خانه / اخبارمهم / دوقدم مانده که پاییز برود
یارانه معیشتی
یارانه معیشتی

دوقدم مانده که پاییز برود

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود

هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟

گله ها را بگذار!
ناله ها را بس کن!

روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را

فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام!

مهر دیدی که به بر هم زدن چشم گذشت….
یا همین سال جدید!
باز کم مانده به عید!

این شتاب عمر است…
من و تو باورمان نیست که نیست!

زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛

چه به کام و
چه به نام و
چه به دام…

زندگی معرکه همت ماست…زندگی می گذرد…

زندگی گاه به نان است و کفایت بکند؛
زندگی گاه به جان است و جفایت بکند ؛
زندگی گاه به آن است و رهایت بکند؛

چه به نان
و چه به جان
و چه به آن…

زندگی صحنه بی تابی ماست…زندگی می گذرد…

زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛

چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز…

زندگی لحظه بیداری ماست…زندگی می گذرد…

نام شاعر: فرامرز عرب عامری؟ (نیاز به تحقیق دارد)

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

خواب خوب

۹ خواب و تاثیرات آن در بدن به گزارش سمیه سادات سلطانیان ١- خواب و …