خانه / سید احمد حسینی ماهینی / مبانی مدیریت شهری

مبانی مدیریت شهری

مدیریت شهری هم مثل تمام علوم انسانی باید از مبانی اسلامی الهام گرفته باشد تا قابلیت اجرا داشته باشد استفاده از مبانی غیر الهی دو ایراد اساسی دارد اول اینکه می خواهد بگوید اسلام کامل نیست و برای اداره شهری نیاز به قوانین خارجی دارد. دوم اینکه انتظارات مردمی سردرگم می شود یعنی مردم انتظار عملکرد اسلامی دارند ولی با عملکرد لائیک یا بی محتوا مواجه می شوند. برای مثال می توان به مدیریت ستاد کرونا و مدیریت پسماند اشاره کرد. در مدیریت کرونا تساهل و تسامح و بی توجهی به مسئولیت ها و تعهدات موج می زند ستاد کرونا می گوید: اگر پروتکل های بهداشتی را رعایت نکردید و بیمار شدید به ما ربطی ندارد! و اگر هم بخواهید از بیمارستانهای ما استفاده کنید باید ۵۰میلیون برای هرشب تخت بیمارستان بپردازید و اگر هم مردید حق اعتراض ندارید. حتی اگر بخواهید آزمایش بدهید باید یک میلیون بپردازید.  ولذا می بینیم با شادمانی تمام هر روز در مقابل دورین حاضر شده و تعداد میتلایان و فوتی ها را اعلام می کنند بدون اینکه اشاره کنند پس مسئولیت خودشان در قبال این رویداد چیست آیا فقط دریافت ارز و دلار و حق ویزیت و پول بیمارستان است. اما مدیریت پسماند برعکس ایت: با اینکه پروتکل های بهداشتی را اعلام کرده و مردم را به نظافت دعوت می کند اما اگر کسی پسماند خود را مطابق دستور العمل در کیسه و یا کانتینر مخصوص نگذاشت خود را کنار نمی کشد تا شهر را زباله بردارد! و بعد هم بگوید: خودتان رعایت نکردید باید ۵۰میلیون بدهید تا شهر را پاکیزه کنیم. در واقع برای لیبرالیزم فراموشی، راه حل مسئله است! ولی برای یک مسلمان پاک کردن صورت مسئله نیست بلکه بر طرف کردن مشکل است. فرق ایندو فرق بین تسامح و تساهل است با تعهد و پیگیری دلسوزانه و مسئولانه. مثلا در حل مشکل اهواز که ریز گرد ها هست، لیبرالیزم(استاندار و شهردار اهواز) می گوید حل مسئله بستگی دارد به بودجه های سنگین، و اگر ان بودجه نیاید باید دست روی دست گذاشت! اما قرار گاه خاتم الانبیا بدون هیچ چشمداشتی بیابان زدایی و درختکاری می کند. یا در زابل طوفان شن مردم را ازار می دهد باز دولت لیبرالی فقط دنبال بودجه آنهم از نوع دلاری است! تا سفرهای کذا و کذا کند و ببیند کشورهای دیگر چه کرده اند. اما مدیریت جهادی باز هم به سراغ حل مسئله و رفع مشکلات مردم می رود. یکی از راههایی که میتواند به حل این مشکل کمک کند اینکه مجوز تولید مصالح داده شود! ماسه بادی یا همان طوفان شن میتواند برای ساخت بلوک های سیمانی و اسلب ها بکار رود و یا ریز گرد های میتواند در تهیه آجر نما مورد استفاده قرار گیرد. هر کارخانه میتواند یک دیوار مورب تا ارتفاع ۴متر و طول یک کیلومتر را به عنوان سینه کار انتخاب کند و مانع عبور ریزگرد ها یا شن های روان گردد و بعد از انها بعنوان دپوی انبار مواد اولیه استفاده کرده در پشت این دیوار دستگاههای بلوک زنی یا تولید آجر را تغذیه کند. یا در استانهای هرمزگان و ساحلی که فاقد آب آشامیدنی هستند دولت می خواهد از دبی یا عربستان آب بخرد یا مانند آنها دستگاه آب شیرین کن وارد کند و تا موقعیکه دلار و ریال آن تامین نشده مردم باید آب شور بخورند! در حالیکه میتوان از ۱۴۰۰چشمه آب شیرین که به دریای عمان و خلیج فارس استفاده کرد و با رهیابی آنها مسیر را اصلاح نماید. تا آب این چشمه های بجای مخلوط شدن با آب شور دریا به مصرف کشاورزی و شرب برسد. در تهران هم میتوان در نقطه ثقل آلودگی هوا مانند میدان گمرک مکنده هایی تعبیه نمود تا تهویه هوای تهران را انجام دهد و پسماند گرد و خاک آن تولید مصالح ساختمانی کند! و یا  شمش سرب تولید نماید

Fundamentals of Islamic urban management

Urban management, like all humanities, must be inspired by Islamic principles in order to be applicable. The use of non-divine principles has two main drawbacks. First, it wants to say that Islam is not perfect and requires foreign laws for urban management. Second, the expectations of the people are confused, meaning that people expect Islamic performance but are confronted with secular or meaningless performance. Examples include corona headquarters management and waste management. In Corona management, there is a wave of tolerance and disregard for responsibilities and obligations. The Corona headquarters says: If you do not follow the health protocols and you become seriously ill, it does not matter to us! And if you want to use our hospitals, you have to pay 50 million for each night in the hospital bed, and if you die, you have no right to object. Even if you want to test, you have to pay a million. Therefore, we see them happily appearing in front of Doreen every day and announcing the number of Mitlais and deaths without mentioning, so what is their responsibility for this event, is it just receiving currency and dollars and the right to visit and hospital money. But waste management is the opposite: although it announces health protocols and invites people to clean, but if someone does not put his waste in a special bag or container according to the instructions, he will not withdraw to take out the city garbage! And then say: You did not comply; you have to pay 50 million to clean the city. In fact, for liberalism, forgetting is the solution! But for a Muslim, clearing the face is not a problem, but a problem. The difference between indo is tolerance and tolerance with commitment and compassionate and responsible pursuit. For example, in solving the problem of Ahvaz, which is small-scale, liberalism (governor and mayor of Ahvaz) says that solving the problem depends on heavy budgets, and if that budget does not come, we must go hand in hand! But Khatam al-Anbia camp is decertifying and planting trees without any expectations. Or in Zabul, a sandstorm is bothering the people. Again, the liberal government is only looking for a dollar budget! To make trips like this and see what other countries have done. But the jihadi management is still trying to solve the problem and solve the problems of the people. One way to help solve this problem is to license the production of materials! Wind sand or sandstorm can be used to make cement blocks and slabs or fine dust can be used to make facade bricks. Each factory can choose a diagonal wall up to a height of 4 meters and a length of one kilometer as a working chest and prevent the passage of fine dust or sand, and then use them as a raw material storage depot. Behind this wall, blocking or production machines. Feed the bricks. Or in the provinces of Hormozgan and the coast, which do not have drinking water, the government wants to buy water from Dubai or Saudi Arabia, or import a desalination plant like them, and until the dollars and rials are not provided, people should drink salt water! While it is possible to use 1400 fresh water springs to the Sea of ​​Oman and the Persian Gulf and improve the route by navigating them. Instead of mixing the water of these springs with saline seawater, it should be used for agriculture and drinking. In Tehran, vacuum cleaners can be installed at the point of gravity of air pollution, such as the customs square, to ventilate Tehran and produce dusty waste from construction materials! Or produce lead ingots

أساسیات الإداره الحضریه الإسلامیه

الإداره الحضریه ، مثلها مثل جمیع العلوم الإنسانیه ، یجب أن تکون مستوحاه من المبادئ الإسلامیه حتى تکون قابله للتطبیق ، واستخدام المبادئ غیر الإلهیه له عیبان رئیسیان: أولاً ، یرید أن یقول إن الإسلام لیس کاملاً ویتطلب قوانین أجنبیه للإداره الحضریه. ثانیًا ، توقعات الناس مشوشه ، بمعنى أن الناس یتوقعون أداءً إسلامیًا ولکنهم یواجهون أداء علمانیًا أو لا معنى له. ومن الأمثله على ذلک إداره مقرات کورونا وإداره النفایات. فی إداره کورونا هناک موجه من التسامح والتجاهل للمسؤولیات والالتزامات ، ومقر کورونا یقول: إذا لم تتبع البروتوکولات الصحیه وأصبت بمرض خطیر ، فلا یهمنا! وإذا کنت ترید استخدام مستشفیاتنا ، فعلیک دفع ۵۰ ملیون لکل لیله فی سریر المستشفى ، وإذا ماتت ، فلا یحق لک الاعتراض. حتى لو کنت ترغب فی الاختبار ، علیک أن تدفع ملیون دولار. لذلک نراهم یظهرون بسعاده أمام دورین کل یوم ویعلنون عن عدد میتلی والوفیات دون ذکر ، فما هی مسؤولیتهم فی هذا الحدث ، هل هو مجرد تلقی العمله والدولار وحق الزیاره وأموال المستشفى. لکن إداره النفایات هی عکس ذلک: رغم أنها تعلن عن بروتوکولات صحیه وتدعو الناس للتنظیف ، لکن إذا لم یضع أحد نفایاته فی کیس أو حاویه خاصه حسب التعلیمات ، فلن ینسحب لإخراج نفایات المدینه! ثم تقول: لم تمتثل ، علیک أن تدفع ۵۰ ملیون لتنظیف المدینه. فی الواقع ، بالنسبه للیبرالیه النسیان هو الحل! لکن بالنسبه للمسلم ، فإن تنظیف الوجه لیس مشکله ، بل مشکله. الفرق بین التسامح الداخلی هو التسامح والتسامح مع الالتزام والسعی الحنون والمسؤول. على سبیل المثال ، فی حل مشکله الأهواز الصغیره الحجم ، تقول اللیبرالیه (محافظ ورئیس بلدیه الأهواز) إن حل المشکله یعتمد على المیزانیات الثقیله ، وإذا لم تأت هذه المیزانیه ، یجب أن نسیر یدا بید! لکن مخیم خاتم الأنبیاء یتصحر ویزرع الأشجار دون أی توقعات. أو فی زابول تزعج عاصفه رملیه الناس ومره ​​أخرى الحکومه اللیبرالیه تبحث فقط عن میزانیه بالدولار! للقیام برحلات کهذه ومعرفه ما فعلته الدول الأخرى. لکن الإداره الجهادیه ما زالت تحاول حل المشکله وحل مشاکل الناس. طریقه واحده للمساعده فی حل هذه المشکله هی ترخیص إنتاج المواد! یمکن استخدام رمل الریاح أو العواصف الرملیه لصنع کتل وألواح أسمنتیه أو یمکن استخدام الغبار الناعم فی صناعه طوب الواجهات. یمکن لکل مصنع أن یختار جدارًا قطریًا یصل ارتفاعه إلى ۴ أمتار وطول کیلومتر واحد کصندوق عمل ویمنع مرور الغبار الناعم أو الرمل ، ثم استخدامه کمستودع لتخزین المواد الخام. وخلف هذا الجدار ، آلات الحجب أو الإنتاج تغذیه الطوب. أو فی محافظات هرمزغان والساحل التی لیس فیها ماء للشرب ترید الحکومه شراء المیاه من دبی أو السعودیه ، أو استیراد محطه تحلیه مثلهما ، وإلى أن یتم توفیر الدولار والریال ، یجب على الناس شرب المیاه المالحه! فی حین أنه من الممکن استخدام ۱۴۰۰ من الینابیع العذبه إلى بحر عمان والخلیج العربی وتحسین المسار من خلال الإبحار فیها. بدلا من خلط میاه هذه الینابیع بمیاه البحر المالحه ، یجب استخدامها للزراعه والشرب. فی طهران ، یمکن ترکیب المکانس الکهربائیه عند نقطه خطوره تلوث الهواء ، مثل ساحه الجمارک ، لتهویه طهران وإنتاج النفایات المتربه من مواد البناء! أو إنتاج سبائک الرصاص

ইসলামী নগর ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়সমূহ

নগর ব্যবস্থাপনা, সকল মানবিকের মতো, প্রয়োগযোগ্য হওয়ার জন্য অবশ্যই ইসলামী নীতিগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত non divineশ্বরিক নীতিগুলির ব্যবহারের দুটি প্রধান ত্রুটি রয়েছে First প্রথমত, এটি বলতে চাই যে ইসলাম নিখুঁত নয় এবং নগর ব্যবস্থাপনার জন্য বিদেশী আইন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, জনগণের প্রত্যাশা গুলিয়ে যায়, এর অর্থ হ’ল মানুষ ইসলামিক পারফরম্যান্স আশা করে তবে ধর্মনিরপেক্ষ বা অর্থহীন পারফরম্যান্সের মুখোমুখি হয়। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে করোনার সদর দপ্তর পরিচালনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। করোনার ব্যবস্থাপনায়, দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতার প্রতি সহিষ্ণুতা এবং অবহেলা করার একটি তরঙ্গ রয়েছে।কোর্না সদর দফতর বলেছেন: আপনি যদি স্বাস্থ্য প্রোটোকলগুলি অনুসরণ না করেন এবং আপনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকেন তবে আমাদের তাতে কিছু আসে যায় না! এবং যদি আপনি আমাদের হাসপাতালগুলি ব্যবহার করতে চান তবে আপনাকে হাসপাতালের বিছানায় প্রতি রাতের জন্য পাঁচ মিলিয়ন দিতে হবে এবং যদি আপনি মারা যান তবে আপনার আপত্তি করার কোনও অধিকার নেই। এমনকি যদি আপনি পরীক্ষা করতে চান তবে আপনাকে এক মিলিয়ন দিতে হবে। অতএব, আমরা তাদের সুখেই ডোরিনের সামনে প্রতিদিন উপস্থিত হয়ে দেখছি এবং মিটলাইস এবং মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখ না করেই ঘোষণা করছি, তাই এই ইভেন্টের জন্য তাদের দায় কী, এটি কি কেবল মুদ্রা এবং ডলার এবং ভিজিট করার অধিকার এবং হাসপাতালের অর্থ প্রাপ্তির অধিকার? তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিপরীত: যদিও এটি স্বাস্থ্য প্রোটোকল ঘোষণা করে এবং পরিষ্কার করার জন্য লোকেদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তবে যদি কেউ তার বর্জ্যটিকে বিশেষ ব্যাগ বা ধারক পাত্রে না রাখেন তবে তিনি শহরের আবর্জনা তুলতে তোলেন না! এবং তারপরে বলুন: আপনি তা মানেন নি, শহর পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে ۵۰ মিলিয়ন দিতে হবে। আসলে উদারবাদের পক্ষে ভুলে যাওয়াই সমাধান! তবে একজন মুসলমানের জন্য, মুখ সাফ করা কোনও সমস্যা নয়, বরং একটি সমস্যা। ইন্দোর মধ্যে পার্থক্য হ’ল প্রতিশ্রুতি এবং সহানুভূতিশীল এবং দায়বদ্ধ অনুসরণ সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। উদাহরণস্বরূপ, আহওয়াজের সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে যা ক্ষুদ্র-স্তরের, উদারতাবাদ (আহ্বাজের গভর্নর ও মেয়র) বলেছেন যে সমস্যার সমাধান ভারী বাজেটের উপর নির্ভর করে, এবং যদি সেই বাজেট না আসে, আমাদের অবশ্যই হাতের মুঠোয় যেতে হবে! তবে খতম আল-আনবিয়া শিবির কোনও প্রকার প্রত্যাশা ছাড়াই মজাদার এবং গাছ লাগাচ্ছে। বা জাবুলে একটি বালুকণার ঝড় মানুষকে বিরক্ত করছে।এছাড়াও উদারপন্থী সরকার কেবল ডলারের বাজেটের সন্ধান করছে! এই জাতীয় ভ্রমণের জন্য এবং অন্যান্য দেশগুলি কী করেছে তা দেখুন। তবে জিহাদি ব্যবস্থাপনা এখনও সমস্যার সমাধান ও জনগণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। এই সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার একটি উপায় হ’ল উপকরণগুলির উত্পাদন লাইসেন্স করা! উইন্ড বালি বা বালির ঝড় সিমেন্টের ব্লক তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং স্ল্যাব বা সূক্ষ্ম ধুলোয় মুখোমুখি ইট তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিটি কারখানা ۴ টি মিটার উচ্চতা এবং এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যকে একটি কার্যকারী বুক হিসাবে বেছে নিতে পারে এবং সূক্ষ্ম ধুলো বা বালু উত্তরণকে আটকাতে পারে এবং তারপরে কাঁচামাল স্টোরেজ ডিপো হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই প্রাচীরের পিছনে, ব্লকিং বা উত্পাদন মেশিনগুলি। ইট খাওয়ান। অথবা হরমোজগান এবং উপকূলের প্রদেশগুলিতে, যেখানে পানীয় জল নেই, সরকার দুবাই বা সৌদি আরব থেকে জল কিনতে চায়, বা তাদের মতো একটি বিচ্ছুরিত প্ল্যান্ট আমদানি করতে চায় এবং ডলার এবং রিয়াল সরবরাহ না করা পর্যন্ত লোকেরা লবণাক্ত জল পান করতে পারে! যদিও ওমান সাগর এবং পারস্য উপসাগরে ۱۴۰۰ টাটকা জলের ঝর্ণা ব্যবহার করা এবং এগুলিতে চলাচল করে রুটটি উন্নত করা সম্ভব While এই ঝর্ণার জলকে লবণাক্ত সমুদ্রের জলের সাথে মিশ্রিত করার পরিবর্তে, এটি কৃষি এবং পানীয়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত। তেহরানে, তেহরানকে বায়ুচলাচল করতে এবং নির্মাণ সামগ্রী থেকে ধূলিকণা বর্জ্য উত্পাদনের জন্য শুল্ক বর্ধনের মতো বায়ু দূষণের মহাকর্ষের স্থানে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার স্থাপন করা যেতে পারে! বা সীসা ইনট উত্পাদন

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم

حتما ببینید

ننگ ابدی

ننگ بیش از چهل ساله

ننگ ابدی سلطنت طلبها ببینند که فرح، و بوسیدن دست او، هنوز هم ننگ محسوب …