خانه / خبر ها / بجای وام، مسکن روستایی بدهند!

بجای وام، مسکن روستایی بدهند!

مجلس محترم برخی مواد و تبصره های بودجه را، به نفع سیاست های کلی تغییر می دهد! که یکی از انها اعطای وام به هنگام تولد فرزند سوم است. لیکن به نظر می رسد اعطای وام مشکلی را حل نمی کند زیرا وام گیرنده، قادر به باز پرداخت افساط آن نیست! در ثانی درگیر بانکهای ربوی می شود، که رباخواری را بر دولت تحمیل می کنند! که بیشترین کسری بودجه و بدهی دولت به بانکها، همین هزینه بهره یا ربا می باشد. علاوه براینکه باعث افزایش نقدینگی، حجم پول در گردش و تورم و بالا رفتن قیمت ها می شود. لذا بهتر است بجای ان، مسکن روستایی اجاره به شرط تملیک بدهند. زیرا ساخت مسکن روستایی بسیار ارزان است: چون قیمت زمین رایگان می باشد و میتوان با تغییر کاربری مراتع استفاده کرد. لذا کمتر از وام مزبور، بار هزینه ای دارد. بنیاد مسکن و کمیته امداد نیز که قدرت تولید مسکن روستایی را دارند، میتوانند از مددجویان بعنوان کارگر استفاده کنند و هزینه دستمزد کمتری بدهند. واین خود کمکی به توانمند سازی مددجویان هم هست. حتی میتوانند از خود عروس و دامادها یا زن وشوهر های  مشمول کار بکشند و یا از انهایی که استطاعت دارند تامین مالی کنند. علاوه بر اینکه طرحی ضد مهاجرت بوده، و خانه اولی ها را به روستاها می کشاند. ضمن اینکه امکانات را هم به روستاها می برد، و در عدالت اجتماعی  وکاهش فاصله شهر و روستا موثر است. با ورود نسل جوان به روستاها، کار کشاورزی و صنعتی رونق پیدا می کند! هم مشکل اشتغال تازه عروس ها حل می شود و هم: مشکلات جمعیتی روستاها هم بر طرف می گردد. اگر چنانچه فردی دارای مسکن در تهران، یا کلانشهر ها باشد، چون مشمول این طرح نمی شود! لذا افراد سعی می کنند: برای خرید یا اجاره مسکن در کلانشهر ها، رغبت کمتری داشته باشند. و از حاشیه نشینی که معضل اصلی: خانوار های سه فرزندی و بیشتر است کاسته می شود. علاوه بر آن حس نو جویی یا ماجراجویی آنها را ارضا می کند. زیرا می توانند زندگی ساده وبی آلایشی را در دامن طبیعت آغاز کنند، و از تجربیات خود برای پیشرفت مناطق محروم بهره ببرند. حس نو جویی در جوانان ما اکنون به صورت عقب گرد یعنی کهنه پرستی یا روستا نشینی ظاهر شده است. مثلا در گذشته اگر کسی لباس پاره می پوشید، نشان فقر و بدیختی و فلاکت او بود! ولی حالا گرانترین لباس را می خرند، بالاترین دستمزدها را می دهند: تا این لباس را برای انها پاره کند که بپوشند. یا در همه جمعیت شهری، نهضت روستاگردی شکل گرفته. بطوریکه اولین فرصت تعطیلی که پیش می آید همه رو به شهرستان  و روستاها می کنند. ساختمان های گران قیمت در روستاها بخوبی نشان می دهد که گرایش مردمی به بازگشت زیاد شده. لذا میتوان از این موضوع برای رفع تبعیض استفاده کرد. کسانی که در روستاها ویلا می سازند حداقل کاری که باید بکنند جاده های آنجا را هموار کنند، اینترنت آنجا راه اندازی شود و بقیه امکانات هم به روستا برود. برخی مسئولین دچار تناقض شده اند! از یکسو همه را به گردشگری تشویق می کنند! و از سوی دیگر راهها را می بندند تا مردم از تهران خارج نشوند. از یکسو خواستار توقف حاشیه نشینی هستند و از سوی دیگر مانع ویلا سازی در روستاها می شوند. طبیعی است این کار میتواند ابتدای ورود به فضای جدیدی شد که در ان بانکها از آقایی کنار می روند! مردم به روستاها بر می گردند. پیشرفت و آبادانی هم به روستاها می سد. از همه مهمتر مسئله کاهش جمعیت حل شده و اشتغال و رفاه بالا می رود. توطئه بانکها هم برای :مصادره خانه های مردم، زمین های کشاورزی و کارخانه های انها،به بهانه ربا برباد می رود

Give rural housing instead of loans.

The esteemed parliament changes some budget materials and notes in favor of general policies! One of them is lending at the birth of a third child. But lending does not seem to solve the problem because the borrower is not able to repay the scum! In the second, he gets involved in usury banks, which impose usury on the government! The largest budget deficit and government debt to banks is the cost of interest or usury. In addition to increasing liquidity, money supply and inflation and rising prices. Therefore, it is better to rent rural housing on condition of ownership. Because the construction of rural housing is very cheap: because the price of land is free and can be used by changing the use of pastures. Therefore, it has less cost burden than the mentioned loan. The Housing Foundation and the Relief Committee, which have the power to produce rural housing, can also use clients as workers and pay lower wages. This in turn helps to empower clients. They can even work for the brides and grooms themselves or the spouses involved, or fund those who can afford it. In addition to being an anti-immigration scheme, it draws the first home to the villages. It also takes facilities to the villages, and is effective in social justice and reducing the distance between town and village. With the arrival of the young generation in the villages, agricultural and industrial work will flourish! Both the problem of brides’ new employment will be solved and the population problems of the villages will be solved. If a person has housing in Tehran, or metropolitan areas, because it is not included in this plan! Therefore, people try: to buy or rent housing in metropolitan areas, have less desire. And marginalization, which is the main problem: families with three or more children is reduced. In addition, it satisfies their sense of innovation or adventure. Because they can start a simple and clean life in nature, and use their experiences to develop deprived areas. The sense of modernity in our youth has now appeared in the form of backwardness, that is, antiquity or ruralism. For example, in the past, if someone wore torn clothes, it was a sign of his poverty, misery and misery! But now they buy the most expensive clothes, pay the highest wages: to tear this dress for them to wear. Or in all urban populations, the rural tourism movement has formed. So that the first opportunity of closure that occurs, everyone turns to the city and villages. Expensive buildings in the countryside show well that the tendency of the people to return has increased. Therefore, this issue can be used to eliminate discrimination. Those who build villas in the villages, at least what they have to do is pave the roads there, set up the internet there, and the rest of the facilities go to the village. Some officials are in contradiction! On the one hand, they encourage everyone to tourism! And on the other hand, they close the roads so that people do not leave Tehran. On the one hand, they want to stop marginalization, and on the other hand, they are preventing the construction of villas in the villages. Naturally, this can be the beginning of entering a new space in which banks leave the gentleman! People return to the villages. Progress and development also hinders the villages. Most importantly, the problem of depopulation is solved and employment and welfare increase. Banks’ conspiracy to confiscate people’s houses, agricultural lands and factories under the pretext of usury is wasted

امنح الإسکان الریفی بدلاً من القروض.

مجلس النواب المحترم یغیر بعض مواد المیزانیه وملاحظاتها لصالح السیاسات العامه! واحد منهم یقرض عند ولاده طفل ثالث. لکن لا یبدو أن الإقراض یحل المشکله لأن المقترض غیر قادر على سداد الحثاله! وفی الثانیه یتورط فی الربا البنوک التی تفرض الربا على الحکومه! أکبر عجز فی المیزانیه والدین الحکومی للبنوک هو تکلفه الفائده أو الربا. بالإضافه إلى زیاده السیوله وعرض النقود والتضخم وارتفاع الأسعار. لذلک من الأفضل استئجار مساکن ریفیه بشرط التملک. لان بناء المساکن الریفیه رخیص جدا: لان سعر الارض مجانی ویمکن استعماله بتغییر استعمال المراعی. لذلک ، یکون عبء التکلفه أقل من القرض المذکور. یمکن لمؤسسه الإسکان ولجنه الإغاثه ، اللتان تتمتعان بسلطه إنتاج مساکن ریفیه ، استخدام العملاء کعمال ودفع أجور أقل. وهذا بدوره یساعد على تمکین العملاء. یمکنهم حتى العمل من أجل العرائس والعرسان أنفسهم أو الأزواج المعنیین ، أو تمویل أولئک الذین یستطیعون ذلک. بالإضافه إلى کونه مخططًا مناهضًا للهجره ، فإنه یرسم المنزل الأول للقرى. کما أنه یأخذ التسهیلات إلى القرى ، وهو فعال فی العداله الاجتماعیه وتقلیص المسافه بین المدینه والقریه. مع وصول جیل الشباب إلى القرى ، سیزدهر العمل الزراعی والصناعی! سیتم حل کل من مشکله التوظیف الجدید للعرائس وسیتم حل مشاکل السکان فی القرى. إذا کان الشخص لدیه سکن فی طهران ، أو المناطق الحضریه ، لأنه غیر مدرج فی هذه الخطه! لذلک ، یحاول الناس: شراء أو استئجار مساکن فی المناطق الحضریه ، لدیهم رغبه أقل. والتهمیش الذی هو المشکله الرئیسیه: الأسر التی لدیها ثلاثه أطفال أو أکثر تقل. بالإضافه إلى ذلک ، فإنه یرضی إحساسهم بالابتکار أو المغامره. لأنهم یستطیعون بدء حیاه بسیطه ونظیفه فی الطبیعه ، واستخدام خبراتهم لتطویر المناطق المحرومه. ظهر الشعور بالحداثه فی شبابنا الآن فی شکل التخلف ، أی العصور القدیمه أو الریفیه. على سبیل المثال ، فی الماضی ، إذا لبس أحدهم ملابس ممزقه ، فهذا دلیل على فقره وبؤسه وبؤسه! لکنهم الآن یشترون أغلى الملابس ، ویدفعون أعلى الأجور: لتمزیق هذا الفستان من أجل ارتدائه. أو فی جمیع سکان الحضر ، تشکلت حرکه السیاحه الریفیه. حتى تکون أول فرصه للإغلاق تحدث ، یتجه الجمیع إلى المدینه والقرى. تظهر المبانی باهظه الثمن فی الریف أن نزعه الناس للعوده قد ازدادت. لذلک ، یمکن استخدام هذه القضیه للقضاء على التمییز. أولئک الذین یبنون فیلات فی القرى ، على الأقل ما یتعین علیهم القیام به هو تمهید الطرق هناک ، وإنشاء الإنترنت هناک ، وبقیه المرافق تذهب إلى القریه. بعض المسؤولین فی تناقض! من ناحیه ، یشجعون الجمیع على السیاحه! ومن ناحیه أخرى ، یغلقون الطرقات حتى لا یغادر الناس طهران. من ناحیه ، یریدون وقف التهمیش ، ومن ناحیه أخرى ، یمنعون بناء الفیلات فی القرى. بطبیعه الحال ، یمکن أن تکون هذه بدایه الدخول إلى مساحه جدیده تغادر فیها البنوک الرجل المحترم! یعود الناس إلى القرى. التقدم والتطور یعیقان أیضا القرى. والأهم من ذلک ، أن مشکله هجره السکان قد تم حلها وزیاده العماله والرفاهیه. ضیاع مؤامره البنوک لمصادره منازل الناس والأراضی الزراعیه والمصانع بحجه الربا

Geben Sie ländlichen Wohnraum anstelle von Darlehen.

Das angesehene Parlament ändert einige Haushaltsmaterialien und Notizen zugunsten der allgemeinen Politik! Einer von ihnen leiht bei der Geburt eines dritten Kindes. Aber die Kreditvergabe scheint das Problem nicht zu lösen, da der Kreditnehmer den Abschaum nicht zurückzahlen kann! Im zweiten Fall engagiert er sich in Wucherbanken, die der Regierung Wucher auferlegen! Das größte Haushaltsdefizit und die größte Staatsverschuldung gegenüber Banken sind die Zins- oder Wucher-Kosten. Neben zunehmender Liquidität, Geldmenge und Inflation sowie steigenden Preisen. Daher ist es besser, ländliche Wohnungen unter der Bedingung des Eigentums zu mieten. Weil der Bau von ländlichen Wohnungen sehr billig ist: weil der Preis für Land frei ist und durch eine Änderung der Weidenutzung genutzt werden kann. Daher hat es weniger Kostenbelastung als das erwähnte Darlehen. Die Housing Foundation und das Relief Committee, die befugt sind, ländliches Wohnen zu produzieren, können Kunden auch als Arbeitnehmer einsetzen und niedrigere Löhne zahlen. Dies wiederum hilft, Kunden zu stärken. Sie können sogar für die Bräute und Bräutigame selbst oder die beteiligten Ehepartner arbeiten oder diejenigen finanzieren, die es sich leisten können. Es ist nicht nur ein Einwanderungsschutzprogramm, sondern zieht auch die erste Heimat in die Dörfer. Es bringt auch Einrichtungen in die Dörfer und ist wirksam für soziale Gerechtigkeit und verringert die Entfernung zwischen Stadt und Dorf. Mit der Ankunft der jungen Generation in den Dörfern wird die landwirtschaftliche und industrielle Arbeit florieren! Sowohl das Problem der neuen Beschäftigung der Bräute als auch die Bevölkerungsprobleme der Dörfer werden gelöst. Wenn eine Person in Teheran oder in Ballungsräumen wohnt, weil dies nicht in diesem Plan enthalten ist! Daher versuchen die Menschen: Wohnraum in Ballungsräumen zu kaufen oder zu mieten, haben weniger Lust. Und Marginalisierung, das Hauptproblem: Familien mit drei oder mehr Kindern werden reduziert. Darüber hinaus befriedigt es ihren Sinn für Innovation oder Abenteuer. Weil sie ein einfaches und sauberes Leben in der Natur beginnen und ihre Erfahrungen nutzen können, um benachteiligte Gebiete zu entwickeln. Der Sinn für Modernität in unserer Jugend hat sich jetzt in Form von Rückständigkeit, dh Antike oder Ländlichkeit, gezeigt. Wenn zum Beispiel in der Vergangenheit jemand zerrissene Kleidung trug, war dies ein Zeichen seiner Armut, seines Elends und seines Elends! Aber jetzt kaufen sie die teuerste Kleidung, zahlen den höchsten Lohn: um dieses Kleid zu zerreißen, damit sie es tragen können. Oder in allen städtischen Bevölkerungsgruppen hat sich die ländliche Tourismusbewegung gebildet. Damit sich die erste Gelegenheit zur Schließung ergibt, wenden sich alle der Stadt und den Dörfern zu. Teure Gebäude auf dem Land zeigen gut, dass die Tendenz der Menschen zur Rückkehr zugenommen hat. Daher kann dieses Problem verwendet werden, um Diskriminierung zu beseitigen. Diejenigen, die in den Dörfern Villen bauen, müssen zumindest die Straßen dort pflastern, dort das Internet einrichten und die restlichen Einrichtungen gehen ins Dorf. Einige Beamte sind im Widerspruch! Einerseits ermutigen sie alle zum Tourismus! Andererseits sperren sie die Straßen, damit die Menschen Teheran nicht verlassen. Einerseits wollen sie die Marginalisierung stoppen und andererseits verhindern sie den Bau von Villen in den Dörfern. Dies kann natürlich der Beginn des Betretens eines neuen Raums sein, in dem Banken den Gentleman verlassen! Die Menschen kehren in die Dörfer zurück. Fortschritt und Entwicklung behindern auch die Dörfer. Am wichtigsten ist, dass das Problem der Entvölkerung gelöst wird und Beschäftigung und Wohlfahrt zunehmen. Die Verschwörung der Banken, unter dem Vorwand des Wucher die Häuser, landwirtschaftlichen Flächen und Fabriken der Menschen zu beschlagnahmen, wird verschwendet

خانه موزه ها باید شناسنامه دار و مولد باشند 
خانه موزه ها باید شناسنامه دار و مولد باشند 

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

شورای عالی علمای شیعه با طالبان

کشور افغانستان , طالبان , شیعیان , «محمد اکبری» معاون این شورا در نشست گفت: …