خانه / خبر ها / ثروت و سرقت
Dear people of America
Dear people of America

ثروت و سرقت

تمدن غرب بر همه خصوصیات بد خود، باید یک خصوصیت دیگر هم اضافه کند! و آن اینکه همه ثروت خود را از طریق سرقت بدست آورده. در واقع سرقت، دلیل مالکیت و احراز هویت می باشد. به همین جهت سرمایه داری، به معنی سوال نکردن از منشا ثروت است. چرا که طبق اصل کاپیتالیزم هرکس پول ندارد، تنبل است و هرکس پول دارد زرنگ است! و میتواند در رفاه باشد. زرنگی افراد فقط به این است که: بتوانند پول جمع کنند. در حالیکه طبق موازین شرعی و: احکام الهی هر نوع ثروت مشروع نیست، بلکه ممکن است سرقت محسوب: و جز مکاسب محرمه یا کسب و کار های نامشروع باشد. یکی از این سرقت های عجیب، سرقت تاریخ است. چون غرب بیش از دو قرن تاریخ ندارد، لذا با سرقت از همه اقوام و نگهداری ان در موزه های شیک! برای خود تاریخ دست و پا کرده. بهترین مدرک برای دزدی تمدن غرب، همین موزه ها هستند که مملو از اشیا سرقتی می باشند. اغلب اینها هم از ایران به سرقت رفته، یا بصورت قاچاقی فروخته شده است. این برای هر دادگاه منصف، استدلال کاملا منطقی و صحیح است. ولی متاسفانه دادگاههای آنها هم سرقتی است. رئیس پلیس ایران می گوید: خاوری را که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، در کانادا دستگیر کردند، ولی دولت کانادا اجازه نداد و گفت: کانادا برای دزدها باید امن باشد! تا دزدان از سراسر جهان، اموال خود را به آنجا انتقال بدهند. یعنی سرقت های فرهنگی، زمینه ساز سرقت های اقتصادی است. یکی از روشهای بارز هماهنگی دادگاهها با دزدها، مصادره اموال ایران در امریکا است. با اینکه هلدینگ کارخانه های: اسلحه سازی و دارو سازی آمریکا برای ایران است. ایران کارخانه اف۵ را خریداری کرده، ولی تحویل ایران نمی دهند. بلکه در دادگاهها آن را مصادره می کنند. برای این کار به سراغ آمار هم می روند. ترامپ می گوید در این سه سال ۲۳درصد، تولید ناخالص ایران کاهش داشته! در حالیکه در این سه سال، تولیدات ایران بقدری رشد داشته که حتی: کشورهای همسایه را هم تامین کرده است. ولی هدف او از بیان این آمار دروغ، مانند همه سرقت کنندگان غربی، دزدیدن اموال ایران است. وی حتی می گوید شاید ایران هم، به روند صلح با اسرائیل بپیوندد. اینها همه فقط از مغز یک آدم فاسد دزد بیرون می آید. چنانچه در مناظره ها هم شاهد بودیم که: هر دو طرف همدیگر را دزد و فاسد لقب دادند. لذا دزدی در آمریکا جمهوریخواه یا دموکرات نمی خواهد بلکه امری سیستمی و ذاتی است. آنها فرزندان کسانی هستند که ۶۵میلیون سرخپوست را کشته اند، تا زمین های انها را صاحب شوند. در منطق انها، سند مالکیت، جسد مرده مالک قبلی است. اما در ایران، سابقه تمدنی یکمیلیون ساله وجود دارد! هرسال ثروتی بر ان افزوده شده باشد، یکمیلیون برابر تمام جهان ثروت تولید کرده است. تنها سنگ های خام! تخت جمشید، به تمام دارایی های فرانسه می ارزد. چه رسد به موزه جواهرات افسانه ای بانک مرکزی ایران. ذره ذره خاک ایران ثروت است و معدن و گنج. ثروت از انجهت که: حتی بصورت خام هم مشتری دارد. معدن است زیرا ارزش آن ذاتی است، خاک ایران یا معدن طلا است یا اروانیوم! کمترین آن اهک است و ماسه. گنچ است برای اینکه اگر کمترین کاری بر ان شود، ارزش افزوده دهها برابری به دست می دهد. چهار فصل هوا دارد: جنگل و کوه و دشت و دریا و رودخانه دارد. که برخی از انها آرزوی یک کشور است. از همه مهمتر برنامه جمهوری اسلامی کردن: تمام دنیا را دارد. همه مردم دنیا این حق را دارند تا مانند ایران، رئیس جمهورشان را مستقیما انتخاب کنند، نه مانند فاسد های امریکایی، که با کارت برنده شوند!

Wealth and theft

Western civilization, in addition to all its bad features, must add another feature! And that he gained all his wealth through theft. In fact, theft is the reason for ownership and authentication. That is why capitalism means not questioning the source of wealth. Because according to the principle of capitalism, everyone who has no money is lazy and everyone who has money is smart! And it can be in prosperity. The only trick people have is to be able to raise money. While according to the Shari’a and the divine rules, any kind of wealth is not legitimate, but it may be considered as theft, and it is one of the Muharram gains or illegitimate businesses. One of these strange thefts is the theft of history. Because the West has no history for more than two centuries, so by stealing from all tribes and keeping it in stylish museums! History has been created for itself. The best evidence for the theft of Western civilization are these museums, which are full of stolen objects. Most of them have been stolen from Iran or smuggled. This is a perfectly logical and correct argument for any fair trial. But unfortunately, their courts are also stolen. The police chief of Iran says: the East who embezzled three thousand billion tomans was arrested in Canada, but the Canadian government did not allow it and said: Canada must be safe for thieves! So that thieves from all over the world can transfer their property there. That is, cultural theft is the basis of economic theft. One of the obvious ways for the courts to coordinate with thieves is to confiscate Iranian property in the United States. Although the holding of factories: arms and pharmaceuticals is the United States for Iran. Iran has bought the F5 plant, but it will not be delivered to Iran. Rather, they confiscate it in the courts. To do this, they also go to statistics. Trump says Iran’s GDP has fallen by 23% in the last three years! While in these three years, Iran’s production has grown so much that it has even supplied neighboring countries. But his goal in telling this false statistic, like all Western thieves, is to steal Iranian property. He even says that maybe Iran will join the peace process with Israel. It all just comes out of the brain of a corrupt thief. As we saw in the debates: Both sides called each other thief and corrupt. So stealing in the United States does not want a Republican or a Democrat, but a systemic and inherent thing. They are the children of those who killed 65 million Indians to own their lands. In their logic, the title deed is the dead body of the previous owner. But in Iran, there is a history of one million years of civilization! Every year wealth is added to it, it has produced a million times the wealth of the whole world. Only raw stones! Persepolis is worth all the assets of France. Let alone the legendary jewelry museum of the Central Bank of Iran. Little by little the soil of Iran is wealth and mine and treasure. Wealth because: even in raw form it has a customer. It is a mine because its value is intrinsic; the soil of Iran is either a gold mine or uranium! The lowest is lime and sand. It is small because it adds tens of times the added value if the least is done. It has four seasons: forest, mountain, plain, sea and river. Some of them are the dream of a country. Most importantly, the plan to make the Islamic Republic: has the whole world. All the people of the world have the right to elect their president directly like Iran, not like the corrupt Americans, to win by card!

الثروه والسرقه

الحضاره الغربیه ، بالإضافه إلى کل سماتها السیئه ، یجب أن تضیف میزه أخرى! وأنه نال کل ثروته بالسرقه. فی الواقع ، السرقه هی سبب الملکیه والمصادقه. هذا هو السبب فی أن الرأسمالیه تعنی عدم التشکیک فی مصدر الثروه. لأنه وفقًا لمبدأ الرأسمالیه ، فإن کل من لیس لدیه مال هو کسول وکل من لدیه المال هو ذکی! ویمکن أن یکون فی ازدهار. الحیله الوحیده لدى الناس هی أن یکونوا قادرین على جمع الأموال. بینما فی الشریعه والأحکام السماویه ، فإن أی نوع من المال لیس شرعیًا ، ولکن یمکن اعتباره سرقه ، وهو من مکاسب محرم أو من الأعمال غیر المشروعه. واحده من هذه السرقات الغریبه هی سرقه التاریخ. لأن الغرب لیس له تاریخ منذ أکثر من قرنین من الزمان ، لذلک بالسرقه من کل القبائل والاحتفاظ بها فی متاحف أنیقه! تم إنشاء التاریخ لنفسه. أفضل دلیل على سرقه الحضاره الغربیه هی هذه المتاحف الملیئه بالمقتنیات المسروقه. معظمهم سُرقوا من إیران أو تم تهریبهم. هذه حجه منطقیه وصحیحه تمامًا لأی محاکمه عادله. لکن لسوء الحظ ، سُرقت محاکمهم أیضًا. رئیس شرطه إیران یقول: الشرق الذی اختلس ثلاثه آلاف ملیار تومان اعتقل فی کندا لکن الحکومه الکندیه لم تسمح بذلک وقالت: یجب أن تکون کندا آمنه للصوص! حتى یتمکن اللصوص من جمیع أنحاء العالم من نقل ممتلکاتهم هناک. أی أن السرقه الثقافیه هی أساس السرقه الاقتصادیه. إحدى الطرق الواضحه للتنسیق بین المحاکم مع اللصوص هی مصادره الممتلکات الإیرانیه فی الولایات المتحده. بالرغم من امتلاک مصانع: أسلحه وأدویه هی الولایات المتحده لإیران. اشترت إیران مصنع F5 ، لکن لن یتم تسلیمه إلى إیران. بدلا من ذلک ، یصادرونه فی المحاکم. للقیام بذلک ، یذهبون أیضًا إلى الإحصائیات. ترامب: الناتج المحلی الإجمالی لإیران انخفض بنسبه ۲۳٪ فی السنوات الثلاث الماضیه! بینما فی هذه السنوات الثلاث ، نما إنتاج إیران بشکل کبیر لدرجه أنها زودت الدول المجاوره. لکن هدفه من قول هذه الإحصائیه الزائفه ، مثل کل اللصوص الغربیین ، هو سرقه الممتلکات الإیرانیه. بل إنه یقول إنه ربما تنضم إیران إلى عملیه السلام مع إسرائیل. کل هذا یخرج من دماغ اللص الفاسد. کما رأینا فی المناظرات: نادى الطرفان کل منهما الآخر باللصوص والفساد. لذا فإن السرقه فی الولایات المتحده لا ترید جمهوریًا أو دیمقراطیًا ، ولکنها ترید شیئًا منهجیًا متأصلًا. إنهم أبناء أولئک الذین قتلوا ۶۵ ملیون هندی لامتلاک أراضیهم. فی منطقهم ، سند الملکیه هو جثه المالک السابق. لکن فی إیران تاریخ حضاره یبلغ ملیون سنه! کل عام یضاف إلیها ثروه ، وقد أنتجت ملیون ضعف ثروه العالم بأسره. فقط الحجاره الخام! برسیبولیس یستحق کل أصول فرنسا. ناهیک عن متحف المجوهرات الأسطوری للبنک المرکزی الإیرانی. شیئًا فشیئًا أرض إیران هی الثروه والأموال والکنز. الثروه لأنها: حتى فی شکلها الخام لدیها زبون. إنه منجم لأن قیمته جوهریه ، وتربه إیران إما منجم ذهب أو یورانیوم! أدنى الجیر والرمل. إنه صغیر لأنه یضیف عشرات المرات من القیمه المضافه إذا تم تنفیذ أقلها. لها أربعه فصول: الغابه ، الجبل ، السهل ، البحر والنهر. البعض منهم حلم وطن. الأهم من ذلک ، خطه جعل الجمهوریه الإسلامیه: لدیها العالم کله. لکل شعوب العالم الحق فی انتخاب رئیسهم مباشره مثل إیران ، ولیس مثل الأمریکیین الفاسدین ، للفوز بالورقه!

धन और चोरी

पश्चिमी सभ्यता, अपनी सभी बुरी विशेषताओं के अलावा, एक और विशेषता जोड़ना चाहिए! और वह चोरी के माध्यम से अपने सभी धन प्राप्त किया। वास्तव में, चोरी स्वामित्व और प्रमाणीकरण का कारण है। इसीलिए पूंजीवाद का मतलब धन के स्रोत पर सवाल उठाना नहीं है। क्योंकि पूंजीवाद के सिद्धांत के अनुसार, जिनके पास पैसा नहीं है, वे आलसी हैं और जिनके पास पैसा है, वे चतुर हैं! और यह समृद्धि में हो सकता है। लोगों को केवल छल करने के लिए पैसे जुटाने में सक्षम होना चाहिए। जबकि शरीयत और ईश्वरीय नियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार का धन वैध नहीं है, लेकिन इसे चोरी माना जा सकता है, और यह मुहर्रम के लाभ या नाजायज व्यवसायों में से एक है। इन अजीब चोरी में से एक इतिहास की चोरी है। क्योंकि पश्चिम का दो शताब्दियों से अधिक का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए सभी जनजातियों से चोरी करके और इसे स्टाइलिश संग्रहालयों में रखा जाता है! इतिहास अपने लिए बनाया गया है। पश्चिमी सभ्यता की चोरी के लिए सबसे अच्छा सबूत ये संग्रहालय हैं, जो चोरी की वस्तुओं से भरे हुए हैं। उनमें से ज्यादातर ईरान से चुराए गए हैं या तस्करी किए गए हैं। किसी भी निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह पूरी तरह से तार्किक और सही तर्क है। लेकिन दुर्भाग्य से, उनकी अदालतें भी चोरी हो जाती हैं। ईरान के पुलिस प्रमुख का कहना है: पूर्व में जिसने तीन हज़ार बिलियन टोमैन का गबन किया था उसे कनाडा में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कनाडा सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा: कनाडा चोरों के लिए सुरक्षित होना चाहिए! ताकि दुनिया भर के चोर अपनी संपत्ति को वहां स्थानांतरित कर सकें। यानी सांस्कृतिक चोरी आर्थिक चोरी का आधार है। चोरों के साथ समन्वय के लिए अदालतों के स्पष्ट तरीकों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरानी संपत्ति को जब्त करना है। हालांकि कारखानों की पकड़: हथियार और फार्मास्यूटिकल्स ईरान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। ईरान ने F5 प्लांट खरीदा है, लेकिन इसे ईरान नहीं पहुंचाया जाएगा। बल्कि, वे इसे अदालतों में जब्त कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए, वे आंकड़ों पर भी जाते हैं। ट्रम्प का कहना है कि पिछले तीन वर्षों में ईरान की जीडीपी में ۲۳% की गिरावट आई है! जबकि इन तीन वर्षों में, ईरान का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि उसने पड़ोसी देशों को भी आपूर्ति की है। लेकिन सभी पश्चिमी चोरों की तरह इस झूठे आंकड़े को बताने का उनका लक्ष्य ईरानी संपत्ति को चुराना है। वह यहां तक ​​कहता है कि शायद ईरान इजरायल के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल होगा। यह सब सिर्फ एक भ्रष्ट चोर के दिमाग से निकलता है। जैसा कि हमने बहस में देखा: दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को चोर और भ्रष्ट कहा। इसलिए संयुक्त राज्य में चोरी करना एक रिपब्लिकन या एक डेमोक्रेट नहीं, बल्कि एक प्रणालीगत और अंतर्निहित चीज चाहता है। वे उन लोगों की संतान हैं, जिन्होंने ۶۵ मिलियन भारतीयों को अपनी भूमि के लिए मार डाला। उनके तर्क में, शीर्षक विलेख पिछले मालिक का मृत शरीर है। लेकिन ईरान में दस लाख साल पुरानी सभ्यता का इतिहास है! हर साल धन को इसमें जोड़ा जाता है, इसने पूरी दुनिया के धन का एक लाख गुना उत्पादन किया है। केवल कच्चे पत्थर! पर्सेपोलिस फ्रांस की सभी संपत्तियों के लायक है। चलो अकेले ईरान के सेंट्रल बैंक के पौराणिक गहने संग्रहालय। ईरान की मिट्टी से बहुत कम धन और मेरा धन और खजाना है। धन के कारण: कच्चे रूप में भी इसका एक ग्राहक है। यह एक खदान है क्योंकि इसका मूल्य आंतरिक है, ईरान की मिट्टी या तो सोने की खान है या यूरेनियम है! सबसे कम चूना और रेत है। यह छोटा है क्योंकि यह जोड़े गए मूल्य का दस गुना जोड़ देता है यदि कम से कम किया जाता है। इसके चार मौसम हैं: वन, पर्वत, मैदान, समुद्र और नदी। उनमें से कुछ एक देश का सपना हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की योजना: पूरी दुनिया की है। दुनिया के सभी लोगों को अपने अध्यक्ष का चुनाव सीधे ईरान की तरह करने का अधिकार है, न कि भ्रष्ट अमेरिकियों की तरह, कार्ड से जीतने के लिए!

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

واردات کشور هشت میلیارد دلار کاهش یافته است

مسئولان را مدیون خود کرد

سرویس صحن دکتر قالیباف در نطق پیش از دستور: ملت ایران با حضور خود بیش …