خانه / عکس ها / سازمان اعدام دخالت گران
Execution headquarters
Execution headquarters

سازمان اعدام دخالت گران

از این تاریخ سازمانی بنام سازمان اعدام دخالت گران در راستای الغای کاپیتولاسیون تشکیل می شود تا در واحد تحقیق ماهین نیوز نسبت به ثبت مشخصات دروغ گویان و شایعه پردازان و دخالت گران در امور داخلی ایران در سراسر جهان و تنظیم شکایت علیه آنان و پیگیری اجرای حکم اعدام آنها در هرنقطه از جهان که باشند. این سازمان ۵رکن دارد رکت اول شبکه های معاند که پیگیر تحلیل های دروغ آنها و همچنین اخبار دروغی که منجر به تحریک مردم برای آشوب می شود. آنها بعنوان آمرین شورش ها و تخریب ها و ترور ها محاکمه و به اعدام محکوم خواهند شد و این سازمان از طرف خانواده های قربانیان و خسارت دیدگان آنها را تعقیب و در محل کارشان و در مقابل دوربین هایشان اعدام خواهد کرد. این اطلاعیه به منزل آگهی برای آنانی است که نادانسته در دام شبکه های معاند افتاده اند تا هرچه زودتر خود را کنار بکشند مخصوصا در ما در تمام شبکه های اجتماعی که این روز ها چشم خود را با دستمال می بندندآغاز کرده ایم. بدیهی است اگر به این کار خود ادامه دهند استوری انها با عکس اعدامشان به پایان خواهد رسید و هیچ عذری برای این کار ندارند. دومین گروه مبلیغان مسیحیت و اباحیگری و بهائیت هستند. آنها به دلیل عناد با اصول قانون اساسی و مبارزه با اسلام، مشمول اعدام می شوند و اگر دست از کار خود برندارند باید منتظر روزی باشند که دربستر خواب، خونشان بر روی بالش ریخته شده است. البته توبه گرگ مرگ است ولی اگر چنانچه آنها تمایل به توبه داشته باشند یک راه برای انها تعریف شده: و آن اعدام سران گروهک بهایی یا مسیونر های ضد اسلامی و یا ابحیرگی از قبیل قوادی و روسپیگری و غیره. باید دقیقا آمار و ساعت اعدام آنها را به ما گزارش بدهند تا در پرونده توبه آنها درج شود. رکن سوم آنها کسانی هستند که به هردلیل سلاح برعلیه امنیت عمومی برداشته اند. آنها در هرکجای این دنیا باشند شناسایی و در مخفی گاهشان کشته خواهند شد. ما به صراحت اعلام می کنیم که رجوی ها را ما کشتیم! و بزودی نفرات دوم و سوم سازمان مجاهدین خلق نیز در تیرانا کشته خواهند شد. ما به دولت آلبانی هم اخطار می دهیم اگر بیش از این آنها را مخفی کند یا امکانات در اختیار انها قرار دهد منتظر اعدام رئیس هیات حاکمه آلبانی هم باشند زیرا طبق قانون اسلامی دستور دهند عامل اصلی جنایات است و مجریان بعنوان معاونت در قتل است. به همین دلیل رکن چهارم کسانی را اعدام می کند که از نظر تشکیل دادگاههای فرمایشی از اعدام شدگان حمایت کنند. همانطور که اجرای قانون لازم است مخالفت با قانون هم جرم است. آنهاییکه از مجرمین دفاع می کنند خودشان هم مجرم هستند زیرا از قدیم گفته اند: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. دزد و سارق هستند که از دست بریدن سارقان می ترسند زیرا فردا نوبت خودشان خواهد شد. بنا براین کسانی که در دادگاههای ضد قانونی شرکت می کنند. و از جانیان و تروریست ها و کمونیست ها حمایت می کنند بعنوان اعتراف به شریک جرم بودن تلقی می شود و مستحق همان مجازات می شوند. رکن پنجم، سارقان طلا و ارز و عتیقه و دارایی مختلف ایران هستند. آنها به هرکجا بروند و پولشان را به هر بانکی بسپارند باید برگردانند. و الا باید نعش خود را روی فیش های واریزی شان ببینند. ملت نجیب ایران دوقرن در برابر این همه سرقت و دزدی سکوت کرد تا شاید به خود بیایند و توبه کنند. ولی حالا معلوم شد که دزدی انها با اراده و خواست و عمدی بوده لذا مستحق اعدام هستند. بانکهای پذیرنده هم هرچه سریعتر پول این سارقان را پس بدهند و الا بعنوان شریک سرقت های آنها، بانکها به اتش کشیده می شود و روسای انها هم در کنار گاوصندوق.

Execution organization of intruders

From this date, an organization called the Organization for the Execution of Intruders will be formed in order to abolish capitulation in order to register the characteristics of liars, rumor mongers and interferers in the internal affairs of Iran around the world in Mahin News Research Unit and file complaints against them and pursue execution. Execute them anywhere in the world. The organization has five pillars: the first company of dissident networks, which pursues their false analysis, as well as false news that incites people to riot. They will be tried and sentenced to death as the masterminds of the riots, sabotage and assassinations, and the organization will pursue the families of the victims and the victims and execute them at their workplaces and in front of their cameras. This announcement is an advertisement for those who have unknowingly fallen into the trap of dissident networks in order to withdraw as soon as possible, especially in all the social networks that are closing their eyes with handkerchiefs these days. Obviously, if they continue to do this, their story will end with a photo of their execution, and they have no excuse for doing so. The second group of preachers are Christianity, obscenity and Baha’ism. They are executed because of their obstinacy with the principles of the constitution and the fight against Islam, and if they do not give up their work, they will have to wait for the day when their blood is shed on their pillows in their sleep. Of course, repentance is the death wolf, but if they want to repent, a way is defined for them: and that is the execution of the leaders of the Baha’i group or anti-Islamic missionaries or astonishment such as prostitution and prostitution and so on. They must report the exact statistics and time of their execution to us so that their repentance file can be included. The third pillar is those who have taken up arms against public security for any reason. They will be identified wherever they are in the world and will be killed in their hiding place. We explicitly declare that we killed the Rajavis! And soon the second and third members of the Mojahedin Khalq Organization will be killed in Tirana. We also warn the Albanian government to wait for the execution of the head of the Albanian governing body if it hides them further or provides them with facilities, because according to Islamic law, they are the main perpetrators of crimes and the perpetrators are assisted in the murder. For this reason, the fourth pillar executes those who support the execution of those executed in terms of the formation of mandatory courts. It is a crime to oppose the law as it is necessary to enforce the law. Those who defend the criminals are also criminals because they have said for a long time: “If a madman sees a madman, he will like it.” There are thieves and robbers who are afraid of losing thieves because tomorrow will be their turn. Therefore, those who participate in illegal trials. And they support criminals and terrorists and communists, it is considered as a confession of being an accomplice of a crime and they deserve the same punishment. The fifth pillar is the thieves of gold, currency, antiques and various assets of Iran. Wherever they go and leave their money in any bank, they must return it. Otherwise, they should see their corpse on their deposit slips. The noble nation of Iran has been silent for two centuries in the face of all this theft and theft so that they may come to their senses and repent. But now it turned out that their theft was intentional and intentional, so they deserve to be executed. The accepting banks must return the money of these thieves as soon as possible, otherwise, as a partner in their thefts, the banks will be set on fire and their bosses will be at the side of the safe.

تنظیم تنفیذ المتسللین

اعتبارًا من هذا التاریخ ، سیتم تشکیل منظمه تسمى منظمه إعدام المتسللین من أجل إلغاء الاستسلام من أجل تسجیل خصائص الکاذبین ومروجی الشائعات والمتدخلین فی الشؤون الداخلیه لإیران حول العالم فی وحده أبحاث أخبار ماهین و تقدیم الشکاوى ضدهم ومتابعه التنفیذ وتنفیذهم فی أی مکان فی العالم. وللمنظمه خمس رکائز: أول شرکه لشبکات معارضه تتبع تحلیلها الخاطئ ، وأخبار کاذبه تؤدی إلى تحریض الناس على الشغب. وسیحاکمون ویحکم علیهم بالإعدام باعتبارهم مدبری أعمال الشغب والتخریب والاغتیالات ، وستلاحق المنظمه أسر الضحایا والضحایا وتقتلهم فی أماکن عملهم وأمام کامیراتهم. هذا الإعلان هو إعلان لمن سقط عن غیر قصد فی فخ شبکات المنشقین من أجل الانسحاب بأسرع وقت ممکن ، خاصه فی جمیع الشبکات الاجتماعیه التی تغلق أعینها بالمندیل هذه الأیام. من الواضح ، إذا استمروا فی فعل ذلک ، ستنتهی قصتهم بصوره لإعدامهم ، ولیس لدیهم أی عذر لفعل ذلک. المجموعه الثانیه من الدعاه هم المسیحیه والفحش والبهائیه. یتم إعدامهم بسبب تعنتهم على مبادئ الدستور ومحاربه الإسلام ، وإذا لم یتخلوا عن عملهم فسیتعین علیهم انتظار الیوم الذی تسفک فیه دمائهم على الوسائد فی نومهم. طبعا التوبه هی ذئب الموت ، ولکن إذا أرادوا التوبه حدد لهم سبیل: وهو إعدام قاده الجماعه البهائیه أو المبشرین المعادین للإسلام أو الدهشه مثل الدعاره والدعاره. هکذا. یجب علیهم إبلاغنا بالإحصائیات الدقیقه ووقت إعدامهم حتى یمکن تضمین ملف التوبه الخاص بهم. الرکن الثالث: من حمل السلاح ضد الأمن العام لأی سبب کان. سیتم التعرف علیهم أینما کانوا فی العالم وسوف یُقتلون فی مخابئهم. نعلن صراحه أننا قتلنا الراجافیین! وقریباً سیقتل العضوان الثانی والثالث من منظمه مجاهدی خلق فی تیرانا. کما نحذر الحکومه الألبانیه من انتظار إعدام رئیس الهیئه الحاکمه الألبانیه إذا أخفتهم أکثر أو وفرت لهم التسهیلات ، لأنهم وفقًا للشریعه الإسلامیه هم الجناه الرئیسیون للجرائم ویتم مساعده الجناه فی قتل. ولهذا السبب فإن الرکن الرابع هو إعدام من یدعم المنفذ من حیث تشکیل محاکم إلزامیه. مخالفه القانون لضروره إنفاذ القانون جریمه. أولئک الذین یدافعون عن المجرمین هم أنفسهم مجرمون أیضًا لأنهم قالوا منذ فتره طویله: “مجنون ، إذا کنت تحب الجنون ، فسوف یعجبک ذلک”. هناک لصوص ولصوص یخافون من فقدان اللصوص لأن دورهم غدا. لذلک ، أولئک الذین یشارکون فی المحاکمات غیر القانونیه. وهم یدعمون المجرمین والإرهابیین والشیوعیین ، فیعتبر اعترافًا بأنهم شرکاء فی جریمه وهم یستحقون نفس العقوبه. الرکن الخامس هو لصوص الذهب والعملات والتحف وممتلکات إیران المختلفه. أینما ذهبوا وترکوا أموالهم فی أی بنک ، یجب علیهم إعادتها. خلاف ذلک ، یجب أن یروا جثتهم على قسائم الإیداع الخاصه بهم. إن أمه إیران النبیله صامته منذ قرنین من الزمان فی وجه کل هذه السرقه والسرقه لیعودوا إلى رشدهم ویتوبوا. ولکن تبین الآن أن سرقتهم کانت متعمده ومتعمده ، لذا فهم یستحقون الإعدام. یجب على البنوک المقبوله إعاده أموال هؤلاء اللصوص فی أسرع وقت ممکن ، وإلا ، کشریک فی السرقات ، سیتم إشعال النار فی البنوک وسیکون رؤساؤها إلى جانب الخزنه.

Təcavüzkarların edamının təşkili

Bu tarixdən etibarən bütün dünyada yalançıların, şayiə yayıcıların və İranın daxili işlərinə qarışanların xüsusiyyətlərini Mahin Xəbər Araşdırma Bölməsində qeydiyyatdan keçirmək üçün təslimiyyəti ləğv etmək üçün Təhlükəli Edam Təşkilatı adlı bir təşkilat yaradılacaq. onlara qarşı şikayətlər verin və edamını davam etdirin.Onları dünyanın istənilən yerində edam edin. Təşkilatın beş sütunu var: onların yalan təhlilini aparan dissident şəbəkələrinin ilk şirkəti, həmçinin insanları iğtişaşlara təhrik edən yalan xəbərlər. Onlar iğtişaşların, təxribatların və sui-qəsdlərin təşkilatçısı kimi mühakimə olunacaq və ölüm cəzasına məhkum ediləcək və təşkilat həlak olanların ailələrini və həlak olanları təqib edərək onları iş yerlərində və kameraları qarşısında edam edəcək. Xüsusilə bu günlərdə gözlərini dəsmal ilə bağlayan bütün sosial şəbəkələrdə bu elan tez bir zamanda geri çəkilmək üçün özü də bilmədən dissident şəbəkələrin toruna düşənlərin reklamıdır. Aydındır ki, bunu davam etdirsələr, hekayələri edam fotosu ilə bitəcək və bunu etmək üçün heç bir bəhanələri yoxdur. İkinci qrup təbliğatçılar xristianlıq, ədəbsizlik və bəhailikdir. Onlar konstitusiya prinsipləri və İslamla mübarizədə inadkar olduqları üçün edam edilirlər və işlərindən əl çəkməsələr, yuxuda qanlarının yastıqlarına töküləcəyi günü gözləməli olacaqlar. Əlbəttə ki, tövbə ölüm qurdudur, lakin tövbə etmək istəsələr, onlar üçün bir yol müəyyən edilir: bu, Bəhai qrupunun rəhbərlərinin və ya İslam əleyhdarı missionerlərin edam edilməsi və ya fahişəlik və fahişəlik kimi heyrətdir. s. Onlar dəqiq statistikanı və icra olunma vaxtını bizə bildirməlidirlər ki, onların tövbə faylı daxil edilsin. Üçüncü sütun isə hər hansı səbəbdən ictimai təhlükəsizliyə qarşı silaha sarılanlardır. Onlar dünyanın harasında olurlarsa olsunlar, tanınacaq və gizləndikləri yerdə öldürüləcəklər. Biz açıq şəkildə bəyan edirik ki, biz Rəcəviləri öldürmüşük! Və tezliklə Tiranada Mücahid Xalq Təşkilatının ikinci və üçüncü üzvləri öldürüləcək. Biz həmçinin Albaniya hökumətinə xəbərdarlıq edirik ki, əgər onları daha da gizlədirsə və ya onlara şərait yaradırsa, Albaniyanın idarəetmə orqanının rəhbərinin edamını gözləsin, çünki İslam şəriətinə görə, cinayətlərin əsas səbəbkarları onlardır və cinayətkarlara cinayət işində köməklik göstərilir. qətl. Bu səbəbdən dördüncü sütun məcburi məhkəmələrin formalaşdırılması baxımından edam edilənlərə dəstək verənləri edam edir. Qanunun icrası zəruri olduğu üçün qanuna qarşı çıxmaq cinayətdir. Cinayətkarları müdafiə edənlərin özləri də ona görə cinayətkardırlar ki, çoxdan deyiblər: “Dəli, dəliləri xoşlayırsansa, bəyənəcəksən”. Oğrular və quldurlar var ki, oğrularını itirməkdən qorxurlar, çünki sabah növbə onlara çatacaq. Ona görə də qanunsuz məhkəmələrdə iştirak edənlər. Onlar isə cinayətkarları, terrorçuları, kommunistləri dəstəkləyirlər, bu, cinayətin şəriki olduğunu etiraf etmək kimi qəbul edilir və onlar da eyni cəzaya layiqdirlər. Beşinci sütun İranın qızıl, valyuta, əntiq əşyaları və müxtəlif sərvətlərinin oğrularıdır. Hara gedib pullarını hansı banka qoyurlarsa, geri qaytarmalıdırlar. Əks halda, əmanət vərəqlərində meyitlərini görməlidirlər. Nəcib İran xalqı iki əsrdir ki, bütün bu oğurluq və oğurluqlar qarşısında susub ki, ağıllarına gəlib tövbə etsinlər. Amma indi məlum oldu ki, onların oğurluğu qəsdən və qəsdən olub, ona görə də onlar edam olunmağa layiqdirlər. Qəbul edən banklar bu oğruların pullarını tez bir zamanda qaytarmalıdırlar, əks halda onların oğurluğunda şərik kimi banklar yandırılacaq, rəisləri isə seyfin kənarında olacaq.

 

درباره‌ی ماهین نیوز

ماهین نیوز تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

پیشرو در ساماندهی دستفروشان

مداحان اهل بیت(ع)

جمعی از مداحان اهل بیت(ع) یکشنبه با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند تهران- ایرنا- جمعی از مداحان …