خانه / اخبارمهم / معاونت پیگیری مطالبات خارجی
ترور شهید سلیمانی به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا
ترور شهید سلیمانی به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا

معاونت پیگیری مطالبات خارجی

سامسونگ را مصادره کنید

اخیرا قوه قضائیه به پرونده تخلفات ارزی کره ورود پیدا کرده و براساس نقل قول قرار است که حکم اجرایی آن صادر شود که به موجب ان شرکتهای بزرگ کره جنوبی بمیزان ۷میلیارد دلار مصادره و بنام ایران ثبت شوند و در امد های انان به ایران تعلق گیرد. البته این حکم  باید سالها قبل صادر می شد. چنانکه در مورد کشورهای دیگر هم این کار انجام نشده است. به نظر می رسد یک مشاور یا معاون رئیس جمهوری به همین نام باید ایجاد گردد: معاونت پیگیری مطالبات خارجی ایران. که در انصورت اصلا نیازی به چاپ اسکناس یا درآمد نفت و مالیات و غیره در بودجه نیست! زیرا هرسال یکی از این مطالبات وصول شود برای کل بودجه سال اکتفا می کند. مثلا کوه نور را از بریتانیا پس بگیرند و مانند دریای نور به موزه ملی جواهرات سپرده شود. یا الماس اورانوس که همراه این دوقطعه بود سرقت شده و در روسیه( کاخ کرملین) هست. هرسه این جواهرات خراج هند بود به نادرشاه که پس از مرگ او به سه قسمت دنیا ارسال شده! و باید به موزه ملی جواهرات برگردد. دومین مهمترین دارایی ایران درآمد فروش نفت انگلستان است که به مدت ۶۰سال از میادین نفتی ایران استخراج وغارت می شده. و در تمام پالایشگاههای ایران هم نوشته شده بود: ورود ایرانی ممنوع است. این قرارداد به بهانه های مختلف نقض شد و ویلیام هیچ وجهی به ایران نمی داد. براساس اسناد نویافته ازسال ۱۹۰۹که سال اکتشاف نفت در مسجد سلیمان است تا (۱۲۸۰تا ۱۳۳۲) نزدیک ۶۰سال با پشتیبانی انگلستان و اعمال نفوذ لاهه هیچگونه همکاری نشد. لذا باید این مدت بررسی و میزان بدهی دولت انگلیس در حال حاضر هم به آن اضافه شود. بدهی سوم که تاریخی ومهم است پولها و طلاهایی است که روسیه در جنگهای مختلف از ایران بعنوان غرامت گرفت. و معاهده های ننگین گلستان چای و ترکمانچای را منعقد کرد. اما بعد از انقلاب روسیه، لنین اعلام کرد معاهدات ننگین را نمی پذیرد و ۱۹۱۸آن ها را لغو کرد و بعد ها وزیرمختارهای خود را به ایران فرستاد تا لغو معاهدات را امضا کند. حسین پیرنیا نخست وزیر و ضیاء الدین طباطبایی هم علیقلی خان را مامور الغا  و امضا معاهدات کردند که در سال ۱۹۲۱ امضا شد و همه معاهدات الغا گردید. اما به دلیل کودتای رضاخانی موضوع به فراموشی سپرده شد و او برای اینکه تنش ایجاد نشود آن را مخفی کرد. و هنوز هم هست. لذا رئیس جمهوری می تواند خسارات را مطالبه و سرزمین ها را هم عودت دهد. مطالبت مهم چهارم، مربوط به دوران خود رضاخان است وی در معاهده ننگین جدیدی به نام پیمان سعد اباد بخش های منابع آبی و مرزی ایران به بیگانگان واگذار کرد. مطابق این پیمان هیرمند به افغانستان، ارارت به ترکیه، اروند به عراق و نیمه بلوچستان به پاکستان و شیخ نشین های جنوب را به عربستان واگذار نمود. و پنجمین موضوع واگذاری بحرین و دریای ثروتمند و مرجان خیز را به عنوان دختر خودش شوهر داد. مطابق برخی قراردادها مخصوصا کنسر سیوم نفت و شرکت های نفتی ، امتیاز فروش نفت را هم بجای انگلیس به آمریکا دادند. و سالها آمریکا نفت ایران را غارت می کرد و در مقابل آن برخی سهام شرکتها و یا سلاحهای دور ریز را می داد و الان هم همه آنها را بلوکه کرده و به بهانه قربانیان ترور همه را برداشت می کند. بعد از انقلاب هم چین و روسیه و ژاپن نفت ایران را بردند و هیچ پولی به ایران ندادند. چون می گفتند تحریم است و مانند کره جنوبی پیشنهاد محصولات خودشان که معمولا از رده خارج بود، می دادند. لذا اجناس چینی یاژاپنی یکباره بازار های ایران را قبضه کردند. چون لیبرالها می گفتند همین هم غنیمت است. همه اینها را بررسی نمایید.

Confiscate Samsung

Recently, the judiciary entered the case of Korea’s foreign exchange violations, and based on the quote, an executive order is to be issued, according to which large South Korean companies will be confiscated in the amount of $ 7 million and registered in Iran’s name and their profits will belong to Iran. Of course, this sentence should have been issued years ago. As in other countries, this has not been done. It seems that an advisor or vice president of the same name should be created: the deputy for pursuing Iran’s foreign claims. In that case, there is no need to print banknotes or oil revenues, taxes, etc. in the budget! Because if one of these claims is received every year, it will be enough for the whole budget of the year. For example, Mount Noor should be taken back from Britain and handed over to the National Jewelry Museum like the Sea of ​​Light. Or the Uranus diamond that accompanied the two pieces was stolen and is in Russia (Kremlin Palace). All three of these jewels were tributes of India to Nader Shah, which was sent to three parts of the world after his death! And must return to the National Jewelry Museum. The second most important asset of Iran is the income from the sale of British oil, which has been extracted and looted from Iranian oil fields for 60 years. And in all Iranian refineries it was written: Iranian entry is prohibited. This agreement was violated under various pretexts and William did not give any money to Iran. According to newly discovered documents, from 1909, which is the year of oil exploration in Masjed Soleyman, to (1280 to 1332) for nearly 60 years, there was no cooperation with British support and the influence of The Hague. Therefore, this period of review and the amount of debt of the British government should be added to it now. The third debt, which is historical and important, is the money and gold that Russia received as compensation from Iran in various wars. And concluded the infamous treaties of Golestan Chai and Turkmanchay. But after the Russian Revolution, Lenin declared that he would not accept the infamous treaties, and in 1918 he canceled them, and later sent his minister to Iran to sign the cancellation of the treaties. Prime Minister Hussein Pirnia and Zia-ud-Din Tabatabai also commissioned Aliqli Khan to abrogate and sign treaties, which were signed in 1921 and all treaties were abrogated. But due to Rezakhani’s coup, the issue was forgotten and he hid it in order not to create tension. And it still is. Therefore, the president can claim damages and return the lands. The fourth important demand is related to Reza Khan’s time. In a shameful new treaty called the Saadabad Treaty, he ceded parts of Iran’s water and border resources to foreigners. According to this treaty, Helmand ceded to Afghanistan, Ararat to Turkey, Arvand to Iraq, and half of Baluchistan to Pakistan, and the southern sheikhdoms to Saudi Arabia. He married the fifth issue of the transfer of Bahrain and the rich and coral-rich sea as his own daughter. According to some contracts, especially the oil sewer and oil companies, they also gave the right to sell oil to the United States instead of Britain. And for years, the United States looted Iranian oil and in return gave some shares of companies or small arms, and now it blocks all of them and removes them all under the pretext of assassination victims. After the revolution, China, Russia and Japan took Iranian oil and did not give any money to Iran. Because they said it was a boycott, and like South Korea, they offered their own products, which were usually obsolete. Therefore, Chinese-Japanese goods suddenly took over the Iranian markets. Because the Liberals said that was the spoils. Check all of these.

مصادره سامسونج

فی الآونه الأخیره ، دخل القضاء فی قضیه انتهاکات کوریا للعملات الأجنبیه ، وبناءً على الاقتباس ، سیتم إصدار أمر تنفیذی ، بموجبه سیتم مصادره الشرکات الکوریه الجنوبیه الکبیره بمبلغ ۷ ملایین دولار وتسجیلها باسم إیران و سوف تعود أرباحهم إلى إیران. طبعا هذا الحکم کان یجب ان یصدر منذ سنوات. کما هو الحال فی البلدان الأخرى ، لم یتم القیام بذلک. یبدو أنه یجب إنشاء مستشار أو نائب رئیس یحمل نفس الاسم: نائب لمتابعه مطالبات إیران الخارجیه. فی هذه الحاله لا داعی لطباعه أوراق النقد أو عائدات النفط والضرائب وغیرها فی الموازنه! لأنه إذا تم استلام إحدى هذه المطالبات کل عام ، فسیکون ذلک کافیاً لمیزانیه العام بأکملها. على سبیل المثال ، یجب إعاده جبل نور من بریطانیا وتسلیمه إلى متحف المجوهرات الوطنی مثل بحر النور. أو سرقت ألماسه أورانوس المصاحبه للقطعتین وهی موجوده فی روسیا (قصر الکرملین). کل هذه الجواهر الثلاثه کانت بمثابه تحیه من الهند إلى نادر شاه ، والتی تم إرسالها إلى ثلاثه أجزاء من العالم بعد وفاته! ویجب العوده إلى المتحف الوطنی للمجوهرات. ثانی أهم أصول إیران هو بیع النفط البریطانی ، الذی تم استخراجه ونهبه من حقول النفط الإیرانیه لمده ۶۰ عامًا. وکتب فی جمیع المصافی الإیرانیه: الدخول الإیرانی ممنوع. تم انتهاک هذا الاتفاق تحت ذرائع مختلفه ولم یقدم ولیام أی أموال لإیران. وفقًا للوثائق المکتشفه حدیثًا ، من عام ۱۹۰۹ ، وهو عام التنقیب عن النفط فی مسجد سلیمان ، إلى (۱۲۸۰ إلى ۱۳۳۲) لما یقرب من ۶۰ عامًا ، لم یکن هناک تعاون مع الدعم البریطانی وتأثیر لاهای. لذلک یجب إضافه فتره المراجعه هذه ومقدار دیون الحکومه البریطانیه إلیها الآن. والدین الثالث ، وهو تاریخی ومهم ، هو الأموال والذهب التی حصلت علیها روسیا کتعویض من إیران فی حروب مختلفه. وأبرمت المعاهدات الشائنه کلستان شای وترکمانشای. لکن بعد الثوره الروسیه ، أعلن لینین أنه لن یقبل المعاهدات الشائنه ، وفی عام ۱۹۱۸ قام بإلغائها ، وبعد ذلک أرسل وزیره إلى إیران للتوقیع على إلغاء المعاهدات. کما کلف رئیس الوزراء حسین بیرنیا وضیاء الدین طبطبائی علیقلی خان بإلغاء وتوقیع المعاهدات ، التی تم توقیعها فی عام ۱۹۲۱ وألغیت جمیع المعاهدات. ولکن بسبب انقلاب رزاخانی ، تم نسیان الأمر وإخفائه حتى لا یحدث توترًا. ولا یزال. لذلک یمکن للرئیس المطالبه بتعویضات وإعاده الأراضی. المطلب الرابع المهم یتعلق بزمن رضا خان ، ففی معاهده جدیده مخزیه تسمى معاهده سعد آباد ، تنازل عن أجزاء من موارد إیران المائیه والحدودیه للأجانب. وفقًا لهذه المعاهده ، تنازلت هلمند لأفغانستان ، وأرارات لترکیا ، وأرفاند للعراق ، ونصف بلوشستان لباکستان ، ومشیخات الجنوب للسعودیه. وتزوج من نقل العدد الخامس للبحرین والغنى والمرجان الغنی بابنته. وبحسب بعض العقود ، لا سیما الصرف الصحی وشرکات النفط ، فقد أعطوا حق بیع النفط للولایات المتحده بدلاً من بریطانیا. وعلى مدى سنوات نهب الولایات المتحده النفط الإیرانی وفی المقابل أعطت بعض أسهم الشرکات أو الأسلحه الصغیره ، وهی الآن تمنعهم جمیعًا وتزیلهم جمیعًا بذریعه ضحایا الاغتیال. بعد الثوره أخذت الصین وروسیا والیابان النفط الإیرانی ولم تقدم أی أموال لإیران. لأنهم قالوا إنها مقاطعه ، ومثل کوریا الجنوبیه ، فقد عرضوا منتجاتهم الخاصه ، والتی عاده ما تکون قدیمه. لذلک ، سیطرت البضائع الصینیه الیابانیه فجأه على الأسواق الإیرانیه. لأن اللیبرالیین قالوا أن هذه کانت الغنائم. تحقق من کل هذه.

サムスンを没収する

最近、司法当局は韓国の外国為替違反の訴訟を起こし、その見積もりに基づいて大統領命令が出され、韓国の大企業は۷۰۰万ドルで没収され、イランの名前で登録され、彼らの利益はイランに帰属します。もちろん、この文は何年も前に発行されたはずです。他の国と同様に、これは行われていません。同名の顧問または副大統領、すなわちイランの外国の主張を追求するための代理人を創設すべきであるように思われる。その場合、予算に紙幣や石油収入、税金などを印刷する必要はありません!これらの請求の۱つが毎年受け取られる場合、それはその年の予算全体に対して十分であるためです。たとえば、マウントヌールは英国から持ち帰り、光の海のような国立宝石博物館に引き渡す必要があります。または、۲つのピースに付随する天王星のダイヤモンドが盗まれ、ロシア(クレムリン宮殿)にあります。これらの۳つの宝石はすべて、インドのNader Shahへのオマージュであり、Nader Shahの死後、世界の۳つの地域に送られました。そして、国立宝石博物館に戻らなければなりません。イランの۲番目に重要な資産は、۶۰年間イランの油田から抽出され、略奪されてきた英国の石油の販売です。そして、すべてのイランの製油所でそれは書かれていました:イランの入国は禁止されています。この合意はさまざまな口実の下で違反され、ウィリアムはイランにお金を与えませんでした。新たに発見された文書によると、マスジェド・ソレイマンの石油探査の年である۱۹۰۹年から۶۰年近く(۱۲۸۰年から۱۳۳۲年)まで、英国の支援とハーグの影響力との協力はありませんでした。したがって、このレビュー期間と英国政府の債務額を今すぐ追加する必要があります。歴史的かつ重要な第三の債務は、ロシアがさまざまな戦争でイランから補償として受け取ったお金と金です。そして、ゴレスタンチャイとトルコマーンチャーイの悪名高い条約を締結しました。しかし、ロシア革命後、レーニンは悪名高い条約を受け入れないと宣言し、۱۹۱۸年にそれらをキャンセルし、後に大臣をイランに派遣して条約のキャンセルに署名しました。フセイン・ピルニア首相とジア・ウッディン・タバタバイはまた、アリクリ・カーンに条約の廃止と署名を依頼しました。この条約は۱۹۲۱年に署名され、すべての条約が廃止されました。しかし、レザカニのクーデターのために、問題は忘れられ、緊張を引き起こさないために彼はそれを隠しました。そして、それはまだです。したがって、大統領は損害賠償を請求し、土地を返還することができます。 ۴番目の重要な要求はレザカーンの時代に関連しています。サーダバード条約と呼ばれる恥ずべき新しい条約で、彼はイランの水と国境の資源の一部を外国人に譲渡しました。この条約によると、ヘルマンドはアフガニスタンに、アララトはトルコに、アルヴァンドはイラクに、バルチスターンの半分はパキスタンに、そして南の首長国はサウジアラビアに割譲した。彼は自分の娘としてバーレーンと豊かで珊瑚が豊富な海の移転の第۵号と結婚しました。いくつかの契約、特に石油下水道と石油会社によると、彼らはまた、英国ではなく米国に石油を販売する権利を与えました。そして何年もの間、米国はイランの石油を略奪し、その見返りに企業や小型武器の一部を与えました、そして今では暗殺犠牲者の名目でそれらすべてをブロックし、それらをすべて取り除きます。革命後、中国、ロシア、日本はイランの石油を取り、イランにお金を与えませんでした。彼らはそれがボイコットだと言ったので、そして韓国のように、彼らは彼ら自身の製品を提供しました、そしてそれは通常時代遅れでした。そのため、日中の商品が突然イランの市場を乗っ取った。自由党がそれが略奪品だと言ったからです。これらすべてを確認してください。

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

بانوی موفق

نیازمند یک قرارگاه مشترک

 مسعود نقاش زاده: دستگاه‌های فرهنگی نیازمند یک قرارگاه مشترک هستند   دبیر جشنواره فیلم فجر …