خانه / خبر ها / عثمان زمان ما کیست؟

عثمان زمان ما کیست؟

کنفرانس وحدت با دعوت از افراد مسئله دار و بزرگنمایی آنها، باعث طهور پدیده عثمان معاصر شده است! مولوی عبدالحمید می‌گوید قال الباقر و قال الصادق شما بزودی تمام خواهد شد، و مردم ایران جشن تولد برای حتیفه خواهند گرفت. زیرا جمعیت جوان سنی بیشتر از شیعه شده است. این ادعا ها نه برای بار اول است و نه بار اخر، از زمان خلقت شیطان بوده تا کنون و بعد از این هم خواهد بود. اما در زمان حضرت پیامبر واضح تر شد و در زمان حضرت علی انگشت نما گردید. در زمان پیامبر سه گروه دشمنی کردند: کفار و مشرکین و منافقین، و در زمان حضرت علی سه خلیف اول و دوم و سوم، و در دوران خلافت ایشان سه گروه ناکثین و قاسطین و مارقین که البته پشت همه اینها شیطان بزرگ بوده است. در زمان ماهم صهیونیزم و لیبرالیزم و ارتجاع جبهه بیرونی هستند، و سه خلیفه! هم جبهه داخلی. اولین کسی که با علی زمان، مخالفت کرد ایت الله منتظری بود(ابوبکر زمان ما) دومین شخص هاشمی رفسنجانی (عمر زمان ) و اکنون هم عبدالحمید مولانا که عثمان زمان محسوب می شود. البته این موضوع نه تنها توهین و یا برخلاف هفته وحدت نیست بلکه آنها از این نقش بسیار خوشحال هم هستند. آیا مولانا عبدالحمید از اینکه عثمان زمان باشد ناراحت است؟ مسلما نه، بلکه بسیار خوشحال هم می شود که ما او را به این نقش می خوانیم. و در زمان هاشمی هم خیلی ها به او عمر یا حضرت عمر گفتند، و او خوشحال بود. زیرا که وقتی به عربستان می رفت، او را به باغ فدک می بردند و یا در درون مزار پیامبر راهش می دادندو قرار هم بود فامیل هم بشوند. و از اینکه آیت الله منتظری را ما ابوبکر صدیق بنامیم هیچ کس ناراحت نمی شود. زیرا برادران اهل سنت که خوشحال می شوند از اینکه ابوبکر مانندی در انقلاب اسلامی هم حضور دارد. چون ابوبکر صدیق برای انها محترم است و از اینکه یادی از ایشان شده خوشحال می شوند و از ایت الله منتظری هم رضایت دارند. شاید اصلا پیشنهاد هفته وحدت، از سوی اقای منتظری بوده است. حالا خصوصیات آنها چه بود و چرا باید که این موضوع را تجزیه تحلیل کرد؟ اول اینکه تاریخ اسلام و زندگی پیامبر اسوه و نمونه است. یعنی قران می فرماید و لکم فی رسول الله اسوت حسنه، و دوم اینکه در تعریف مشخصات هر پدیده ای گفته اند: تعرف الاشیا باضداد ها یعنی اگر کسی یا چیزی را می خواهید خوب بشناسید به ضد آن توجه کنید. برای شناخت نور، باید تاریکی را شناخت. وقتی تاریکی نباشد، وجود نور حس نمی شود. اگر کسی بیمار نشود قدر سلامتی را نمی داند. یک جوان یا کودک وقتی ورجه ووورجه می کند نمی داند سیاتیک یعنی چه! یا نمی داد آرتروز چیست. اما یک پیر مرد که برای حرکت زانوی خود یک صبح تا ظهر باید زور بزند! قدر سلامتی را می فهمد و دایم می گوید: کجایی جوانی! پیامبر اسلام هم وقتی شناخته می شود که بدانیم دشمنان او چه کسانی بودند. اولین گروه کفار بودند، کفار یعنی همه چیز را مخصوصا خدا را انکار می کردند. بعد که شکست خوردند، گروه جدیدی بنام مشرکین قد علم کردند که خدا را قبول داشتند ولیبرای بت ها هم احترام قاءل بودند، و مثل زمان ما می گفتند: برای اینکه اختلاف نباشد، بهتر است موسی به دین خود، عیسی به دین خود. و لذا محمد را فراموش می کردند یا به فراموشی می سپردند. اینها هم که شکست خوردند نوبت ظهور منافقین بود. در نمازجمعه مهم است که سوره منافقین خوانده شود. اما بازهم به دلیل وحدت! معمولا خوانده نمی شود. حتی سوره جمعه هم خوانده نمی شود زیرا در ان، صفوف دشمنان تشریح شده است. که مهمترین ان همین افراد روشنفکر(یحملون اسفارا) طرفدار وحدت هستند. که خود را همتراز پیامبر می دانند.

Who is Othman of our time?

The Vahdat Conference has invigorated the phenomenon of the contemporary Uthman by inviting problematic people and magnifying them! Mawlawi Abdul Hamid says that your Qal al-Baqir and Qal al-Sadiq will end soon, and the Iranian people will celebrate their birthdays for Hatifa. Because the young population is more Sunni than Shiite. These claims are neither for the first nor for the last time, since the creation of Satan until now and will continue to be so. But in the time of the Prophet it became clearer and in the time of Imam Ali it became more visible. During the time of the Prophet, three groups were enemies: infidels, polytheists and hypocrites, and during the time of Imam Ali, the first three, second and third caliphs, and during his caliphate, three groups of infidels, Qasteen and Marqin, of course, behind all of them was the great devil. In my time, Zionism, liberalism and reaction are the outer front, and there are three caliphs! Internal front. The first person to oppose Ali Zaman was Ayatollah Montazeri (Abu Bakr Zaman Ma), the second was Hashemi Rafsanjani (Omar Zaman), and now Abdul Hamid Rumi, who is considered Osman Zaman. Of course, this is not only an insult or contrary to Unity Week, but they are also very happy with this role. Is Maulana Abdul Hamid upset that Uthman is the time? Absolutely not, but he is very happy that we are calling him for this role. And in Hashemi’s time, many people called him Omar or Hazrat Omar, and he was happy. Because when he went to Saudi Arabia, he was taken to the garden of Fadak or sent inside the tomb of the Prophet, and they were supposed to become relatives. And no one is upset that we call Ayatollah Montazeri Abu Bakr Siddiq. Because the Sunni brothers who are happy that Abu Bakr is like him in the Islamic Revolution. Because Abu Bakr Siddiq is respected by them and they are happy that he is remembered and they are also satisfied with Ayatollah Montazeri. Perhaps it was the suggestion of Unity Week from Mr. Montazeri. Now what were their characteristics and why should this issue be analyzed? First, the history of Islam and the life of the Prophet is a model. That is, the Qur’an says, “Lakum fi Rasool Allah Aswat Hasna”, and secondly, in defining the characteristics of each phenomenon, they have said: “Defining things with opposites means that if you want to know someone or something well, pay attention to it.” To know light, one must know darkness. When it is not dark, the presence of light is not felt. If someone is not sick, he does not appreciate health. A young person or child does not know what sciatica means when he or she is struggling! Or did not know what osteoarthritis is. But an old man who has to work hard to move his knee from morning till noon! He understands the value of health and always says: Where are you young! The Prophet of Islam is also known when we know who his enemies were. The first group was infidels, infidels, that is, they denied everything, especially God. After their defeat, a new group called the polytheists emerged who believed in God but also respected idols, and, as in our time, said: In order for there to be no difference, it is better for Moses to follow his religion, Jesus to follow his religion. And so they forgot Muhammad or were forgotten. When they failed, it was the turn of the hypocrites. In Friday prayers, it is important to recite Surah Al-Munafiqeen. But again because of unity! Usually not read. Even Surah Jumu’ah is not recited because it describes the ranks of the enemies. The most important of which are the same intellectuals (Yahmalon Asfara) who support unity. Who consider themselves equal to the Prophet.

 

من هو عثمان عصرنا؟

مؤتمر وحدات أنعش ظاهره عثمان المعاصر بدعوه إشکالیه وتعظیمهم! یقول مولوی عبد الحمید إن قلبک وقل الصادق سینتهیان قریباً ، والشعب الإیرانی سیحتفل بعید میلاده من أجل حطیفه. لأن السکان الشباب أکثر سنیه من الشیعه. هذه الادعاءات لیست لأول مره ولا للمره الأخیره ، منذ خلق الشیطان حتى الآن وستظل کذلک. لکن فی زمن النبی أصبح الأمر أکثر وضوحا وفی زمن الإمام علی أصبح أکثر وضوحا. فی زمن الرسول کانت ثلاث مجموعات أعداء: الکفره والمشرکین والمنافقین ، وفی زمن الإمام علی الخلفاء الثلاثه الأول والثانی والثالث ، وأثناء خلافته ثلاث مجموعات من الکفار ، قستین ومرقین. بالطبع وراء کل منهم کان الشیطان العظیم. فی زمانى الصهیونیه واللیبرالیه ورد الفعل هم الجبهه الخارجیه ، وهناک ثلاثه خلفاء! الجبهه الداخلیه. أول من عارض علی زمان کان آیه الله منتظری (أبو بکر زمان ما) ، والثانی هاشمی رفسنجانی (عمر زمان) والآن عبد الحمید الرومی الذی یعتبر عثمان زمان. بالطبع ، هذا لیس فقط إهانه أو مخالفًا لأسبوع الوحده ، لکنهم أیضًا سعداء جدًا بهذا الدور. هل یستاء مولانا عبد الحمید من أن عثمان هو الوقت المناسب؟ قطعا لا ، لکنه سعید جدا لأننا ندعو له لهذا الدور. وفی زمن الهاشمی کان کثیرون یسمونه عمر أو حضره عمر وکان سعیدا. لأنه عندما ذهب إلى المملکه العربیه السعودیه ، نُقل إلى حدیقه فدک أو أرسل إلى داخل قبر النبی ، وکان من المفترض أن یصبحا من الأقارب. ولا أحد منزعج من أن نسمی آیه الله منتظری أبو بکر الصدیق. لأن الإخوه السنه سعداء أن أبا بکر مثله فی الثوره الإسلامیه. لأن أبو بکر الصدیق یحظى بالاحترام من قبلهم وهم سعداء بتذکره کما أنهم راضون عن آیه الله منتظری. ربما کان اقتراح أسبوع الوحده من السید منتظری. الآن ما هی خصائصها ولماذا یجب تحلیل هذه المسأله؟ أولاً ، إن تاریخ الإسلام وحیاه الرسول نموذج. أی أن القرآن یقول: “لکم فی رسول الله أصوات حسنه” ، وثانیًا فی تحدید خصائص کل ظاهره قالوا: إن تعریف الأشیاء بأضدادها یعنی أنک إذا أردت أن تعرف شخصًا أو شیئًا جیدًا ، انتبهوا إلیه “. لمعرفه النور ، یجب على المرء أن یعرف الظلام. عندما لا یکون الظلام ، لا یشعر بوجود الضوء. إذا لم یکن شخص ما مریضًا ، فهو لا یقدر الصحه. الشاب أو الطفل لا یعرف ماذا یعنی عرق النسا عندما یکون هو أو هی تکافح! أو لم یعرف ما هو هشاشه العظام. لکن شیخ علیه أن یعمل بجد لتحریک رکبته من الصباح حتى الظهر! إنه یفهم قیمه الصحه ویقول دائمًا: أین أنتم الشباب! کما یُعرف نبی الإسلام عندما نعرف من هم أعداؤه. المجموعه الأولى کانت من الکفره والکفار أی أنهم أنکروا کل شیء ولا سیما الله. بعد هزیمتهم ، ظهرت جماعه جدیده تسمى المشرکین تؤمن بالله ولکنها تحترم الأصنام أیضًا ، وکما فی زماننا هذه ، قالت: لکی لا یکون هناک فرق ، الأفضل لموسى أن یتبع دینه ، یسوع أن اتبع دینه. وهکذا نسوا محمد أو نسوا. عندما فشلوا ، جاء دور المنافقین. من المهم فی صلاه الجمعه قراءه سوره المنافقین. لکن مره أخرى بسبب الوحده! عاده لا تقرأ. حتى سوره الجمعه لا تُقرأ لأنها تصف صفوف الأعداء. وأهمهم نفس المثقفین (یحملون أسفارا) الذین یؤیدون الوحده. الذین یعتبرون أنفسهم متساوین مع الرسول.

زموږ د زمانې عثمان څوک دی؟

د وحدت کنفرانس د معاصر عثمانی عصر د مسئلې په رابللو او د هغوی په لوړولو سره د حضرت عثمان (ع) پدیده پیاوړې کړه! مولوی عبدالحمید وایی چې ستاسو قل البقره او قل الصادق به ډېر ژر پای ته ورسېږی او ایرانیان به د هفتې د زوکړې ورځ ولمانځی. ځکه ځوان نفوس تر شیعه زیات سنی دی. دا ادعاګانې نه د لومړی ځل لپاره دی او نه د وروستی ځل لپاره، د شیطان له پیدایښت څخه تر ننه پورې او همداسې به دوام ولری. خو د پېغمبر اکرم په زمانه کې نوره هم څرګنده شوه او د امام علی په زمانه کې نوره هم څرګنده شوه. د پېغمبر اکرم په زمانه کې درې ډلې دښمنان وو: کافر، مشرک او منافق، او د امام علی په وخت کې لومړی، دویم او درېیم خلیفه او د هغه د خلافت په وخت کې د کفارو درې ډلې، قصطین او مرقین. البته د دې ټولو تر شا لوی شیطان و. زما په زمانه کې صهیونزم، لیبرالیزم او عکس العمل بهرنۍ جبهه ده او درې خلیفه دی! داخلی مخ. لومړی کس چې د علی زمان مخالف و، ایت الله منتظری (ابوبکر الزمان ما)، دویم هاشمی رفسنجانی (عمر زمان) او اوس عبدالحمید رومی چې عثمان زمان ګڼل کېږی. البته، دا نه یوازې د یووالی اونۍ سپکاوی یا مخالفت دی، بلکې دوی هم د دې رول څخه ډیر خوښ دی. ایا مولانا عبدالحمید خفه دی چې د عثمان زمانه ده؟ بالکل نه، مګر هغه ډیر خوشحاله دی چې موږ یې د دې رول لپاره غږ کوو. او د هاشمی په زمانه کې ډېرو خلکو هغه ته حضرت عمر یا حضرت عمر ویل او هغه یې خوښ و. ځکه چې کله سعودی عربستان ته ولاړ نو د فدک باغ ته به یې بوتلل او یا به یې د رسول الله (ص) په قبر کې دننه ولیږل او په دې سره به یې خپلوان وی. او هیڅوک ناراضه نه دی چې موږ آیت الله منتظری ابوبکر صدیق بولو. ځکه چې سنی وروڼه خوښ دی چې ابوبکر په اسلامی انقلاب کې د هغه په ​​څیر دی. ځکه چې ابوبکر صدیق د دوی درناوی کوی او دوی خوشحاله دی چې هغه یې په یاد دی او دوی هم د آیت الله منتظری څخه راضی دی. ښایی دا د ښاغلی منتظری د یووالی اونۍ وړاندیز وی. اوس د دوی ځانګړتیاوې څه وې او ولې باید دا مسله وڅیړل شی؟ لومړی د اسلام تاریخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند نمونه ده. یعنې قرآن فرمایی: «لَقُمْ فِی رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ» او دوهم دا چې د هرې پدیدې د ځانګړتیاو په تعریف کې یې ویلی دی: «په مقابل کې د شیانو تعریف کول دا دی چې که غواړې چې یو څوک یا څیز ښه وپېژنې. پام ورته وکړئ.” د رڼا د پېژندلو لپاره باید تیاره وپېژنو. کله چې تیاره نه وی، د رڼا شتون نه احساس کیږی. که څوک ناروغ نه وی، د روغتیا قدر نه کوی. یو ځوان یا ماشوم نه پوهیږی چې سکیاټیکا څه معنی لری کله چې هغه یا هغه مبارزه کوی! یا نه پوهیدل چې د اوستیوآرتریت څه شی دی. مګر یو بوډا سړی چې د سهار څخه تر غرمې پورې د خپل زنګون حرکت کولو لپاره سخت کار کوی! هغه د روغتیا په ارزښت پوهیږی او تل وایی: ځوانه چیرته یې! د اسلام پیغمبر هم هغه وخت پیژندل کیږی کله چې موږ پوهیږو چې د هغه دښمنان څوک وو. لومړۍ ډله کافران وو، کافران وو، یعنی دوی هر څه منکر وو، په ځانګړې توګه د خدای. د دوی له ماتې وروسته د مشرکانو په نوم یوه نوې ډله راڅرګنده شوه چې پر خدای یې ایمان درلود، بلکې د بتانو درناوی یې کاوه، لکه څنګه چې زموږ په وخت کې ویل شوی: د دې لپاره چې هیڅ توپیر ونلری، د موسی لپاره غوره ده چې د هغه مذهب پیروی وکړی، عیسی. د هغه دین پیروی. نو دوی محمد هېر کړ او یا یې هېر کړل. کله چې دوی ناکام شول نو دا د منافقانو وار و. د جمعې په لمانځه کې د سوره المنافقین لوستل اړین دی. خو بیا د یووالی له امله! معمولا نه لوستل کیږی. حتی د جمعې سوره هم نه لوستل کیږی ځکه چې دا د دښمنانو درجې بیانوی. چې تر ټولو مهم یې همدغه روڼ اندی (یحمالون اسفارا) دی چې د یووالی ملاتړی دی. څوک چې ځانونه له پیغمبر سره برابر ګڼی.

 

مطالبه ملتها چیست؟
مطالبه ملتها چیست؟

درباره‌ی ماهین نیوز

سازمان اعدام دخالت گران تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

محور تجریش جانمایی می شوند

محور تجریش جانمایی می شوند

در طرح ساماندهی تجریش کسب و کارهای خرد و آسیب پذیر محور تجریش جانمایی می …