خانه / دسته‌بندی نشده / عامل اصلی گرانی پیدا شد!

عامل اصلی گرانی پیدا شد!

همیشه انسان از جایی ضربه می خورد، که انتظارش را ندارد! لذا تحلیل ها همه بی جواب می ماند، و هرچه برنامه ریزی دقیق تر باشد، باز هم ناکام مانده، حتی برعکس عمل می کند. چرا که دشمن در جوف شما است، و از برنامه های شما مطلع، و حتی مورد مشورت است! لذا به سادگی بدل آن را زده و برنامه های شما را بی نتیجه می کند. شاید عمدی هم در کار نباشد! شاید دو برداشت متفاوت باشد، و شایدهم .. یکی از این مکانهایی که به انقلاب ضربه زده، کمیته امداد و سازمان های مشابه است. البته نیت خیر خواهی داشته، و نمی دانسته اند! لذا ما بایک محاسبه سرانگشتی، آن را اثبات می کنیم تا اگر: ندانسته هست، اصلاح شود و اگر دانسته و عامدانه است، قوه قضائیه ورود کند. والا قوه قضائیه بداند که: هر کاری برای مبارزه با گرانفروشی کند، نتیجه معکوس داده(تعزیرات) و آبروی آن قوه را به خاطر این رودربایستی، از بین می برد و مردم را در تنگنای زندگی می گذارد. فرض کنیم 4میلیون خانوار تحت پوشش امداد، یک میلیون تحت پوشش بهزیستی و 25میلیون هم، زیر نظر سازمان های خیریه بخش عمومی( مانند بنیاد برکت و..) و خصوصی اعم از درمانی و مالی (مانند انجمن سرطان و کلیه و ام اس و..) باشند. و اینها در ماه مبارک رمضان، تصمیم بگیرند که به هر خانوار تحت پوشش 30کیلو برنج اهدا کنند.900هزار تن می شود. این مقدار در یک شب یا چند روز، از بازار خریداری می شود. چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟ و چه کمبودی ایجاد خواهد کرد؟ در حالیکه آنها ادعا می کنند که: سرانه هر نفر را 35کیلو بطور مرتب می دهند. چون حداقل کمک محسوب می شود. حالا روغن و دیگر وسائل را به آن اضافه کنید. در واقع قحطی اصلی را بوجود می اورد. فقط چون پوشش خیریه دارد، کسی به آن توجه نمی کند. جالب این است که این مقدار مصرف برنج و حبوبات، هیچ تاثیری در کاهش تقاضا بوجود نمی اورد. زیرا این افراد به کمک های خیریه مطمئن هستند: و خودشان خرید نمی کنند، لذا اصلا در بازار نیستند. و آن را مصرف هم نمی کنند، تا نیاز شان برطرف شود! زیرا موقع فطریه دادن، همه ادعا می کنند قوت غالب انها نان است، و برنج ماهی یکبار مصرف می کنند. به این جمعیت یاجوج و ماجوج اضافه کنید 4 میلیون: کارمند لشکری و 4میلیون کارمند کشوری، که همگی زیر خط فقر هستند، و برای خود تعاونی دارند، و برنج را به قیمت تعاونی تهیه می کنند. 4میلیون بازنشسته هم از قلم نیافتد! پس چیزی به نام بازار باقی نمی ماند. زیرا 4میلیون نفر دیگر هم از امرا، وزرا وکلا و سفرا هستند، که اصلا به بازار رجوع نمی کنند! مایحتاج خود را درب منزل تحویل می گیرند. هیچکیک هم از قیمت بازار خبر ندارند، و برایشان هم مهم نیست. لذا باید گفت که گرانی اصلا وجود ندارد! و یا اگر وجودارد، این ها مسبب اصلی هستند. و چون مورد عنایت هستند، به چشم نمی آیند. البته اولی بهتر است: اصلا گرانی وجود ندارد. فقط جوسازی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی است. زیرا که مردم ایران، بیش از 83 میلیون که نیستند. همه اینها یا کارمند هستند، کارگر و کشاورز و یا مددجو. کسی خارج از اینها نیست. اگر هم صحبت افرادی می شود که: ممکن است گرانی به آنها تحمیل شود. یک دروغ بیش نیست. چون همه آنها سر در آخور دارند. و فرضیات آنها، همیشه مربوط به سوم شخص غائب است. می گویند اگر یکی نتوانست گوشت بخرد! این دروغ است،  فرضی، چراکه اگر راست بود، گوینده وظیفه دارد کمک کند. وقتی خودش خبر دارد و کمک نمی کند، برای چه کسی تعیین تکلیف می کند؟ و اگر وجود ندارد، که دروغ است و تشویش اذهان عمومی. باید با آن بر خورد کرد.

The main factor was found to be expensive!

Man is always hit from somewhere he does not expect! So the analysis is all unanswered, and the more accurate the planning, the more it fails, even the opposite. Because the enemy is in your hollow, and is aware of your plans, and even consulted! So simply replace it and it will make your plans ineffective. It may not be intentional! Maybe the two perceptions are different, and perhaps .. One of the places that hit the revolution is the relief committee and similar organizations. Of course you have good intentions, and they did not know! Therefore, we prove it with a finger calculation, so that if: it is unknowingly, it is corrected, and if it is knowingly and intentionally, the judiciary enters. The Supreme Judiciary should know that: whatever it does to fight against overselling, it will backfire (destroy the punishments) and destroy the reputation of that power because of this confrontation, and will put people in the throes of life. Suppose 4 million households are covered by relief, one million by welfare, and 25 million by public sector charities (such as the Barakat Foundation, etc.) and private ones, including medical and therapeutic ones (such as the Cancer and Kidney Association, MS, etc.). .) To be. And during the holy month of Ramadan, they decide to donate 30 kilos of rice to each household covered. It will be 900 thousand tons. This amount is bought from the market in one night or several days. What impact will it have on the market? And what shortage will it create? While they claim that: they give 35 kg per capita on a regular basis. Because it is the least help. Now add the oil and other ingredients. In fact, it creates the main famine. Just because it has charity coverage, no one pays attention to it. Interestingly, this consumption of rice and legumes has no effect on reducing demand. Because these people are confident in charity: and they do not buy, so they are not in the market at all. And they do not consume it, until their needs are met! Because when giving instinct, everyone claims that their predominant strength is bread, and they eat rice once. Add to this Gog and Magog population 4 million: military employees and 4 million state employees, all of whom are below the poverty line, and have cooperatives for themselves, and provide rice at cooperative prices. Do not miss the 4 million retirees! So there is no such thing as a market. Because another 4 million people are amirs, ministers, lawyers and ambassadors, who do not go to the market at all! They take their supplies home. None of them know the market price, and they do not care. Therefore, it must be said that there is no expensiveness at all! Or if so, these are the main culprits. And because they are cared for, they are not visible. Of course, the first is better: there is no expensive at all. It’s just spying on the press and radio and television. Because, the people of Iran are not more than 83 million. All of them are employees, workers and farmers or clients. No one is out of these. If we are talking about people who: It may be expensive. It is nothing more than a lie. Because, they all have heads in the manger. And their assumptions are always about the absent third person. They say if one could not buy meat! This is a lie, hypothetically, because if it was true, the speaker has a duty to help. When he knows and does not help, for whom does he assign tasks? And if there is not, that is a lie and disturbs the public mind. It must be dealt with.

تم العثور على العامل الرئيسي لتكون باهظة الثمن!

يتم ضرب الإنسان دائمًا من مكان لا يتوقعه! لذا فإن التحليل كله لم تتم الإجابة عليه ، وكلما كان التخطيط أكثر دقة ، كلما فشل أكثر ، والعكس صحيح. لأن العدو في جوفك ، ويعي خططك ، بل واستشر! لذا استبدلها ببساطة وستجعل خططك غير فعالة. قد لا يكون متعمدا! ربما يكون التصوران مختلفين ، وربما .. من الأماكن التي ضربت الثورة لجنة الإغاثة والمنظمات المماثلة. بالطبع لديك نوايا حسنة ، ولم يعرفوا! لذلك ، نثبت ذلك بحساب الإصبع ، بحيث: إذا كان: دون علم ، يتم تصحيحه ، وإذا كان عن علم وقصد ، يدخل القضاء. يجب أن يعرف القضاء الأعلى أنه: مهما فعلت لمحاربة الإفراط ، فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية (تدمر العقوبات) وتدمر سمعة تلك السلطة بسبب هذه المواجهة ، وسوف تضع الناس في خضم الحياة. لنفترض أن 4 ملايين أسرة معيشية مغطاة بالإغاثة ، ومليون بالرفاهية ، و 25 مليونًا بالهيئات الخيرية للقطاع العام (مثل مؤسسة بركات ، وما إلى ذلك) والقطاع الخاص ، بما في ذلك الخدمات الطبية والمالية (مثل جمعية السرطان والكلى ، وما إلى ذلك). .) أن تكون. وخلال شهر رمضان المبارك ، قرروا التبرع بـ 30 كيلو أرز لكل أسرة مغطاة ، وسيكون 900 ألف طن. يتم شراء هذا المبلغ من السوق في ليلة واحدة أو عدة أيام. ما هو تأثير ذلك على السوق؟ وما هو النقص الذي سيحدثه؟ بينما يزعمون: أنهم يعطون 35 كجم للفرد على أساس منتظم. لأنه أقل مساعدة. أضف الآن الزيت والمكونات الأخرى. في الواقع ، يخلق المجاعة الرئيسية. لمجرد أن لديها تغطية خيرية ، لا أحد يهتم بها. ومن المثير للاهتمام أن استهلاك الأرز والبقوليات ليس له تأثير على تقليل الطلب. لأن هؤلاء الناس واثقون من الصدقة: وهم لا يشترون ، لذلك ليسوا في السوق على الإطلاق. وهم لا يستهلكونها حتى يتم تلبية احتياجاتهم! لأنه عند إعطاء الغريزة ، يدعي الجميع أن قوتهم السائدة هي الخبز ، ويأكلون الأرز مرة واحدة. أضف إلى هذا السكان يأجوج ومأجوج 4 ملايين: موظفون عسكريون و 4 ملايين موظف حكومي ، جميعهم تحت خط الفقر ، ولديهم تعاونيات لأنفسهم ، ويوفرون الأرز بأسعار تعاونية. لا تفوت 4 مليون متقاعد! لذلك لا يوجد شيء اسمه السوق. لأن الـ 4 ملايين نسمة هم أمراء ووزراء ومحامون وسفراء لا يذهبون إلى السوق على الإطلاق! يأخذون لوازمهم إلى المنزل. لا أحد منهم يعرف سعر السوق ، ولا يهتمون. لذلك ، يجب أن يقال أنه لا يوجد نفقة على الإطلاق! أو إذا كان الأمر كذلك ، فإن هؤلاء هم الجناة الرئيسيون. ولأنهم يتلقون الرعاية ، فإنهم غير مرئيين. بالطبع ، الأول أفضل: ليس هناك تكلفة على الإطلاق. إنه مجرد تجسس على الصحافة والإذاعة والتلفزيون. لأن شعب إيران ليس أكثر من 83 مليون نسمة. وجميعهم إما موظفين وعمال ومزارعين أو عملاء. لا أحد خارج هذه. إذا كنا نتحدث عن أشخاص: قد يكون باهظ الثمن. إنها ليست أكثر من كذبة. لأنهم جميعا لديهم رؤوس في المذود. وافتراضاتهم دائمًا حول الشخص الثالث الغائب. يقولون إذا كان المرء لا يستطيع شراء اللحوم! هذه كذبة ، افتراضية ، لأنه إذا كان صحيحًا ، فإن المتكلم عليه واجب المساعدة. عندما يعلم ولا يساعد ، لمن يسند المهام؟ وإذا لم تكن موجودة ، فهذا كذب ويزعج العقل العام. يجب التعامل معها.

Əsas amilin bahalı olduğu aşkarlandı!

İnsan həmişə gözləmədiyi yerdən vurulur! Beləliklə, təhlil hamısı cavabsızdır və planlaşdırma nə qədər dəqiq olsa, uğursuz olur, hətta əksinə. Çünki düşmən sizin içinizdədir və planlarınızdan xəbərdardır və hətta məsləhətləşir! Buna görə sadəcə əvəz edin və bu, planlarınızı təsirsiz hala gətirəcəkdir. Qəsdən ola bilməz! Bəlkə də iki qavrayış fərqlidir və bəlkə də .. İnqilaba zərbə vuran yerlərdən biri də relyef komitəsi və buna bənzər təşkilatlardır. Əlbətdə yaxşı niyyətləriniz var və onlar bilmirdilər! Buna görə də, bunu bir barmaq hesablanması ilə sübut edirik ki, əgər: bilmədən, düzəldilirsə və bilərəkdən və bilərəkdən məhkəmə sisteminə daxil olursa. Ali Məhkəmə bilməlidir ki, həddən artıq alverə qarşı mübarizə aparmaq üçün nə edərsə, bu qarşıdurmaya görə o hakimiyyətin nüfuzunu darmadağın edəcək (cəzaları məhv edəcək) və nüfuzunu məhv edəcək və insanları həyatın boğazına salacaq. Tutaq ki, 4 milyon ev relyeflə, bir milyonu rifahla, 25 milyonu dövlət sektoru (Barakat Vəqfi kimi və s.) Və özəl, o cümlədən tibbi və müalicəvi evlərlə (Xərçəng və Böyrək Birliyi, MS və s.) Yardım edilir. .) Olmaq. Müqəddəs Ramazan ayında, örtülü hər ev təsərrüfatına 30 kilo düyü bağışlamaq qərarına gəlir və 900 min ton olacaq. Bu məbləğ bazardan bir gecə və ya bir neçə gün ərzində alınır. Bazara hansı təsir göstərəcək? Və hansı çatışmazlıq yaradacaq? İddia etdikləri halda: adambaşına 35 kq verirlər. Çünki ən az köməkdir. İndi yağ və digər vasitələr əlavə edin. Əslində əsas qıtlığı yaradır. Sadəcə, xeyriyyə əhatə dairəsi olduğundan heç kim buna əhəmiyyət vermir. Maraqlıdır ki, düyü və baklagillerin bu istehlakı tələbin azalmasına təsir göstərmir. Çünki bu insanlar xeyriyyəçiliyə əmindirlər: və satın almırlar, buna görə də ümumiyyətlə bazarda deyillər. Və ehtiyacları ödənilməyincə, istehlak etmirlər! Çünki instinkt verəndə hamı üstünlük təşkil edən gücün çörək olduğunu iddia edir və bir dəfə düyü yeyirlər. Buna Qoq və Mağoj əhalisini 4 milyon əlavə edin: hərbi personal və 4 milyon dövlət işçisi, hamısı yoxsulluq həddindədir və özləri üçün kooperativləri var və kooperativ qiymətlərlə düyü verirlər. 4 milyon təqaüdçünü qaçırmayın! Deməli, bazar kimi bir şey yoxdur. Çünki daha 4 milyon insan bazara ümumiyyətlə getməyən amirlər, nazirlər, vəkillər və elçilərdir! Mallarını evə aparırlar. Onların heç biri bazar qiymətini bilmir və əhəmiyyət vermir. Buna görə demək lazımdır ki, heç bir bahalılıq yoxdur! Yoxsa bunlar əsas günahkarlardır. Və qayğı göstərdikləri üçün görünmürlər. Əlbəttə ki, birincisi daha yaxşıdır: heç bahalı yoxdur. Sadəcə mətbuat və radio və televiziyada casusluq edir. Çünki İran xalqı 83 milyondan çox deyil. Hamısı ya işçi, işçi və fermer, ya da müştəridir. Heç kim bunlardan kənarda deyil. İnsanlardan danışırıqsa: Bu bahalı ola bilər. Bu yalandan başqa bir şey deyil. Çünki hamısının meyxanada başları var. Və onların fərziyyələri həmişə olmayan üçüncü şəxs barədədir. Deyirlər ki, kimsə ət ala bilmirsə! Bu yalandır, hipotetik olaraq, çünki doğrudursa, danışanın kömək etmək vəzifəsi var. Biləndə və kömək etmədikdə kimə tapşırıq verir? Əgər mövcud deyilsə, bu yalandır və ictimai düşüncəni narahat edir. Bununla məşğul olmaq lazımdır.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ایران باید رئیس سازمان ملل شود

عملیات پیش دستانه!

 باید مانع عملیات پیش دستانه شد! واکسن روسی ضد کرونا اعلام شد، قبل از اینکه …