چهارشنبه , ۴ خرداد ۱۴۰۱
خانه / اخبارمهم / جهنم و جهان نما
جهنم و جهان نما
جهنم و جهان نما

جهنم و جهان نما

جهنم و جهان نما تلفظ هر دو به یک شکل است لذا برخلاف قول مفسرین جهنم موصوف نیست بلکه وصف است و نام نیست بلکه اضافه است. در علم کلام آن را طبقاتی نامگذاری کرده و از درک اسفل بالاتر می دانند. اما همه اینها اشتباه است چراکه جهنم همان جهان نما است که اشارتی به جام جهان نما دارد و یک کلمه فارسی است که در قران استفاده شده است. یعنی طبقه ای از عذاب الهی که همه جهان آن را مشاهده می کنند: (فی عذاب جهنم) البته راغب اصفهانی ان را جهنام گفته و یا در منابع عبری صهیون و یا هینون و دره هینوم یا انگلیسی آن را هل گفته اند. اما همه این روایات به به این معنی است که همیشه جهنم با عذاب همراه است یعنی عذاب الهی اسم است و جهنم موصوف آن  و حجیم صفت دیگر است. وقتی گفته می شود در عذاب جهنم هستند یعنی در عذابی هستند که همه جهان آنها را می بینند. و از اینجا می توان گفت جام جم و جمشید همه متون مذهبی هستند و در اصل عربی بوده ولی در ایران حفظ شده اند. زیرا زبان بهشتیان عربی قرانی است. و قران اصل زبان است و  برعکس نظر مفسران، زبانهای دیگر از ان منشق شده اند نه آنکه قران از تجمیع زبانها نوشته شده باشد. زبان قران زبان خدایی است و لذا صحیح ترین متن هم می باشد اما قبایل و دسته ها آن را دچار تغییرات کردند تا محدوده سازی برای افراد خود را ایجاد نمایند. و افراد دیگر زبان آنها را نفهمند. گرچه در اص و کلمات کوشیدند ولی لهجه ها یا گویش های گوناگون از ان درست شد. که به معنی نجوا هست. نجوا یعنی صحبت دونفره ای که دیگران نمی شنوند یا اگر بشنوند نمی دانند چه مفهومی دارد. زیرا تغییراتی در زبان اصلی داده اند و مطابق قراردادهای بین بخشی ان را عمدا بطور جدیدی تلفظ می کنند. به همین جهت ممکن است پدر و مادر ها زبان جوانان خود را نفهمند! در ایران قبلا کلمات عربی در فارسی بیشتر بود ولی جوانان کلمات انگلیسی را در ان داخل کردند. و این بطور عمدی است تا اشاراتی بین خودشان باشد. لذا باید تاریخ و زبان را از نو تحلیل کرد براساس یافته های جدید زبانشناسی را ایرانیست هم می گویند! ژرمن ها بجای فلالوژی ایرانیست را به کار می برند یعنی آنها به تاریخ نزدیکترند و می دانند همه زبانها از ایران صادر شده است. لذا وجود کلمات فارسی (معرب) در قران دور از ذهن نیست بلکه وجود کلمات ترکی و عبری را باید تحلیل کرد. براساس این تئوری که نشان می دهد پیامبران و ظهور ادیان الهی در ایران بوده میتوان گفت دوباره باید تکه های ایران( عربستان و اسرائیل و مصروو) دوباره باید به ایران متصل شوند تا سرزمین واحدی بر مبنای عدالت الهی و دین و روش پیامبان ایجاد شود. زیرا حوادث تاریخی و حملات اقوام رانده شده(بربرها) باعث تجزیه ایران شده است. و ان را از اصل خود دور کرده.(هرکسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش). یکی از آثار این حملات وجود مستبدین ضد الهی مانند پادشاهان است که فرهنگ را بسوی خودشان تغییر می دادند تا جاییکه شاهنامه فردوسی برای بیان تاریخ ادیان به نام هایی اشاره می کند که بجای پیامبران بکار رفته. مانند سیاوش که از اتش سالم بیرون می آید یا رودابه که فرزندش را به آب می سپارد یاجمشید که تخت جمشید را می سازد جام جهان نما دارد. یا حافظ و مولوی و دیگران که عرفان الهی را با می و معشوق که دوستدار پادشاهان است شروع می کنند. و شاید بزرگترین گناه حافظ مشروبخوار کردن جهان است زیرا کسانی که زبان دوم حافظ یا خیام را نمی شناسند، بامی و معشوق دنیایی می مانند تا در آخرت نیز با انها محشور شوند. لذا باید چشم ها را شست و همه چیز را درست دید زیرا دوران استبداد پایان یافته و دوران مهدی آغاز

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

روز ماما

رسانه وزین با سلام و احترام با توجه به برگزاری بزرگداشت روز جهانی ماما در …