خانه / اخبارمهم / لیست سیاه

لیست سیاه

سازمان اعدام کنندگان در حال تهیه لیست سیاه برای اعدام صحرایی میباشد که دیلا به معرفی آنان می‌پردازد و از عموم جهانیان می‌خواهد که‌این حکم را اجرا نماید اولین فرد ترامپ است به دلیل فرمان قتل سردار سلیمانی لذا هر کس هرجا اورا دیدی فرمان شلیک دارد. دوم میکرون فرانسوی به دلیل کشتار وسیع  جلیقه زرده لذا هرکس حتی جلیقه زرده مامور اجرای حکم هستند سوم   بن سلمان به دلیل دستور قتل خاشقچی چهارم نتانیاهو به دلیل فرمان ترور شهید فخری زاده پنجم فائزه هاشمی رفسنجانی بخاطر ارائه تحریم‌های ظالمانه به ترامپ و بایدن براای زیر فشار قراردادن مردم ایران جهت بازگشت به قدرت ششم سینا ولی الله بخاطر تخریب چهره اسلام و تمسخر اولیا الله که باعث فاصله گرفتن جوانان از اسلام و روحانیت شده ششم رجب طیب اردوغان  برای ایجاد بحران آب در ایران و زمینه سازی فساد اخلاقی در انتالیا هفتم بیل گیتس بخاطر جهش های کرونایی جهت نابودی بشریت تحت عنوان تعدیل جمعیت و جایگزینی ویروس بجای موشک هشتم مریم رجوی بخاطر فرمان ترور ۱۷هزار نفر در ایران نهم رضا پهلوی مدعی پادشاهی در ایران که باعث آشوب و تخریب دائمی در ایران است دهم فرمانده ناو وینسنز است که با افتخار هواپیمای مسافربری ایران رازد و ۳۰۰نفر راکشت و برای این قتل‌ها جایزه هم گرفت و باید جایزه او هم مصادره شود

The Organization of the Executors is preparing a black list for the field execution, which Dila introduces and calls on the public to carry out this sentence. The second is the French micron because of the mass murder of the yellow vest, so everyone, even the yellow vest, is in charge of executing the sentence. Putting the Iranian people to return to the sixth power of Sinai Waliullah for destroying the image of Islam and mocking the saints of God, which caused the youth to distance themselves from Islam and the clergy Sixth Recep Tayyip Erdogan to create a water crisis in Iran Corona jumps to destroy humanity under the guise of population reduction and replacing the virus with the eighth missile Maryam Rajavi because of the order to assassinate 17,000 people in Iran Ninth Reza Pahlavi claims the kingdom in Iran that causes permanent chaos and destruction in Iran An Iranian passenger was killed and 300 people were killed and he received a reward for these murders and his reward should be confiscated.

تقوم منظمه المنفذین بإعداد قائمه سوداء للتنفیذ المیدانی ، والتی تقدمها دیلا وتدعو الجمهور إلى تنفیذ هذه الجمله. والثانی هو المیکرون الفرنسی بسبب القتل الجماعی لستره صفراء ، لذا فإن الجمیع ، حتى الستره الصفراء ، هم المسؤولون عن تنفیذ العقوبه. وضع الشعب الإیرانی فی العوده إلى القوه السادسه لسیناء ولی الله لتدمیر صوره الإسلام والاستهزاء بأولیاء الله ، الأمر الذی دفع الشباب إلى إبعاد أنفسهم عن الإسلام ورجال الدین السادس رجب طیب أردوغان لخلق أزمه میاه فی إیران.کورونا یقفز لتدمیر البشریه تحت ستار تقلیص عدد السکان واستبدال الفیروس بالصاروخ الثامن. مریم رجوی بسبب الأمر باغتیال ۱۷ ألف شخص فی إیران قتل راکب إیرانی وقتل ۳۰۰ شخص ونال مکافأه على جرائم القتل هذه ویجب مصادره أجره.

Die Organisation der Vollstrecker bereitet eine schwarze Liste für die Feldexekution vor, die Dila vorstellt und die die Öffentlichkeit auffordert, dieses Urteil zu vollstrecken. Der zweite ist der französische Mikron wegen des Massenmords an der Gelbweste, so dass jeder, sogar die Gelbweste, für die Vollstreckung des Urteils verantwortlich ist Islam und die Verspottung der Heiligen Gottes, was dazu führte, dass sich die Jugend vom Islam distanzierte und der Klerus Sechster Recep Tayyip Erdogan eine Wasserkrise im Iran verursachte Maryam Rajavi wegen des Befehls, 17.000 Menschen im Iran zu ermorden Ein iranischer Passagier wurde getötet und 300 Menschen wurden getötet und er erhielt eine Belohnung für diese Morde und seine Belohnung sollte beschlagnahmt werden.

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

خواب خوب

۹ خواب و تاثیرات آن در بدن به گزارش سمیه سادات سلطانیان ١- خواب و …