خانه / حزب ایران بزرگ / دوقطبی همگرا
دو قطبی همگرا
دو قطبی همگرا

دوقطبی همگرا

جهان امروز ما دچار دو قطبی هست، ولی از دو قطبی ها خوش خیم. زیرا دو قطبی بدخیم بصورت جنگ جهانی یا جنگ سرد است. اما دو قطبی جدید یک دو قطبی سانتی مانتالیزم و سانترالیزه است. از انهاییکه آدم دوست دارد: همیشه بماند مثلا در ایران، اصلاحات داریم و اصولگرا، ظاهرا این دو باید مثل کارد و پنیر باشند، ولی می بینیم هر دو پیرو رهبری هستند، قانون اساسی را قبول دارند و از همه مهمتر، خود را بهترین مجری می دانند و طرف مقابل را، ضد قانون می خوانند. در همین فایل صوتی اقای ظریف، درست است که ایشان برعلیه شهید سلیمانی حرف زده، ولی عیبی ندارد. زیرا عقیده شخصی بود و در جمهوری اسلامی، کسی را بخاطر عقیده شخصی محاکمه نمی کنند. بنا براین باید کسی محاکمه شود که: این نوار صوتی را ضبط و یا آن را پخش کرده. آنهم نه بخاطر محتوا! بلکه به دلیل اینکه قرار بوده محرمانه باشد. لذا افشای اسناد محرمانه جرم آنها است. اصولگرا ها می گویند گرانی را حل می کنند! در حالیکه اصلاح طلب ها، مخصوصا خود آقای روحانی هم، قبلا این ادعا را داشت. بنا بر این ادعا و یا وعده ملاک نیست. و دیکته نا نوشته هم غلط ندارد. چون گرانی قابل حل نیست: حتی اگر نظریه مالتوس را قبول نداشته باشیم، در سیره پیامبران و ائمه هم قابل حل نبوده. مثلا می گویند: حضرت علی شبها انبان به دوش به فقرا رسیدگی می کرده. آیا شما از ایشان مدیر تر هستید؟ که می خواهید فقر را از بین ببرید؟ فقر نتیجه افزایش جمعیت است، یعنی دیگران حق اینها را می خورند! شما نمی توانید جلوی دیگران را بگیرید: زیرا خودتان تبدیل به همان دیگران می شوید. دلیل واضح آن، فیلمبرداری از فقرا است. کسی که فیلم بر می دارد حاضر نیست: دست در جیب بکند بلکه به دولت فحش می دهد. خودش می گوید من فقط میتوانم فیلم بگیرم! تا حرف تو را به گوش دیگران برسانم. اولش خودت! که گوش شنوا نداری. اگر همه آنهاییکه فیلمبرداری کرده اند، به همان افراد کمک می کردند، دیگر فقیری نبود. زیرا دولت به فقرا می رسد، انهاییکه از قلم می افتد، هرکس که خبر دار می شود باید رسیدگی کند. بنا بر این تضاد وحشتناک تمدن غربی جای خود را، به تضا قابل حل تمدن اسلامی می دهد. در اسلام همه مسئول هستند. و نباید به گردن دیگری بیاندازند. لذا است که طرفین تضاد فقط به این دلیل در دو قطب قرار گرفته اند: مثل بازی اول من اول تو! مثل برجام است. در خوبیها هر دو قطب می گویند: اول من! در بدی ها می گویند اول تو!  البته تا جایی ادامه دارد که رهبری ایران سخنی نگفته باشد. بیانات ایشان فصل الخطاب شده، قضیه حل می شود. برای همین گفته شده مردم ایران، اصول گرای اصلاح طلب هستند. و جهان را هم به این سمت می کشانند. مثلا در انتخابات بایدن و ترامپ دیدیم که: حرف اخر را بیانات رهبری زد. ایشان گفت آن مردی که برجام را پاره کرد، یک احمق است و باید برود. البته همه انتظار داشتند که بجای بایدن، یک ایرانی را حمایت کند. ولی بایدن هم ایرانی است. او هم در بازی اول من و اول تو وارد شده. حتی دشمنان قسم خورده ما هم اخته شده اند! منافقین و سلطنت طلبها، در سال ۹۲ همه بنفش پوشیدند که بگویند روحانی کاندیدای ما است! ولی برعکس، اقای روحانی گفت من توانستم: حتی مخالفان را پای صندوقهای رای بیاورم!( همان بازی اول من) الان هم گروههای زیادی می گویند: در انتخابات شرکت نمی کنیم! ولی شورای نگهبان زرنگی می کند و: کسانی را تایید صلاحیت می کند، که همه دنیا در انتخابات ایران شرکت می کنند! و رهبر معظم هم می فرماید: هرکس رای بیاورد مورد حمایت است، زیرا مردم به او رای داده اند.

Convergent dipoles

Our world today is bipolar, but we are happy with bipolar. Because malignant dipoles are in the form of world war or cold war. But the new dipole is a centrifugal and centralized dipole. Of those who like: stay always, for example, in Iran, we have reforms and fundamentalism, apparently these two should be like a knife and cheese, but we see that they both follow the leadership, accept the constitution and, most importantly, consider themselves the best executors They know and call the other side illegal. In the same audio file of Mr. Zarif, it is true that he spoke against Martyr Soleimani, but there is nothing wrong with that. Because it was a personal opinion and in the Islamic Republic, no one is tried for a personal opinion. Therefore, someone should be prosecuted for: recording or playing this audiotape. And not because of the content! But because it was supposed to be confidential. Therefore, disclosing confidential documents is their crime. Conservatives say they solve expensive! While the reformists, especially Mr. Rouhani himself, have made this claim before. Therefore, a claim or a promise is not a criterion. And unwritten dictation is not wrong. Because expensiveness cannot be solved: even if we do not accept Malthus’ theory, it could not be solved in the life of the prophets and imams. For example, they say: Hazrat Ali used to take care of the poor at night. Are you a better manager than him? Who wants to eradicate poverty? Poverty is the result of population growth, meaning that others are eating their rights! You can not stop others: because you become the same as others. The obvious reason is to film the poor. The filmmaker is not present: he puts his hand in his pocket, but curses the government. He says I can only film! To make your words heard by others. First yourself! That you do not hear. If everyone who filmed helped the same people, he would not be poor. Because the government reaches the poor, those who are left out, everyone who is informed must take care of it. Thus, the terrible contradiction of Western civilization gives way to the solvable thesis of Islamic civilization. In Islam, everyone is responsible. And they should not blame anyone else. That is why the parties to the conflict are at two poles only for this reason: like my first game, your first! It’s like Barjam. In goodness, both poles say: My first! In evil they say you first! Of course, it continues to the extent that the Iranian leadership has not said a word. His statements have become a chapter of speech, the issue is resolved. That is why the Iranian people are said to be reformist fundamentalists. And they are drawing the world in this direction. For example, in the Biden and Trump elections, we saw that: the last word was said by the leadership. He said that the man who tore Borjam was a fool and should leave. Of course, everyone expected him to support an Iranian instead of Biden. But Biden is also Iranian. He also entered my first game and your first. Even our sworn enemies have been castrated! The hypocrites and the monarchists all wore purple in 1992 to say that Rouhani is our candidate! But on the contrary, Mr. Rouhani said that I could: even bring the opposition to the ballot box! (My first game) Even now, many groups say: We will not participate in the elections! But the Guardian Council is smart and: approves those who participate in the Iranian elections all over the world! And the Supreme Leader also says: Whoever votes is supported, because the people have voted for him.

ثنائیات الأقطاب المتقاربه

عالمنا الیوم ثنائی القطب ، لکننا سعداء بالاضطراب ثنائی القطب. لأن ثنائیات الأقطاب الخبیثه تتخذ شکل حرب عالمیه أو حرب بارده. لکن ثنائی القطب الجدید ثنائی القطب بطرد مرکزی ومرکزی. من بین أولئک الذین یحبون: البقاء دائمًا ، على سبیل المثال ، فی إیران ، لدینا إصلاحات وأصولیه ، ومن الواضح أن هذین الاثنین یجب أن یکونا مثل السکین والجبن ، لکننا نرى أنهما یتبعان القیاده ویقبلان الدستور والأهم من ذلک ، هم أنفسهم أفضل المنفذین الذین یعرفونهم ویصفون الطرف الآخر بأنه غیر شرعی. فی نفس الملف الصوتی للسید ظریف ، صحیح أنه تحدث ضد الشهید سلیمانی ، لکن لا حرج فی ذلک. لأنه کان رأی شخصی وفی الجمهوریه الإسلامیه لا أحد یحاکم على رأی شخصی. لذلک ، یجب محاکمه شخص ما بسبب: تسجیل هذا الشریط الصوتی أو تشغیله. ولیس بسبب المحتوى! ولکن لأنه کان من المفترض أن تکون سریه. لذلک فإن إفشاء الوثائق السریه هو جریمتهم. المحافظون یقولون انهم حل باهظ الثمن! فی حین أن الإصلاحیین ، وخاصه السید روحانی نفسه ، قدموا هذا الادعاء من قبل. لذلک ، فإن المطالبه أو الوعد لیس معیارًا. والإملاء غیر المکتوب لیس خطأ. لأن الغلاء لا یمکن حله: حتى لو لم نقبل نظریه مالتوس ، فلا یمکن حلها فی حیاه الأنبیاء والأئمه. على سبیل المثال یقولون: کان حضره علی یعتنی بالفقراء لیلاً. هل أنت مدیر أفضل منه؟ من یرید القضاء على الفقر؟ الفقر نتیجه النمو السکانی أی أن الآخرین یأکلون حقوقهم! لا یمکنک إیقاف الآخرین: لأنک تصبح مثل الآخرین. السبب الواضح هو تصویر الفقراء. المخرج غیر موجود: یضع یده فی جیبه ، لکنه یلعن الحکومه. یقول أنه یمکننی التصویر فقط! لجعل کلماتک مسموعه من قبل الآخرین. أولا نفسک! أن لا تسمع. إذا ساعد کل من قام بالتصویر نفس الأشخاص ، فلن یکون فقیراً. لأن الحکومه تصل إلى الفقراء ، أولئک الذین تم إهمالهم ، یجب على کل شخص مطلع أن یعتنی بها. وهکذا ، فإن التناقض الرهیب للحضاره الغربیه یفسح المجال لأطروحه قابله للحل للحضاره الإسلامیه. فی الإسلام ، کل شخص مسؤول. ولا ینبغی أن یلوموا أحداً آخر. هذا هو السبب فی أن أطراف النزاع یقفون على قطبین فقط لهذا السبب: مثل لعبتی الأولى ، الأولى! إنه مثل برجام. فی الخیر کلا القطبین یقولان: أولًا! فی الشر یقولون لک أولا! بالطبع ، یستمر إلى حد أن القیاده الإیرانیه لم تقل کلمه واحده. أصبحت أقواله فصلا من الکلام ، القضیه حلت. ولهذا یقال إن الشعب الإیرانی من الأصولیین الإصلاحیین. وهم یرسمون العالم فی هذا الاتجاه. على سبیل المثال ، فی انتخابات بایدن وترامب ، رأینا ذلک: الکلمه الأخیره قالتها القیاده. قال إن الرجل الذی مزق برجام کان أحمق وعلیه المغادره. طبعا کان الجمیع یتوقع منه أن یدعم إیرانیا بدلا من بایدن. لکن بایدن إیرانی أیضًا. لقد دخل أیضًا فی لعبتی الأولى والأولى. حتى أعداءنا اللدودون قد تم إخصائهم! ارتدى المنافقون والملکیون اللون الأرجوانی عام ۱۹۹۲ لیقولوا إن روحانی مرشحنا! على العکس من ذلک ، قال روحانی إننی تمکنت من: حتى جلب المعارضه إلى صنادیق الاقتراع! (لعبتی الأولى) ما زالت مجموعات کثیره تقول: لن نشارک فی الانتخابات! لکن مجلس صیانه الدستور ذکی وهو: یوافق على من یشارک فی الانتخابات الإیرانیه على مستوى العالم! کما یقول المرشد الأعلى: من یصوت یؤیده ، لأن الشعب صوت له.

דיפולות מתכנסות

העולם שלנו בימינו הוא דו קוטבי, אך אנו שמחים עם דו קוטבי. מכיוון שדיפולות ממאירות הן בצורת מלחמת עולם או מלחמה קרה. אך הדיפול החדש הוא דיפול צנטריפוגלי ומרכזי. מאלה שאוהבים: להישאר תמיד, למשל, באיראן, יש לנו רפורמות ופונדמנטליזם, כנראה ששני אלה צריכים להיות כמו סכין וגבינה, אבל אנו רואים ששניהם הולכים אחרי ההנהגה, מקבלים את החוקה ובעיקר, שוקלים עצמם המוציאים לפועל הטובים ביותר שהם מכירים ומכנים את הצד השני לא חוקי. באותו קובץ שמע של מר זריף, נכון שהוא דיבר נגד השהיד סולימאני, אבל אין בזה שום דבר רע. מכיוון שזו הייתה דעה אישית וברפובליקה האיסלאמית, אף אחד לא מנסה לחוות דעה אישית. לכן יש להעמיד לדין מישהו בגין: הקלטה או השמעת קלטת שמע זו. ולא בגלל התוכן! אבל בגלל שזה היה אמור להיות חסוי. לכן גילוי מסמכים חסויים הוא פשעם. השמרנים אומרים שהם פותרים יקר! בעוד שהרפורמיסטים, ובמיוחד מר רוחאני עצמו, העלו טענה זו בעבר. לכן, תביעה או הבטחה אינם קריטריון. והכתבה לא כתובה אינה שגויה. מכיוון שלא ניתן לפתור יקר: גם אם איננו מקבלים את התיאוריה של מלתוס, לא ניתן היה לפתור אותה בחיי הנביאים והאימאמים. למשל, הם אומרים: חזרת עלי נהגה לטפל בעניים בלילה. אתה מנהל טוב ממנו? מי רוצה למגר את העוני? העוני הוא תוצאה של גידול באוכלוסייה, כלומר אחרים אוכלים את זכויותיהם! אתה לא יכול לעצור אחרים: כי אתה הופך להיות זהה לאחרים. הסיבה הברורה היא לצלם את העניים. היוצר אינו נוכח: הוא מכניס את ידו לכיסו, אך מקלל את הממשלה. הוא אומר שאני יכול רק לצלם! כדי להשמיע את דבריך על ידי אחרים. ראשית עצמך! שאתה לא שומע. אם כל מי שצילם היה עוזר לאותם אנשים, הוא לא היה עני. מכיוון שהממשלה מגיעה לעניים, אלה שנשארים בחוץ, כל מי שמודיע עליו לדאוג לזה. לפיכך, הסתירה הנוראה של הציוויליזציה המערבית מפנה את מקומה לתזה הפתירה של הציוויליזציה האיסלאמית. באיסלאם כולם אחראים. והם לא צריכים להאשים אף אחד אחר. לכן הצדדים לסכסוך נמצאים בשני קטבים רק מסיבה זו: כמו המשחק הראשון שלי, הראשון שלך! זה כמו ברג’אם. בטוב, שני הקטבים אומרים: הראשון שלי! ברוע אומרים לך קודם! כמובן, זה נמשך במידה שההנהגה האיראנית לא אמרה מילה. הצהרותיו הפכו לפרק נאום, הנושא נפתר. לכן אומרים שהעם האיראני הוא פונדמנטליסט רפורמיסטי. והם מושכים את העולם לכיוון זה. למשל, בבחירות ביידן וטראמפ ראינו את זה: המילה האחרונה נאמרה על ידי ההנהגה. הוא אמר שהאיש שקרע את בורג’ם היה טיפש וצריך לעזוב. כמובן שכולם ציפו שהוא יתמוך באיראני במקום ביידן. אבל ביידן הוא גם איראני. הוא גם נכנס למשחק הראשון שלי והראשון שלך. אפילו אויבינו המושבעים סורסו! הצבועים והמונרכיסטים לבשו סגול בשנת ۱۹۹۲ כדי לומר שרוחאני הוא המועמד שלנו! להפך, מר רוחאני אמר שאני מסוגל: אפילו להביא את האופוזיציה לקלפי! (המשחק הראשון שלי) קבוצות רבות עדיין אומרות: אנחנו לא נשתתף בבחירות! אך מועצת האפוטרופוס חכמה ו: מאשרת את המשתתפים בבחירות באיראן בכל רחבי העולם! והמנהיג העליון גם אומר: מי שמצביע נתמך, כי העם הצביע עבורו.

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

ایران با اقتدار بحرین را شکست داد

باید درو کرد باید که کوبید!

باید درو کرد باید که کوبید! همه، به رئیسی برای حل مشکلات مردم امیدوراند، در …