خانه / خبر ها / خامنه ای کورش بزرگ است

خامنه ای کورش بزرگ است

شبکه الجزیره گفت ایت الله خامنه ای رهبر ایران در اندیشه  مانند کورش کبیر است

ایرانی تبارها متحد شوند
ایرانی تبارها متحد شوند

شهید راه امپراطوری نوین

امپراطوری نوین ایرانی در راه است: تمدن بزرگی که به آن وعده داده و افتخار می کردند. شهید سلیمانی  و ابومهدی المهندس، نمونه ای از شهدای این امپراطوری بزرگ هستند. امروز دیگر افتخار ما به امیر کبیر یا کریمخان زند نیست، که بر ایرانی از دست رفته! یا ملوک الطوایفی دل می سوزاندند. بلکه افتخار ما به ایران بزرگی است، که از ابتدا امپراطوری بوده و هست و خواهد بود. دیگران خواستند این امپراطوری را کوچک کنند، ولی نتوانستند. گرچه آنها خود از ایران بودند! ولی می خواستند که بر ضد ایران اقدام نمایند. اما وقتی به قدرت هم می رسیدند، مجبور بودند خود را به ایرانی بودن بزنند. تاریخ باید دوباره نوشته شود و: از ابتدای هخامنشیان و داریوش بزرگ تا زمان نادرشاه،  و تا زماننا هذا را، بصورت خط مستقیم از قدرت و شوکت ایرانی ترسیم نماید. اگر در این میان جنگهایی هم صورت گرفته، همه جنگ داخلی بوده! زیرا دشمنان همگی ایرانی تبار بودند. مثل الان که منافقین! سلطنت طلبها همه ایرانی تبارند، ولی حاضرند دستمزد خود را از سازمان سیا بگیرند. تا شاید آنها را برعلیه حکومت مرکزی ترغیب کنند. در حالیکه آمریکا و انگلیس هم برای ایران است. پس همه جنگ ها فقط فتنه گری است. ما در مقالات متعدد ثابت کرده ایم: آل سعود از یهودیهای تبریزی بودند، که مورد غضب شاه اسماعیل قرار گرفته! به درعا در سوریه رفتند، و بعد مسلمان ظاهری شده، به مکه حمله کردند! اسکندر تحت تابعیت ایران در ارز روم فعلی بود، و ارسطوی ایرانی! او را ترغیب به فتح شیراز می کند، تا جاییکه برخی او را همان کورش یا ذولقرنین می دانند. چین بخش اعظم آن تابع ایران بوده و مغولها، بسیار به ایران علاقه داشته، ولی خوارزمشاهیان را قبول نداشتند. لذا پس از تسلط بر ایران، همگی نامهای جدید پارسی برای خود انتخاب کردند، که آخرین آن سلطان خدابنده بود. اعراب قدیم هم، در استانهای سیزده گانه هخامنشی بودند: بنام استان اربیا یا مکا. در حمله به ایران هم در قادسیه هر دو طرف جنگجوی مازندرانی بودند(مهندس بهشتی) که البته تاریخ نویسان به نفع سعد ابی وقاص نوشتند. در دوران معاصر هم انگلیسی ها، نسل کََِِشی از ایرانی کردند، ولی دست ما نمک نداشت به نسل کُشی رسید! سازمان ملل را هم ایرانی ها، از روی منشور کورش و گلستان سعدی ایجاد کردند، ولی بعد قاتل زبان فارسی و مردم ایران شد. هم اکنون هم اگر پولهای ایرانی ها که بالغ بر ۸۰تریلیون دلار است، از اروپا و امریکا بیرون کشیده شود، همه آنها نابود می شوند. ایران بیش از ۵۰۰شرکت مهم را در اروپا و آمریکا خریداری کرده، که یکی از انها کارخانه تولید جنگنده های اف پنج است. تحریم می کنند برای اینکه ما نتوانیم: پولهای خود را پس بگیریم! البته مزدوران آنها(لیبرالها) : برعکس ترجمه می کنند! طوری که آنها صاحب اصلی اموال به سرقت رفته ایرانی محسوب شده، و ایرانی ها را نیازمند نشان دهند. بطور مثال: همه دارایی های کل موزه های: آمریکا و اروپا از عتیقه جات سرقت شده ایرانی است. حتی دیوار سنگی را هم بردند، و در انجا به نمایش گذاشتند. خود را مالک این اشیاد قیمتی می دانند: فقط به این دلیل که ایران نفهمیده: آنها را چطور قاچاق کرده اند. یا می گویند: در ایران به این اشیا اهمیت نمی دهند، بنابر این بهتره همین جا باشد. یا اینکه اگر مقداری به مردم غزه یا لبنان و یمن، کمک مالی می شود، برعلیه آن تبلیغات کنند تا اموال میلیاردی که اختلاس شده، در بانکهای انها نگهداری می شود از ذهنها فراموش شود. اخیرا کره هم از انها یاد گرفته! پولهای ما را که ۷میلیارد دلار است، نمی دهد و بهانه تحریم می اورد! و بجای پرداخت بهره، هزینه نگهداری هم کم می کند! اما باید پس بدهند

Martyr of the way of the new empire

A new Iranian empire is on its way: a great civilization that they promised and were proud of. Martyrs Soleimani and Abu Mahdi al-Mohandes are examples of the martyrs of this great empire. Today we are no longer proud of Amir Kabir or Karim Khan Zand, who is lost to an Iranian! Or the tribal kings burned their hearts out. Rather, we are proud of a great Iran, which has been and is and will be an empire from the beginning. Others wanted to downsize the empire, but they could not. Although they themselves were from Iran! But they wanted to take action against Iran. But when they came to power, they had to pretend to be Iranians. History must be rewritten and: from the beginning of the Achaemenids and Darius the Great to the time of Nader Shah, and up to our time, draw this as a straight line of Iranian power and glory. If there were any wars in the meantime, it was all a civil war! Because the enemies were all of Iranian descent. Like now the hypocrites! The monarchists are all of Iranian descent, but are willing to take their pay from the CIA. Maybe they will persuade them against the central government. While the United States and Britain are for Iran. So all wars are just sedition. We have proved in several articles: Al-Saud was one of the Jews of Tabriz, who was angered by Shah Ismail! They went to Daraa in Syria, and then, apparently Muslim, they attacked Mecca! Alexander was an Iranian citizen in the current Roman currency, and Aristotle was an Iranian! He persuades him to conquer Shiraz, to the extent that some consider him the same as Cyrus or Dhu al-Qarnayn. China was largely subordinate to Iran, and the Mongols were very interested in Iran, but did not accept the Khwarezm Shahs. Therefore, after dominating Iran, they all chose new Persian names for themselves, the last of which was Sultan Khodabandeh. The ancient Arabs were also in the thirteen Achaemenid provinces: called the province of Arabia or Mecca. In the attack on Iran in Qadisiyah, both sides were Mazandaran warriors (Engineer Beheshti), which, of course, historians wrote in favor of Saad Abi Waqas. In the contemporary era, the British also committed genocide against Iranians, but our hand had no salt and reached genocide! The United Nations was created by the Iranians based on the charter of Cyrus and Golestan Saadi, but later became the killer of the Persian language and the Iranian people. Even now, if the $ 80 trillion Iranian money is taken out of Europe and the United States, they will all be destroyed. Iran has acquired more than 500 major companies in Europe and the United States, including a factory producing F-5 fighter jets. They boycott because we can not: get our money back! Of course their mercenaries (liberals): translate the opposite! So that they are considered the main owner of the stolen Iranian property, and show the Iranians in need. For example: All assets of museums in the United States and Europe are stolen from Iranian antiques. They even removed the stone wall, and displayed it there. They consider themselves the owners of these precious scams: just because Iran does not understand: how they were smuggled. Or they say: in Iran, these things are not taken care of, so it is better to be here. Or if the people of Gaza, Lebanon and Yemen are given some financial aid, they will propagandize against it so that the billion-embezzled property is kept in their banks and forgotten. Recently, Korea also learned from them! He does not give us our money, which is 7 billion dollars, and he uses the excuse of sanctions! And instead of paying interest, it also reduces maintenance costs! But they have to give back

شهید طریق الامبراطوریه الجدیده

إمبراطوریه إیرانیه جدیده فی طریقها: حضاره عظیمه وعدوا بها ویفخرون بها. الشهیدان سلیمانی وأبو مهدی المهندس أمثله على شهداء هذه الإمبراطوریه العظیمه. الیوم لم نعد فخورین بأمیر کبیر أو کریم خان زند الذی فقده إیرانی! أو أحرق ملوک القبائل قلوبهم. بدلاً من ذلک ، نحن فخورون بإیران عظیمه ، کانت وستظل إمبراطوریه منذ البدایه. أراد آخرون تقلیص حجم الإمبراطوریه ، لکنهم لم یتمکنوا من ذلک. رغم أنهم هم أنفسهم من إیران! لکنهم أرادوا اتخاذ إجراءات ضد إیران. لکن عندما وصلوا إلى السلطه ، کان علیهم أن یتظاهروا بأنهم إیرانیون. یجب إعاده کتابه التاریخ و: من بدایه الأخمینیین وداریوس الکبیر إلى زمن نادر شاه وحتى عصرنا ، رسم هذا کخط مستقیم للقوه والمجد الإیرانی. إذا کانت هناک حروب فی هذه الأثناء ، فهی کلها حرب أهلیه! لأن الأعداء کلهم ​​من أصل إیرانی. مثل المنافقین الآن! جمیع الملکیین من أصل إیرانی ، لکنهم على استعداد لتحصیل رواتبهم من وکاله المخابرات المرکزیه. ربما سیقنعونهم ضد الحکومه المرکزیه. بینما الولایات المتحده وبریطانیا مع إیران. لذا فإن کل الحروب هی مجرد فتنه. وقد أثبتنا فی عده مقالات: أن آل سعود کان من یهود تبریز ، وقد أغضب الشاه إسماعیل! ذهبوا إلى درعا فی سوریا ثم هاجموا مکه على ما یبدو مسلمین! کان الإسکندر مواطنًا إیرانیًا بالعمله الرومانیه الحالیه ، وکان أرسطو إیرانیًا! یقنعه بغزو شیراز ، لدرجه أن البعض یعتبره مثل کورش أو ذو القرنین. کانت الصین تابعه إلى حد کبیر لإیران ، وکان المغول مهتمین جدًا بإیران ، لکنهم لم یقبلوا شاه الخوارزم. لذلک ، بعد السیطره على إیران ، اختاروا جمیعًا أسماء فارسیه جدیده لأنفسهم ، وکان آخرها سلطان خودابنده. کان العرب القدماء أیضًا فی المقاطعات الأخمینیه الثلاثه عشر: تسمى مقاطعه الجزیره العربیه أو مکه. فی الهجوم على إیران فی القادسیه ، کان کلا الجانبین محاربین مازندران (المهندس بهشتی) ، وهو ما کتبه المؤرخون بالطبع لصالح سعد أبی وقاص. فی العصر المعاصر ارتکب البریطانیون أیضًا إباده جماعیه ضد الإیرانیین ، لکن یدنا بلا ملح ووصلت إلى إباده جماعیه! تم إنشاء الأمم المتحده من قبل الإیرانیین على أساس میثاق سایروس وجولستان السعدی ، لکنها أصبحت فیما بعد قاتله اللغه الفارسیه والشعب الإیرانی. حتى الآن ، إذا تم سحب ۸۰ تریلیون دولار من الأموال الإیرانیه من أوروبا والولایات المتحده ، فسوف یتم تدمیرها جمیعًا. استحوذت إیران على أکثر من ۵۰۰ شرکه کبرى فی أوروبا والولایات المتحده ، بما فی ذلک مصنع ینتج طائرات مقاتله من طراز F-5. إنهم یقاطعون لأننا لا نستطیع: استرداد أموالنا! طبعا مرتزقههم (لیبرالیون): ترجموا العکس! بحیث یعتبرون المالک الرئیسی للممتلکات الإیرانیه المسروقه ، ویظهرون على الإیرانیین المحتاجین. على سبیل المثال: تمت سرقه جمیع أصول المتاحف فی الولایات المتحده وأوروبا من التحف الإیرانیه. حتى أنهم أزالوا الجدار الحجری وعرضوه هناک. إنهم یعتبرون أنفسهم أصحاب هذه الحیل الثمینه: ​​فقط لأن إیران لا تفهم: کیف تم تهریبهم. أو یقولون: فی إیران لا یتم الاهتمام بهذه الأشیاء ، لذا فالأفضل أن أکون هنا. أو إذا حصل أهل غزه ولبنان والیمن على بعض المساعدات المالیه ، فإنهم سوف یقومون بالدعایه ضدها حتى تنسى ممتلکات الملیارات المختلسه فی مصارفهم. فی الآونه الأخیره ، تعلمت کوریا أیضًا منهم! لا یعطینا أموالنا وهی ۷ ملیارات دولار ویستخدم حجه العقوبات! وبدلاً من دفع الفوائد ، فإنه یقلل أیضًا من تکالیف الصیانه! لکن علیهم أن یردوا الجمیل

Шинэ эзэнт гүрний замнал

Ираны шинэ эзэнт гүрэн явж байна: тэдний амлаж, бахархаж байсан агуу соёл иргэншил. Шийтгэгчид Солеймани, Абу Махди аль-Мохандес нар бол энэ агуу их гүрний аллагад өртсөн хүмүүсийн жишээ юм. Өнөөдөр бид Иранд төөрсөн Амир Кабир эсвэл Карим Хан Зандаар бахархахаа больжээ! Эсвэл овгийн хаад тэдний зүрх сэтгэлийг шатаажээ. Харин ч бид анхнаасаа эзэнт гүрэн байсан, одоо ч байх болно гэсэн агуу Иранаар бахархдаг. Бусад нь эзэнт гүрнийг цомхотгохыг хүссэн боловч чадаагүй. Хэдийгээр тэд өөрсдөө Иранаас ирсэн! Гэхдээ тэд Ираны эсрэг арга хэмжээ авахыг хүссэн. Гэхдээ тэд засгийн эрхэнд гарсны дараа тэд өөрсдийгөө иранчууд гэж жүжиглэх ёстой байв. Түүхийг дахин бичих ёстой: Ахеменид ба Агуу Дариусын эхэн үеэс Надер Шахын үе хүртэл, бидний үе хүртэл үүнийг Ираны хүч чадал, алдар суугийн шулуун шугам болгон зурах ёстой. Хэрэв энэ хооронд ямар нэгэн дайн байсан бол энэ бүхэн иргэний дайн байв! Учир нь дайснууд нь бүгд Иран гаралтай хүмүүс байв. Одоогийнх шиг хоёр нүүртнүүд! Монархистууд бүгд Иран гаралтай боловч цалингаа ТТГ-аас авахад бэлэн байна. Магадгүй тэд төв засгийн газрын эсрэг тэднийг ятгах байх. АНУ, Их Британи Ираны төлөө байхад. Тиймээс бүх дайн бол зүгээр л урвалт юм. Бид хэд хэдэн нийтлэлээрээ нотолсон: Аль-Сауд бол Шах Исмаилийн уурыг хүргэсэн Табризын еврейчүүдийн нэг юм! Тэд Сирийн Дараа руу явж, дараа нь лалын шашинтнууд болж Мекка руу дайрав! Александр бол одоогийн Ромын мөнгөн тэмдэгтээр Ираны иргэн, Аристотель бол Ираны иргэн байжээ! Тэрээр түүнийг Ширазыг байлдан дагуулахыг ятгаж, зарим нь түүнийг Кир, Дул аль-Карнайнтай адил гэж үздэг. Хятад нь Иранд ихээхэн захирагддаг байсан бөгөөд монголчууд Ираныг маш их сонирхож байсан боловч Хорезм шахуудыг хүлээн зөвшөөрдөггүй байв. Тиймээс Иранд ноёрхлоо тогтоосны дараа тэд бүгд өөрсдөдөө зориулж шинэ Персийн нэрийг сонгосон бөгөөд сүүлчийнх нь Султан Ходабанде байв. Эртний арабууд мөн Ахеменидын арван гурван мужид байсан: Арабын муж эсвэл Макка гэж нэрлэдэг. Кадисия хотод Иран руу довтлоход хоёр тал нь Мазандаран дайчид (Инженер Бехешти) байсан нь мэдээжийн хэрэг түүхчид Саад Аби Вакасыг дэмжиж бичжээ. Орчин үеийн эрин үед англичууд мөн Иранчуудын эсрэг геноцид хийсэн боловч бидний гар давсгүй байсан бөгөөд геноцидэд хүрсэн юм! Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагыг Сайрус, Голестан Саади нарын дүрмийг үндэслэн иранчууд байгуулсан боловч хожим нь Перс хэл болон Ираны ард түмнийг алуурчин болжээ. Одоо ч гэсэн ۸۰ их наяд долларын Ираны мөнгийг Европ, АНУ-аас татвал тэд бүгд устах болно. Иран Европ, АНУ-ын ۵۰۰ гаруй томоохон компаниуд, түүний дотор F-5 сөнөөгч онгоц үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийг худалдан авчээ. Бид чадахгүй тул тэд бойкот зарлаж байна: мөнгөө буцааж ав! Мэдээжийн хэрэг тэдний хөлсний цэргүүд (либералууд): эсрэгээр нь орчуулаарай! Тэднийг Ираны хулгайлагдсан эд хөрөнгийн гол эзэмшигч гэж үзэж, хэрэгцээтэй иранчуудад харуулахын тулд. Жишээлбэл: АНУ, Европ дахь музейн бүх хөрөнгийг Ираны эртний эдлэлээс хулгайлдаг. Тэд чулуун ханыг арилгаж, тэнд байрлуулав. Тэд өөрсдийгөө эдгээр үнэт луйврын эзэд гэж үздэг: Иран ойлгохгүй байгаагаас л болж: тэд хэрхэн хууль бусаар хил давуулагджээ. Эсвэл тэд хэлэхдээ: Иранд эдгээр зүйлийг анхаарч үздэггүй тул энд байх нь дээр юм. Эсвэл Газа эсвэл Ливан, Йемений ард түмэнд тодорхой хэмжээний санхүүгийн тусламж үзүүлэх юм бол банкууддаа хадгалуулсан тэрбумаар завшсан хөрөнгийг мартагдахын тулд тэд эсрэг суртал ухуулга хийх болно. Саяхан Солонгос ч тэднээс суралцсан! Тэрээр бидний ۷ тэрбум доллар болох мөнгийг бидэнд өгдөггүй бөгөөд хориг арга хэмжээний шалтаг ашигладаг. Хүү төлөхийн оронд энэ нь засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулдаг! Гэхдээ тэд буцааж өгөх ёстой ��~�۰�

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

عامل به شهادت رساندن خلبانها

. خلبان شاه و رئیس جمهور! “بهزاد معزی”کاپیتان خلبان،روز۲۶دی۱۳۵۷با هواپیمای شاهین،محمدرضا پهلوی شاه خائن را …