چهارشنبه , ۴ خرداد ۱۴۰۱

بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۰/۱۰/۲۹

لیست جدید

🌎لیست جدید تمامی پهپادهای نظامی ایران 🔻شاهد۱۲۳، شاهد۱۲۵، شاهد۱۳۳، شاهد ۱۳۶، شاهد ۱۷۱، شاهد۱۸۱، شاهد۱۹۱، شاهد۱۶۱، شاهد۱۴۱، سیمرغ. شاهد۱۲۹، شاهد ایکس، صاعقه، کمان۱۲ مهاجم ۹۲، کمان ۲۲ ، سایه. آرش. معراج. سیمرغ نداجا. ابابیل۱، ابابیل۲، ابابیل۳، و نسخه ها. مهاجر۱، مهاجر۲، مهاجر ۲ نوین ، مهاجر۳ ،مهاجر۴، مهاجر۶، کرار، کرار …

بیشتر بخوانید »

تونل خاکی سراسری با اسکلتر

بدون نقاط به بودجه تونل خامس به قطر ۱۲متر از درباب ارومیه تا درباب عمان از تباران تا استارا از بوشهر تا نوشهر و از بندر عباس تا بندر ترکمن تونل خاکی بوشهر-نوشهر بدون بار مالی طرح احداث و حفاری تونل خاکی بدون بار مالی برای ارائه به مجلس تهیه …

بیشتر بخوانید »