خانه / جشنواره / خرده فروشی

خرده فروشی

اوبه گزارش درویشوند خبرنگار ماهین نیوز اولین همایش صنعت خرده فروشی  برگزار شد

تجربه یا علم

در کسب و کار انچه بیش از همه اهمیت دارد تجربه هست زیرا فرموده امددالتجربه فوق العلم. لذا ایران که با جاده ابریشم بیش از ۲۳۰۰۰هزار سال تجربه دارد باید تجربیات خود را مدون کند و برای ایندگان و چوانان به ارث بگذارد 

Experience or science
In business, the most important thing is experience, because it is said that experience is superior to knowledge. Therefore, Iran, which has more than 23,000 years of experience with the Silk Road, should document its experiences and leave it as a legacy for future generations.

د

  احمد ماهینی کاندیدای ریاست جمهوری امریکا می گوید در تجارت و کسب و کار همیشه تجربه بهتر از علم است زیرا کسانی که دارای مدارک عالیه دانشگاهی هستند وقتی بازار کار را می بینند باید از صفر شروع کنن از همین رو گفته شده التجربه فوق العلم/ زیرا علم براساس تکرار پذیری تجربه ها هست. در غرب اما همه نظریات علمی معکوس هست یعنی یک فرضیه ای در نظر گرفته می شود و پیرامون آن نظریه پردازی می شود و اگر خیلی دقیق بخواهند چند نمونه سنگین هم به ان اضافه می کنند. و فرضیه از حالت صفر در امده یک می شود. مثلا بازار یابی براساس تحقیقات بازار یابی هست که خود آن براساس فرضیات  نظری آماده اثبات است.پس تجربه نقشی ندارد. علت آنهم روشن است چون غرب عمر علمی و غمق دانش ندارد. هرچه هست نظریات بعد از انقلاب اسلامی هست، یعنی از ۱۹۷۹به بعد که گاهی عمر انها به ۵۰سال هم نمی رسد. آنهم انعکاس انقلاب اسلام هست زیرا که انقلاب اسلامی فشرده کل تاریخ و آخرین محصولات تطورات بشری است. و لذا براساس علم بنا نهاده شده .. و رهبر ان باید اعلم باشد. لذا غرب هم شاکله علمی بودن به خود گرفت. و الا در نظریات افلاطون تا دکارت ماچیزی بعنوان علم نمی بینیم. چون نظریه هست و نظریه هم در حال تغییرات است. در رشته کسب و کار هرکسی نظری داده و دیگران که خواسته ان را به کار ببندند به نظریات جدید رسیدند و آن را کنار گذاشته اند نگرش سیستمی آخرین نظریات غربی هست. در حالیکه بدترین نظریه شرقی و نام آن تسلسل می باشد. یعنی زیر سیستم ها و رو سیستم ها تا بینهایت ادامه دارند. و انسان هم قادر به تسلط بر بی نهایت نیست. مثل مرغ و تخم مرغ که می پرسند اول مرغ بوده تا تخم مرغ! اما نظریات انقلاب اسلامی همه تسلسل ها را محدود به ابتدا کرده است که نام آن علت العلل است. علت العلل علاوه بر محدود کردن تسلسل، آن را در اختیار انسان هم قرار می دهد. انتها هم محدود است: کل شی هالک الا وحهه، یعنی همه اشیا(بجز خدا) هم ابتدا دارند و هم انتها. مخصوصا جامعه بشری که فرموده لکل امت اجل! هر تمدنی یک لایف سایکل دارد. به همین جهت فلسفه در شرق کاملا معقول هست، ولی در غرب به سفسطه می رسد. غلم در شرق کاملا تجربی هست ولی در غرب بر افسانیات! است. که به آن علمی تخیلی هم می گویند. درکسب و کار و تجارت هم در شرق تجربیات ۳هزار ساله و بیشتر وجود دارد. که حتی مکتوب شده و تدریس هم می شود. مثلا علمای اسلامی کتاب المکاسب دارند. وامام جعفر صادق هم می فرماید الفقه ثم المتجر یعنی تاجر اول باید حلال و حرام را بشناسد تا اشتباه وارد مکاسب محرمه نشود. مثل الان که سود آورترین شغل در دنیا قاچاق فروشی مواد مخدر و روسپی گری و.. است. علت آن است که سود غایت و هدف کسب و کار تعریف شده حتی مسئولیت های اجتماعی هم برای کاهش هزینه های مالیاتی و افزایش سود است. لذا وقتی هدف سود باشد حلال و حرام معلوم نمی شود. و قاچاق موادمخدر در راس مکاسب قرار می گیرد. یا بیت کوین، یا هرمی وغیره که همه قمار بازی و حرام است.

Ahmad Mahini candidate for Presidental election in America says

I

n trade and business, experience is always better than science, because those who have high academic degrees, when they see the job market, they have to start from zero, that’s why it is said that experience is superior to science/because science is based on the repeatability of experiences. In the West, however, all scientific theories are reversed, that is, a hypothesis is considered and theorized around it, and if they want to be very precise, they add some heavy examples to it. And the hypothesis turns from zero to one. For example, marketing is based on marketing research, which itself is based on theoretical hypotheses ready to be proven. Therefore, experience does not play a role. The reason for that is clear, because the West does not have a scientific age and deep knowledge. Whatever it is, there are theories after the Islamic revolution, that is, from 1979 onwards, and sometimes their lifespan does not even reach 50 years. It is also a reflection of the Islamic Revolution, because the Islamic Revolution is a summary of the entire history and the latest products of human development. And therefore, it is based on knowledge.. and its leader must be knowledgeable. Therefore, the West took the form of being a scientist. And we do not see Machisi as science in the theories of Plato and Descartes. Because there is a theory and the theory is changing. In the field of business, everyone gave an opinion and others who wanted to apply it came to new theories and left them aside, the system approach is the latest western theories. While the worst eastern theory and its name is sequence. That is, subsystems and supersystems continue to infinity. And man is not able to master infinity. It’s like the chicken and the egg, when they ask, the chicken came before the egg! But the theories of the Islamic Revolution have limited all sequences to the beginning, which is called the cause of the cause. In addition to limiting the sequence, the cause of the causes also provides it to man. The end is also limited: the whole thing is eternal, that is, all things (except God) have both a beginning and an end. Especially the human society that he said is the end of the Ummah! Every civilization has a life cycle. For this reason, philosophy in the East is completely reasonable, but in the West it reaches sophistry. Gholam in the East is completely experimental, but in the West it is based on legends! Is. which is also called science fiction. There are more than 3 thousand years of experience in business and trade in the East. which is even written and taught. For example, Islamic scholars have a book called al-Makasib. And Imam Jafar Sadiq also says that jurisprudence then al-tamar means that the first trader should know what is halal and what is haram so that mistakes do not enter into mahram gains. Like now, the most profitable job in the world is drug trafficking and prostitution, etc. The reason is that profit is the goal and purpose of the defined business, even social responsibilities, to reduce tax costs and increase profits. Therefore, when the goal is profit, it is not clear whether it is halal or haram. And drug trafficking is at the top of the profits. Or Bitcoin, or a pyramid, etc., all of which are gambling and haram.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری تحلیلی بین المللی ماهین نیوز صاحب امتیاز و ومدیر مسئول : سید احمد حسینی ماهینی شماره مجوز 92/23363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلفن 02136878594همراه09120836492 و 09190883546 احمد ماهینی کاندیدای ریاست جمهوری امریکا

حتما ببینید

مقام دبیرکلی سازمان ملل متحد را باید پس بگیریم

سلام با دهدار صحبت کردم شب تاسوعا همایش نخبگان جهانی ماهین برگزار کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *