خانه / سیاسی / انتخابات 1400 / انتخابات ۱۴۰۰

انتخابات ۱۴۰۰

یکی از مسئولین می گوید: برای انتخابات ۱۴۰۰یک سوپرمن می خواهیم! البته ایشان گفته که خودش کاندیدا نمی شود، چون مشکلات واقعا زیاد است. در حالیکه همین طرز تفکر، مشکل اصلی انقلاب است! اساس مشکلات کشور به تفکر رئیس جمهور برمی گردد. زیرا موقع انتخابت وعده هایی می دهد که مردم دوست دارند، ولی خودش می داند انجام آن امکانپذیر نیست. لذا بعد از انتخابات شروع به دشمن تراشی می کند، تا بگوید نمی گذارند وعده های من اجرا شود. با دوقطبی کردن جامعه هم، حرص و طمع خود را اقناع کرده، هرچه می تواند امتیاز به اطرافیان می دهد، که بار خودش را بسته باشد، لذا منابع محدود می شود و به دست مردم کمتر می رسد، گرانی و تورم بوجود می آید. تا جایی که همه به نتیجه برسند: اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند، بروند از امریکا خواهش کنند بیاید! به نظر می رسد اگر رئیس جمهور هیچ کاری نکند بهتر است! زیرا اغلب مانع ایجاد می کند، تا دولت را شکم سیر کند، یا اطرافیانش را. اگر ایندو نباشد، یعنی واقعا دست پاک باشد، همه مشکلات حل شده! اصلا مشکلی وجود نخواهد داشت. یک نمونه مثال اشتغال را توجه کنید! روسای جمهور اول گریه می کنند که بیکاری زیاد است، بعد هم بعنوان ناجی قول می دهند صد در صد اشتغال ایجاد کنند. یا به قول روحانی آنقدر رفاه و رونق ایجاد می کنیم، که کسی به یارانه احتیاج نداشته باشد. ولی با یک آزمایش ساده میتوان فهمید که: اصلا مشکلی بنام اشتغال وجود ندارد! به پسرجوان که فکر می کنید بیکار است بگویید: برو کمی  ماست از سر کوچه بخر! چه خواهد گفت؟ یک جواب استاندارد: ای بابا هزار تا کار دارم! پس برخلاف نظر شما، او نه یک کار و دوکار، بلکه هزار تا کار دارد، ولی شما آن را شغل نمی دانید؟ مثلا یک ویندوز نصب می کند ۱۲۰هزار تومان می گیرد، کدام کارگر شب و روز جان بکند، این درآمد را دارد؟ ولی شما نمی بینید و فکر می کنید بیکار است. اگر به دختر خانمتان بگویید: مادر پاشو خونه را جارو کن! او چه جواب خواهد داد؟ سرم شلوغه هزار تا کار دارم! خوب پس اینهم سرش شلوغه، ولی شما فکر می کنید بیکار است. لا اقل درک شما از کار، به قرون وسطی بر می گردد! یعنی فکر می کنید حتما باید به جنگل رفته، هیزم بیاورد یا در حمام کیسه کشی، یا سرچشمه رفته، با کوزه آب بیاورد تا بگویید شغل دارد. اصلا تورم برای اشتغال است، یعنی اگر چیزی گران نشود، کسی تولید نمی کند. لذا ۲۲درصد تورم، یعنی اشتغال کامل است. هرکس به هر کاری دست بزند، سود خواهد برد. برداشت روسای جمهور هم از تورم، درست مثل رکود است! مخصوصا عده ای دغل باز بنام اقتصاد دان، برای همه جا تورم را دوست دارند، برای ایران فلاکت بار می نامند. در حالیکه رکود برعکس تورم است. یعنی در رکود بازار، کسی خرید وفروش و تولید نمی کند. زیرا هرچه خدمات یا تولید باشد، باید به قیمت ثابت یا زیر قیمت بفروشد. طرح ثابت نگهداشتن قیمت ها، یک طرح کمونیستی است که توسط دولتها، برای جلوگیری از اعتراض مردم انجام می شود: ولی در بازار نفت یا بورس و غیره، اگر کسی صحبت از ثبات قیمت بزند، دیگر بازار بورس معنی ندارد. هرکس سهام را می خرد، تا گرانتر شود بفروشد و زندگی خود را اداره کند. عربستان یا دولتهای زور گو که این طرح را اجرا می کنند، چون پشتوانه مردمی ندارند، با این کار به مردم حق السکوت می دهند. این حق السکوت دوبله است! یعنی هم به مصرف کننده و هم به تولید کننده باید پرداخت شود. زیرا هیچ تولید کننده ای در ثبات قیمت ها تولید نمی کند. اگر هم تولید کند باید حقوق کارگررا بدزدد(هزینه ها را کم کند) یا قدرت خرید مشتری را.

Elections 1400

An official says: we want a Superman for the 1400 elections! Of course, he said that he will not run for office, because there are really many problems. While this way of thinking is the main problem of the revolution! The basis of the country’s problems lies in the thinking of the president. Because when he chooses, he makes promises that people like, but he knows that it is not possible to fulfill them. Therefore, after the elections, he starts making enemies, to say that they will not let my promises be fulfilled. By polarizing the society, it also convinces its greed and greed, gives as much privilege as it can to those around it, which is closed, so resources are limited and less available to the people, inflation and inflation occur. Until everyone comes to the conclusion: Islam can not govern society, go and ask America to come! It seems better if the president does nothing! Because it often creates an obstacle, to feed the government, or those around it. If it is not Indo, that is, it is really clean, all problems are solved! There will be no problem at all. Consider an example of employment! The presidents first cry that unemployment is high, and then, as a savior, promise to create 100% employment. Or, as Rouhani puts it, we create so much prosperity that no one needs subsidies. But with a simple experiment, we can understand that: there is no problem called employment at all! Tell the boy you think is unemployed: Go and buy some yogurt from the street! What will he say? A standard answer: Dad, I have a thousand jobs! So, contrary to your opinion, he has not one or two jobs, but a thousand jobs, but you do not consider it a job? For example, installing a Windows costs 120 thousand tomans, which worker lives day and night, does he have this income? But you do not see and you think he is unemployed. If you tell your daughter-in-law: Mother Pashoo, sweep the house! What will he answer? I have a thousand things to do! Well, he’s busy, but you think he’s unemployed. At least your understanding of work dates back to the Middle Ages! That is, do you think he must go to the forest, bring firewood, or take a bag in the bathroom, or go to the spring, bring a jug of water to say that he has a job? Inflation is for employment, that is, if something does not become expensive, no one will produce. Therefore, 22% of inflation means full employment. Whoever does anything will benefit. The presidents’ perception of inflation is just like the recession! Especially some rogue economists, who like inflation everywhere, call it miserable for Iran. While the recession is the opposite of inflation. That is, in a market downturn, no one buys, sells or produces. Because whatever the service or production is, it must sell at a fixed or below price. The plan to keep prices stable is a communist plan carried out by governments to prevent people from protesting: But in the oil market or the stock market, etc., if one talks about price stability, the stock market no longer makes sense. Everyone buys stocks, sells them to make it more expensive, and runs their own lives. Saudi Arabia or the coercive governments that implement this plan, because they do not have the support of the people, give the people the right to remain silent. This is the right of dubbing silence! That is, both the consumer and the producer must be paid. Because no producer produces in price stability. If it produces, it must steal workers’ wages (reduce costs) or the customer’s purchasing power.

الانتخابات ۱۴۰۰

مسؤول یقول: نرید سوبرمان لانتخابات ۱۴۰۰! بالطبع ، قال إنه لن یترشح لمنصب ، لأن هناک بالفعل العدید من المشاکل. فی حین أن طریقه التفکیر هذه هی المشکله الرئیسیه للثوره! أساس مشاکل البلاد یکمن فی تفکیر الرئیس. لأنه عندما یختار ، فإنه یقدم وعودًا یحبها الناس ، لکنه یعلم أنه لا یمکن الوفاء بها. لذلک ، بعد الانتخابات ، یبدأ فی صنع أعداء ، لیقول إنهم لن یدعوا وعودی تتحقق. من خلال استقطاب المجتمع ، أقنعت جشعها وجشعها ، وأعطت أکبر قدر ممکن من الامتیازات لمن حولها ، مما أدى إلى إغلاق عبئها ، لذا فإن الموارد محدوده وأقل توافرًا للناس ، ویحدث التضخم. حتى یتوصل الجمیع إلى الاستنتاج: الإسلام لا یستطیع أن یحکم المجتمع ، اذهب واطلب من أمریکا أن تأتی! یبدو من الأفضل أن لا یفعل الرئیس شیئًا! لأنه غالبا ما یخلق عائقا لإطعام الحکومه أو من حولها. إذا لم یکن Indo ، أی أنه نظیف حقًا ، یتم حل جمیع المشکلات! لن تکون هناک مشکله على الإطلاق. النظر فی مثال على التوظیف! الرؤساء یصرخون فی البدایه لأن البطاله مرتفعه ، وبعد ذلک ، کمنقذ ، یعدون بتوفیر فرص عمل بنسبه ۱۰۰٪. أو ، کما یقول روحانی ، نخلق الکثیر من الازدهار بحیث لا یحتاج أحد إلى الدعم. لکن بتجربه بسیطه ، یمکن فهم ما یلی: لا توجد مشکله تسمى التوظیف على الإطلاق! قل للفتى الذی تعتقد أنه عاطل عن العمل: اذهب واشتر بعض اللبن من الشارع! ماذا سیقول؟ إجابه قیاسیه: أبی ، لدی ألف وظیفه! إذن ، خلافا لرأیک ، لیس لدیه وظیفه أو وظیفتان ، بل ألف وظیفه ، لکن ألا تعتبرها وظیفه؟ على سبیل المثال ترکیب Windows یکلف ۱۲۰ ألف تومان ، أی العامل یعیش لیل نهار ، هل لدیه هذا الدخل؟ لکنک لا ترى وتعتقد أنه عاطل عن العمل. إذا أخبرت زوجه ابنک: الأم باشو ، کنسی المنزل! ماذا سیجیب؟ لدی آلاف الأشیاء لأفعلها! حسنًا ، إنه مشغول ، لکنک تعتقد أنه عاطل عن العمل. على الأقل ، یعود فهمک للعمل إلى العصور الوسطى! أی ، هل تعتقد أنه یجب أن یذهب إلى الغابه ، أو یجلب حطبًا ، أو یأخذ حقیبه فی الحمام ، أو یذهب إلى النبع ، ویحضر إبریقًا من الماء لیقول إن لدیه وظیفه؟ التضخم مخصص للعماله ، أی إذا کان الشیء غیر مکلف فلن ینتج أحد. لذلک ، ۲۲٪ من التضخم تعنی التوظیف الکامل. من یفعل أی شیء سیستفید. إن تصور الرؤساء للتضخم یشبه الرکود! خاصه أن بعض الاقتصادیین المارقین ، الذین یحبون التضخم فی کل مکان ، یصفونه بائس لإیران. بینما الرکود عکس التضخم. أی فی حاله انکماش السوق ، لا یشتری أحد أو یبیع أو ینتج. لأنه مهما کانت الخدمه أو الإنتاج ، یجب أن تبیع بسعر ثابت أو أقل. إن خطه الحفاظ على استقرار الأسعار هی خطه شیوعیه نفذتها الحکومات لمنع الناس من الاحتجاج: لکن فی سوق النفط أو البورصه ، وما إلى ذلک ، إذا تحدث المرء عن استقرار الأسعار ، فإن سوق الأسهم لم یعد منطقیًا. کل شخص یشتری الأسهم ویبیعها لیجعلها أکثر تکلفه ویدیر حیاته. المملکه العربیه السعودیه أو الحکومات القمعیه التی تنفذ هذه الخطه ، لأنها لا تحظى بدعم الشعب ، تعطی الناس الحق فی التزام الصمت. هذا حق دبلجه الصمت! أی أنه یجب دفع کل من المستهلک والمنتج. لأنه لا یوجد منتج ینتج فی استقرار الأسعار. إذا کان ینتج ، یجب أن یسرق أجور العمال (خفض التکالیف) أو القوه الشرائیه للعمیل.

Выборы ۱۴۰۰

Чиновник говорит: мы хотим Супермена на выборах ۱۴۰۰! Конечно, он сказал, что баллотироваться не будет, потому что проблем действительно много. А в таком образе мышления – главная проблема революции! В основе проблем страны лежит мышление президента. Потому что, когда он выбирает, он дает обещания, которые нравятся людям, но он знает, что их невозможно выполнить. Поэтому после выборов он начинает наживать себе врагов, чтобы сказать, что они не позволят моим обещаниям исполниться. Поляризуя общество, он также убеждает его алчность и жадность, дает как можно больше привилегий тем, кто его окружает, у которого есть собственное бремя, поэтому ресурсы ограничены и менее доступны для людей, возникают инфляция и инфляция. Пока все не придут к выводу: ислам не может управлять обществом, идите и просите Америку прийти! Кажется, лучше, если президент ничего не сделает! Потому что это часто создает препятствия, чтобы прокормить правительство или тех, кто его окружает. Если он не индо, то есть действительно чистый, все проблемы решены! Никаких проблем не будет. Рассмотрим пример занятости! Президенты сначала кричат, что безработица высока, а затем, как спаситель, обещают создать ۱۰۰% рабочих мест. Или, как выразился Рухани, мы создаем такое процветание, что никому не нужны субсидии. Но с помощью простого эксперимента мы можем понять это: нет никакой проблемы, называемой трудоустройством! Скажите мальчику, который, по вашему мнению, безработный: пойдите и купите йогурт на улице! Что он скажет? Стандартный ответ: Папа, у меня тысяча рабочих мест! То есть, вопреки вашему мнению, у него не одна или две работы, а тысяча, но вы не считаете это работой? Например, установка окна стоит ۱۲۰ тысяч томанов, какой рабочий живет днем ​​и ночью, есть ли у него такой доход? Но вы этого не видите и думаете, что он безработный. Если вы скажете своей невестке: Матушка Пашу, подмести дом! Что он ответит? У меня тысяча дел! Ну, он занят, но вы думаете, что он безработный. По крайней мере, ваше понимание работы восходит к средневековью! То есть, вы думаете, он должен пойти в лес, принести дрова, или взять сумку в ванной, или пойти к источнику, принести кувшин с водой, чтобы сказать, что у него есть работа? Инфляция для занятости, то есть если что-то не дорого, никто не будет производить. Следовательно, ۲۲% инфляции означает полную занятость. Кто что-нибудь сделает, выиграет. Президенты воспринимают инфляцию как рецессию! Особенно некоторые экономисты-мошенники, которым нравится инфляция повсюду, называют ее плачевным для Ирана. Пока рецессия – это противоположность инфляции. То есть в условиях рыночного спада никто не покупает, не продает и не производит. Потому что, какими бы ни были услуги или продукция, они должны продаваться по фиксированной или более низкой цене. План по поддержанию стабильности цен – это коммунистический план, осуществляемый правительствами для предотвращения протестов людей: но на рынке нефти или фондовом рынке и т. Д., Если говорить о стабильности цен, фондовый рынок больше не имеет смысла. Каждый покупает акции, продает их, чтобы они стали дороже, и живет своей жизнью. Саудовская Аравия или принудительные правительства, которые реализуют этот план, поскольку у них нет поддержки народа, дают людям право хранить молчание. Это право дубляжной тишины! То есть должны платить и потребителю, и производителю. Потому что ни один производитель не обеспечивает стабильности цен. Если он действительно производит, он должен украсть заработную плату рабочих (снизить затраты) или покупательную способность клиента.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

پیام مهم به وزیر کشور

پیام مهم به وزیر کشور

ضمن تبریک پذیرش مسئولیت جدید کرونایی، توجه آنجناب را به چند نکته جلب می نماید: …