خانه / درباره ما
ضرورت بصیرت امام زمانی ها
ضرورت بصیرت امام زمانی ها

درباره ما

پایگاه خبری بین المللی ماهین نیوز:
تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی
به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ماهین نیوز مدیر مسؤول سید احمد حسینی ماهینی
مجوز شماره ۲۳۶۳۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی
آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان فرمانیه کامرانیه کوچه مرمری پلاک ۹واحد ۲

۹۸۹۱۲۰۸۳۶۴۹۲+ همراه , , soroush
sahmahini@yahoo.com تلفن ۲۲۶۴۳۵۱۶۴و موبایل خصوصی: ۹۱۹۰۸۸۳۵۴۶