خانه / خبر ها / کرونا یا دستورات کرونایی

کرونا یا دستورات کرونایی

به سلامتی مدرسه باز شد. مخالفان البته بیاناتی ایراد فرمودند. باید توجه داشت که موضوع کرونا، از دستورات کرونایی باید تفکیک شود. مثلا تجربه نشان داده که کرونا، در کودکان نبوده و اگر هم برخی ها توهم زده اند، بسیار اندک و جزئی است. لذا تعطیل کردن مدارس از ابتدا اشتباه بوده است. ولی با این پدیده ساده برخورد فرمایشی می شود! می گویند که باید مدارس تعطیل شود. چرا چون ممکن است کودکان هم کرونا بگیرند. این فرمایشات اصلا با هیچ منطقی سازکار نیست. روند رشد کرونا هم نشان داده که برعکس است.(مثل اینکه بگوییم: اگر رانندگی کنید ممکن است تصادف شود). کرونا میتوانست یک سرماخوردگی ساده باشد، ولی به همت شرکت های دارو سازی، مافیای پزشکی و سازمان بهداشت جهانی، از ان فاجعه ای ساخته شد که برای بشریت زیانبار بود. در واقع در پشت کرونا پنهان شده، و جهان را به سوی نابودی سوق می دهند. بیش از ۳۰میلیون مبتلا و بیش از یک میلیون کشتار، همه بر اثر فرمان های ناصواب کرونایی بوده است. به همین دلیل با پزشکان و دارو سازان غیر عضو! که معمولا کارکرد خوبی داشته، و باعث نجات بیماران می شده، برخورد شدید می شد: که نمونه آن شکایت یک موسسه فانتزی فرانسوی، بر علیه رئیس مرکز بیماریهای واگیردار! است. در ایران وضع بسیار وخیم تر است، حتی اگر کسی سخنی برعلیه آنها می گفت، دستگیر می کردند! و برای رفع اثر سخنان آنها، بر روی ان، فکاهی یا جوک درست می کردند. بطور مثال عنبر نسا اولین و بهترین داروی ضد کرونا است. ولی چنان تبلیغات منفی کردند، که مردم مسخره شدند! تا بسوی آن نروند. خوردن پیاز و سیر بدن را در مقابل: همه ویروس های کشنده مقاوم می کند. حجامت میتواند همه دردها را درمان کند. اینها توصیه حضرت علی ع که می فرماید: حجامت دوای همه درد ها است. اما حتی احترام امامزاده ها را هم نگه نداشتند، مساجد را بستند! درصورتی که طبق پیشنهاد خودشان: بهترین عامل جلوگیری از شیوع کرونا، شستن دست ها است. طبق دستور اسلام روزی حداقل سه بار، باید برای وضو دستها را شست. سه بار هم برای خوردن غذا دستها را باید شست. روزهای مذهبی شستشوی تمام بدن (غسل کردن) تاکید شده است. ولی حتی این اصل را هم به فراموشی سپردند، تا بستن مساجد زیاد مهم جلوه نکند. همه دستورات اسلامی را یکی بعد از دیگری، به بهانه کرونا تعطیل کردند. یا آن را ضد بهداشتی معرفی کردند. دست دادن از مهمترین اصول اسلامی است، که پیامبر اسلام تاکید زیادی بر ان دارد. در حالیکه طبق فرمایش آنها، حتی اگر مشت هم به هم بزنیم! پشت دست آلوده می شود، و به چشم و دهان کشیده می شود. گلاب و سرکه همان خاصیت ضد ویروسی را دارند، آنها الکل را رواج دادند تا افراد الکلی بهتر و آزادتر باشند. دستور پیامبر است که مسافرت بروید تا سالم بمانید، روزه بگیرید تا سالم بمانید! ولی اینها گفتند: مسافرت بروید مریض می شوید، روزه گرفتن به احتمال مریض شدن مکروه است. یعنی دستورات کرونایی، که به بهانه کرونا داده می شد، اصلا پایه تخصصی:علمی  و پزشکی نداشت. بلکه فقط به منظور مبارزه با اسلام بود. زیرا از نظر اسلام، امام رضا طبیب بزرگی بود. کتابی بنام طب الرضا از فرمایشات ایشان است. ولی حرفهای ایشان نادیده گرفته شده، حتی برعکس ان فرمان صادر کردند. به همین دلیل کرونا که قرار بود جند روزی مهمان باشد، باز هم وعده می دهند ادامه دارد. آنها حتی جلوی واکسن های شیمیایی را هم گرفتند! مجوز ندادند تا بیماری بیشتر شیوع پیدا کند، و مردم تشنه خرید واکسنی شوند که: خودشان درست می کنند و: حاوی میکروچیپ های نانو برای کنترل است.

Corona or Corona orders

The school opened in good health. Opponents, of course, made statements. It should be noted that the subject of the corona must be distinguished from the corona command. For example, experience has shown that the corona is not present in children, and even if some have delusions, it is very small and minor. Therefore, closing schools was wrong from the beginning. But this simple phenomenon is dealt with by order! They say that schools should be closed. Because children may also get coronas. These orders are not compatible with any logic at all. The growth trend of the corona has also been shown to be the opposite (as if to say: if you drive you may have an accident). The corona could have been a simple cold, but with the help of pharmaceutical companies, the medical mafia and the World Health Organization, it turned into a catastrophe that was detrimental to humanity. In fact, they are hidden behind the corona, leading the world to destruction. More than 30 million infected and more than a million killed were all due to improper coronary orders. That’s why with non-member doctors and pharmacists! Which usually worked well, and saved patients, was severe: for example, a complaint from a French fantasy institute against the head of the Center for Infectious Diseases! Is. The situation is much worse in Iran, even if someone spoke against them, they would be arrested! And to remove the effect of their words, they made jokes or jokes on it. For example, Nessa amber is the first and best anti-coronary drug. But they made such negative propaganda that people were ridiculed! So as not to go towards it. Eating onions and garlic makes the body resistant to all deadly viruses. Cupping can cure all pain. These are the advice of Imam Ali (as) who says: Cupping is the cure for all pains. But they did not even respect the shrines, they closed the mosques! According to their suggestion: the best way to prevent the spread of corona is to wash your hands. According to Islamic law, hands should be washed at least three times a day for ablution. You have to wash your hands three times to eat. Religious days of full body washing (bathing) are emphasized. But even this principle has been forgotten, so that the closure of mosques does not seem too important. One Islamic order after another was shut down under the pretext of the corona. Or they introduced it as unsanitary. Shaking hands is one of the most important Islamic principles, which the Prophet of Islam emphasizes. While according to their order, even if we punch! The back of the hand becomes infected, and is drawn into the eyes and mouth. Rose water and vinegar have the same antiviral properties, they popularized alcohol to make alcoholics better and freer. The Prophet’s order is to travel to stay healthy, fast to stay healthy! But they said: Travel, you will get sick, fasting is likely to be disgusting. That is, the coronary orders, which were given under the pretext of coronation, had no specialized basis at all: scientific and medical. It was only for the purpose of fighting Islam. Because according to Islam, Imam Reza was a great physician. A book called Teb al-Reza is one of his orders. But their words were ignored, they even issued the opposite order. That’s why Corona, which was supposed to be a guest for a few days, still promises to keep going. They even prevented chemical vaccines! They did not allow the disease to spread further, and people were thirsty to buy a vaccine that they made themselves and contained nano-microchips to control.

أوامر کورونا أو کورونا

فتحت المدرسه للصحه. أدلى المعارضون ، بطبیعه الحال ، ببیانات. وتجدر الإشاره إلى وجوب تمییز موضوع الهاله عن أمر الإکلیل. على سبیل المثال ، أظهرت التجربه أن الهاله غیر موجوده عند الأطفال ، وحتى إذا کان لدى البعض أوهام ، فهی صغیره جدًا وصغیره. لذلک ، کان إغلاق المدارس خاطئًا منذ البدایه. لکن یتم التعامل مع هذه الظاهره البسیطه بالترتیب! یقولون أن المدارس یجب أن تغلق. لأن الأطفال قد یصابون أیضًا بالکورونا. هذه الأوامر لا تتوافق مع أی منطق على الإطلاق. کما تبین أن اتجاه نمو الهاله هو عکس ذلک (کما لو کان یقول: إذا کنت تقود السیاره فقد تتعرض لحادث). کان من الممکن أن تکون الهاله مجرد نزله برد بسیطه ، لکن بمساعده شرکات الأدویه والمافیا الطبیه ومنظمه الصحه العالمیه ، تحولت إلى کارثه ضاره بالبشریه. فی الواقع ، إنهم یختبئون وراء الهاله ، ویقودون العالم إلى الدمار. أکثر من ۳۰ ملیون مصاب وأکثر من ملیون قتیل کانوا جمیعًا بسبب أوامر الشریان التاجی غیر الصحیحه. لهذا السبب مع الأطباء والصیادله غیر الأعضاء! التی عاده ما تعمل بشکل جید ، وتنقذ المرضى ، کانت شدیده: على سبیل المثال ، شکوى من معهد فانتازی فرنسی ضد رئیس مرکز الأمراض المعدیه! یکون. الوضع أسوأ بکثیر فی إیران ، حتى لو تحدث أحد ضدهم فسیتم اعتقالهم! ولإزاله تأثیر کلامهم ، قاموا بإلقاء النکات أو النکات علیها. على سبیل المثال ، نیسا العنبر هو أول وأفضل دواء مضاد للشریان التاجی. لکنهم أطلقوا مثل هذه الدعایه السلبیه حتى سخر الناس! حتى لا نذهب نحوها. تناول البصل والثوم یجعل الجسم مقاومًا لجمیع الفیروسات القاتله. یمکن للحجامه أن تعالج کل الآلام. وهذه نصیحه الإمام علی (ع) فی قوله: الحجامه شفاء الآلام کلها. لکنهم لم یحترموا العتبات ، أغلقوا المساجد! إذا ، کما یقترحون ، فإن أفضل طریقه للوقایه من أمراض القلب التاجیه هی غسل الیدین. وفقًا للشریعه الإسلامیه ، یجب غسل الیدین ثلاث مرات على الأقل یومیًا للوضوء. علیک أن تغسل یدیک ثلاث مرات لتأکل. یتم التأکید على الأیام الدینیه لغسل الجسم بالکامل (الاستحمام). لکن حتى هذا المبدأ تم نسیانه ، بحیث لا یبدو إغلاق المساجد مهمًا للغایه. تم إغلاق أمر إسلامی واحد تلو الآخر بذریعه کورونا. أو قاموا بتقدیمه على أنه غیر صحی. المصافحه من أهم المبادئ الإسلامیه التی أکد علیها نبی الإسلام. بینما حسب ترتیبهم ، حتى لو قمنا باللکم! یصاب ظهر الید بالعدوى وینتقل إلى العینین والفم. ماء الورد والخل لهما نفس الخصائص المضاده للفیروسات ، فقد شاعوا الکحول لجعل مدمنی الکحول أفضل وأکثر حریه. الأمر بالنبی هو السفر لیبقى بصحه جیده وسریعًا لیبقى بصحه جیده! لکنهم قالوا: سافروا ستمرضون والصیام مقرف. أی أن أوامر الشریان التاجی ، التی صدرت بحجه التتویج ، لم یکن لها أساس متخصص على الإطلاق: علمی وطبی. کان فقط لغرض محاربه الإسلام. لأنه وفقًا للإسلام ، کان الإمام رضا طبیبًا عظیمًا. کتاب اسمه طب الرضا هو من أوامره. لکن تم تجاهل کلماتهم ، حتى أنهم أصدروا الأمر المعاکس. لهذا السبب لا یزال کورونا ، الذی کان من المفترض أن یکون ضیفًا لبضعه أیام ، یعد بالاستمرار. حتى أنهم منعوا اللقاحات الکیمیائیه! لم یسمحوا للمرض بالانتشار أکثر ، وکان الناس متعطشین لشراء لقاح صنعوه بأنفسهم ویحتوی على رقائق نانویه للسیطره علیه.

Ordres Corona ou Corona

L’école s’est ouverte à la santé. Les opposants, bien entendu, ont fait des déclarations. Il est à noter que le sujet de la corona doit être distingué de la commande corona. Par exemple, l’expérience a montré que la corona n’est pas présente chez les enfants, et même si certains ont des délires, elle est très petite et mineure. Par conséquent, fermer les écoles était une erreur depuis le début. Mais ce phénomène simple est traité par ordre! Ils disent que les écoles devraient être fermées. Parce que les enfants peuvent aussi avoir des coronas. Ces commandes ne sont compatibles avec aucune logique. Il a également été démontré que la tendance à la croissance de la couronne corona est le contraire (comme pour dire: si vous conduisez, vous risquez d’avoir un accident). La couronne aurait pu être un simple rhume, mais avec l’aide des sociétés pharmaceutiques, de la mafia médicale et de l’Organisation mondiale de la santé, elle s’est transformée en une catastrophe qui a été préjudiciable à l’humanité. En fait, ils sont cachés derrière la couronne, conduisant le monde à la destruction. Plus de 30 millions d’infectés et plus d’un million de morts étaient tous dus à des ordres coronariens incorrects. C’est pourquoi avec les médecins et pharmaciens non membres! Ce qui fonctionnait généralement bien, et sauvait les patients, était sévère: par exemple, une plainte d’un institut de fantasy français contre le chef du Centre des maladies infectieuses! Est. La situation est bien pire en Iran, même si quelqu’un parlait contre eux, ils seraient arrêtés! Et pour supprimer l’effet de leurs paroles, ils ont fait des blagues ou des blagues dessus. Par exemple, Nessa amber est le premier et le meilleur médicament anti-coronarien. Mais ils ont fait une telle propagande négative que les gens ont été ridiculisés! Pour ne pas y aller. Manger des oignons et de l’ail rend le corps résistant à tous les virus mortels. Les ventouses peuvent guérir toutes les douleurs. Ce sont les conseils de l’Imam Ali (psl) qui dit: La ventouse est le remède à toutes les douleurs. Mais ils n’ont même pas respecté les sanctuaires, ils ont fermé les mosquées! Si, comme ils le suggèrent: La meilleure façon de prévenir les maladies coronariennes est de se laver les mains. Selon la loi islamique, les mains doivent être lavées au moins trois fois par jour pour les ablutions. Vous devez vous laver les mains trois fois pour manger. Les jours religieux mettent l’accent sur le lavage complet du corps (bain). Mais même ce principe a été oublié, de sorte que la fermeture des mosquées ne semble pas trop importante. Un ordre islamique après l’autre a été fermé sous le prétexte de la couronne. Ou ils l’ont présenté comme insalubre. Serrer la main est l’un des principes islamiques les plus importants sur lesquels le prophète de l’Islam insiste. Tout en fonction de leur commande, même si on frappe! Le dos de la main s’infecte et est aspiré dans les yeux et la bouche. L’eau de rose et le vinaigre ont les mêmes propriétés antivirales, ils ont popularisé l’alcool pour rendre les alcooliques meilleurs et plus libres. L’ordre du Prophète est de voyager pour rester en bonne santé, vite pour rester en bonne santé! Mais ils ont dit: Voyagez, vous tomberez malade, le jeûne est susceptible d’être dégoûtant. Autrement dit, les ordres coronariens, qui étaient donnés sous prétexte de couronnement, n’avaient aucune base spécialisée: scientifique et médicale. C’était uniquement dans le but de lutter contre l’islam. Parce que selon l’Islam, l’imam Reza était un grand médecin. Un livre appelé Teb al-Reza fait partie de ses ordres. Mais leurs paroles ont été ignorées, ils ont même émis l’ordre inverse. C’est pourquoi Corona, qui devait être invitée pendant quelques jours, promet toujours de continuer. Ils ont même empêché les vaccins chimiques! Ils n’ont pas permis à la maladie de se propager davantage et les gens avaient soif d’acheter un vaccin qu’ils fabriquaient eux-mêmes et contenaient des nanopuces à contrôler. %

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

People sitting and independent Lithuania

بلبلی برگ گلی بر منقارداشت

💚🌱یا ربَّ الحسین🌱💚 ◾گویند روزی ناصر الدین شاه تمام ادیبان را جمع کرد و گفت …