چهارشنبه , ۱۵ تیر ۱۴۰۱
خانه / اخبارمهم / چرا اصرار بر مذاکره است؟
چرا اصرار بر مذاکره است؟

چرا اصرار بر مذاکره است؟

اصرار بر مذاکره، بیان فاتحه برای انقلاب و جمهوری اسلامی است. چرا که می خواهد همه کارهایی را که شده، اشتباه نشان دهد و بگوید اینهمه راه رفته ایم، برگردیم سرخانه اول. سه استراتژی درونی در این یک کلمه( مذاکره) هست. اول اینکه ما زبان دنیا را می فهمیم، بقیه نفهم هستند! هرکه باشند از بالا تا پایین. دوم اینکه اصلا اسلام نباشد. زیرا کسان دیگری هم بودند که مسلمان نبودند. سوم اینکه قانون اساسی کنار گذاشته شود. و همه چیز به روز قبل از ۵۷برگردد. که طبیعتا اگر اینطور شود آقایان ضرر می کنند! ولی از نفهمی شان متوجه نیستند، زیرا قبل از سال ۵۷ آنها چند نفر پاپتی بودند: گوشه زندان و باید در انجا می پوسیدند! و موهایشان مثل دندانهایشان سفید می شد. ولی چرا این را نمی فهمند، برای اینکه می گویند ما از پهلوی زرنگتریم! همه چیز برگردد به آن سالها، فقط ما بجای پهلوی باشیم! کاخهای او را تصرف کنیم، اموال او را داشته باشیم. این هم از احمقی انها است. احمقی بعدی این است که خودشان می دانند: مذاکره ای نخواهد شد بلکه آنها به دنبال: اهرم فشاری هستند بر رهبری، تا قانون اساسی را تغییر دهد، و نظام ولایت فقیه را بی اثر کنند. اینکه همه چیز را به مذاکره حواله می دهند، خودشان هم می دانند دروغ می گویند. ولی می گویند همین قول ممکن است بر رهبری سنگین بیاید، و او را ناراحت کند، بلکه کنار برود! اشتباه آنها در این است که همه چیز را با خود مقایسه می کنند: که برای ریاست له له می زنند و خواب و خوراک ندارند. اشتباه دوم این است که نمی دانند: ولی فقیه باید از سوی امام زمان تایید و راهنمایی شود، لذا پست ولایت فقیه مانند پست های کلیدی دیگر نیست، که با روش چانه زنی از بالا و فشار از پایین آن را به دست اورد. آز امریکا تا اسرائیل و آل سعود و مزدوران داخلی انها، همگی در یک چیز مشترک هستند: که ولایت فقیه نباید باشد. اما علیرغم همه کوشش های انان، هیچ اتفاقی نیافتاده. حتی برعکس در اردوگاه خودشان، دچار تفرقه شدند. زیرا با حذف ولایت فقیه، باید جایگزین تعریف کنند. در این جا است که هزاران فرقه و گروه می شوند! و برعلیه یکدیگر هم شعار می دهند. اما رهبری ایران با متانت، همه اینها را رصد ولی باور نمی کند، زیرا صاحب این دنیا رب العالمین است، که اگر آقایان نماز خوان باشند، روزی ده بار آن را تکرار می کنند. مگر خداوند مردم دنیا را رها می کند؟ تا یک عده دروغگو و شیاد و رانت خوار، بنام سیاستمدار آن را در دست بگیرند. رهبران آمریکا و روسیه و چین هم، اگر در خلوت با خدای خود راز و نیاز نکنند، نمی توانند براین سفره بنشینند. زیرا اغلب آنها مومن و متقی هستند، و با پاکدستی خود را جا می زنند. ولی وقتی به قدرت رسیدند، همه را فراموش می کنند. درست مثل دانشجویان، که شب کنکور نوکر خدا هستند! ولی بعد از قبولی نوکر طاغوت می شوند. زیرا همه انسانها به فطرت خودشان بدنیا آمده، فرق بین حق و باطل و زور و ستم و عدل و انصاف را می دانند. آقای رستگاری در جمع هواداران روحانی در وزارت کشور، گفت ایشان استخاره به قران کردند خوب آمد. اما حالا استخاره را مسخره می کنند، و می گویند علوم اسلامی نداریم. به همین خاطر در قضیه کرونا، کار را به دست طب سکولار می دهند، که هزاران کشته روی دست ملت گذاشت. در حالیکه اگر به طب اسلامی واگذار می شد، یک نفر هم فوتی نداشتیم. ایشان با این تفکر از جریانی دفاع می کند، که خواهان حذف رهبری و باز گردادن آن به بیت امام هستند! تا ولایت را موروثی کنند. اما بیت امام هم بدانند که زیر علم آنها، برای خودشان سینه می زنند: اولین قربانی این تحولات نوه امام خمینی است، زیرا جلسات خود را با اهالی فتنه قطع نکرده

Why insist on negotiation?

Insisting on negotiation is expressing the victory for the revolution and the Islamic Republic. Because he wants to show everything that happened wrong and say that we have walked so far, let’s go back to the first house. There are three internal strategies in this one word (negotiation). First, we understand the language of the world, the rest are incomprehensible! Whoever they are from top to bottom. Secondly, it should not be Islam at all. Because there were others who were not Muslims. Third, the constitution should be abandoned. And everything goes back to the day before 57. Naturally, if this happens, gentlemen will lose! But they do not understand their ignorance, because before 1957, they were a few priests: the corner of the prison and they had to rot there! And their hair was as white as their teeth. But why don’t they understand this, because they say we are smarter than Pahlavi! Everything goes back to those years, only we should be instead of Pahlavi! Occupy his palaces, own his property. This is one of their idiots. The next idiot is that they know: there will be no negotiation, but they are looking for: they are a lever of pressure on the leadership to change the constitution, and to neutralize the system of Velayat-e-Faqih. They know that they are handing everything over to negotiation, and they themselves are lying. But they say that this promise may come to a heavy leadership, and upset him, but he will step aside! Their mistake is to compare everything with themselves: that they are struggling for the presidency and have no sleep or food. The second mistake is that they do not know: But the jurist must be approved and guided by the Imam of the time, so the post of Velayat-e-Faqih is not like other key posts, which he obtained by bargaining from above and pressure from below. From the United States to Israel and Al Saud and their domestic mercenaries, they all have one thing in common: that Velayat-e-Faqih should not be. But despite all their efforts, nothing happened. Even in their own camp, on the contrary, they were divided. Because by removing Velayat-e-Faqih, they must define an alternative. This is where thousands of sects and groups come into being! And they chant slogans against each other. But the Iranian leadership observes all this with dignity, but does not believe it, because the owner of this world is the Lord of the worlds, who, if the gentlemen pray, repeat it ten times a day. Will God leave the people of the world? Until a group of liars, swindlers and rent-seekers, in the name of politicians, take it in their hands. The leaders of the United States, Russia, and China, too, will not be able to sit at the table if they do not have secrets and needs with their God in private. Because most of them are pious and pious, and they place themselves in chastity. But when they come to power, they forget about everyone. Just like the students, who are servants of God on the night of the entrance exam! But after being accepted, they become servants of Taghut. Because all human beings are born with their own nature, they know the difference between right and wrong, force, oppression, justice and fairness. Mr. Rastegari told a group of clerics at the Interior Ministry that he recited the Qur’an and that it was good. But now they are making fun of Istikhara, saying that we do not have Islamic sciences. That is why in the case of Corona, the work is left to secular medicine, which left thousands of dead in the hands of the nation. Whereas if it was left to Islamic medicine, we would not have lost a single person. With this in mind, he defends a current that wants to remove the leadership and return it to the House of Imam! To inherit the province. But the House of Imam should also know that under their knowledge, they are beating themselves up: The first victim of these developments is Imam Khomeini’s grandson, because he did not interrupt his meetings with the people of sedition.

لماذا الإصرار على التفاوض؟

الإصرار على التفاوض هو تعبیر عن انتصار الثوره والجمهوریه الإسلامیه. لأنه یرید إظهار کل ما حدث بشکل خاطئ ویقول إننا مشینا حتى الآن ، فلنعد إلى المنزل الأول. هناک ثلاث استراتیجیات داخلیه فی هذه الکلمه الواحده (التفاوض). أولاً ، نحن نفهم لغه العالم ، والباقی غیر مفهوم! من هم من أعلى إلى أسفل. ثانیاً: ألا یکون الإسلام إطلاقاً. لأن هناک آخرین لیسوا مسلمین. ثالثا ، التخلی عن الدستور. وکل شیء یعود إلى الیوم السابق لـ ۵۷. بطبیعه الحال ، إذا حدث هذا ، فسوف یخسر الساده! لکنهم لا یفهمون جهلهم ، لأنهم کانوا قبل عام ۱۹۵۷ عددًا قلیلاً من الکهنه: رکن السجن وکان علیهم التعفن هناک! وکان شعرهم أبیض مثل أسنانهم. لکن لماذا لا یفهمون هذا لأنهم یقولون إننا أذکى من بهلوی! کل شیء یعود إلى تلک السنوات ، إلا أننا یجب أن نکون بدلاً من البهلویه! احتل قصوره وامتلک ممتلکاته. هذا واحد من حمقىهم. الأحمق التالی هو أنهم یعرفون: لن یکون هناک تفاوض ، لکنهم یبحثون عنه: هم رافعه ضغط على القیاده لتغییر الدستور ، وتحیید نظام ولایه الفقیه. إنهم یعلمون أنهم یسلمون کل شیء للمفاوضات ، وهم أنفسهم یکذبون. لکنهم یقولون إن هذا الوعد قد یأتی إلى قیاده ثقیله ، ویغضبه ، لکنه سیتنحى! خطأهم هو مقارنه کل شیء مع أنفسهم: أنهم یکافحون من أجل الرئاسه ولیس لدیهم نوم أو طعام. والخطأ الثانی أنهم لا یعرفون: ولکن على الفقیه أن یوافق علیه إمام الزمان ویهدیه ، فلا یکون منصب ولایه الفقیه کباقی المناصب الرئیسیه التی حصل علیها بالمساومه من فوق والضغط من أسفل. من الولایات المتحده إلى إسرائیل وآل سعود ومرتزقتهم المحلیین ، هناک قاسم مشترک بینهم جمیعًا: أن ولایه الفقیه لا ینبغی أن تکون کذلک. لکن على الرغم من کل جهودهم ، لم یحدث شیء. حتى فی معسکرهم ، على العکس من ذلک ، کانوا منقسمین. لأنه بإزاله ولایه الفقیه ، یجب تحدید بدیل. هذا هو المکان الذی نشأت فیه آلاف الطوائف والجماعات! وهم یهتفون بشعارات ضد بعضهم البعض. لکن القیاده الإیرانیه تراقب کل هذا باحترام ، لکنها لا تصدقه ، لأن صاحب هذا العالم هو رب العالمین ، الذی إذا صلى الساده یکررونه عشر مرات فی الیوم. هل یترک الله أهل العالم؟ حتى تأخذها مجموعه من الکذابین والنصابین والباحثین عن الریع باسم السیاسیین. لن یتمکن قاده الولایات المتحده وروسیا والصین أیضًا من الجلوس على الطاوله إذا لم تکن لدیهم أسرار واحتیاجات مع ربهم فی السر. لأن معظمهم أتقیاء وأتقیاء ویضعون أنفسهم فی العفه. لکن عندما یصلون إلى السلطه ، فإنهم ینسون الجمیع. تمامًا مثل الطلاب الذین هم عباد الله لیله امتحان القبول! لکن بعد قبولهم ، أصبحوا خدام طاغوت. لأن جمیع البشر یولدون بطبیعتهم الخاصه ، فهم یعرفون الفرق بین الصواب والخطأ والقوه والقمع والعداله والإنصاف. وقال السید راستغاری لمجموعه من رجال الدین فی وزاره الداخلیه إنه قرأ القرآن وأنه حسن. لکنهم الآن یسخرون من الاستخاره قائلین إنه لیس لدینا علوم إسلامیه. لهذا السبب فی حاله کورونا یترک العمل للطب العلمانی الذی خلف آلاف القتلى فی أیدی الأمه. فی حین أنه لو ترک للطب الإسلامی لما فقدنا شخصًا واحدًا. ومن هذا المنطلق یدافع عن تیار یرید إزاحه القیاده وإعادتها إلى بیت الإمام! أن ترث المقاطعه. لکن على بیت الإمام أن یعلم أیضًا أنهم تحت علمهم یضربون أنفسهم: الضحیه الأولى لهذه التطورات هو حفید الإمام الخمینی ، لأنه لم یقطع لقاءاته مع أهل الفتنه.

Perché insistere sulla negoziazione?

Insistere sulla negoziazione esprime la vittoria della rivoluzione e della Repubblica islamica. Perché vuole mostrare tutto quello che è successo male e dire che abbiamo camminato fino ad ora, torniamo alla prima casa. Ci sono tre strategie interne in questa parola (negoziazione). In primo luogo, capiamo la lingua del mondo, il resto è incomprensibile! Chiunque siano dall’alto verso il basso. In secondo luogo, non dovrebbe essere affatto l’Islam. Perché c’erano altri che non erano musulmani. Terzo, la costituzione dovrebbe essere abbandonata. E tutto risale al giorno prima del 57. Naturalmente, se questo accade, i signori perderanno! Ma non capiscono la loro ignoranza, perché prima del 1957 erano pochi preti: l’angolo della prigione e dovevano marcire lì! E i loro capelli erano bianchi come i denti. Ma perché non lo capiscono, perché dicono che siamo più intelligenti di Pahlavi! Tutto risale a quegli anni, solo che dovremmo essere al posto di Pahlavi! Occupa i suoi palazzi, possiede la sua proprietà. Questo è uno dei loro idioti. Il prossimo idiota è che sanno: non ci sarà negoziazione, ma stanno cercando: sono una leva di pressione sulla leadership per cambiare la costituzione e neutralizzare il sistema di Velayat-e-Faqih. Sanno che stanno affidando tutto alla negoziazione, e loro stessi mentono. Ma dicono che questa promessa potrebbe arrivare a una leadership pesante e sconvolgerlo, ma si farà da parte! Il loro errore è confrontare tutto con se stessi: che stanno lottando per la presidenza e non hanno né sonno né cibo. Il secondo errore è che non lo sanno: ma il giurista deve essere approvato e guidato dall’Imam dell’epoca, quindi il posto di Velayat-e-Faqih non è come gli altri posti chiave, che ha ottenuto contrattando dall’alto e premendo dal basso. Dagli Stati Uniti a Israele, ad Al Saud e ai loro mercenari domestici, hanno tutti una cosa in comune: che Velayat-e-Faqih non dovrebbe essere. Ma nonostante tutti i loro sforzi, non è successo niente. Anche nel loro campo, al contrario, erano divisi. Perché rimuovendo Velayat-e-Faqih, devono definire un’alternativa. È qui che nascono migliaia di sette e gruppi! E cantano slogan l’uno contro l’altro. Ma la leadership iraniana osserva tutto questo con dignità, ma non ci crede, perché il proprietario di questo mondo è il Signore dei mondi, che, se i signori pregano, lo ripete dieci volte al giorno. Dio lascerà le persone del mondo? Fino a quando un gruppo di bugiardi, truffatori e cercatori di rendite, in nome di politici, non lo prende nelle loro mani. Anche i leader di Stati Uniti, Russia e Cina non potranno sedersi al tavolo se non hanno segreti e bisogni con il loro Dio in privato. Perché la maggior parte di loro sono pii e devoti e si pongono nella castità. Ma quando arrivano al potere, si dimenticano di tutti. Proprio come gli studenti, che sono servi di Dio la sera dell’esame di ammissione! Ma dopo essere stati accettati, diventano servitori di Taghut. Poiché tutti gli esseri umani nascono con la propria natura, conoscono la differenza tra giusto e sbagliato, forza, oppressione, giustizia ed equità. Il signor Rastegari ha detto a un gruppo di religiosi del ministero dell’Interno che ha recitato il Corano e che era buono. Ma ora prendono in giro Istikhara, dicendo che non abbiamo scienze islamiche. Ecco perché nel caso di Corona il lavoro è affidato alla medicina laica, che ha lasciato migliaia di morti nelle mani della nazione. Se invece fosse stato lasciato alla medicina islamica, non avremmo perso una sola persona. Con questo in mente, difende una corrente che vuole rimuovere la leadership e restituirla alla Casa dell’Imam! Per ereditare la provincia. Ma la Casa dell’Imam dovrebbe anche sapere che, a loro conoscenza, si stanno picchiando: La prima vittima di questi sviluppi è il nipote dell’Imam Khomeini, perché non ha interrotto i suoi incontri con il popolo della sedizione.

چرا اصرار بر مذاکره است؟
چرا اصرار بر مذاکره است؟

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

گروه کماندویی برای نجات حمید نوری میرود

به حمید نوری در آستانه صدور حکم دادگاه تشدید شده است دستگاه قضائی سوئد به …