چهارشنبه , ۱۵ تیر ۱۴۰۱
خانه / فرهنگی / حاج ابوذر اشتری

حاج ابوذر اشتری

هنرهای سنتی ایران، اقدامی پاسدارانه در راستای حفظ ارزش‌های اصیل و سنتی کشور

هنرهای سنتی ایران، خود اقدامی پاسدارانه در راستای حفظ ارزش‌های اصیل و سنتی مردمان این کشور است و اقدامات پاسدارانۀ یونسکو و هنرهای سنتی ایران می‌توانند به مثابه دو روی یک سکه مکمل یکدیگر باشند.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سید عبدالمجید شریف‌زاده رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه که امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، در نشست جایگاه هنرهای سنتی در جامعه و رویکردهای اجتماعی آن سخن می‌گفت، میراث‌فرهنگی را آثار باقیمانده از گذشتگان خواند که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط ‌حرکت فرهنگی او میسر می‌شود و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌آید.

او با بیان تعاریفی از هنرهای سنتی به ویژگی‌های آن‌ها پرداخت و گفت :هنرهای سنتی حامل اعتقاد، بینش و اندیشهای هستند که به رشد و تعالی انسان کمک می‌کنند.   

شریف‌زاده، هنرهای سنتی را دارای جنبههای هنری با ریشههای سنتی، فرهنگی و تاریخی دانست که در آنها سُنَن، فنون و روشهای ویژۀ هنری و ابزار و مواد خاص با کیفیت مطلوب به کار میرود.

او با بیان اینکه هنرهای سنتی واجد اصول و قواعد عام هنرهای ایرانی ـ اسلامی با ویژگی هر منطقه و حامل پیام و محتوای ارزشمند هستند تصریح‌کرد: هنرهای سنتی ایران مجموعهای از مبانی نظری و فنون عملی هستند که توسط مجموعهای عظیم به عنوان مصادیق تاریخی خود، پشتیبانی میشوند و به تمامی معنا، نشان از حفظ و استمرار در عین بازاندیشی و ارتقاء دارند.

رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه در ادامه افزود: اقدامات پاسدارانۀ یونسکو میتواند یکی از بهترین نمونههای عملیاتی به منظور تحقق هدف هنرهای سنتی، یعنی حفظ و استمرار در عین بازاندیشی و ارتقاء باشد چرا که از طریق هدفگذاری صحیح، برنامهریزی دقیق و اجرای مناسب تمامی موارد فوق را در هر موردی محقَّق میسازد.

شریف‌زاده گفت: اصولاً هنرهای سنتی ایران، خود اقدامی پاسدارانه در راستای حفظ ارزشهای اصیل و سنتی مردمان این کشور است و از سه مسیر تبیین مبانی نظری، تدوین فنون عملی و تعیین مصادیق هنری این مهم را به انجام میرساند.

او اظهار کرد: دقیقاً اینجا نقطۀ اشتراکی است که هنرهای سنتی ایران و اقدامات پاسدارانۀ یونسکو را به هم می‌رساند که می‌توانند به مثابه دو روی یک سکه مکمل یکدیگر باشند .

رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه در ادامه نشست به معرفی آموزش‌های هنرهای سنتی و بیان ویژگی‌های شیوه استاد شاگردی پرداخت و برخی از خاندان هنری را که انتقال هنر در آن‌ها به صورت سینه به سینه صورت گرفته معرفی

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

فاوا

پور صالح هوشمند: در جلسه بررسی ابعاد حمله سایبری به شهرداری تهران مطرح شد سازمان …