خانه / اخبارمهم / آخرین نفوذیهای ستاد کرونای سابق
آخرین نفوذیهای ستاد کرونای سابق
آخرین نفوذیهای ستاد کرونای سابق

آخرین نفوذیهای ستاد کرونای سابق

عدم کاهش آمار مرگ و میر و مبتلا به کرونا در چند ماهه دولت جدید و جلوگیری از نابودی کامل این بیماری نشان می دهد عوامل نفوذی از ستاد کرونای قبلی هنوز تعویض نشده اند و کار خود را برای تهدید حیات و زندگی مردم ایران ادامه می دهند. کشورهای درگیر ا میکرون از افریقا شروع شده جایی که رئیس سازمان بهداشت جهانی در ان بزرگترین تیم ترور را تشکیل داده و بسیاری از مخالفان خود را گلوله های جدید که همان ویروس باشد از بین برده است. لذا نشان می دهد که سازمان بهداشت جهانی ماموریت تهدید زندگی سالم بشریت را به عهده دارد. کاری که پزشکی غرب از ابتدای ورودش انجام می داده. و این امر سابقه طولانی دارد. و براساس فلسفه: اگر” طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد” می باشد. این اصل تاریخی می گوید اگر نتوانستند تمدن را به پیش ببرند، باید آن را از بین ببرند. تا نامشان در تاریخ بماند. حمله مغولان به ایران یا ظهور نازیسم در آلمان و لیبرالیزم در امریکا را میتوان اینطور تفسیر کرد. برای ساده تر شدن موضوع یک مثال فلسفی بزنیم: غرب فلسفه ساده ای داشت و لذا نمی توانست فلسفه عمیق شرق را درک کند. لذا آن را از بن تخریب کرد و فلسفه خود را جایگزین نمود. مانند نقاشی مینیاتور و اسلیمی در ایران. وقتی غرب نمیتوانست این نقاشی ها را تقلید و یا حتی بوجود آورد. ناچار به کوبیسم روی اورد. یعنی نقاشی های ایرانی و چینی را ایدئالیستی نامید و نقاشی خود را طبیعی! و مادی. هرچه فلسه شرق به دلیل حضور دانشمندان فراوان رو به پیچیدگی می رفت آنها آن را مغلق گویی می نامیدند و کلاس یک نفره ارسطو را ترجیح می دادند. لذا علوم و فلسفه و تاریخ همه روبه نابودی گذاشت و بجای ان چیزی بنام علوم انسانی (یعنی ساده و قابل فهم و یا تولید بشری) جای ان را گرفت. آنها با حذف خدا خود را از هرگونه مغلق گویی! راحت کردند و همه چیز را به تصادف نسبت دادند. در بهداشت نیز همین سرنوشت را دنبال کردند. از دستور العمل های وسیع ( معراج السعاده یا حلیه المتقین) خسته بودند لذا به سوی آزادی خوراک رفتند. و از تهیه غذاهای پیچیده مانند چلوکباب و قرمه سبزی و آبگوشت به سوی ساندویچ و سوسیس و کالباس روی اوردند. و بجای ذبح گوسفند با دستورالعمل های اسلامی به کشتن خوک و گراز و سگ و گربه و خوردن انها کفایت کردند. و امروزه در چین که ظاهرا کمونیست است ولی از همه لیبرالها اصیل تر است، نه تنها خوردن گوشت سگ و گربه آزاد است بلکه از سوسک موش و غیره هم نمی گذرند. خفاش نهایت این درندگی بشر بود. و هدف پزشکی غرب تهدید زندگی بشر با تغییر ذائقه آنها عنوان شده است. زیرا کاهش جمعیت را در مقابل انفجار جمعیت مطرح می کردند. تقریبا از زمان مالتوس این تهدیدها شروع شد. وی که یک کشیش بود و از آداب کلیسا خسته شده بود تصمیم به کشتار مردم گرفت. و آن را تئوریزه کرد: گفت که امکانات محدود است ولی رشد جمعیت نامحدود. و لذا باید جلو رشد جمعیت را گرفت تا با امکانات متناسب شود و شاهد قحطی و گرسنگی در آفریقا و آسیا نباشیم! تئوری زیبایی که سالهاست به کشتار مردم ادامه داده و کاهش جمعیت را موجه می کند. و آخرین آن ویروس کرونا است. ویروس کرونا اصلا کشنده نیست. ولی بهانه خوبی است تا به بهانه درمان آن میکروبهای کشنده را بعنوان درمان تزریق کنند. لذا بانک ژنوم جمعیت درست کرده و براساس هر ژنوم نوعی ویروس و میکروب طراحی نمودند که به آن فاز های مختلف کرونا نام نهادند. در ایران هم دولت قبل آنها را در طبقه هفتم وزارتخانه بهداشت بصورت کاملاسری دعوت کرده و به کشتار ایرانیان مشغول ساخته بود. با تغییر اعضا هنوز نفوذی هایی هستند. که گاهگاهی آمار را بالاتر هم می برند.

The latest infiltration of the former Corona headquarters

The failure of the new government to reduce the number of deaths and coronary heart disease in a few months and to prevent the complete eradication of the disease shows that the infiltrators from the previous Corona headquarters have not yet been replaced and continue to work to threaten the lives of Iranians. The countries involved in the micron have started in Africa, where the head of the World Health Organization has formed the largest assassination team, and many of his opponents have been destroyed by new bullets that are the same virus. Therefore, it shows that the World Health Organization has a mission to threaten the healthy life of humanity. What Western medicine has been doing since its inception. And this has a long history. And according to philosophy: if “obedience is not lost, sin must be committed.” This historical principle says that if they could not advance civilization, they must destroy it. To keep their name in history. The Mongol invasion of Iran or the rise of Nazism in Germany and liberalism in the United States can be interpreted as follows. To simplify the subject, let us give a philosophical example: the West had a simple philosophy and therefore could not understand the deep philosophy of the East. So he destroyed it from Ben and replaced his philosophy. Like miniature and Islamic painting in Iran. When the West could not imitate or even create these paintings. He had to turn to Cubism. That is, he called Iranian and Chinese paintings idealistic and called his paintings natural! And material. As the Eastern Plateau became more complex due to the presence of many scientists, they called it complexes and preferred Aristotle’s one-man class. Therefore, science, philosophy, and history were all destroyed and replaced by something called the humanities (i.e., simple and understandable or human production). They remove your God from any trickery! They relaxed and attributed everything to accident. They followed the same fate in health. They were tired of the extensive instructions (Me’raj al-Sa’ada or Haliya al-Muttaqin), so they went for food freedom. And from preparing complex foods such as chelokbab, vegetable broth and broth, they turned to sandwiches, sausages and hot dogs. Instead of slaughtering sheep according to Islamic instructions, they were enough to kill pigs, boars, dogs and cats and eat them. And today in China, which is apparently communist but more genuine than all liberals, not only are dogs and cats free to eat, but they do not pass by rat beetles and so on. The bat was the end of this human predation. And the goal of Western medicine is to threaten human life by changing their tastes. Because they were proposing population reduction in the face of population explosion. These threats began almost from the time of Malthus. A priest who was tired of the church rites, he decided to kill people. And he theorized: he said that the facilities are limited but the population growth is unlimited. And so we must stop the growth of the population to adapt to the possibilities and not witness famine and hunger in Africa and Asia! A beautiful theory that has been killing people for years and justifying population decline. And last but not least, the corona virus. The corona virus is not deadly at all. But it is a good excuse to inject deadly germs as a cure under the pretext of treating it. Therefore, they created a population genome bank and based on each genome, they designed a virus and microbe, which they named different phases of corona. In Iran, the previous government had completely invited them to the seventh floor of the Ministry of Health and had killed Iranians. With the change of members, they are still influential.

اخر عملیات التسلل لمقرات کورونا السابق

إن الفشل فی تقلیل عدد الوفیات وأمراض القلب التاجیه فی غضون أشهر قلیله من الحکومه الجدیده ومنع القضاء التام على هذا المرض یدل على أن المتسللین من مقرات کورونا السابق لم یتم استبدالهم بعد ویواصلون عملهم لتهدید حیاه الإیرانیین. بدأت الدول المشارکه فی المیکرون فی إفریقیا ، حیث شکل رئیس منظمه الصحه العالمیه أکبر فریق اغتیال ، ودُمر العدید من خصومه برصاصات جدیده هی نفس الفیروس. لذلک ، فإنه یدل على أن منظمه الصحه العالمیه لدیها مهمه لتهدید الحیاه الصحیه للبشریه. ما کان الطب الغربی یفعله منذ نشأته. وهذا له تاریخ طویل. وبحسب الفلسفه: “إذا لم تهدر الطاعه فلا بد من إثم”. یقول هذا المبدأ التاریخی أنه إذا لم یتمکنوا من دفع الحضاره إلى الأمام ، فعلیهم تدمیرها. للحفاظ على اسمهم فی التاریخ. یمکن تفسیر الغزو المغولی لإیران أو صعود النازیه فی ألمانیا واللیبرالیه فی الولایات المتحده على النحو التالی. لتبسیط الموضوع ، دعونا نعطی مثالًا فلسفیًا: الغرب لدیه فلسفه بسیطه وبالتالی لا یستطیع فهم الفلسفه العمیقه للشرق. فدمرها من بن واستبدل فلسفته. مثل المنمنمات والرسم الإسلامی فی إیران. عندما لم یستطع الغرب تقلید أو حتى إنشاء هذه اللوحات. کان علیه أن یلجأ إلى التکعیبیه. أی وصف اللوحات الإیرانیه والصینیه بالمثالیه ووصف لوحاته بأنها طبیعیه! وماده. نظرًا لأن الهضبه الشرقیه أصبحت أکثر تعقیدًا بسبب وجود العدید من العلماء ، فقد أطلقوا علیها اسم التعقید وفضلوا فئه الرجل الواحد لأرسطو. لذلک ، تم تدمیر العلم والفلسفه والتاریخ واستبدالها بما یسمى العلوم الإنسانیه (أی الإنتاج البسیط والمفهوم أو الإنتاج البشری). یزیلون إلهک من أی خداع! استرخوا ونسبوا کل شیء إلى الصدفه. لقد اتبعوا نفس المصیر فی الصحه. سئموا التعلیمات الکثیره (معراج السعاده أو هلیه المتقین) فذهبوا من أجل حریه الأکل. ومن تحضیر الأطعمه المعقده مثل الشیلوکباب ومرق الخضار والمرق ، تحولوا إلى السندویشات والنقانق والنقانق. فبدلاً من ذبح الأغنام وفق تعالیم الشریعه ، کانت تکفی لقتل الخنازیر والخنازیر والکلاب والقطط وأکلها. والیوم فی الصین ، التی یبدو أنها شیوعیه ولکنها أکثر أصاله من کل اللیبرالیین ، لا تتمتع الکلاب والقطط بحریه الأکل فحسب ، ولکنها لا تمر عبر خنافس الفئران وما إلى ذلک. کان الخفاش نهایه هذا الافتراس البشری. والهدف من الطب الغربی هو تهدید حیاه الإنسان من خلال تغییر أذواقهم. لأنهم کانوا یقترحون تخفیض عدد السکان فی مواجهه الانفجار السکانی. بدأت هذه التهدیدات تقریبًا منذ زمن مالتوس. کاهن سئم من طقوس الکنیسه ، قرر قتل الناس. وافترض: قال إن المرافق محدوده لکن النمو السکانی غیر محدود. وبالتالی لا بد من وقف النمو السکانی بما یتناسب مع الاحتمالات ولن نشهد مجاعه وجوع فی إفریقیا وآسیا! نظریه جمیله تقتل الناس منذ سنوات وتبرر انخفاض عدد السکان. وأخیرًا ولیس آخرًا ، فیروس کورونا. فیروس کورونا لیس قاتلا على الإطلاق. لکنها عذر جید بحقن الجراثیم القاتله کعلاج بحجه معالجتها. لذلک ، أنشأوا بنکًا للجینوم السکانی وبناءً على کل جینوم ، قاموا بتصمیم فیروس ومیکروب ، أطلقوا علیه اسم مراحل مختلفه من الهاله. فی إیران ، دعتهم الحکومه السابقه بالکامل إلى الطابق السابع من وزاره الصحه وقتلت إیرانیین. مع تغییر الأعضاء ، لا یزالون مؤثرین.

Soo galitaankii ugu dambeeyay ee xaruntii hore ee Corona

Haddii aan la dhimin tirada dhimashada iyo cudurrada wadnaha dhowr bilood ee xukuumadda cusub, lagana hortagayo ciribtirka guud ee cudurkan, waxay muujineysaa in aan weli la bedelin dadkii ku soo dhuuntay xarumihii hore ee corona oo ay sii wataan howlahooda halista ah ee nolosha. iiraaniyiin Wadamada ku lugta leh micron-ka ayaa ka bilowday Afrika, halkaas oo madaxa hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO uu sameeyay kooxda ugu badan ee dilalka, qaar badan oo ka soo horjeeda ayaa lagu burburiyay rasaas cusub oo isku mid ah. Sidaa darteed, waxay muujinaysaa in Ururka Caafimaadka Adduunka uu leeyahay hadaf uu ku hanjabayo nolosha caafimaadka leh ee bini’aadamka. Maxay daawada reer galbeedku samaynaysay tan iyo markii la aasaasay. Waxayna tani leedahay taariikh dheer. Iyo sida ay falsafadu leedahay: haddii “adeeciddu aanay lumin, dembiga waa in la sameeyaa.” Mabda’a taariikhiga ahi waxa uu leeyahay hadday ilbaxnimada hore u marin kari waayaan waa in ay burburiyaan. Si ay magacooda taariikhda ugu sii jiraan. Duulaanka Mongol-ku ku soo qaaday Iran ama Naasiyiintii Jarmalku ku soo korodhay iyo liberaaliga Maraykanka waxa loo fasiran karaa sidan. Si loo fududeeyo mawduuca, aan siino tusaale falsafadeed: Galbeedku waxay lahaayeen falsafad fudud, sidaas darteed ma fahmi karaan falsafada qoto dheer ee Bariga. Sidaas daraaddeed ayuu Ben ka baabbi’iyey oo beddelay falsafadiisii. Sida kuwa yaryar iyo rinjiyeynta Islaamka ee Iran. Markay reer galbeedku ku dayan kari waayeen oo xataa samayn kari waayeen sawiradan. Waxay ahayd inuu u jeesto Cubism. Taasi waa, wuxuu ku tilmaamay sawir gacmeedyada Iran iyo Shiinaha kuwo ku habboon oo ku tilmaamay sawirradiisa mid dabiici ah! Iyo maaddo. Markii dhulkii Barigu noqday mid aad u adag, sababtoo ah joogitaanka saynisyahano badan, waxay ugu yeereen complexism waxayna door bideen fasalka Aristotle ee hal nin. Sidaa darteed, cilmiga, falsafada, iyo taariikhda dhammaantood waa la burburiyay oo lagu beddelay wax la yiraahdo aadanaha (ie, fudud oo la fahmi karo ama wax soo saarka aadanaha). Waxay Ilaahaaga ka fogeeyaan khiyaano kasta. Way is dejiyeen oo wax walba u nisbeeyeen shil. Waxay raaceen qaddar isku mid ah xagga caafimaadka. Waxay ka daaleen tilmaamaha ballaaran (Meraj al-Saada ama Xaliya al-Muttaqin), si ay u helaan xorriyadda cuntada. Iyo diyaarinta cuntooyinka adag sida chelokbab, maraq khudradeed iyo maraq, waxay u jeesteen sandwiches, sausages iyo eeyaha kulul. Halkii ay Idaha u qali lahaayeen sida ay diinta Islaamku farayso, waxa ay ku filan yihiin in ay dilaan Doofaarka, Doofaarka, Eeyaha iyo Bisadaha oo ay cunaan. Maantana Shiinaha, oo sida muuqata shuuciyad ah, laakiin ka run badan dhammaan dadka liberaaliga ah, maaha kaliya eey iyo bisadaha inay wax cunaan, laakiin ma dhaafaan kuwa lamid ah jiirka iyo wixii la mid ah. Fiidmeertu waxay ahayd dhammaadka ugaadhsigan aadanaha. Hadafka daawaynta reer galbeedkuna waa inay halis galiyaan nolosha bini’aadamka iyagoo bedelaya dhadhankooda. Sababtoo ah waxay soo jeedinayeen dhimista dadweynaha marka loo eego qaraxa dadweynaha. Hanjabaadahani waxay soo bilowdeen ku dhawaad ​​waqtigii Malthus. Wadaad ka daalay cibaadada kaniisada, ayaa wuxuu go’aansaday inuu dadka laayo. Wuxuna aragtidiisa ka dhiibtay: waxa uu sheegay in tas-hiilaadyadu xadidan yihiin balse korodhka dadweynuhu aanu xad lahayn. Haddaba, kororka dadweynaha waa in la joojiyaa si loo waafajiyo fursadaha, mana arki doono gaajo iyo gaajo Afrika iyo Aasiya! Aragti qurux badan oo dadka laayay sanado badan, sababna u ahayd hoos u dhaca tirada dadka. Iyo ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, coronavirus. Fayraska corona gabi ahaanba ma aha mid dilaa ah. Laakin waa cudur daar wanaagsan in jeermiska dilaaga ah la isku duro si daawo looga dhigo iyadoo lagu marmarsiyoonayo daawaynta. Sidaa darteed, waxay abuureen bangi genome ah oo ku saleysan genome kasta, waxay naqshadeeyeen fayras iyo microbe, oo ay u bixiyeen wejiyada kala duwan ee corona. Iraan, dawladdii hore waxay si buuxda ugu casuuntay dabaqa toddobaad ee Wasaaradda Caafimaadka oo ay ku laysay Iiraaniyiin. Isbeddelka xubnaha, weli waa kuwo saameyn leh.

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

مقوله های زیست محیطی و هوای پاک

مقوله های زیست محیطی و هوای پاک

 ۱۲:۱۷ AM . ‍ شهردار منطقه یک: آموزش ۲۰ هزار شهروند شمال تهران با مقوله …

دیدگاهتان را بنویسید