سه شنبه , ۳ خرداد ۱۴۰۱
خانه / اندیشکده حکمرانی جهانی / ارز ترجیحی خیانت حسابداران
عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب
عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب

ارز ترجیحی خیانت حسابداران

ارز ترجیحی فقط یک محاسبه روی کاغذ است، و هیچ مناط خارجی ندارد ولی این امر باعث بهم ریختن اوضاع اقتصادی می شود، و باید حسابدارانی که این روش را پیشنهاد دادند اعدام شوند، زیرا که ۸۰سال است کشور را در گیر تورم و گرانی کرده و نارضایتی عمومی را دامن زده اند. و اخلال در اقتصاد کشور را رقم زده اند. با یک حساب سرانگشتی وقتی ارز ترجیحی شود، دولت مجبور است بازار را فتح کرده و تمام ارزها را جمع اوری کند،( به گفته رئیس برنامه و وبدجه: ارزنیمایی ۲۳تومانی بخرد و به ارز ترجیحی بدهد) تا واردات با ارز ترجیحی به مشکل برنخورد. و وقتی ارز از بازار جمع شد کمبود بوجود می اید، و قیمت آن بالا می رود وبالارفتن قیمت، معادل است با تورم و گرانی در همه سطوح جامعه و چون مخفیانه این کار را کردند، دولت و مجلس هر راهی می روند نمی توانند گرانی ها را کنترل کنند! و همیشه بصورت دولت موقت در می ایند. که عمر این دولتها چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، شامل سه قسمت است: اول تبلیغات ارزانی برای انتخاب شدن! دوره انتظار برای اجرای ارزانی سوم دوره مبارزه برای انتخاب شعار دهنده جدید ارزانی، زیرا دولتها قادر به تشخیص این خیانت ها نیستند و یا نمی خواهند آن را باور کنند. دلیل اصلی ان است که حسابداران، دولت را قانع می کنند که گران شدن ارز باعث تامین بودجه دولت شده، و افزایش صادرات را در پی خواهد داشت. اما در عمل مجری طرحهای آمریکا و انگلیس برای کاهش ارزش پول ملی و افزایش شاخص فلاکت است. همین پیشنهاد ها را دولت امریکا هم باور کرده و عمل می کند. و برای همین دلار در برابر تمام ارزها نزول کرده. زیرا دلیل اقتصاد دانان این است که : کاهش ارزش دلار باعث افزایش صادرات می شود. اما چون آمریکا چیزی برای صادرات ندارد، ناچار بدهیهای کلان به بار می آید. آنها برای جبران این خسارت، دوباره به راهزنی دریایی و مصادره اموال ایران ادامه می دهند. وایران چون نمی تواند دزدی کند، شاخص فلاکت در ان افزایش می یابد(شاخص تورم بعلاوه رشد منفی) البته این شاخصها هم ساخته پرداخته اتاق جنگ روانی است. والا در کتب درسی و یا منابع علمی تورم همیشه ضد رکود است. تورم به معنی رونق بازار و رکود به معنی رشد منفی. لذا می بینیم، حسابدارن مثل گربه مرتاض علی از هر طرف که بیاندازند، چار چنگولی به زمین می افتند. تورم هم باشد برای ایران بدیختی است رکود هم باشد بدبختی است. که مقصود آنها به زمین زدن دین و احکام الهی است تا ثابت کنند. هرکاری کند فایده ندارد. این تئوری از زمان مارکسیسم شروع شد تا دین را افیون توده ها بدانند و یا بقول لنین دین را براندازند. ودر طول مسیر تئوریزه شد و همه ابعاد آن اجرایی شد. ولی وقتی فروپاشی شوروی اتفاق افتاد همه فهمیدند که این کمونیزم است که باید براندازی می شد. اما آنها از تکاپو دست برنداشتند و با تجدید نظر یا ریویزیونیسم که بهترین شاخص آن حزب کمونیست چین است، همه ابزارهای سرمایه داری را تطهیر و به کار گرفتند. تفاوت چین کمونیست با آمریکا در این است که اطلاعات در ان محرمانه است. در حالیکه لیبرالیزم به جریان ازاد اطلاعات تا حدودی پایبند است. نتیجه این دو به زبان ساده یعنی اگر چین میلیون ها نفر را هم از گرسنگی بکشد خبر ان درز نمی کند. ولی اگر در امریکا کسی گرسنه باشند به نوانخانه معرفی می شود و در امارها بیان می شود. لذا ظاهر امر این می شود که چین قدرت اقتصادی جدید معرفی می شود. که توانسته از آمریکا هم جلو بزند. و می بینید که همه اینها فقط روی کاغذ است. مردم فقیر صدایشان بجایی نمی رسد و در تمام نظام ها از آمار حذف می شوند

Preferred currency betrayal of accountants

The preferred currency is just a calculation on paper, and it has no foreign currency, but it will ruin the economic situation, and the accountants who proposed this method should be executed, because it has been inflating the country for 80 years. They have fueled public discontent. And have disrupted the country’s economy. With a thumb account, when the preferred currency becomes the government, it has to conquer the market and collect all the currencies (according to the head of the program and budget: buy a 23 toman currency and give it to the preferred currency) so that imports with the preferred currency do not have problems. And when the currency is collected from the market, there is a shortage, and its price goes up, and the rise in price is equivalent to inflation and inflation at all levels of society, and because they did it secretly, the government and parliament can not go any way. To control! And it is always in the form of an interim government. The life of these governments, both before and after the revolution, consists of three parts: First, cheap propaganda to be elected! The waiting period for the implementation of cheapness is the third period of the struggle to choose a new slogan of cheapness, because governments are unable to recognize these betrayals or do not want to believe it. The main reason is that the accountants are convincing the government that the appreciation of the currency has provided the government with a budget, and will increase exports. But in practice, he is the executor of US and British plans to devalue the national currency and increase the misery index. The US government believes and acts on the same proposals. And that’s why the dollar has fallen against all currencies. Because economists reason: The devaluation of the dollar increases exports. But because the United States has nothing to export, huge debts are inevitably incurred. To compensate for this damage, they continue to pirate and confiscate Iranian property. Because Iran can not steal, the misery index increases (inflation index plus negative growth). Of course, these indicators are also made by the psychological warfare room. Inflation is always anti-recession in textbooks or scientific sources. Inflation means market boom and recession means negative growth. Therefore, we see that the accountants, like Mortaz Ali’s cat, fall on the ground with four forks from wherever they throw them. Inflation is miserable for Iran, even recession is misery. They intend to bring down the religion and the divine commandments to prove it. Anything slow is useless. This theory started from the time of Marxism to consider religion as the opium of the masses or, according to Lenin, to overthrow religion. It was theorized along the way and all its dimensions were implemented. But when the collapse of the Soviet Union happened, everyone realized that it was communism that had to be overthrown. But they did not give up, and by revisionism or revisionism, the best indicator of which is the Chinese Communist Party, they purified and used all the tools of capitalism. The difference between communist China and the United States is that information is confidential. Liberalism, on the other hand, is somewhat committed to the free flow of information. The result of these two is simply that if China kills millions of people from starvation, the news will not be leaked. But if someone is hungry in America, he is introduced to the orphanage and it is stated in the statistics. So it seems that China is being introduced as a new economic power. Which has been able to overtake the United States. And you see, all of this is just on paper. Poor people do not have a voice and are excluded from the statistics in all system

فضل خیانه العمله للمحاسبین

العمله المفضله هی مجرد حساب على الورق ، ولیس لها عمله أجنبیه ، لکنها ستدمر الوضع الاقتصادی ، ویجب تنفیذ المحاسبین الذین اقترحوا هذه الطریقه ، لأنها تضخم البلاد منذ ۸۰ عامًا. السخط العام. واضطربت اقتصاد البلاد. باستخدام حساب الإبهام ، عندما تصبح العمله المفضله هی الحکومه ، یتعین علیها غزو السوق وجمع جمیع العملات (وفقًا لرئیس البرنامج والمیزانیه: شراء عمله ۲۳ تومان وإعطائها للعمله المفضله) بحیث لا توجد مشاکل فی الواردات بالعمله المفضله. وعندما یتم تحصیل العمله من السوق یکون هناک نقص ویرتفع سعرها ، وارتفاع السعر یعادل التضخم والتضخم على جمیع مستویات المجتمع ، ولأنهم فعلوا ذلک سراً ، یمکن للحکومه والبرلمان لا تذهب بأی حال من الأحوال. وهی دائما فی شکل حکومه مؤقته. تتکون حیاه هذه الحکومات قبل الثوره وبعدها من ثلاثه أجزاء: أولاً ، دعایه رخیصه یتم انتخابها! فتره انتظار تنفیذ الرخص هی الفتره الثالثه من النضال لاختیار شعار جدید للرخص ، لأن الحکومات غیر قادره على إدراک هذه الخیانات أو لا ترید تصدیقها. والسبب الرئیسی هو أن المحاسبین أقنعوا الحکومه بأن ارتفاع العمله وفر للحکومه میزانیه وسیؤدی إلى زیاده الصادرات. لکنه من الناحیه العملیه هو منفذ الخطط الأمریکیه والبریطانیه لخفض قیمه العمله الوطنیه وزیاده مؤشر البؤس. تؤمن حکومه الولایات المتحده بنفس المقترحات وتعمل على أساسها. وهذا هو سبب انخفاض الدولار مقابل جمیع العملات. لأن الاقتصادیین یفسرون: إن انخفاض قیمه الدولار یزید الصادرات. ولکن نظرًا لأن الولایات المتحده لیس لدیها ما تصدِّره ، فمن المحتم أن یتم تکبد دیون ضخمه. وللتعویض عن هذا الضرر ، یواصلون القرصنه ومصادره الممتلکات الإیرانیه. ولأن إیران لا تستطیع السرقه ، فإن مؤشر البؤس یرتفع (مؤشر التضخم مضافاً إلیه النمو السلبی) طبعاً هذه المؤشرات هی أیضاً من غرفه الحرب النفسیه. یعتبر التضخم دائمًا مضادًا للرکود فی الکتب المدرسیه أو المصادر العلمیه. التضخم یعنی ازدهار السوق والرکود یعنی النمو السلبی. لذلک نرى المحاسبین ، مثل قط مرتضى علی ، یسقطون على الأرض بأربع شوکات أینما رموا بها. التضخم أمر بائس بالنسبه لإیران ، حتى الرکود هو بؤس. ینوون إسقاط الدین والوصایا السماویه لإثبات ذلک. أی شیء بطیء لا طائل منه. بدأت هذه النظریه من زمن المارکسیه لاعتبار الدین أفیون الجماهیر أو ، حسب لینین ، لإسقاط الدین. تم وضع النظریه على طول الطریق وتم تنفیذ جمیع أبعادها. ولکن عندما حدث انهیار الاتحاد السوفیتی ، أدرک الجمیع أن الشیوعیه هی التی یجب الإطاحه بها. لکنهم لم یستسلموا ، ومن خلال التحریفیه أو التحریفیه ، وأفضل مؤشر على ذلک هو الحزب الشیوعی الصینی ، قاموا بتنقیه واستخدام کل أدوات الرأسمالیه. الفرق بین الصین الشیوعیه والولایات المتحده هو أن المعلومات سریه. من ناحیه أخرى ، تلتزم اللیبرالیه إلى حد ما بالتدفق الحر للمعلومات. نتیجه هذین الأمرین هی ببساطه أنه إذا قتلت الصین ملایین الأشخاص من الجوع ، فلن یتم تسریب الأخبار. أما إذا کان أحدهم جائعًا فی أمریکا ، یتم تقدیمه إلى دار الأیتام ویتم ذکر ذلک فی الإحصائیات. لذلک یبدو أن الصین یتم تقدیمها کقوه اقتصادیه جدیده. التی تمکنت من تجاوز الولایات المتحده. وکما ترون ، کل هذا فقط على الورق. الفقراء لیس لدیهم صوت ویتم استبعادهم من الإحصائیات فی جمیع الأنظمه

Muhasebecilerin tercih edilen para birimi ihaneti

Tercih edilen para sadece kağıt üzerinde bir hesaplamadır ve dövizi yoktur ama ekonomik durumu bozar ve bu yöntemi öneren muhasebeciler idam edilmelidir çünkü ۸۰ yıldır ülkeyi şişiriyor. halkın hoşnutsuzluğu. Ve ülke ekonomisini alt üst ettiler. Bir başparmak hesabıyla, tercih edilen para birimi hükümet olunca, piyasayı ele geçirmek ve tüm para birimlerini toplamak zorundadır (programın ve bütçenin başkanına göre: 23 toman para birimini satın alıp tercih edilen para birimine verin) böylece tercih edilen para birimi ile ithalatta sorun yok. Ve piyasadan para toplandığında, bir kıtlık olur ve fiyatı yükselir ve fiyattaki artış, toplumun her seviyesinde enflasyon ve enflasyona eşittir ve bunu gizlice yaptıkları için, hükümet ve parlamento bunu yapabilir. hiçbir şekilde gitme. Kontrol etmek için! Ve her zaman geçici bir hükümet şeklindedir. Bu hükümetlerin devrim öncesi ve sonrası yaşamları üç bölümden oluşmaktadır: Birincisi, seçilecek ucuz propaganda! Ucuzluğun hayata geçmesi için bekleme süresi, yeni bir ucuzluk sloganı seçme mücadelesinin üçüncü dönemidir, çünkü hükümetler bu ihanetleri tanıyamaz ya da inanmak istemez. Bunun temel nedeni, muhasebecilerin, dövizdeki artışın hükümete bütçe sağladığı ve ihracatı artıracağı konusunda hükümeti ikna etmesidir. Ancak pratikte, ABD ve İngiltere’nin ulusal para birimini devalüe etme ve sefalet endeksini artırma planlarının uygulayıcısı. ABD hükümeti de aynı önerilere inanıyor ve buna göre hareket ediyor. İşte bu yüzden dolar tüm para birimlerine karşı düştü. Çünkü ekonomistler şöyle düşünüyor: Doların devalüasyonu ihracatı artırıyor. Ancak ABD’nin ihraç edecek hiçbir şeyi olmadığı için, kaçınılmaz olarak büyük borçlar üstleniliyor. Bu zararı telafi etmek için korsanlık yapmaya ve İran malına el koymaya devam ediyorlar. İran hırsızlık yapamadığı için sefalet endeksi artıyor (enflasyon endeksi artı negatif büyüme) Tabii bu göstergeler psikolojik harp odası tarafından da yapılıyor. Enflasyon ders kitaplarında veya bilimsel kaynaklarda her zaman durgunluk karşıtıdır. Enflasyon, piyasa patlaması anlamına gelir ve durgunluk, negatif büyüme anlamına gelir. Dolayısıyla muhasebecilerin Mortaz Ali’nin kedisi gibi attıkları yerden dört çatalla yere düştüğünü görüyoruz. Enflasyon İran için sefil, durgunluk bile sefalet. Dini ve onu ispat etmek için ilahi emirleri yıkmak isterler. Yavaş olan her şey işe yaramaz. Bu teori, Marksizm döneminden itibaren dini kitlelerin afyonu olarak görmeye ya da Lenin’e göre dini devirmeye başladı. Yol boyunca teorize edildi ve tüm boyutları uygulandı. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşü gerçekleştiğinde, herkes yıkılması gerekenin komünizm olduğunu anladı. Ama pes etmediler ve en iyi göstergesi Çin Komünist Partisi olan revizyonizm veya revizyonizm ile kapitalizmin tüm araçlarını saflaştırdılar ve kullandılar. Komünist Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki fark, bilgilerin gizli olmasıdır. Liberalizm ise bir şekilde serbest bilgi akışına bağlıdır. Bu ikisinin sonucu basitçe, Çin milyonlarca insanı açlıktan öldürürse, haber sızdırılmayacaktır. Ama Amerika’da biri açsa yetimhaneyle tanıştırılır ve istatistiklerde belirtilir. Öyle görünüyor ki Çin yeni bir ekonomik güç olarak tanıtılıyor. Hangi ABD’yi geçmeyi başardı. Ve görüyorsunuz, bunların hepsi sadece kağıt üzerinde. Yoksullar söz sahibi değildir ve tüm sistemlerde istatistiklerden çıkarılmaktadır.

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

رضاخان در جریان حمله متفقین ۴ بار از تهران فرار کرد

چند میگیری سیاه‌نمایی کنی؟

سیاه‌نمایی واقع نمایی نیست بلکه عمل کسانی است که پول می‌گیرند تا انقلاب و اسلام …