خانه / مذهبی / بازسازی بقیع / از همه سنی ها میخواهم غدیر را جشن بگیرند
در خواست از نامسلمانها
در خواست از نامسلمانها

از همه سنی ها میخواهم غدیر را جشن بگیرند

در خواست از نامسلمانها

از همه مردم دنیا بخصوص از نامسلمانها درخواست داریم با تشکیل حکومت علوی عید غدیر را گرامی بدارند و همه جهان را تبدیل به اردوگاه دوست داران حضرت علی ع تبدیل نمایند. چون ۱۴۰سال است که از مسلمانها و مخصوصا شیعه ها خواسته می شود ولی انها انجام نمی دهند! شیعه ها با تمام ادعایشان هنوز نتوانستند بارگاه ملکوتی چهار امام معصوم ع از فرزندان حضرت علی ع در بقیع را آزاد کنند. هنوز می ترسند که نام علی را ببرند تا  وحدت به هم نخودر! حالا معلوم نیست کدام وحدت را می خواهند حفظ کنند: البته خود حضرت علی ان را بیان کرده: (اتحدو ان لایتحدوا) دنبال وحدتی هستید که اتحاد نداشته باشید. والا از اسلام که دفاع نمی کنند، از پیامبر هم دفاع نمی کنند. اگر اندر که نامسلمانها در توهین به پیامبر انرژی می گذارند مسلمانها برای دفاع از پیامبر وقت صرف می کردند تازه برابر بودند. لذا من از همه نامسلمانها و حتی مسلمانهایی که خود را مسلمان نمی دانند و شیعیانی که حجاب حضرت فاطمه زهرا را قبول ندارند دعوت می کنم برای یکبار هم شده رویه قبلی را رها کنند.  و به کمک حضرت علی ع بیایند و عید غدیر را جشن بگیرند. علت این کار را همه می دانند ولی باز تذکر ان بد نیست: روز عید غدیر خم پیامبر در اخرین سال حج خودش مردم را جمع کرد  و در حضور ۱۱۰هزار حاجی و ۱۲۰نفر خبرنگار به دستور خدا جانشین خود را معرفی نمود. و از همه خواست تا با او بیعت کنند. ابوبکر و عمر اولین بیعت کننده بودند و حتی زنها نیز با دست زدن به آب با حضرت شان بیعت کردند. اما با رحلت پیامبر همه عهد ها را شکستند. حضرت فاطمه خواست دفاع کند او را کتک زدند و بچه اش را سقط کردند ولی با این حال ایشان در ملاعام حاضر شد و خطبه فدکیه را قرائت نمود و فرمود اگر من به شهادت رسیدم آنها را خبر نکنید! حالا ای نامسلمانها شما بگویید اگر بجای اینکه به وصیت پیامبر عمل کنند بر ضد آن عمل کنند آیا اینها مسلمان هستند؟ چه فرقی با نامسلمانها که نشنیدند یا متوجه نبودند دارند؟ پس درواقع خواست من به همه مسلمانهای اسمی هم اطلاق می شود. زیرا آنهاییکه اسمشان مسلمان است در این موضع هیچ فرقی با غیر مسلمانها ندارند. و لذا می خواهم که حکومت عدل علی را بر زمین جاری کنید و همه رژیم ها را حکومت عدل علی برگردانید. ادعای من را قبلا امام موسی کاظم فرموده است! از نظر ایشان ارمنیه(ارمنستان امروزی) هم جزء فدک حضرت زهرا است. به همین دلیل است که ارمنی ها هم به پیاده روی اربعین می روند. امام موسی کاظم که در در کاظمین است اولین دشمن همنام خود الکاظمی را تجربه می کند. یعنی عراق هم جزء فدک است ولی الکاظمی آمریکاییها را آورده و نمی گذارد آنها بروند! حتی از مغرب(مرکرو) یمن و بخارا و سمرقند هم نام برده است. در حالیکه بخارا و سمرقند به کمونیست ها احترام می گذارند ولی به حضرت علی احترام نمی گذارند. با اینکه اولین دولت جمهوری اسلامی در دنیای معاصر ترکستان شرقی بود ولی با توطئه به دو کشور کمونیست چین و شوروی تقسیم شد تا اثری از اسلام نماند. اسلام آنقدر مهربان و عدالتمدار و قوی بود که کمونیست ها هم دم از عدل علی زدند. لنین و دیگران که دیدند کمونیست ها هم برادری و برابری و حکومت عدل علی می خواهند، آنها را به سیبری برده و قتل عام کردند. پس دنیای عجیبی است به این اسم گذاریها نباید اعتماد کرد: شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان همه حضرت علی را می شناسند. همه مردم دنیا علی را تجربه کرده اند و از او کمک خواسته اند. اما بعد از دریافت کمک بجای تشکر با او درگیر شدند! تا بگویند ما خودمان با کوشش خودمان آنها را به دست آوردیم: علی ای همای رحمت.

At the request of non-Muslims

We ask all the people of the world, especially the non-Muslims, to celebrate Eid al-Ghadir with the formation of the Alawite government and to turn the whole world into a camp for the lovers of Imam Ali (as). Because Muslims, especially Shiites, have been asked for 140 years, but they do not do it! Despite all their claims, the Shiites have not yet been able to liberate the royal court of the four infallible Imams, the sons of Imam Ali (as) in Baqiya. They are still afraid to take Ali’s name so that they do not unite! Now it is not clear which unity they want to maintain: Of course, Imam Ali himself stated: (Unity and unity) You are looking for a unity that you do not have unity. They do not defend Islam, nor do they defend the Prophet. If non-Muslims put energy into insulting the Prophet while Muslims spent time defending the Prophet, they would be equal. Therefore, I invite all non-Muslims and even Muslims who do not consider themselves Muslims and Shiites who do not accept the hijab of Hazrat Fatemeh Zahra to abandon the previous practice for once. And come to the aid of Imam Ali (AS) and celebrate Eid Ghadir. Everyone knows the reason for this, but it is not bad to mention it again: on the day of Eid Ghadir, the Prophet gathered the people in the last year of his Hajj and introduced his successor in the presence of 110,000 pilgrims and 120 journalists by the order of God. And he asked everyone to pledge allegiance to him. Abu Bakr and Umar were the first to pledge allegiance, and even women swore allegiance to their Prophet by touching water. But with the death of the Prophet, they broke all covenants. Hazrat Fatemeh wanted to defend herself, she was beaten and her child was aborted, but nevertheless she appeared in public and recited Fadkiyeh’s sermon and said, “If I am martyred, do not inform them!” Now, O non-Muslims, tell me, if they act against it instead of following the will of the Prophet, are they Muslims? What is the difference between non-Muslims who did not hear or did not understand? So, in fact, my wish applies to all nominal Muslims. Because those whose name is Muslim in this position are no different from non-Muslims. And therefore, I want you to overthrow the rule of justice and bring all regimes back to the rule of justice. My claim has already been made by Imam Musa Kazem! According to him, Armenia (modern Armenia) is also a part of Hazrat Zahra Fadak. That is why Armenians also go for the Arbaeen walk. Imam Musa Kazem, who is in Kazemin, experiences the first enemy of the same name, Kazemi. In other words, Iraq is also part of Fadak, but Al-Kadhimi brought the Americans and did not let them go! It has even mentioned the Maghreb (Yemen), Yemen, Bukhara and Samarkand. While Bukhara and Samarkand respect the communists, they do not respect Imam Ali. Although the first government of the Islamic Republic in the contemporary world was East Turkestan, it was conspired to divide the two communist countries of China and the Soviet Union so that there would be no trace of Islam. Islam was so kind, just and strong that the communists also breathed justice into Ali. Lenin and others, seeing that the communists also wanted brotherhood and equality and the rule of justice, took them to Siberia and massacred them. So it is a strange world. These names should not be trusted: Shiites, Sunnis, Muslims and non-Muslims all know Imam Ali. All the people of the world have experienced Ali and asked him for help. But after receiving help, they got involved with him instead of thanking him! To say that we obtained them by our own efforts: Ali O Homay Rahmat.

بناء على طلب غیر المسلمین

نطلب من کل شعوب العالم وخاصه غیر المسلمین الاحتفال بعید الغدیر بتشکیل الحکومه العلویه وتحویل العالم کله إلى معسکر لمحبی الإمام علی (ع). لأن المسلمین ، ولا سیما الشیعه ، یُسألون منذ ۱۴۰ سنه ، لکنهم لا یفعلون! على الرغم من کل ادعاءاتهم ، لم یتمکن الشیعه بعد من تحریر الدیوان الملکی للأئمه الأربعه المعصومین ، أبناء الإمام علی (ع) فی البقیه. ما زالوا یخشون أخذ اسم علی حتى لا یتحدوا! الآن لیس من الواضح ما هی الوحده التی یریدون الحفاظ علیها: بالطبع ، قال الإمام علی نفسه: (الوحده والوحده) أنت تبحث عن وحده لا تتمتع بها. إنهم لا یدافعون عن الإسلام ولا یدافعون عن النبی. إذا بذل غیر المسلمین طاقاتهم فی إهانه النبی ، لکان المسلمون قد أخذوا الوقت للدفاع عن النبی. لذلک ، أدعو جمیع غیر المسلمین وحتى المسلمین الذین لا یعتبرون أنفسهم مسلمین وشیعه ممن لا یقبلون حجاب حضره فاطمه الزهراء إلى التخلی عن الممارسه السابقه لمره واحده. وتعالوا لنجده الإمام علی (ع) واحتفلوا بعید الغدیر. یعلم الجمیع سبب ذلک ، ولکن لیس من السیئ ذکره مره أخرى: فی یوم عید الغدیر ، جمع الرسول الناس فی آخر سنه من حجه وقدم خلیفته بحضور ۱۱۰ آلاف حاج و ۱۲۰ صحفیًا من قبل. بأمر الله. وطلب من الجمیع مبایعته. کان أبو بکر وعمر أول من بایع ، وحتى النساء یبایعن نبیهن بلمس الماء. لکنهم بموت النبی نقضوا کل العهود. أرادت حضره فاطمه أن تدافع عن نفسها ، فتعرضت للضرب وأُجهض طفلها ، لکنها ظهرت علنًا وألقت خطبه فدقیه وقالت: “إذا استشهدت فلا تخبرهم!” الآن ، أیها غیر المسلمین ، قل لی ، إذا عملوا ضدها بدلاً من اتباع وصیه الرسول ، هل هم مسلمون؟ ما الفرق بین غیر المسلمین الذین لم یسمعوا ولم یفهموا؟ لذا ، فی الواقع ، أمنیتی تنطبق على جمیع المسلمین بالاسم. لأن من کان اسمه مسلمًا فی هذا المنصب لا یختلف عن غیر المسلمین. وبالتالی ، أریدکم أن تطیحوا بحکم العدل وتعیدوا کل الأنظمه إلى حکم العدل. لقد قدم الإمام موسى کاظم ادعائی! ووفقًا له ، فإن أرمینیا (أرمینیا الحدیثه) هی أیضًا جزء من حضره زهره فدک. لهذا السبب یذهب الأرمن أیضًا فی نزهه الأربعین. یواجه الإمام موسى کاظم ، الموجود فی کاظمین ، العدو الأول الذی یحمل نفس الاسم ، کاظمی. بمعنى آخر العراق أیضاً جزء من فدک ، لکن الکاظمی أحضر الأمریکان ولم یترکهم یرحلون! بل إنها ذکرت المغرب العربی (الیمن) والیمن وبخارى وسمرقند. بینما یحترم بخارى وسمرقند الشیوعیین ، فإنهم لا یحترمون الإمام علی. على الرغم من أن أول حکومه للجمهوریه الإسلامیه فی العالم المعاصر کانت ترکستان الشرقیه ، إلا أنه تآمر لتقسیم البلدین الشیوعیین فی الصین والاتحاد السوفیتی حتى لا یکون هناک أثر للإسلام. کان الإسلام لطیفًا وعادلًا وقویًا لدرجه أن الشیوعیین وضعوا العداله فی علی. رأى لینین وآخرون أن الشیوعیین أرادوا أیضًا الأخوه والمساواه وحکم العداله ، أخذوهم إلى سیبیریا وذبحوهم. لذا فهو عالم غریب ، ولا ینبغی الوثوق بهذه الأسماء: الشیعه والسنه والمسلمون وغیر المسلمین کلهم ​​یعرفون الإمام علی. کل شعوب العالم اختبروا علی وطلبوا منه المساعده. لکن بعد تلقی المساعده ، تورطوا معه بدلاً من شکره! لنقول إننا حصلنا علیها بجهودنا: علی یا همی رحمت.

Ոչ մահմեդականների խնդրանքով

Մենք խնդրում ենք աշխարհի բոլոր մարդկանց, հատկապես ոչ մահմեդականներին, տոնել Ալեդիական idադիիրը ալավիական կառավարության ձևավորմամբ և ամբողջ աշխարհը վերածել Իմամ Ալիի (սիրելիների) սիրահարների ճամբարի: Քանի որ մահմեդականներից, հատկապես շիաներից, ۱۴۰ տարի է խնդրվում է, բայց նրանք դա չեն անում: Չնայած իրենց բոլոր պնդումներին ՝ շիաները դեռ չեն կարողացել ազատագրել չորս անսխալ իմամների ՝ Իմաք Ալի (ինչպես) որդիների ՝ Բակիայում գտնվող արքայական արքունիքը: Նրանք դեռ վախենում են վերցնել Ալիի անունը, որպեսզի չմիավորվեն: Հիմա պարզ չէ, թե որ միասնությունն են ուզում պահպանել. Իհարկե, Իմամ Ալին ինքը հայտարարեց. (Միասնություն և միասնություն) Դուք փնտրում եք միասնություն, որ չունեք միասնություն: Նրանք չեն պաշտպանում իսլամը, ոչ էլ պաշտպանում են մարգարեին: Եթե ​​ոչ մահմեդականները իրենց էներգիան ներդնեին Մարգարեին վիրավորելու մեջ, ապա մուսուլմանները ժամանակ էին հատկացնելու Մարգարեին պաշտպանելու համար: Ուստի ես հրավիրում եմ բոլոր ոչ մահմեդականներին և նույնիսկ մահմեդականներին, ովքեր իրենց մահմեդական չեն համարում և շիաներ, ովքեր չեն ընդունում Հազրեթ Ֆաթեմե ahահրայի հիջաբը, մի անգամ հրաժարվել նախորդ պրակտիկայից: Եվ օգնության հասեք Իմամ Ալիին (Ա.Ս.) և նշեք idադիրը: Բոլորը գիտեն սրա պատճառը, բայց վատ չէ նորից նշել այն. Էյդ hadադիրի օրը Մարգարեն հավաքեց մարդկանց իր Հաջի վերջին տարում և ներկայացրեց իր իրավահաջորդին ۱۱۰,۰۰۰ ուխտավորների և ۱۲۰ լրագրողների ներկայությամբ Աստծո պատվերը: Եվ նա խնդրեց բոլորից, որ իրեն հավատարիմ մնան: Աբու Բաքրն ու Ումար առաջինը հավատարմության երդում տվեցին, և նույնիսկ կանայք երդվեցին իրենց մարգարեին հավատարմության երդում տալով ՝ ջուրը հպելով: Բայց մարգարեի մահով նրանք խախտեցին բոլոր ուխտերը: Հազրեթ Ֆաթեմեն ուզում էր պաշտպանվել, նրան ծեծեցին, իսկ նրա երեխան վիժեցվեց, բայց, այնուամենայնիվ, նա հայտնվեց հասարակության առջև և արտասանեց Ֆադկիյեի քարոզը և ասաց. «Եթե ես նահատակվում եմ, մի տեղեկացրու նրանց»: Հիմա, ո՛վ ոչ մահմեդականներ, ասացեք ինձ, եթե նրանք դրան հակառակ են գործում ՝ մարգարեի կամքին հետեւելու փոխարեն, արդյո՞ք նրանք մահմեդական են: Ի՞նչ տարբերություն ոչ մուսուլմանների միջեւ, ովքեր չեն լսել կամ չեն հասկացել: Այսպիսով, փաստորեն, իմ ցանկությունը վերաբերում է բոլոր անվանական մահմեդականներին: Քանի որ նրանք, ում անունն այս պաշտոնում մահմեդական է, ոչնչով չեն տարբերվում ոչ մուսուլմաններից: Ուստի ես ուզում եմ, որ դուք տապալեք արդարության իշխանությունը և բոլոր ռեժիմները վերադարձնեք արդարության գերակայություն: Իմ պնդումն արդեն արվել է իմամ Մուսա Քազեմի կողմից: Ըստ նրա ՝ Հայաստանը (ժամանակակից Հայաստանը) նույնպես Հազրաթ ahահրա Ֆադակի մի մասն է: Այդ պատճառով հայերը նույնպես գնում են արբաինյան զբոսանքի: Իմամ Մուսա Կազեմը, ով Կազեմինում է, ապրում է համանուն առաջին թշնամուն ՝ Կազեմիին: Այլ կերպ ասած, Իրաքը նույնպես Ֆադակի մաս է կազմում, բայց Ալ-Քադհիմին բերեց ամերիկացիներին և նրանց բաց չթողեց: Այն նույնիսկ նշել է Մաղրեբի (Եմեն), Եմենի, Բուխարայի և Սամարղանդի մասին: Մինչ Բուխարան ու Սամարղանդը հարգում են կոմունիստներին, նրանք չեն հարգում Իմամ Ալիին: Չնայած ժամանակակից աշխարհում Իսլամական հանրապետության առաջին կառավարությունը Արևելյան Թուրքեստանն էր, այնուամենայնիվ, դավադրության համաձայն բաժանվեց Չինաստանի և Խորհրդային Միության երկու կոմունիստական ​​երկրները, որպեսզի իսլամի հետք չլինի: Իսլամն այնքան բարի, արդար և ուժեղ էր, որ կոմունիստները նույնպես արդարություն էին ներշնչում Ալիին: Լենինը և մյուսները, տեսնելով, որ կոմունիստները նույնպես ցանկանում են եղբայրություն և հավասարություն և արդարության հաստատում, նրանց տարան Սիբիր և կոտորեցին: Այսպիսով, դա տարօրինակ աշխարհ է: Այս անուններին չպետք է վստահել. Շիաները, սուննիները, մահմեդականները և ոչ մուսուլմանները բոլորը գիտեն իմամ Ալիին: Աշխարհի բոլոր մարդիկ փորձառու են եղել Ալիին և նրանից օգնություն են խնդրել: Բայց օգնություն ստանալուց հետո նրանք խառնվեցին նրա հետ ՝ փոխանակ շնորհակալություն հայտնելու: Ասել, որ դրանք ձեռք ենք բերել մեր իսկ ջանքերով. Ալի Օ Հոմայ Ռահմաթ:

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

ریاض یک شهروند ساکن قطیف را اعدام کرد

حزب الله لبنان قدرتمند تر از آل سعود

مورفی: حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه کم شود؛ سعودی‌ها با نفوذ حزب‌الله در لبنان کنار …