بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۲/۱۱/۱۳

امپراتوري ماهين

به رسمیت می شناسیم

ما به رسمیت می شناسیممردم آمریکا سالها است که برای: ایالات مستقل مبارزه می کنند. اخیرا حتی تگزاس با نیروهای زرهی، به این کار اقدام کرده است. لذا باید همه جهان مبارزات اینها را، به رسمیت بشناسد. امپراتوری ماهین که این مبارزات را دنبال می کند، از مردم استقلال خواه …

بیشتر بخوانید »

امپراتوری ماهین

🔴 آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! | کنترل جهان را به دست خواهیم گرفت! اخبار حاکی از افزایش تحرکات نظامی و لجستیکی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا میباشد انتقال تجهیزات و مهمات از پایگاههای نظامی اقصی نقاط دنیا به غرب آسیا ، و همزمان چنگ و دندان …

بیشتر بخوانید »

رسمیت تظاهرات

در ایران هر نوع تظاهراتی میشود میگویند همه مخالف جمهوری اسلامی هستند ولی در خارج نه تنها به رسمیت نمی شناسند بلکه اگر انعکاس بدهند دموکراسی خوانده و تقویت کنند نظام اسراییل میدانند

بیشتر بخوانید »