خانه / اقتصادی / تغییرات اقلیمی ضرورت یا فاجعه؟

تغییرات اقلیمی ضرورت یا فاجعه؟

تغییر اقلیمی ضرورت یافاجعه

کشورهای صنعتی که در استفاده از منابع اشباع شده و بازاری ندارند، به فکر افتاده اند با ممنوعیت استفاده از طبیعت، مانع پیشرفت دیگران شوند، تا عقب ماندن خودشان معلوم نشود! لذا از یکطرف آب شدن یخهای قطبی را بهانه می‌کنند که شهر ها را آب گرفته! و از طرف دیگر خشک شدن دریاچه ها راکه طبیعت از دست رفت و خشکسالی نعره می کشد. معلوم نیست از زیاد شدن آبها ناراحتند یا از کم شدن آن. از یک طرف صحرای گبی را بجای کویر لوت و نشان می دهند و می گویند ایران همه جا بیایان شده! و از طرف دیگر می گویند چرا برای سیلابها برنامه ای ندارید. از یکطرف نمی گذارند کسی به جنگل نزدیک شود و از حیوانات و چوبهای ان استفاده کند. از طرف دیگر نمی توانند آتش سوزیهای مهیب آن را مهار کنند که بعضا انسانها و خانه ها را هم از بین می برد. از یکطرف نمی گذارند مراتع و بیابانها تغییر کاربری به مسکونی یا کشاورزی شود و از طرف دیگر می گویند چرا بافت های فرسوده را از بین نمی برید و چرا مسکن و اشتغال مردم را تامین نمی کنید. از یکطرف رضاخان را قلدر و وطن پرست معرفی می کنند که برای صلح منابع و چشمه سارها و رودخانه های ایران را به بقیه داد و از طرف دیگر می گویند چرا خوزستان و سیستان بی آب است و مردم کشاورزی نمی کنند. خداوند دشمنان اسلام را اینطور احمق آفریده که همه چیز را دوگانه و متضاد می گویند و به روی خودشان هم نمی آورند. یعنی تف خودشان را می لیسند و افتخار هم می کنند. در حالیکه در اسلام گفته شده که زمین و آسمان مال خداست. یعنی هیچکس مالک هیچ زمینی نیست و هرکس چنین ادعایی می کند غاصب و کافر است. مالک اصلی خداست و بنابر این به هرکس که بخواهد می بخشد. و فرمود: الارض لمن احیاها زمین برای کسی است که آنها زنده نگهدارد. نه آنکه آن را پس انداز کند. پس سازمان حفاظت محیط زیست در تمام جهان یک غاصب است. زمین هایی که برای کشت و دامداری و شکار است، آن را حیازت کرده و مانع تغذیه و اشتغال مردم می شود و بعد هم می گویند چرا جوانان بیکار هستند. دلیل مهم تر اینکه سازمانهای حقاظت محیط زیست غاصب هستند این است که برخلاف ادعای حفاظت، آن را در اختیار مرفهین بی درد قرار می دهند به بهانه تامین بودجه! تمام چراگاههای ایرانی حفاظت شده در اختیار شیخ نشین های جنوب است و در مقابل اهدا یک پاترول گرانبها ترین موجودات را شکار می کنند. بعد یک نفر بیکار وبی پول که یک کبوتر شکار می کند،  او را دستگیر و بعنوان حیوان آزار اعدام می کنند. دریاچه ارومیه اگر خشک می شود برای این است که بشر از آب آن استفاده می کند چرا باید کشاورزان را بیکار و سدها را مخروبه کنند تا یک دریاچه برای تماشای مرفهین بی درد پرآب شود. پول نفت را از ژاپن گدایی کنند و بجای کمک به کشاورزان اسیب دیده مرفهین بی درد را برای شنا و خوشگذرانی به رایگان به عنوان تور گردشگری و تفریحات سالم؟ مگر دریاچه ارال خشک شد چه شد؟ اینهمه باتلاق خشک شده ثمره اش تمدن و شهر نشینی انسان ها است. اصلا کل ایران آب بوده، زمان هخامنشیان کشتیرانی در کویر لوت نوشته شده . و زمان مارکوپولو از یزد بعنوان جنگل نامبرده شده، بله همه اینها نعمت خدا دادی است برای تامین و تغذیه و رشد بشر. به بهانه نسل اینده همه را مسدود کردن خودش تضاد و دروغ است زیرا وقتی نسل امروز گرسنه و بیکار باشد نسل فردایی باقی نمی ماند. و دروغ مهمتر اینکه الان چندین نسل از شعار اینها گذشته چرا نمی گذارند استفاده کنند مگر نمی گفتند: حفاظت محیط زیست برای نسل های اینده است: اینهم نسل های اینده. به نظر می رسد که اسلام را باید بیشتر از اینها شناخت

Climate change is a necessity or a catastrophe

Industrialized countries that do not use saturated resources and do not have a market, have thought of banning the use of nature to hinder the progress of others, so that their own backwardness is not known! Therefore, on the one hand, they excuse the melting of the polar ice that has flooded the cities! On the other hand, the drying up of lakes, which nature has lost, and the drought is howling. It is unknown at this time what he will do after leaving the post. On the one hand, they show the Gabi desert instead of the desert and say that Iran is everywhere! And on the other hand, they say why do you not have a plan for floods. On the one hand, they do not allow anyone to approach the forest and use its animals and wood. On the other hand, they can not contain the terrible fires that sometimes destroy people and houses. On the one hand, they do not allow pastures and deserts to be converted to residential or agricultural use, and on the other hand, they say why do not you destroy the worn-out tissues and why do you not provide housing and employment for the people. On the one hand, Reza Khan is described as a bully and patriot who gave the resources and springs and rivers of Iran to others for peace, and on the other hand, they say why Khuzestan and Sistan are without water and people do not farm. God has created the enemies of Islam so stupid that they say everything is double and contradictory and do not bring it upon themselves. That is, they lick their spit and are proud. While in Islam it is said that the earth and the sky belong to God. That is, no one owns any land, and anyone who makes such a claim is a usurper and an infidel. He is the original owner of God and therefore forgives to whomever He wills. And he said: The earth is for those who revive them alive. Not to save it. So the Environmental Protection Agency is a usurper all over the world. The lands that are for cultivation, animal husbandry and hunting, they occupy it and hinder the nutrition and employment of the people, and then they say why the youth are unemployed. The more important reason that environmental protection organizations are usurpers is that, contrary to the claims of protection, they provide it to the painless affluent under the pretext of funding! All protected Iranian pastures are in the possession of the southern sheikhdoms, and in exchange for a patrol, they hunt the most precious creatures. Then an unemployed and moneyless man who hunts a pigeon is arrested and executed as an abusive animal. If Lake Urmia dries up, it is because humans use its water. Why should farmers be unemployed and dams destroyed so that a lake would be flooded to watch the painless affluent. Begging for oil money from Japan and instead of helping the injured farmers, the painless affluent to swim and have fun for free as a tourist tour and healthy recreation? What happened when the Aral Sea dried up? All this dried up swamp is the fruit of human civilization and urbanization. Basically, the whole of Iran was water, the time of the Achaemenids was written in the Lut desert. And the time of Marco Polo from Yazd is mentioned as a forest, yes, all these are God-given blessings to provide, nourish and grow human beings. Blocking everyone under the pretext of the future generation is a contradiction and a lie, because when today’s generation is hungry and unemployed, tomorrow’s generation will not remain. And the more important lie is that for several generations now, why do they not allow the slogans of the past to be used unless they say: Environmental protection is for future generations: these are also future generations. It seems that Islam should be known more than this

تغیر المناخ ضروره أو کارثه

الدول الصناعیه التی لا تستخدم الموارد المشبعه ولیس لها سوق فکرت فی حظر استخدام الطبیعه لعرقله تقدم الآخرین حتى لا یعرف تخلفها! لذلک ، من ناحیه ، یستخدمون ذوبان الجلید القطبی کذریعه لإغراق المدن! من ناحیه أخرى ، جفاف البحیرات ، التی فقدتها الطبیعه ، والجفاف عویل. من غیر المعروف فی هذا الوقت ما الذی سیفعله بعد ترک المنصب. من ناحیه ، یظهرون صحراء جابی بدلاً من الصحراء ویقولون إن إیران فی کل مکان! ومن ناحیه أخرى یقولون لماذا لیس لدیکم خطه للفیضانات. من ناحیه ، لا یسمحون لأی شخص بالاقتراب من الغابه واستخدام حیواناتها وخشبها. من ناحیه أخرى ، لا یمکنهم احتواء الحرائق الرهیبه التی تدمر أحیانًا الناس والمنازل. من ناحیه ، لا یسمحون بتحویل المراعی والصحاری إلى استخدامات سکنیه أو زراعیه ، ومن ناحیه أخرى ، یقولون لماذا لا تدمر المنادیل البالیه ولماذا لا توفر السکن والتوظیف لـ اشخاص. من ناحیه ، یوصف رضا خان بأنه متنمر ووطنی أعطى الموارد والینابیع والأنهار فی إیران للآخرین من أجل السلام ، ومن ناحیه أخرى ، یقولون لماذا خوزستان وسیستان بلا ماء والناس لا یزرعون. لقد خلق الله أعداء الإسلام من الحمقى لدرجه أنهم یقولون إن کل شیء مزدوج ومتناقض ولا یجلبونه على أنفسهم. أی أنهم یلعقون بصاقهم ویفتخرون. بینما یقال فی الإسلام أن الأرض والسماء لله. أی أن لا أحد یملک أرضاً ، وکل من یدعی مثل هذا هو مغتصب وکافر. إنه مالک الله الأصلی وبالتالی یغفر لمن یشاء. وقال: الأرض لمن یحییهم. عدم حفظه. لذا فإن وکاله حمایه البیئه هی مغتصب فی جمیع أنحاء العالم. الأراضی المخصصه للزراعه وتربیه المواشی والصید یشغلونها ویعیقون غذاء الناس وتشغیلهم ، ثم یقولون لماذا الشباب عاطلون عن العمل. السبب الأهم فی أن منظمات حمایه البیئه مغتصبه هو أنها ، خلافا لادعاءات الحمایه ، توفرها للأثریاء غیر المؤلمین بحجه التمویل! جمیع المراعی الإیرانیه المحمیه فی حوزه مشیخات الجنوب ، وفی مقابل دوریه ، یصطادون أثمن المخلوقات. ثم یتم إلقاء القبض على رجل عاطل عن العمل لا مال له یصطاد حمامه ویُعدم باعتباره حیوانًا مسیئًا. إذا جفت بحیره أورمیا ، فذلک لأن البشر یستخدمون میاهها ، فلماذا یکون المزارعون عاطلین عن العمل وتدمیر السدود حتى تغمر بحیره لمشاهده الأثریاء غیر المؤلمین. التسول للحصول على أموال النفط من الیابان وبدلاً من مساعده المزارعین المصابین ، الأثریاء غیر المؤلمین للسباحه والاستمتاع مجانًا کجوله سیاحیه وترفیه صحی؟ ماذا حدث عندما جف بحر الآرال؟ کل هذا المستنقع الجاف هو ثمره الحضاره البشریه والتحضر. فی الأساس ، کانت إیران بأکملها عباره عن ماء ، وکان زمن الأخمینیین مکتوبًا فی صحراء لوت. ویذکر وقت مارکو بولو من یزد کغابه ، نعم ، کل هذه نعمه وهبها الله لتغذیه البشر وتنمیتهم. صد الجمیع بحجه جیل المستقبل تناقض وکذبه ، لأنه عندما یکون جیل الیوم جائعًا وعاطلًا ، فلن یبقى جیل الغد. والأکثر أهمیه هو أنه منذ عده أجیال الآن ، لماذا لا یسمحون باستخدام شعارات الماضی إلا إذا قالوا: حمایه البیئه للأجیال القادمه ، فهؤلاء هم أیضًا أجیال المستقبل. والظاهر أن الإسلام یجب أن یعرف أکثر من هذا

Le changement climatique est une nécessité ou une catastrophe

Les pays industrialisés qui n’utilisent pas de ressources saturées et n’ont pas de marché, ont pensé à interdire l’utilisation de la nature pour entraver le progrès des autres, afin que leur propre retard ne soit pas connu ! Par conséquent, d’une part, ils utilisent la fonte des glaces polaires comme prétexte pour inonder les villes ! D’autre part, l’assèchement des lacs, que la nature a perdu, et la sécheresse hurle. On ne sait pas pour le moment ce qu’il fera après avoir quitté le poste. D’un côté, ils montrent le désert de Gabi au lieu du désert et disent que l’Iran est partout ! Et d’un autre côté, ils disent pourquoi vous n’avez pas de plan pour les inondations. D’une part, ils ne permettent à personne de s’approcher de la forêt et d’utiliser ses animaux et son bois. En revanche, ils ne peuvent contenir les terribles incendies qui détruisent parfois les personnes et les maisons. D’une part, ils ne permettent pas de convertir les pâturages et les déserts à un usage résidentiel ou agricole, et d’autre part, ils disent pourquoi ne détruisez-vous pas les tissus usés et pourquoi ne fournissez-vous pas de logement et d’emploi aux personnes. D’une part, Reza Khan est décrit comme un tyran et un patriote qui a donné les ressources, les sources et les rivières de l’Iran à d’autres pour la paix, et d’autre part, ils expliquent pourquoi le Khuzestan et le Sistan sont sans eau et les gens ne cultivent pas. Dieu a créé les ennemis de l’Islam si stupides qu’ils disent que tout est double et contradictoire et qu’ils ne s’en chargent pas. C’est-à-dire qu’ils lèchent leur salive et sont fiers. Alors que dans l’Islam, il est dit que la terre et le ciel appartiennent à Dieu. C’est-à-dire que personne ne possède de terre, et quiconque fait une telle réclamation est un usurpateur et un infidèle. Il est le propriétaire originel de Dieu et pardonne donc à qui Il veut. Et il dit : La terre est pour ceux qui les font revivre. Pas pour le sauver. L’Environmental Protection Agency est donc un usurpateur partout dans le monde. Les terres qui sont destinées à la culture, à l’élevage et à la chasse, ils les occupent et entravent l’alimentation et l’emploi de la population, puis ils disent pourquoi les jeunes sont au chômage. La raison la plus importante pour laquelle les organisations de protection de l’environnement sont des usurpateurs est que, contrairement aux revendications de protection, elles la fournissent aux riches indolores sous prétexte de financement ! Tous les pâturages iraniens protégés sont en possession des cheikhs du sud, et en échange d’une patrouille, ils chassent les créatures les plus précieuses. Ensuite, un homme sans emploi et sans argent qui chasse un pigeon est arrêté et exécuté comme animal abusif. Si le lac d’Ourmia s’assèche, c’est parce que les humains utilisent son eau.Pourquoi les agriculteurs devraient-ils être au chômage et les barrages détruits pour qu’un lac soit inondé pour regarder les affluents indolores. Mendier de l’argent du pétrole au Japon et au lieu d’aider les agriculteurs blessés, les riches indolores à nager et s’amuser gratuitement en tant que visite touristique et récréation saine ? Que s’est-il passé lorsque la mer d’Aral s’est asséchée ? Tout ce marécage asséché est le fruit de la civilisation humaine et de l’urbanisation. Fondamentalement, tout l’Iran était de l’eau, le temps des Achéménides a été écrit dans le désert de Lout. Et l’époque de Marco Polo de Yazd est mentionnée comme une forêt, oui, toutes ces bénédictions sont données par Dieu pour fournir, nourrir et faire grandir les êtres humains. Bloquer tout le monde sous prétexte de la génération future est une contradiction et un mensonge, car quand la génération d’aujourd’hui a faim et est au chômage, la génération de demain ne restera pas. Et le mensonge le plus important est que depuis plusieurs générations maintenant, pourquoi ne permettent-ils pas d’utiliser les slogans du passé à moins qu’ils ne disent : La protection de l’environnement est pour les générations futures : ce sont aussi les générations futures. Il semble que l’Islam devrait être connu plus que cela

درباره‌ی ماهین نیوز

سازمان اعدام دخالت گران تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

روشهای تحلیلی اشتباه و ادامه مشکلات اقتصادی

روش دزدی در روز روشن

خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر: از پول مسدود شده افغانستان برای ما غرامت پرداخت کنید شفقنا …