خانه / فرهنگی / من فکر می کنم پس وجود دارم غلط است

من فکر می کنم پس وجود دارم غلط است

استاد شهید مطهری:
دکارت فرضیه ای دارد که ریشه اش غلط است و یکی از مزخرفترین حرفهای دنیاست که روی آن تبلیغات زیادی کرده اند. همین حرفی است که دکارت را در دنیا دکارت کرده است: ” من فکر می کنم پس وجود دارم “. آمده است در همه چیز شک کرده است. شکش کارِ بجایی است؛ هر فیلسوفی حق دارد در همه چیز شک کند تا در میان این مشکوکات، یقین واقعی را پیدا کند. حالا که در همه چیز، از طبیعت و ماوراء طبیعت و خدا و جسم و نفس و دین و حتی در وجود خودش هم شک کرده است، آمده است که از یک نقطه ی یقین شروع کند، ولی اول چیزی را که به عنوان نقطه ی یقین می گیرد، خودِ شک است. می گوید در هرچه شک کنم، در خود شک که شک نمی کنم. من شک می کنم، پس من فکر می کنم، پس من وجود دارم.
عین این حرف با جوابش در اشارات بوعلی هست. بوعلی می گوید هر کسی وجود خودش را قبل از هر چیزی درک می کند و نمی تواند به وجود خودش به دلیل دیگری پی ببرد… اگر بگویی: نه، من فکر می کنم ( همین که دکارت گفته است )… قبل از آنکه فکر را درک کنی، مضاف الیه آن را که خودت است، درک می کنی. پس قبل از اینکه فکر را درک کنی خودت را درک کرده ای، آنوقت چطور می خواهی از فکر پی به وجود خودت ببری؟
منبع: توحید، ص ۲۰۱

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم

حتما ببینید

چهارمین دوسالانه نشان شیرازه

چهارمین دوسالانه نشان شیرازه

نشست خبری چهارمین دوسالانه نشان شیرازه در سالن کنفرانس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار …