بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۳/۰۲/۳۰

شهر در دست فاحشه ها

خطر فاحشه ها من بارها خطر فاحشه ها را تذکر دادم، ولی ساده اندیشان تصور کردند آنها، آدم های خوبی هستند که با سپر: حجاب اجباری به میدان آمده اند، و با کار فرهنگی! موضوع حل می شود در حالیکه، فاحشه ها گارد سازمان یافته ای بنام فدایی، تیغ کش …

بیشتر بخوانید »

خبرچین های پلیس فدرال را افشا کنید

خبرچین ها را افشاکنید براساس اطلاعات واصله به دفتر انتخاباتی احمد ماهینی: کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، جلسه فوق العاده محرمانه پلیس فدرال هر روز برگزار می شود.  سه دستور جلسه دارند که هر روز آن را ابدیت می کنند: اول میزان افزاش محبوبیت احمد ماهینی، دوم گسترش تظاهرات ضد اسرائیلی …

بیشتر بخوانید »