پنجشنبه , ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه / خبر ها / رسالت مدیر مسئولان مطبوعات

رسالت مدیر مسئولان مطبوعات

مدیر مسئولان در کشور رسالت خود را فراموش کرده، و فقط به اینکه نام آنها در نشریات درج شود دلخوش هستند. در حالیکه عظیم ترین مسئولیت ها بر دوش آنها است: و آن تمدن سازی نوین و احیای زبان فارسی در جهان است. اهمیت این موضوع از انجا روشن می شود که: افول تمدن ایرانی و نابودی زبان پارسی هم، به دست همین ها بوده است. از موقعیکه نشریه در ایران منتشر می شود، فقط رسالت تبلیغ غرب را دارد! کلمات فرنگی را در درون فارسی وارد کرده، آن را از محتوی خالی کردند. بجای تولید فرهنگی، به ترجمه اهمیت پرداختند، و به بهانه پیدا نکردن معادل! همه کلمات خارجی را استعمال نمودند. داستان های گلستان و بوستان را کنار گذاشته، تام و جری و شاهزاده گدا و بینوایان را برای مردم نوشتند. به بهانه پاورقی ولی در واقع به عنوان نابودی زبان پارسی، حاشیه را برمتن سوار کردند. البته نباید فراموش کرد، برخی از انها عرق ملی داشتند! ولی همگی ترجیح می دادند منور الفکر باشند، تا اینکه مذهبی و امل! کلمه امل همان ام البنین است، که آقایان جا انداختند. خیانتی که مدیران مسئول به فرهنگ، زبان و تمدن این کشور کردند، مغول و یا تازی نکرد. اگر انها به زور شمشیر برخی واژگان را تحریف کردند، اینها با نوک قلم و به آرامی پنبه، سر فرهنگ را بریدند. امروز روز انتخابات مدیران مسئول است: حدود سه هزار مدیر مسئول، فقط دنبال سهمیه کاغذ یا وام کرونا هستند. درحالیکه فرهنگ غریب مانده است. تا قبل از تاسیس سازمان ملل، همه مکاتبات بین المللی به زبان فارسی بوده! زیرا مهمترین کشورهای ان موقع، عثمانی بود و صفوی. عثمانی و صفوی با اینکه هر دو ترک تبار بودند، ولی قدغن کرده بودند کسی: غیر فارسی حرف بزند یا کتابت کند. حتی در تاسیس سازمان ملل، از کتاب گلستان و اشعار سعدی و منشور کورش استفاده کردند، ولی همین مدیران مسئول، چنان اوضاع را معکوس نمودند که گویا، فارسی اصلا نبوده! با سخره گرفتن همه فرهنگ ایران زمین، کاری کردند که مردم بجای خواندن کتاب: کلیله و دمنه و بوستان و گلستان یا دیوان حتفظ و فردوسی، به سراغ رمان های داستایوفسکی و ویکتور هوگو! رفتند. فقط مقالاتی چاپ می کردند، که از اشخاصی مثل صادق هدایت باشد، تا اندیشه کافکا را محقق کند و یا اینکه: روسو را بجای فارابی بنشاند. ملا صدرا را  به ملانصرالدین ترجمه، و با مجله فکاهی به همین نام، او را مسخره عام نمودند و: بجای ان کانت و دکارت را نشاندند. امروز باید همه اینها جبران شود، باید خط الرسم فارسی در سازمان ملل جا افتاده، و همه مکاتبات با آن انجام شود، و این امری است شدنی و از دست مدیران مسئول بر می اید. اگر سه هزار مدیر مسئول، بجای فکر کردن به نوع کاغذ یا سهمیه زینک و فیلم! خود را وقف فرهنگ نمایند: کار انجام می شود. هریک یک کشور را در نظر بگیرند تا آن را اصلاح نمایند، میتوانند همه دنیا را اصلاح نمایند. مردم دنیا هم آمادگی دارند. هم اکنون ترامپ اعلام کرده: دیگر تحریمی نمانده است. پس دست او خالی است، ولی دست ما پر است: ما همه چیز داریم از تاریخ یک میلیون ساله، تا جغرافیای زیبا و ثروت افسانه ای، و مردمی با هوش و مقتدر. چرا باید اجازه دهیم، با لفاظی چند روزنامه یا چند مسئول فضای مجازی، همه چیز به باد برود. انهاییکه هیچ چیز ندارند، در نوشتن صاحب همه چیز هستند! ما حتی داشته های خود را هم تبیین نمی کنیم. هنوز روال مسخره کردن خودی، در تمام مدیران مسئول وجود دارد. تا رئیس جمهور از توانایی های کشور سخن می گوید، او را به مسخره می گیرند. تا رهبری از آینده روشن سخن می راند، همه آنها سیاهنمایی ها را شروع می کنند، تا خنثی کنند.

Mission of the Press Officer

The director of the officials in the country has forgotten his mission, and they are just happy that their names are published in the publications. While the greatest responsibilities are on them: and that is the new civilization and revival of the Persian language in the world. The importance of this issue becomes clear from the fact that: the decline of Iranian civilization and the destruction of the Persian language were also due to them. Since the publication of the magazine in Iran, it has only the mission of propagating the West! They entered Persian words into Persian and emptied it of content. Instead of cultural production, they translated into importance, and under the pretext of not finding an equivalent! They used all foreign words. Leaving aside the stories of Golestan and Bustan, they wrote Tom and Jerry and the beggar prince and the poor to the people. Under the pretext of a footnote, but in fact, as the destruction of the Persian language, they put the margin on the text. Of course, it should not be forgotten, some of them had national sweat! But they all preferred to be enlightened, rather than religious and amal! The word Amal is the same as Umm al-Banun, which the gentlemen left behind. The betrayal of the managers responsible for the culture, language and civilization of this country was not Mongol or greyhound. If they distorted some words by force of the sword, they beheaded the culture with the tip of a pen and gently cotton. Today is election day for executives: About 3,000 executives are just looking for paper quotas or corona loans. While the culture remains strange. Prior to the founding of the United Nations, all international correspondence was in Persian! Because the most important countries at that time were Ottoman and Safavid. The Ottomans and the Safavids, although both of Turkish descent, forbade anyone: non-Persian to speak or write. Even in the establishment of the United Nations, they used the book of Golestan and the poems of Saadi and the charter of Cyrus, but the same responsible managers reversed the situation so much that it seems that it was not Persian at all! By mocking all the cultures of Iran, they made people turn to the novels of Dostoevsky and Victor Hugo instead of reading the book: Kelileh, Demneh, Bustan, Golestan or Divan-e Hatefz and Ferdowsi! they went. They only published articles by people like Sadegh Hedayat to make Kafka’s idea come true or to replace Rousseau with Rousseau. Mullah Sadra was translated into Mollansereddin, and with a humorous magazine of the same name, he was ridiculed and replaced by Kant and Descartes. Today, all this must be compensated, the Persian script must be embedded in the United Nations, and all correspondence must be done with it, and this is possible and can be done by the responsible managers. If three thousand managers, instead of thinking about the type of paper or zinc and film quotas! Dedicate yourself to culture: work is done. Considering each country to reform it, they can reform the whole world. The people of the world are ready. Now Trump has announced: there are no more sanctions. So his hand is empty, but our hand is full: we have everything from a million years of history, to beautiful geography and legendary wealth, and intelligent and powerful people. Why should we let everything go to waste with the rhetoric of a few newspapers or a few cyberspace officials? Those who have nothing are the owners of everything in writing! We do not even explain what we have. There is still a routine of making fun of insiders in all responsible managers. As long as the president talks about the country’s capabilities, he is ridiculed. As long as the leadership speaks of a bright future, they all start blackmailing, to neutralize.

مهمه المسؤول الصحفی

نسی مدیر المسؤولین فی الدوله مهمته وهم سعداء فقط بنشر أسمائهم فی المطبوعات. بینما تقع على عاتقهم المسؤولیات الکبرى: وهذه هی الحضاره الجدیده وإحیاء اللغه الفارسیه فی العالم. تتضح أهمیه هذا الموضوع من حقیقه أن: انحدار الحضاره الإیرانیه وتدمیر اللغه الفارسیه کانا أیضًا بسببهما. منذ صدور المجله فی إیران ، لم یکن لها سوى نشر الغرب! أدخلوا الکلمات الفارسیه إلى الفارسیه وأفرغوها من المحتوى. فبدلاً من الإنتاج الثقافی ، ترجموا إلى أهمیه ، وبحجه عدم العثور على معادل! استخدموا کل الکلمات الأجنبیه. ترکوا جانبا قصص کلستان وبستان ، کتبوا توم وجیری والأمیر المتسول والفقراء للشعب. بحجه الحاشیه ، ولکن فی الواقع ، کتدمیر اللغه الفارسیه ، وضعوا الهامش على النص. طبعا لا ینبغی نسیان البعض منهم کان عرقه وطنی! لکنهم جمیعًا فضلوا أن یکونوا مستنیرین على أن یکونوا متدینین وأمل! وکلمه أمل هی نفسها کلمه أم البانون التی ترکها الساده. لم تکن خیانه المدیرین المسؤولین عن ثقافه ولغه وحضاره هذا البلد منغولیه أو السلوقی. إذا شوهوا بعض الکلمات بقوه السیف ، فإنهم یقطعون رأس الثقافه بطرف قلم وقطن برفق. الیوم هو یوم الانتخابات للمدیرین التنفیذیین: حوالی ۳۰۰۰ مدیر تنفیذی یبحثون فقط عن حصص ورقیه أو قروض کورونا. بینما تظل الثقافه غریبه. قبل تأسیس الأمم المتحده ، کانت جمیع المراسلات الدولیه بالفارسیه! لأن أهم الدول فی ذلک الوقت کانت العثمانیه والصفویه. العثمانیون والصفویون ، على الرغم من أن کلاهما من أصل ترکی ، منع أی شخص: غیر الفارسی من التحدث أو الکتابه. حتى فی إنشاء الأمم المتحده ، استخدموا کتاب جولستان وقصائد السعدی ومیثاق کورش ، لکن نفس المدیرین المسؤولین عکسوا الوضع لدرجه أنه یبدو أنه لم یکن فارسیًا على الإطلاق! من خلال الاستهزاء بکل ثقافات إیران ، جعلوا الناس یتحولون إلى روایات دوستویفسکی وفیکتور هوغو بدلاً من قراءه کتاب: کیلیله ، دمنه ، بستان ، جولستان أو دیفان هاتفز وفردوسی! لقد ذهبوا. لقد نشروا فقط مقالات لأشخاص مثل صادق هدایت لجعل فکره کافکا حقیقه أو استبدال روسو بروسو. تمت ترجمه الملا صدرا إلى ملانصرالدین، وبواسطه مجله فکاهیه تحمل الاسم نفسه ، تعرض للسخریه واستبدله کانط ودیکارت. والیوم ، یجب تعویض کل هذا ، ویجب تضمین النص الفارسی فی الأمم المتحده ، ویجب أن تتم جمیع المراسلات معها ، وهذا ممکن ویمکن أن یقوم به المدیرون المسؤولون. إذا کان ثلاثه آلاف مدیر ، بدلًا من التفکیر فی نوع الورق أو الزنک وحصص الفیلم! کرس نفسک للثقافه: العمل یتم. بالنظر إلى کل بلد لإصلاحه ، یمکنهم إصلاح العالم بأسره. شعوب العالم جاهزه. الآن أعلن ترامب: لا مزید من العقوبات. لذا یده فارغه ، لکن یدنا ممتلئه: لدینا کل شیء من ملیون سنه من التاریخ ، إلى الجغرافیا الجمیله والثروه الأسطوریه ، والأشخاص الأذکیاء والأقویاء. لماذا یجب أن ندع کل شیء یذهب هباءً بخطاب عدد قلیل من الصحف أو عدد قلیل من مسؤولی الفضاء الإلکترونی؟ من لیس لدیه شیء هم أصحاب کل شیء فی الکتابه! نحن لا نشرح حتى ما لدینا. لا یزال هناک روتین للسخریه من المطلعین فی جمیع المدیرین المسؤولین. طالما أن الرئیس یتحدث عن قدرات البلاد فإنه یتعرض للسخریه. حتى تتحدث القیاده عن مستقبل مشرق ، یبدأون جمیعًا فی الابتزاز والتحیید.

Mətbuat işçisinin missiyası

Ölkədəki məmurların direktoru vəzifəsini unutdu və adlarının nəşrlərdə dərc olunmasından məmnundular. Ən böyük məsuliyyət onların üzərinə düşsə də: bu, dünyada yeni mədəniyyət və fars dilinin dirçəlişidir. Bu məsələnin əhəmiyyəti ondan aydın olur ki: İran sivilizasiyasının tənəzzülü və fars dilinin məhvi də onların hesabına idi. Jurnalın İranda nəşrindən bəri yalnız Qərbi təbliğ etmək missiyası var! Fars sözlərini fars dilinə daxil etdilər və məzmunu boşaltdılar. Kültür istehsalı əvəzinə əhəmiyyətə çevrildi və bənzər tapmamaq bəhanəsi ilə! Bütün xarici sözlərdən istifadə etdilər. Golestan və Bustan hekayələrini bir kənara qoyaraq Tom və Jerry və dilənçi şahzadə və kasıbları xalqa yazdılar. Dipnot bəhanəsi ilə, amma əslində, Fars dilinin məhvi kimi mətnin kənarını qoydular. Əlbəttə, unutmaq lazım deyil, bəzilərində milli tər var idi! Ancaq hamısı dini və amaldan daha çox maariflənməyi üstün tutdu! Amal sözü cənabların geridə qoyduğu Umm əl-Banunla eynidir. Bu ölkənin mədəniyyətindən, dilindən və mədəniyyətindən məsul olan idarəçilərin xəyanəti Monqol və ya tazı deyildi. Bəzi sözləri qılıncın gücü ilə təhrif etdilərsə, qələm ucu ilə yumşaq pambıqla mədəniyyətin başını kəsdilər. Bu gün rəhbərlər üçün seçki günüdür: Təxminən 3000 rəhbər yalnız kağız kvotası və ya korona krediti axtarır. Mədəniyyət qəribə qalır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurulmasından əvvəl bütün beynəlxalq yazışmalar Fars dilində idi! Çünki o dövrdə ən vacib ölkələr Osmanlı və Səfəvi idi. Osmanlılar və Səfəvilər, hər ikisi də türk əsilli olsalar da, hər kəsi qadağan etdilər: qeyri-farsca danışmağı və yazmağı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurulmasında belə, Gülüstan kitabından və Saadi şeirlərindən və Kirin nizamnaməsindən istifadə etdilər, amma eyni məsul menecerlər vəziyyəti o qədər tərs çevirdilər ki, heç farsca deyildi! İranın bütün mədəniyyətlərini ələ salmaqla insanları kitabı oxumaq əvəzinə Dostoyevski və Viktor Hüqonun romanlarına müraciət etdilər: Kelileh, Demneh, Bustan, Golestan və ya Divan-e Hatefz and Ferdowsi! onlar getdi. Kafka ideyasını reallaşdırmaq və ya Rousseau-nu Rousseau ilə əvəzləmək üçün yalnız Sadegh Hedayat kimi insanların məqalələrini dərc etdilər. Molla Sədra Mollansərəddin dilinə tərcümə edildi və eyni adlı yumoristik bir jurnalla lağa qoyuldu və yerinə Kant və Dekart gətirildi. Bu gün bütün bunlar kompensasiya olunmalı, Fars yazısı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil edilməli və bütün yazışmalar onunla aparılmalı və bu, məsuliyyətli menecerlər tərəfindən mümkündür və edilə bilər. Üç min idarəçi, kağız və ya sink növü və film kotaları haqqında düşünmək yerinə! Özünüzü mədəniyyətə həsr edin: iş görülür. Hər bir ölkəni islah etməyi düşünərək, bütün dünyanı islah edə bilərlər. Dünya xalqı hazırdır. İndi Tramp elan etdi: artıq sanksiya yoxdur. Yəni onun əli boşdur, amma əlimiz doludur: bir milyon illik tarixdən, gözəl coğrafiyaya və əfsanəvi sərvətə, ağıllı və güclü insanlara qədər hər şeyə sahibik. Niyə bir neçə qəzetin və ya bir neçə kiber məkan məmurunun ritorikası ilə hər şeyi boşa verməliyik? Heç nəyi olmayan yazılı olaraq hər şeyin sahibidir! Əlimizdə olanları da izah etmirik. Bütün məsul menecerlərdə içəriyə adamlarla lağ etmək qaydası hələ də var. Nə qədər ki, prezident ölkənin imkanları barədə danışır, lağa qoyulur. Nə qədər ki, rəhbərlik parlaq bir gələcəkdən danışır, hamısı zərərsizləşdirmək üçün şantaj etməyə başlayır.

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

حملات بالستیکی و پهپادی یمن

تازه ترین حملات بالستیکی و پهپادی یمن به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد …