خانه / خبر ها / چگونه حسین ع دنیا را دو قطبی کرد؟

چگونه حسین ع دنیا را دو قطبی کرد؟

بعضی ها برای فرار از مسئولیت، دنیا را چند قطبی می کنند! تا قطب اصلی در بین قطبهای مجازی و ساختگی، از بین برود. ولی انها بدانند که دنیای بزرگ با تمام گرایش های: سیاسی و اقتصادی، دنیای باطل، و راه حسین تنها راه نجات و قطب مرکزی جهان است. شاعر گفته: جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه! چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. یعنی هفتاد و دو ملت یا هفتاد دو رویه سیاسی یا سیستم حکومتی، همگی فقط در یک قطب جای می گیرند: آنها ییکه حقیقت را ندیدند یا نمی خواهند ببینند. اما حسین ع با فریاد: کیست که مرا یاری کند؟ (هل من ناصر ینصرنی) تاریخ را به مبارزه خواند. همه تاریخ را در مقابل خود دید. از انها خواست که به کمک بشتابند: در هر زمان و در هر مکان! این بیان دو قطبی بودن را ثابت می کند که: هرکه به امام حسین یاری نکند، در لشکر دشمن است. زیرا( الساکت اخی الراضی) سکوت علامت رضا است. هفتاد ها مذهب یا مکتب، فقط یک رسالت دارند: گم کردن حقیقت بزرگ! پنهان نمودن دست خدا، و کنار گذاشتن مشیت او. خیلی ها هنوز در اول راه هستند، ولی خیلی ها خدا را بوسیده کنار گذاشته، با او کاری ندارند. اما نامرد تر از انها، کسانی هستند که هر تقصیری را به گردن خدا می اندازند. اینها کسانی هستند که می خواهند: هر روز دلیل بیشتری برای: گمراه کردن دیگران داشته باشند: کرونا ویروس دارای وجود است، و هرچیزی که وجود دارد، مخلوق خدا است. اما از دو جهت بر علیه خدا از ان استفاده می کنند: دریک جا می گویند: خدا می خواهد مردم را مریض کند و از بین ببرد! و در جای دیگر می گویند: ویروس را ما کشف کردیم، پس خالق ان هستیم و خدایی وجود ندارد. امام حسین ع در این جا هم، دست آنها را رو کرد! کسانی که از هربهانه ای برای دور کردن: مردم از امام حسین استفاده می کردند: آنها حسینیه ها را بستند! مساجد را پلمپ کردند. خانه خدا را در میان انبوه: خانه های خالی خودشان مخفی نمودند. زیارتگاهها را که مرکز شفا، و درمان در طول تاریخ بودند، مرکز شیوع بیماری معرفی کردند. اما روز عاشورا، همه مات و حیران شدند از اینکه: امام حسین با شگرد اینها مخالفت کرد: همه خانه ها حسینیه شدند، و همه قلبها مسجد. همه خانه های خودشان، خانه های پوشالی شدند. زیارتگاهها از ۱۱هزار در ایران، به ۷میلیارد در جهان افزایش یافت. و امروز در هیچ کوره دهی نیست: که مردم نام حسین را نشنیده باشند. برای خدا حجت تمام شد! که همه با حسین ع آشنا شدند. زرتشتی ها از یکسو، نصرانی و یهودی از سوی دیگر! بودایی و گاندی از آن سمت: گفتند که ما ملت حسینیم! و خدا را در ظهر عاشورا، در یک نیاز جمعی، شکر کردند که حسین را به آنها شناساند. اکنون تمام دنیا فقط یک راه پیش رو دارند: و آن راه حسین است. راه حسین یعنی آمادگی جانبازی در راه خدا! باید داستانسرایی و قصه نویسی و تئوری پردازی را، کنار گذاشت و تن را با شمشیر ظلم مقابل نمود! از زن و فرزند و دوستان وآشنایان هم، مایه گذاشت تا دین خدا زنده بماند. از پلیس زور گوی آمریکا، یا پلیس جنایت کار فرانسه نترسید! حتی با پلیس هندو ها، یا پلیس صهیونیست ها در گیر شد! به آنها فهماند که دوران تسلیم و بردگی تمام شد! دیگر جرج واشنگتن برده دار، که ۳۷۱برده داشت، نماد حماسه ما نیست. بلکه حسین ع است که کوچکترین طفلش، از او حمایت کرد. آنها به بهانه کرونا پیرمردها را می کشند و مانع تولید واکسن می شوند، تا سند ۲۰۳۰ در کنترل جمعیت را اجرا کنند. ولی امام حسین ع می فرماید: هرچه فرزند داشته باشم، نام او را علی و فاطمه، می گذارم. پیامبر می فرماید: من به افزایش جمعیت شما افتخار می کنم، ولو کودکی که سقط شده باشد.

How did Hussein make the world bipolar?

Some people polarize the world to escape responsibility! Until the main pole between the virtual and artificial poles disappears. But let them know that the big world with all the tendencies: political and economic, the false world, and the way of Hussein is the only way of salvation and the central pole of the world. The poet said: The war of the seventy-two nations, excuse everyone! Because they did not see the truth, they became myths. That is, seventy-two nations, or seventy-two political practices or systems of government, all fall into only one pole: those who have not seen the truth or do not want to see it. But Hussein shouted: Who will help me? () Called history into struggle. He saw all history in front of him. He asked them to help: anytime, anywhere! This statement proves to be bipolar: whoever does not help Imam Hussein is in the enemy army. Because () silence is a sign of consent. Seventy religions or schools have only one mission: to lose the great truth! Hiding God’s hand, and setting aside His providence. Many are still at the beginning of the road, but many have kissed God aside and have nothing to do with him. But more cowardly than them are those who put all the blame on God. These are the ones who want to have more reason to mislead others every day: The corona virus exists, and everything that exists is a creation of God. But they use it against God in two ways: In one place they say: God wants to make people sick and destroy them! And elsewhere they say: We discovered the virus, so we are the creator and there is no god. Imam Hussein (AS) turned his hand on them here too! Those who used any excuse to stay away: People used Imam Hussein: they closed the Hosseiniyah! They sealed the mosques. They hid the house of God in the crowd: their empty houses. Shrines, which have historically been centers of healing and healing, have been identified as centers of disease outbreaks. But on the day of Ashura, everyone was astonished that: Imam Hussein opposed the trick of these: All houses became Hosseiniyah, and all hearts became mosques. All their houses became empty houses. Pilgrimages increased from 11,000 in Iran to 7 billion in the world. And today there is no furnace: that people have not heard the name of Hussein. For God, the argument is over! Everyone got acquainted with Hussein. Zoroastrians on the one hand, Christians and Jews on the other! Buddhists and Gandhi from that side: They said that we are the nation of Hussein! And they thanked God at noon on Ashura, in a collective need, to introduce Hussein to them. Now the whole world has only one way forward: and that is the way of Hussein. Hussein’s path means preparation for martyrdom in the way of God! Storytelling, storytelling and theorizing must be put aside and the body confronted with the sword of oppression! He also inspired women, children, friends and acquaintances to keep the religion of God alive. Do not be afraid of the American coercive police, or the French criminal police! He even got involved with the Hindu police, or the Zionist police! Let them know that the era of surrender and slavery is over! Slave George Washington, who had 371 slaves, is no longer a symbol of our epic. Rather, it was Hussein who supported his youngest child. Under the pretext of Corona, they kill old men and block the production of vaccines, to implement the 2030 document on population control. But Imam Hussein (AS) says: Whatever child I have, I will name him Ali and Fatima. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: I am proud of your increase in population, even if it is an aborted child.

کیف جعل حسین العالم ثنائی القطب؟

بعض الناس یستقطبون العالم هربا من المسؤولیه! حتى یختفی القطب الرئیسی بین القطبین الافتراضی والاصطناعی. لکن دعهم یعرفون أن العالم الکبیر بکل الاتجاهات: السیاسیه والاقتصادیه ، والعالم الزائف ، وطریقه الحسین هو السبیل الوحید للخلاص والقطب المرکزی للعالم. قال الشاعر: عفوا حرب اثنتین وسبعین أمه! لأنهم لم یروا الحقیقه ، أصبحوا أساطیر. أی ، ۷۲ دوله ، أو اثنان وسبعون ممارسه سیاسیه أو نظام حکم ، کلها تقع فی قطب واحد فقط: أولئک الذین لم یروا الحقیقه أو لا یریدون رؤیتها. لکن حسین صاح: من یساعدنی؟ () دعا التاریخ إلى النضال. لقد رأى کل التاریخ أمامه. طلب منهم التسرع فی الإنقاذ: فی أی وقت وفی أی مکان! هذا البیان یثبت أنه ثنائی القطب: من لا یساعد الإمام الحسین فهو فی جیش العدو. لأن () الصمت هو علامه على الموافقه. سبعون دیانه أو مدرسه لها مهمه واحده فقط: خساره الحقیقه العظیمه! إخفاء ید الله وتنحیه عنایته. لا یزال الکثیرون فی بدایه الطریق ، لکن الکثیرین قبلوا الله جانبًا ولا علاقه لهم به. لکن أکثر جبانا منهم أولئک الذین یلومون الله کله. هؤلاء هم الذین یریدون أن یکون لدیهم سبب أکثر لتضلیل الآخرین کل یوم: فیروس کورونا موجود ، وکل ما هو موجود هو من خلق الله. لکنهم یستخدمونها ضد الله بطریقتین: فی مکان واحد یقولون: إن الله یرید أن یمرض الناس ویهلکهم! وفی مکان آخر یقولون: اکتشفنا الفیروس ، فنحن الخالق ولا إله. وهنا أیضا رفع الإمام الحسین (ع) یده! من اعتذر للابتعاد: استخدم الناس الإمام الحسین: أغلقوا الحسینیه! أغلقوا المساجد. أخفوا بیت الله فی الجمع: بیوتهم الخالیه. تم تحدید الأضرحه ، التی کانت تاریخیاً مراکز للشفاء والشفاء ، على أنها مراکز لتفشی الأمراض. ولکن فی یوم عاشوراء اندهش الجمیع من أن: الإمام الحسین عارض حیله هؤلاء: کل البیوت صارت حسینیه ، وکل القلوب صارت مساجد. أصبحت کل منازلهم منازل فارغه. ارتفع عدد الحج فی إیران من ۱۱ ألفًا إلى ۷ ملیارات فی العالم. والیوم لا یوجد فرن: أن الناس لم یسمعوا باسم الحسین. الله انتهى الجدل! تعرف الجمیع على حسین. الزرادشتیون من جهه ، المسیحیون والیهود من جهه أخرى! البوذیون وغاندی من هذا الجانب: قالوا إننا أمه الحسین! وشکروا الله ظهرا یوم عاشوراء ، فی حاجه جماعیه ، لتقدیم الحسین إلیهم. الآن العالم کله لدیه طریق واحد فقط للتقدم: وهذا هو طریق الحسین. طریق الحسین یعنی الاستعداد للاستشهاد فی سبیل الله! یجب تنحیه السرد القصصی والتنظیر جانبا ویواجه الجسد بسیف القهر! کما ألهم النساء والأطفال والأصدقاء والمعارف للحفاظ على دین الله حیًا. لا تخافوا من الشرطه القسریه الأمریکیه أو الشرطه الجنائیه الفرنسیه! حتى أنه تورط مع الشرطه الهندوسیه أو الشرطه الصهیونیه! دعهم یعرفون أن عصر الاستسلام والعبودیه قد انتهى! العبد جورج واشنطن ، الذی کان لدیه ۳۷۱ عبدًا ، لم یعد رمزًا لملحمتنا. بدلاً من ذلک ، کان حسین هو من أعول طفله الأصغر. بحجه کورونا یقتلون کبار السن ویمنعون إنتاج اللقاحات تنفیذا لوثیقه ۲۰۳۰ الخاصه بالسیطره على السکان. لکن الإمام الحسین (ع) یقول: أی طفل عندی سأسمیه علی وفاطمه. قال النبی صلى الله علیه وسلم: إنی أفتخر بتزاید عدد سکانک ، ولو کان ولدًا مسقطًا.

Hvordan gjorde Hussein verden bipolær?

Nogle mennesker polariserer verden for at undslippe ansvar! Indtil hovedpolen mellem den virtuelle og kunstige pol forsvinder. Men lad dem vide, at den store verden med alle tendenser: politisk og økonomisk, den falske verden og Husseins vej er den eneste frelsesvej og verdens centrale pol. Digteren sagde: Undskyld krigen mellem tooghalvfjerds nationer! Fordi de ikke så sandheden, blev de myter. Det vil sige, at 72 nationer eller 72 politiske praksis eller regeringssystemer alle falder ind under én pol: dem, der ikke har set sandheden eller ikke ønsker at se den. Men Hussein råbte: Hvem hjælper mig? () Kaldte historie til kamp. Han så hele historien foran ham. Han bad dem skynde sig redde: når som helst, hvor som helst! Denne erklæring viser sig at være bipolær: den, der ikke hjælper Imam Hussein, er i fjendens hær. Fordi () stilhed er et tegn på samtykke. Halvfjerds religioner eller skoler har kun en mission: at miste den store sandhed! Skjuler Guds hånd og lægger hans forsyn til side. Mange er stadig i begyndelsen af ​​vejen, men mange har kysset Gud til side og har intet at gøre med ham. Men mere feigt end dem er dem, der lægger al skylden på Gud. Det er dem, der ønsker at have mere grund til at vildlede andre hver dag: Coronavirussen findes, og alt, hvad der findes, er en skabelse af Gud. Men de bruger det mod Gud på to måder: Et sted siger de: Gud vil gøre folk syge og ødelægge dem! Og andre steder siger de: Vi opdagede virussen, så vi er skaberen, og der er ingen gud. Imam Hussein (AS) vendte også sin hånd mod dem her! De, der brugte enhver undskyldning for at holde sig væk: Folk brugte Imam Hussein: de lukkede Husseiniyya! De beseglede moskeerne. De skjulte Guds hus i mængden: deres tomme huse. Helligdomme, som historisk set har været centre for helbredelse og helbredelse, er blevet identificeret som centre for sygdomsudbrud. Men på Ashuras dag var alle forbløffet over, at: Imam Hussein modsatte sig tricket med disse: Alle huse blev Husseiniyya, og alle hjerter blev moskeer. Alle deres huse blev tomme huse. Pilgrimsrejser steg fra 11.000 i Iran til 7 milliarder i verden. Og i dag er der ingen ovn: at folk ikke har hørt navnet Hussein. For Gud er argumentet forbi! Alle blev bekendt med Hussein. Zoroastriere på den ene side, kristne og jøder på den anden! Buddhister og Gandhi fra den side: De sagde, at vi er nationen Hussein! Og de takkede Gud ved middagstid på Ashura i et kollektivt behov for at introducere Hussein for dem. Nu har hele verden kun én vej frem: og det er Husseins vej. Husseins vej betyder forberedelse til martyrdøden på Guds måde! Historiefortælling, fortælling og teoretisering skal lægges til side, og kroppen skal konfronteres med undertrykkelsens sværd! Han inspirerede også sin kone, børn, venner og bekendte til at holde Guds religion i live. Vær ikke bange for det amerikanske tvangspoliti eller det franske kriminelle politi! Han blev endda involveret i det hinduistiske politi eller det zionistiske politi! Lad dem vide, at æraen med overgivelse og slaveri er forbi! Slave George Washington, der havde 371 slaver, er ikke længere et symbol på vores episke. Det var snarere Hussein, der støttede sit yngste barn. Under påskud af Corona dræber de gamle mænd og blokerer for produktion af vacciner for at gennemføre dokumentet fra 2030 om befolkningskontrol. Men imam Hussein (AS) siger: Uanset hvilket barn jeg har, vil jeg navngive ham Ali og Fatima. Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: Jeg er stolt af din forøgelse af befolkningen, selvom det er et aborteret barn.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

People sitting and independent Lithuania

بلبلی برگ گلی بر منقارداشت

💚🌱یا ربَّ الحسین🌱💚 ◾گویند روزی ناصر الدین شاه تمام ادیبان را جمع کرد و گفت …