول صلى الله علیه وسلم قال أن هذه مدینه المعرفه وعلی باب ، أی کل الأبواب لیست مغلقه. إذا أردنا أن نجد الطریق إلى علوم الرسول ، فیجب أن ندخل من بابه ، أی الإمام علی (ع) الذی قال: وهذا سینقذ طالبان. لأنهم ، على عکس آل سعود وغیرهم ، یذکرون اسم الإمام علی ، حتى کالخلیفه الرابع ، ویرون أنه یجوز مناشده النبی والآراء. هذا هو الفرق الرئیسی بین الشیعه فقط والدیانات الإسلامیه الأخرى. لذلک یقترح أن تشارک إیران فی حفل تنصیب أفغانستان على المستوى الرئاسی. لأن رئیس إیران على درایه کبیره بثقافتهم ، وتقریباً إذا لم یتم إنشاء الحدود البریطانیه ، فلن یکونوا على بعد خطوات قلیله ، کما قالوا ، کان رجل الدین الأفغانی یدرس بالقرب من کویتا ومن الطبیعی أن یتأثر بشکل کبیر به. الجمارک الإیرانیه. ربما بسببه ذُکر اسم علی إلى جانب عمر فی کتابات وکتابات طالبان. سافرت فی جمیع أنحاء أفغانستان خلال أسبوع انتصار طالبان وتعرفت على شعارات وسلوکیات طالبان ورأیت أن الثقافه الإیرانیه قویه فیها. غالبیه أعضاء طالبان إما جاءوا إلى إیران أو أرادوا السفر إلى إیران. کان العدید منهم أساتذه وطلابًا فی جامعه کابول. قال الشخص الذی ختم التأشیره الأفغانیه على جواز سفری ، “أنا أستاذ فی جامعه کابول!” سأل المسؤول عن إصدار التأشیرات فی “إسلام قلا” ، لماذا تأتی إلى أفغانستان فی هذه الظروف؟ سألنا هل أتیتم کل هذا؟ قام على الفور بختمه وأخذ ثمانین دولارًا. فی هرات وکابول وغندار ومزار الشریف ، أینما ذهبت ، ذهب الجمیع وسألونی: “هل أنت إیرانی؟” حتى قلت نعم ، قالوا إننی فی إیران أیضًا! أعطى معظمهم عنوان تجریش. ذات مره عندما کنت أسیر من کابول إلى کابول لیلاً ، کانت الشوارع مهجوره. وأنا ، الذی کنت راجلًا ، کنت أخاف فقط من أن تهاجمه الکلاب! کان هناک الکثیر من الأمن. فی غضون ذلک ، قابلت حارس طالبان اللیلی وسألنی إلى أین أنا ذاهب فقلت لکابول! قال إنه بعید ، تعال واسترح هنا ، ثم أحضر لی بطانیه وترکتها بجوار متجر. أراد المغادره وقال إنه کان طالبًا فی جامعه کابول متخصصًا فی الشریعه. وشعرت بکل کونی أننی فی إیران! لم أر أی غرباء فی هذا البلد الشاسع من أفغانستان. فی مزار الشریف ، وهی مدینه هندسیه ونظیفه ، ذهب الناس لأداء فریضه الحج مثل شبد العظیم ، وجلس عدد قلیل من الناس بملابس دینیه وصلوا. أجریت مقابله مع الخادم هناک وتحدث عن مزار الشریف. وقال أیضًا إنه موجود فی إیران منذ عشر سنوات ویعرف کل مدن إیران أفضل من أفغانستان. لذلک یجب أن نعلم أن إیران وأفغانستان ، رغم انفصالهما بالمؤامره البریطانیه ، ما زالا صدیقین ومتحدین. حتى أن بعض فسادهم هو نتاج تفاعل مع الإیرانیین! بمجرد أن لا یکون لطالبان أعضاء شیعیه فی الحکومه ، فهذا هو توصیه مولوی عبد الحمید. لأنه قیل أنه فی إیران لا یجوز للسنه أن یحکموا ولا الشیعه. إن العدید من ممارساتهم الفاسده هی نتاج نفس الأشخاص الذین کانوا على اتصال بهم فی قطر وأماکن أخرى. تماما مثل العقوبات الأمریکیه والأوروبیه التی نفذت بنصیحه مهدی هاشمی وفایزه!

د طالبانو خالی لاسونه

طالبان د واکمنۍ لپاره خالی لاس دی ځکه چې د حقانی فقهې په وینا ، دوی باید یوازې جګړه وکړی او وینه تویه کړی ، او د سولې په وخت کې ټولې دروازې بندې وی. ځکه چې که دوی غواړی په بانکدارۍ یا اقتصادی چارو کې مداخله وکړی ، دا بدعت دی پرته لدې چې دوی شیعه شی: ځکه پیغمبر وویل چې دا د پوهې ښار دی او علی باب دی ، دا ټولې دروازې ندی تړل شوی. که موږ غواړو د پیغمبر علومو ته لاره ومومو ، موږ باید د هغې دروازې له لارې ننوځو ، دا امام علی علیه السلام دی چې وویل: او دا به طالبان وژغوری. ځکه چې ، د آل سعود او نورو برعکس ، دوی د امام علی نوم یادوی ، حتی د څلورم خلیفه په توګه ، او د پیغمبر او سپیڅلی جوهر ته اپیل کول جائز ګ considerی. دا یوازې د شیعه او نورو اسلامی مذهبونو ترمینځ اصلی توپیر دی. له همدې امله ، وړاندیز شوی چې ایران د ولسمشرۍ په کچه د افغانستان د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلی. ځکه چې د ایران ولسمشر د دوی له کلتور سره ډیر آشنا دی ، او نږدې که د انګلستان پوله جوړه شوې نه وای ، نو دوی به یو څو قدمه لرې نه و ، لکه څنګه چې دوی وویل ، افغان عالم کوټې ته نږدې زده کړې کولې او په طبیعی ډول ډیر اغیزمن و. د ایران دودونه. شاید دا د هغه له امله وی چې د علی نوم د عمر په څنګ کې د طالبانو په لیکو او لیکنو کې ذکر شوی. ما د طالبانو د بریا په اونۍ کې ټول افغانستان ته سفر وکړ او د طالبانو له شعارونو او چلندونو سره اشنا شوم او ولیدل چې د ایران کلتور په دوی کې خورا پیاوړی دی. د طالبانو اکثریت غړی یا ایران ته راغلی یا غواړی ایران ته سفر وکړی. ډیری یې د کابل پوهنتون استادان او محصلین وو. هغه کس چې زما په پاسپورت یې د افغانستان ویزه ټاپه کړه وویل: “زه د کابل پوهنتون استاد یم!” هغه ، چې په اسلام کلا کې د ویزو ورکولو مسؤل و ، وپوښتل چې تاسو ولې پدې شرایطو کې افغانستان ته راځی؟ ما وویل ، ایا تاسو دا ټول راغلی یاست ، موږ وپوښتل؟ هغه سمدستی ټاپه وکړه او اتیا ډالر یې واخیستل. په هرات ، کابل ، ګندار او مزار شریف کې ، هرچیرې چې لاړم ، هرچا ورغلم او پوښتنه یې وکړه ، “ایا تاسو ایرانی یاست؟” تر هغه چې ما وویل هو ، دوی وویل زه هم په ایران کې وم! ډیری یې د تاجش پته ورکړه. یوځل چې زه د شپې له کابل څخه کابل ته روان وم ، کوڅې ویرې وې. او زه ، څوک چې په پښو و ، یوازې د سپو لخوا برید کیدو څخه ویره لرم! هلته ډیر امنیت و. په عین وخت کې ، ما د طالبانو د شپې څارونکی سره ولیدل او هغه له ما وپوښتل چې زه چیرته ځم او ما کابل ته وویل! هغه وویل دا لرې دی ، راشه او دلته آرام وکړه ، بیا هغه ماته یوه کمبل راوړه او زه یې د یوه دوکان څنګ ته پریښودم. هغه غوښتل چې ووځی او ویې ویل چې هغه د کابل پوهنتون محصل و چې په شرعیاتو کې لوړې زده کړې کوی. او ما د خپل ټول وجود سره احساس وکړ چې زه په ایران کې یم! ما د افغانستان په دې پراخ هیواد کې هیڅ اجنبی ندی لیدلی. په مزار شریف کې ، چې یو انجینری او پاک ښار و ، خلک د شب اعظم په څیر زیارت ته تلل ، او یو څو خلک په مذهبی جامو کې ناست و او لمونځ یې کاوه. ما هلته له نوکر سره مرکه وکړه او هغه د مزار شریف په اړه خبرې وکړې. هغه دا هم وویل چې هغه لس کاله په ایران کې دی او د ایران ټول ښارونه د افغانستان په پرتله ښه پیژنی. له همدې امله ، دا باید وپیژندل شی چې ایران او افغانستان ، که څه هم د انګلستان سازش له مخې جلا شوی ، لاهم ملګری او متحد دی. حتی د دوی ځینې بد اخلاقی د ایرانیانو سره د متقابل عمل محصول دی! هرڅومره ژر چې طالبان په کابینه کې شیعه غړی ونه لری ، دا د مولوی عبدالحمید سپارښتنه ده. ځکه چې ویل شوی چې په ایران کې ، سنیانو ته د حکومت کولو اجازه نشته ، او نه شیعه. د دوی ډیری غیر اخلاقی کارونه د ورته خلکو محصول دی چې په قطر او نورو ځایونو کې له دوی سره په تماس کې وو. لکه د متحده ایالاتو او اروپایی بندیزونو په څیر چې د مهدی هاشمی او فیضی په مشوره ترسره شوی!

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

روز ماما

رسانه وزین با سلام و احترام با توجه به برگزاری بزرگداشت روز جهانی ماما در …