خانه / ورزشی / اولین کشوری باشیم که: فوتبال را حذف می کند

اولین کشوری باشیم که: فوتبال را حذف می کند

فوتبال بازی استعماری است.

 بیایید اولین کشوری باشیم که: فوتبال را حذف می کند! زیرا برخلاف آنچه تبلیغ می کنند، فوتبال نه تنها یک بازی مردمی نیست، بلکه وسیله جاسوسی و تحقیر دیگران است. شاید فیلم فوتبال آلمانها را با اسیران جنگی خودشان، در جنگهای جهانی همه دیده باشند. بخوبی نشان می دهد که ذهن ناخود آگاه اسیران را، از فرار یا مبارزه میدانی، به جنگ فوتبالی تغییر می دهد. و اسیران بجای مقاومت و یا فرار، با دشمن خود بازی می کنند. فقط یک توجیه آنها را آرام می کند که: بتوانند گل بزنند. زیرا که مانند سوپاپ اطمینان، از شورش آنها جلوگیری می کند. در افسانه ها یا تاریخ دورتر فوتبال نیز، جرم و جنایت نقش اساسی داشته است. گفته شده که داعشی های دیروز! ضمن اینکه به بریدن سر افتخار می کردند، بلکه با آن سرهای بریده بازی هم می کردند! برخی ها از روی اسب سرها را به سوی هم پرت می کردند، و برخی ها هم با پا و از روی زمین. که اولی به چوگان تبدیل شد، و دومی به فوتبال. دشمنان امام حسین ع این وقاحت را به اوج رساندند. امروز نیز از سوی همان افراد، فوتبال حمایت می شود. در ایران اسلامی فوتبال همیشه: زنگ تخریب و شورش بوده است. و در این مدت دوران فوتبالی، سالی نبوده که حداقل دوبار، کشور را در ترس و اضطراب و شورش نبرده باشد. یکبار دربی سرخ و آبی در تهران، و یکبار هم تراختور.  که اولی دو دستگی در تهران، و اهالی پایتخت را ایجاد می کرد. از استادیوم تا میدان انقلاب و حتی جلوتر، همه شیشه های ماشین و مغازه ها تخریب می شد. دومی بین پایتخت نشین بعنوان فارس ها! و برخی هواداران بی فرهنگ  و وابسته به ترکیه تراکتور، اختلاف افکنی می کرد. از نظر جهانی هم، همیشه فوتبال ایران زیر تیغ بود. حتی وکیل سوئیسی هم همیشه به نفع: دشمنان موکل خود کار می کرد. البته وکلای داخلی هم دست کمی از او نداشتند! هرچه تحقیر و توهین را به: فوتبال و اهالی آن روا داشته، و در موقع لازم از فیفا! مایه می گذاشتند. یعنی می گفتند فیفا این طوری گفته! هیچ فصلی از بازی فوتبال در ایران، بدون مشکل نبود. مدیران فوتبالی با توهم تماشاگر نما ها، همیشه در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی بودند. اکنون هم که آخرین ضربه را برملت ایران زدند! زیرا این مبالغ جریمه، نه تنها قابل پرداخت از سوی تیم نیست، بلکه حتی مدیران خاطی هم، قادر به پرداخت نیستند. لذا باید از خزانه دولت، یا جیب ملت پرداخت شود. واین نشان می دهد که فوتبال، یا حداقل حقوقدانان فدراسیون فوتبال، در جهت غارت اموال ایران، از ترامپ هم زرنگ تر بوده اند. ورزش بومی و پهلوانی ایران، در سایه همین فوتبال بود که از بین رفت. همه باستانی کاران جوان، اول به کشتی آزاد و فرنگی رفتند، و بعد که بدنسازی انها خوب شد، به فوتبال روی اوردند. لذا ورزش بومی و محلی را بی محتوا کردند. نمیتوان گفت این امر فقط: گذار از سنت به مدرنیته بوده. زیرا در بقیه کشورها هم، کمتر از این مردم را غارت نکردند. همه معاملات حرام مانند قمار بازی، شرط بندی، عیاشی های شبانه، فقط از سوی آنان برگزار می شد. چه برنده می شدند و چه بازنده، سر در اخور مشروب و مواد مخدر داشتند! آنهاییکه باخته بودند: برای فراموش کردن غصه! به مواد پناه می بردند و آنها که برنده بودند برای شادی بیشتر! همیشه قدرت آنان در تجاوز به دختران و زنان مردم معنی می شد. به بهانه امضا جمع کردن، همه نجابت ها را به باد می دادند. لذا باید به عنوان جمهوری اسلامی، اولین کشوری باشیم که به فوتبال نه بگوییم!  با این کارهزینه های گزاف آن را، بجای پرداخت به خارجی ها، در طرح های عمرانی و فقر زدایی  و یا تقویت ورزهای با ارزش بومی صرف نماییم.

Football is a colonial game.

 Let’s be the first country to: eliminate football! Because contrary to what they advertise, football is not only a popular game, but also a means of spying and humiliating others. Perhaps everyone has seen the German football movie with their own prisoners of war in the world wars. It shows well that it changes the subconscious mind of prisoners, from escaping or fighting on the field, to football war. And the captives play with their enemy instead of resisting or fleeing. Only one justification calms them down: they can score. Because like a safety valve, it prevents them from revolting. In myths or in the more distant history of football, crime has played a major role. It is said that ISIS yesterday! While they were proud of beheading, they also played with those beheaded heads! Some threw their heads at each other from the horses, and some with their feet and off the ground. The former became polo, and the latter football. The enemies of Imam Hussein (AS) culminated this insolence. Today, football is also supported by the same people. In Islamic Iran, football has always been a wake-up call for destruction and insurgency. And during this period, football has not been a year that has not plunged the country into fear, anxiety and insurgency at least twice. Once a red and blue derby in Tehran, and once Traktor. The first created divisions in Tehran, and the people of the capital. From the stadium to Revolution Square and even further, all car windows and shops were destroyed. The second is between the capitalists as Persians! And some uncultured and Turkish-affiliated tractor fans were arguing. In terms of the world, Iranian football has always been under the razor. Even a Swiss lawyer always worked for his client: his client’s enemies. Of course, domestic lawyers were no less than him! Any humiliation and insult to: football and its people, and FIFA in due time! They invested. That is, they said that FIFA said so! No season of football in Iran was without problems. Football managers, with the illusion of spectators, were always thinking of overthrowing the Islamic Republic. Now that they have dealt the last blow to the Iranian nation! Because these fines are not only not payable by the team, but even the wrong managers are not able to pay. Therefore, it must be paid from the state treasury, or the nation’s pocket. Wayne shows that football, or at least the lawyers of the Football Federation, have been smarter than Trump in looting Iranian property. Iran’s indigenous and heroic sport was destroyed in the shadow of this football. All the young archaeologists first went to freestyle wrestling, and then, when their bodybuilding was good, they turned to football. Therefore, they made indigenous and local sports meaningless. It cannot be said that this was just a transition from tradition to modernity. Because in other countries, no less than these people were looted. All forbidden transactions, such as gambling, betting, and nightmares, were conducted only by them. What winners and losers were in the manger of alcohol and drugs! Those who lost: To forget grief! They resorted to drugs and those who won for more happiness! Their power to rape the girls and women of the people was always meant. Under the pretext of collecting signatures, all decency was blown away. Therefore, as the Islamic Republic, we must be the first country to say no to football! By doing so, instead of paying exorbitant costs to foreigners, we should spend it on development projects and poverty alleviation or strengthening valuable local sports.

کره القدم هی لعبه استعماریه.

 لنکن أول بلد: القضاء على کره القدم! لأن کره القدم ، على عکس ما یعلنون عنه ، لیست لعبه شعبیه فحسب ، بل هی أیضًا وسیله للتجسس وإهانه الآخرین. ربما شاهد الجمیع فیلم کره القدم الألمانیه مع أسرى الحرب فی الحروب العالمیه. إنه یظهر جیدًا أن العقل الباطن للسجناء یتغیر من الهروب أو القتال المیدانی إلى حرب کره القدم. ویلعب الأسرى مع عدوهم بدلاً من المقاومه أو الفرار. هناک مبرر واحد فقط یهدئهم: یمکنهم التسجیل. لأنه مثل صمام الأمان یمنعهم من التمزق. فی الأساطیر أو فی تاریخ کره القدم البعید ، لعبت الجریمه دورًا رئیسیًا. یقال إن داعش أمس! بینما کانوا فخورین بقطع الرأس ، لعبوا أیضًا بتلک الرؤوس المقطوعه! ألقى البعض رؤوسهم على بعض من الخیول ، والبعض الآخر بأرجلهم عن الأرض. أصبح الأول لعبه البولو ، والأخیر هو کره القدم. وقد بلغ أعداء الإمام الحسین (ع) أوج هذه الوقاحه. الیوم ، یتم دعم کره القدم من قبل نفس الأشخاص. فی إیران الإسلامیه ، لطالما کانت کره القدم جرس إنذار للتدمیر والتمرد. وخلال هذه الفتره ، لم تکن کره القدم عامًا لم تغرق البلاد فی الخوف والقلق والتمرد مرتین على الأقل. مره واحده دیربی أحمر وأزرق فی طهران ، ومره ​​تراکتور. الأول خلق الانقسامات فی طهران وأهل العاصمه. من الملعب إلى ساحه الثوره وحتى أبعد من ذلک ، تم تدمیر جمیع نوافذ السیارات والمحلات التجاریه. والثانی بین الرأسمالیین کفرس! وکان بعض مشجعی تراکتور غیر المثقفین والمنتسبین لترکیا یتجادلون. على مستوى العالم ، لطالما کانت کره القدم الإیرانیه تحت الهیمنه. حتى المحامی السویسری کان یعمل دائمًا لصالح موکله: أعداء موکله. طبعا المحامون المحلیون لم یکونوا أقل منه! أی إذلال وإهانه: کره القدم وشعبها والفیفا فی الوقت المناسب! استثمروا. أی قالوا أن FIFA قال ذلک! لم یخلُ موسم کره القدم فی إیران من مشاکل. کان مدیرو کره القدم ، بوهم المتفرجین ، یفکرون دائمًا فی الإطاحه بالجمهوریه الإسلامیه. الآن وقد وجهوا الضربه الأخیره للأمه الإیرانیه! لأن هذه الغرامات لیست فقط مستحقه الدفع من قبل الفریق ، ولکن حتى المدیرین الخطأ لا یستطیعون الدفع. لذلک یجب أن تدفع من خزینه الدوله أو من جیب الأمه. یُظهر واین أن کره القدم ، أو على الأقل محامی اتحاد الکره ، کانوا أذکى من ترامب فی نهب الممتلکات الإیرانیه. تم تدمیر الریاضه الإیرانیه الأصلیه والبطولیه فی ظل کره القدم هذه. ذهب جمیع علماء الآثار الشباب فی البدایه إلى المصارعه الحره ، وبعد ذلک ، عندما کان کمال أجسامهم جیدًا ، لجأوا إلى کره القدم. لذلک ، جعلوا الریاضات الأصلیه والمحلیه بلا معنى. لا یمکن القول أن هذا کان مجرد انتقال من التقلید إلى الحداثه. لأنه فی بلدان أخرى ، تم نهب ما لا یقل عن هؤلاء الأشخاص. جمیع المعاملات المحظوره ، مثل المقامره والمراهنه والکوابیس ، تم إجراؤها فقط من خلالهم. أی رابحون وخاسرون کانوا فی المذود الخمر والمخدرات! الذین خسروا: أن ینسوا الحزن! لجأوا إلى المخدرات وانتصروا من أجل المزید من السعاده! کانت قوتهم فی اغتصاب الفتیات والنساء من الناس دائماً مقصوده. بحجه جمع التوقیعات ، تطایرت الحشمه. لذلک ، بصفتنا جمهوریه إسلامیه ، یجب أن نکون أول دوله تقول لا لکره القدم! من خلال القیام بذلک ، بدلاً من دفع تکالیف باهظه للأجانب ، یجب أن ننفقها على مشاریع التنمیه والتخفیف من حده الفقر أو تعزیز الریاضات المحلیه القیمه.

O futebol é um jogo colonial.

 Sejamos o primeiro país a: eliminar o futebol! Porque ao contrário do que anunciam, o futebol não é apenas um jogo popular, mas também um meio de espiar e humilhar os outros. Talvez todo mundo tenha visto o filme do futebol alemão com seus próprios prisioneiros de guerra nas guerras mundiais. Mostra bem que muda o subconsciente dos prisioneiros, desde a fuga ou a luta no campo até a guerra do futebol. E os cativos brincam com o inimigo em vez de resistir ou fugir. Apenas uma justificativa os acalma: eles podem marcar. Porque, como uma válvula de segurança, impede que eles se revoltem. Nos mitos ou na história mais distante do futebol, o crime desempenhou um papel importante. Diz-se que o ISIS ontem! Enquanto eles estavam orgulhosos de decapitar, eles também brincaram com aquelas cabeças decapitadas! Alguns atiraram as cabeças uns para os outros dos cavalos, e alguns com os pés e fora do chão. O primeiro virou pólo e o segundo futebol. Os inimigos do Imam Hussein (AS) culminaram nessa insolência. Hoje, o futebol é apoiado pelas mesmas pessoas. No Irã islâmico, o futebol sempre foi um alerta para a destruição e a insurgência. E, durante esse período, o futebol não foi um ano que não tenha mergulhado o país no medo, na ansiedade e na insurgência pelo menos duas vezes. Uma vez um derby vermelho e azul em Teerã, e uma vez Traktor. Os primeiros criaram divisões em Teerã e no povo da capital. Do estádio à Praça da Revolução e ainda mais longe, todas as janelas dos carros e lojas foram destruídas. A segunda é entre os capitalistas como persas! E alguns fãs de tratores incultos e afiliados à Turquia discutiam. Em termos mundiais, o futebol iraniano sempre esteve sob a navalha. Até um advogado suíço sempre trabalhou para seu cliente: os inimigos de seu cliente. Claro, os advogados domésticos não eram menos do que ele! Qualquer humilhação e insulto a: futebol e sua gente, e FIFA no devido tempo! Eles investiram. Ou seja, eles disseram que a FIFA disse isso! Nenhuma temporada de futebol no Irã foi sem problemas. Os dirigentes de futebol, na ilusão dos espectadores, sempre pensaram em derrubar a República Islâmica. Agora que deram o último golpe à nação iraniana! Porque essas multas não só não são pagas pela equipe, mas também os gerentes errados não podem pagar. Portanto, deve ser pago com o tesouro do estado ou com o bolso da nação. Wayne mostra que o futebol, ou pelo menos os advogados da Federação de Futebol, foram mais espertos do que Trump ao saquear propriedades iranianas. O esporte heróico e indígena do Irã foi destruído à sombra deste futebol. Todos os jovens arqueólogos foram primeiro para a luta livre e depois, quando seu fisiculturismo estava bom, eles se voltaram para o futebol. Portanto, eles tornaram os esportes indígenas e locais sem sentido. Não se pode dizer que foi apenas uma transição da tradição para a modernidade. Porque em outros países, nada menos do que essas pessoas foram saqueadas. Todas as transações proibidas, como jogos de azar, apostas e pesadelos, foram conduzidas apenas por eles. Que vencedores e perdedores estavam na manjedoura do álcool e das drogas! Aqueles que perderam: Para esquecer a dor! Eles recorreram às drogas e os que ganharam para mais felicidade! Seu poder de estuprar as meninas e mulheres do povo sempre foi intencional. Sob o pretexto de coletar assinaturas, toda a decência foi desfeita. Portanto, como República Islâmica, devemos ser o primeiro país a dizer não ao futebol! Ao fazer isso, em vez de pagar custos exorbitantes aos estrangeiros, devemos gastá-lo em projetos de desenvolvimento e redução da pobreza ou no fortalecimento de esportes locais valiosos.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

مخترع کمربند ایمنی که بود؟

مخترع کمربند ایمنی که بود؟

مخترع کمربند ایمنی در تصادف اتومبیل کشته شد شصت سال پیش غلامرضا اسکندریان جوانی از …