بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۲/۱۲/۰۳

موقعی قدرتمندهستیم

قدرت در کنار ثروتموقعی قدرتمند هستیم که: بتوانیم مطالبت خود، از دنیا را پس بگیریم! ثروت های سرقت شده را، بر گردانیم، و سرزمین های از دست رفته را ترمیم کنیم. جمع مطالبات ما از جهان ۱۰۰تریلیون دلار است: ۲۲ تریلیون دلار از امریکا ۱۰تریلیون دلار از انگلیس، ۱تریلیون دلار …

بیشتر بخوانید »

سه ماه راهپیمایی

مردم ایران در طول سال، کار می کنند، پس انداز کرده، و خرج نمی‌کنند: تا در پایان سال، در راهپیمایی سه ماهه: بسوی بازار شرکت کنند. این راهپیمایی از اول بهمن ماه اغاز، و در پایان فروردین ماه هرسال، پایان می پذیرد. و یکی از بزرگترین راهپیمایی های جهان است، …

بیشتر بخوانید »