یکشنبه , ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
خانه / اخبارمهم / عدالت در پرداخت فقط با حذف نجومی بگیران
یارانه ارزی حق مسلم
یارانه ارزی حق مسلم

عدالت در پرداخت فقط با حذف نجومی بگیران

عدالت در پرداخت فقط با حذف نجومی بگیران

همه کارمندان و کارگران از حقوق دریافتی خود ناراضی هستند برای چه؟ برای اینکه خود را با نجومی بگیران مایسه می کنند و اگر نجومی بگیر وجود نداشته باشد جامعه به اطمینان و راحتی می رسد. به همین دلیل گفته می وشد که خیانت حسابداران در برنامه  بودجه و دولت همین است که دولت سرنا را از سر گشادش می زند یعنی دنبال این است که کف حقوق را بالا بیاورد  در حالیکه هرچقدر کف حقوق را بالا بیاورد به یکصدم نجومی بگیرها نمی رسد و نارضایتی و نا عدالتی همچنان باقی خواهد ماند. نه تنها نجومی بگیران عامل بی عدالتی هستند شکاف بین سطح و سقف قانونی حقوق هم باعث بی عدالتی است چرا که حداکثر حقوق ۱۳برابر حداقل حقوق است و این یعنی آپارتاید و تبعیض و بی عدالتی . زیرا باید حداکثر حقوق فقط دو برابر حداقل باشد و فاصله را رتبه بندی تعیین کند. حذف این فاصله عجیب هم باعث صرف در بودجه می شود و هم باعث فرار سوئ استفاده چی ها و اختلاس گران شده و هم باعث کوچک شدن و چابک شدن دولت است. نابرابری سوم مربوط به اجرای قانون بودجه و حقوقو و دستمزد است. که در مورد حداقلی ها همان حداقل هم به آنها داده نمی شود و به بهانه بیمه و وام و غیره آن را کمتر می کنند و یا اصلا قراردادهای موقت و پیمانی و شرکتی می بندند. که در بودجه برای انها حقوق های نجومی می نویسند ولی در عمل حداقل را هم به آنها نمی دهند و طرف بخاطر از دست دادن کار مجبور است سکوت کند. لذا بهترین راه یک نظام هماهنگ پرداخت با محاسبه ساده و قابل فهم رتبه بند و با فاصله دو برابری است. در مورد ارز ترجیحی هم همینطور است، مجلس هم سرنا را از سر گشادش می زند. ادعا می کند معیشت مردم خط قرمز ماست و باید این ارز به دست مصرف کننده برسد ولی با سوبسید ارزی و یارانه ارزی مخالفت می کند. اگر همین ۸میلیارد ارز ترجیحی در اختیار کشاورزان و قرار بگیرد تولید گندم و کلزا خودکفا می شوند. ولی با واردات آنها تولید را متوقف و یا نابود می کنند. اگر همین پول بصورت ارز در اختیار دانش بنیانها قرار گیرد از همه واردات خودکفا می شویم. در حالیکه با جوسازی و ایجاد رانت واردات، موجب یاس دانش بنیانها و تولیدات های تک می شوند. و از همه معمتر اگر کل در آمد ارزی بصورت یارانه ارزی به مردم داده شود غایت مطالبات مجلس بر اورده می شود . و مردم هم قدرات پرداخت شان بالامی رود و ماهیانه صد دلار هر نفر و بطور متوسط ۵۰۰دلار برای هر خانواده می شود. چرا برای سوء استفاده و رانت خواری این کار را نمی کنند؟ آیا مجلس هم بدبنال رانت است؟ همانطور که به دنبال حقوق های نجومی است و لذا حذف حقوق های نجومی را پیگیری نمی کند. بیایید برای یکبار هم شده در طول این ۴۳سال مردم را در بیت المال شریک کنید. همانطور که حضرت علی به هر نفر دو درهم می داد، شماهم به هر نفر ۱۵۰دلار در ماه مستمری بدهید آنوقت فقر مطلق از بین می رود و حتی فقر نسبی هم نابود می شود زیرا مردم خودشان از کمیته امداد بهتر به فقرا رسیدگی می کنند. در حالیکه در کمیته امداد و یا سازمانهای دیگر به نام ایتام و فقرا و مساکین بودجه می گیرند و گدایی در نماز جمعه و نصب صندوق صدقات می کنند ولی صرف حقوق های نجومی خودشان ساخت کاخها و قصر ها می شود. فقط کافیست یک آمار پیمایشی از خانه ها صد امام یا مددجویان شود خواهید دید که اکثر این خانه ها را فروخته اند! لذا برای هزارمین بار می گوییم که تنها طرح فقر زدایی در کشور یارانه ارزی است. و به عدالت علی ع نزدیکتر است. و باید که دولتمردان و حاکمیت داران و رهبران حق مردم را به مردم بدهند و آنها را در بیت المال شریک کنند.

Justice in payment only by removing astronomical recipients

Why are all employees and workers dissatisfied with their salaries? Because they associate themselves with astrologers, and if there are no astrologers, society will be safe and comfortable. For this reason, it is said that the betrayal of accountants in the budget program and the government is what the government is trying to do, that is, it seeks to raise the salary floor, while no matter how much it raises the salary floor, it does not reach the astronomical 100 percent of employees. Dissatisfaction and injustice will remain. Not only are astrologers the cause of injustice. The gap between the level and the legal ceiling of injustice also causes injustice, because the maximum salary is 13 times the minimum salary, which means apartheid, discrimination and injustice. Because the maximum salary should be only twice the minimum and the distance should be determined by ranking. Eliminating this strange gap will both lead to budget expenditures, the escape of exploiters and embezzlers, and the shrinking and agility of the government. The third inequality concerns the implementation of the budget law and salaries. In the case of the minimums, they are not given the minimum, and they reduce it under the pretext of insurance, loans, etc., or conclude temporary, contractual and corporate contracts at all. They write astronomical salaries for them in the budget, but in practice they are not given the minimum, and the party is forced to remain silent because of the loss of work. Therefore, the best way is a coordinated payment system with a simple and understandable calculation of the ranking and with a double distance. The same is true of the preferred currency, and the parliament is open-minded. He claims that people’s livelihood is our red line and that this currency should reach the consumer, but he opposes foreign exchange subsidies and foreign exchange subsidies. If the same 8 billion preferential currencies are given to farmers, wheat and rapeseed production will become self-sufficient. But by importing them, they stop or destroy production. If the same money is provided to the knowledge bases in foreign currency, we will be self-sufficient in all imports. While by spying and creating import rents, they cause despair of knowledge of foundations and single products. And most of all, if the total foreign exchange income is given to the people as a foreign exchange subsidy, the demands of the parliament will be met. And people are getting paid more than $ 100 a month, and an average of $ 500 a family. Why not do this for abuse and rent-seeking? Is the parliament also a pessimist of rent? As it seeks astronomical rights and therefore does not pursue the removal of astronomical rights. For once during these 43 years, let the people share in the treasury. Just as Imam Ali gave two dirhams to each person, you also give a pension of $ 150 per person per month, then absolute poverty will disappear and even relative poverty will be eliminated because the people themselves take better care of the poor from the relief committee. While in the relief committee or other organizations called orphans and the poor and needy, they receive funds and beg in Friday prayers and install a charity fund, but their astronomical salaries are spent on building palaces and palaces. All it takes is a survey of the houses of a hundred Imams or clients. You will see that most of these houses have been sold! Therefore, for the thousandth time, we say that the only poverty alleviation plan in the country is foreign exchange subsidies. And it is closer to justice than Ali. And the rulers, rulers and leaders must give the people the right of the people and share them in the treasury.

العداله فی الدفع فقط عن طریق إزاله المستلمین الفلکی

لماذا جمیع الموظفین والعاملین غیر راضین عن رواتبهم؟ لأنهم یربطون أنفسهم بالمنجمین ، وإذا لم یکن هناک منجمون ، فسیکون المجتمع آمنًا ومریحًا. لهذا السبب یقال ان خیانه المحاسبین فی برنامج الموازنه والحکومه هو ما تحاول الحکومه فعله ای انها تسعى الى رفع الحد الادنى للراتب ومهما رفع الحد الادنى للراتب ، إنها لا تصل إلى نسبه ۱۰۰٪ من الموظفین ، وسیظل عدم الرضا والظلم. لیس المنجمون وحدهم سبب الظلم ، بل إن الفجوه بین المستوى والسقف القانونی للظلم تتسبب أیضًا فی الظلم ، لأن الحد الأقصى للراتب هو ۱۳ ضعف الحد الأدنى للراتب ، وهو ما یعنی الفصل العنصری والتمییز والظلم. لأن الحد الأقصى للراتب یجب أن یکون ضعف الحد الأدنى فقط ویجب تحدید المسافه حسب الترتیب. إن القضاء على هذه الفجوه الغریبه سیؤدی إلى إنفاق المیزانیه ، وهروب المستغلین والمختلسین ، وتقلص الحکومه وخفه حرکتها. ثالثاً ، عدم المساواه یتعلق بتنفیذ قانون الموازنه والرواتب. فی حاله الحد الأدنى ، لا یتم منحهم الحد الأدنى ، ویقومون بتخفیضه بحجه التأمین ، والقروض ، وما إلى ذلک ، أو إبرام العقود المؤقته والتعاقدیه والشرکات على الإطلاق. یکتبون لهم رواتب فلکیه فی الموازنه ، لکن عملیا لا یحصلون على الحد الأدنى ، والحزب مجبر على التزام الصمت بسبب فقدان العمل. لذلک ، فإن أفضل طریقه هی نظام دفع منسق مع حساب بسیط ومفهوم للترتیب وبمسافه مزدوجه. وینطبق الشیء نفسه على العمله المفضله ، والبرلمان منفتح الذهن. یدعی أن معیشه الناس هی خطنا الأحمر وأن هذه العمله یجب أن تصل إلى المستهلک ، لکنه یعارض دعم النقد الأجنبی ودعم الصرف الأجنبی. إذا تم منح نفس ۸ ملیارات عمله تفضیلیه للمزارعین ، فإن إنتاج القمح وبذور اللفت سیصبح مکتفیًا ذاتیًا. لکن باستیرادهم یوقفون الإنتاج أو یدمرونه. إذا تم توفیر نفس الأموال لقواعد المعرفه بالعمله الأجنبیه ، فسنکون مکتفین ذاتیًا فی جمیع الواردات. أثناء التجسس وخلق إیجارات استیراد ، یتسببون فی الیأس من المعرفه بالمؤسسات والمنتجات الفردیه. والأهم من ذلک کله ، إذا تم منح الدخل الکامل من النقد الأجنبی للشعب کدعم من النقد الأجنبی ، فسیتم تلبیه مطالب البرلمان. ویتقاضى الناس أکثر من ۱۰۰ دولار شهریًا ، ومتوسط ​​۵۰۰ دولار للعائله. لماذا لا تفعل هذا من أجل الإساءه والبحث عن الریع؟ هل البرلمان أیضا متشائم من الریع؟ حیث أنها تسعى إلى الحقوق الفلکیه وبالتالی لا تسعى إلى إزاله الحقوق الفلکیه. لمره واحده خلال هذه السنوات الـ ۴۳ ، دعوا الناس یشارکون فی الخزینه. مثلما أعطى الإمام علی درهمین لکل شخص ، فأنت تقدم أیضًا معاشًا تقاعدیًا قدره ۱۵۰ دولارًا لکل شخص شهریًا ، ثم سیختفی الفقر المدقع وسیتم القضاء على الفقر النسبی لأن الناس یعتنون بشکل أفضل بالفقراء من لجنه الإغاثه. . وأثناء وجودهم فی لجنه الإغاثه أو غیرها من المنظمات التی تسمى الأیتام والفقراء والمحتاجین ، یتلقون الأموال ویتسولون فی صلاه الجمعه ویقیمون صندوقًا خیریًا ، لکن رواتبهم الفلکیه تنفق على بناء القصور والقصور. کل ما یتطلبه الأمر هو مسح منازل مئات الأئمه أو العملاء ، وسترى أن معظم هذه المنازل قد تم بیعها! لذلک نقول للمره الألف أن خطه التخفیف من حده الفقر الوحیده فی البلاد هی دعم النقد الأجنبی. وهو أقرب إلى العداله من علی. ویجب على الحکام والحکام والقاده إعطاء الشعب حق الشعب ومشارکته فی الخزانه.

Justicia en el pago solo eliminando destinatarios astronómicos

¿Por qué todos los empleados y trabajadores están insatisfechos con sus salarios? Porque se asocian con astrólogos, y si no hay astrólogos, la sociedad estará segura y cómoda. Por ello, se dice que la traición a los contadores en el programa presupuestario y el gobierno es lo que está tratando de hacer el gobierno, es decir, busca subir el piso salarial, mientras que por más que suba el piso salarial, no llega al astronómico 100 por ciento de empleados, el descontento y la injusticia permanecerán. No sólo los astrólogos son la causa de la injusticia, la brecha entre el nivel y el techo legal de la injusticia también causa injusticia, porque el salario máximo es 13 veces el salario mínimo, lo que significa apartheid, discriminación e injusticia. Porque el salario máximo debe ser solo el doble del mínimo y la distancia debe determinarse por ranking. Eliminar esta extraña brecha conducirá a gastos presupuestarios, la fuga de explotadores y malversadores, y la contracción y agilidad del gobierno. La tercera desigualdad se refiere a la implementación de la ley de presupuesto y salarios. En el caso de los mínimos, no se les da el mínimo, y lo reducen con el pretexto de seguros, préstamos, etc., o celebran contratos temporales, contractuales y societarios. Les escriben salarios astronómicos en el presupuesto, pero en la práctica no se les da el mínimo y el partido se ve obligado a guardar silencio por la pérdida del trabajo. Por tanto, la mejor forma es un sistema de pago coordinado con un cálculo del ranking sencillo y comprensible y con doble distancia. Lo mismo ocurre con la moneda preferida, y el parlamento es de mente abierta. Afirma que el sustento de las personas es nuestra línea roja y que esta moneda debe llegar al consumidor, pero se opone a los subsidios cambiarios y los subsidios cambiarios. Si se otorgan las mismas 8 mil millones de monedas preferenciales a los agricultores, la producción de trigo y colza se volverá autosuficiente. Pero al importarlos, detienen o destruyen la producción. Si se proporciona el mismo dinero a las bases de conocimiento en moneda extranjera, seremos autosuficientes en todas las importaciones. Mientras que al espiar y crear rentas de importación, provocan la desesperación del conocimiento de las fundaciones y los productos individuales. Y, sobre todo, si todos los ingresos en divisas se entregan al pueblo como un subsidio cambiario, se cumplirán las demandas del parlamento. Y a las personas se les paga más de $ 100 al mes y un promedio de $ 500 por familia. ¿Por qué no hacer esto por abuso y búsqueda de rentas? ¿Es el parlamento también un pesimista de la renta? Ya que busca derechos astronómicos y por lo tanto no persigue la remoción de derechos astronómicos. Por una vez durante estos 43 años, que la gente comparta la tesorería. Así como el Imam Ali le dio dos dirhams a cada persona, usted también le da una pensión de $ 150 por persona al mes, entonces la pobreza absoluta desaparecerá e incluso la pobreza relativa será eliminada porque las personas mismas cuidan mejor a los pobres del comité de ayuda. . Mientras están en el comité de ayuda u otras organizaciones llamadas huérfanos y pobres y necesitados, reciben fondos y mendigan en las oraciones del viernes e instalan un fondo de caridad, pero sus salarios astronómicos se gastan en la construcción de palacios y palacios. Todo lo que se necesita es una encuesta de las casas de un centenar de imanes o clientes ¡Verá que la mayoría de estas casas se han vendido! Por eso, por milésima vez, decimos que el único plan de alivio de la pobreza en el país son los subsidios cambiarios. Y está más cerca de la justicia que Ali. Y los gobernantes, gobernantes y líderes deben darle al pueblo los derechos del pueblo y compartirlos en la tesorería.

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

روز خبرنگار به همه خبرنگار ان ماهین نیوز مبارک

تقدیر از خبرنگاران در روز خبرنگار ( هو المعین ) جان نباشد جز خبر در …