خانه / فرهنگی / تکاثر در
مدافعان حرم در زندان‌های الهام علی‌ اف
مدافعان حرم در زندان‌های الهام علی‌ اف

تکاثر در

فعالان فضای مجازی بیکار نیستند.!!
گاهی ازماپرسیده میشودکه چرااینقدربرای فضای مجازی وقت میگذاریدمگربیکارید؟؟
ما در *فضای مجازی* به دنبال تفریح وسرگرمی نیستیم -به دنبال پرکردن اوقات فراغت هم نیستیم..به دنبال # اسم ورسم ون بدنبال نان ونام نیستیم…
به دنبال التماس دعااز#مسئولین نیستیم به دنبال #ریا وخودنمایی وتظاهرنیستیم نگاه مابه فضای مجازی #متفاوت است..
مافضای مجازی رایک جهبه جنگ میدانیم.
جنگ همیشه با#شلیک توپ وتفنگ نیست.
فضای مجازی میدان #مبارزه است ومبارزه بوده وهست وخواهدبودفقط شکل ونوع آن تفاوت کرده است..
مبارزه مردمیخواهد ن انسان#بیکار..
همانطورکه دردوران جنگ مسلحانه وبه تعبیری #جنگ سخت “مردانی که حضوریافتند که :خانواده داشتند درس ودانشگاه داشتند کاروزندگی داشتند..
بیکارنبودندولی بزرگترین کارشان شد #دفاع ازاسلام وانقلاب وازهمه چیزبود گذشتندوایثار نمودند…
اکنون نیز درمیدان #؟جنگ نرم باید حضور یافت ماکه لیاقت بیش ازاین رانداریم وازهیچ چیزمان نگذشتیم..جز اوقات فراغت خودبرای دفاع به حد وتوان وسع خود…
💠 فضای مجازی به اندازه#انقلاب -اسلامی اهمیت دارد وعرصه فرهنگی وعرصه جهاداست..
اگر ازفضای مجازی غافل شویم اگرنیروهای مومن وانقلابی این میدان راخالی کنند..
مطمئناضربه خواهیم خورد..
هرکس به اندازه وسع وتوان وهنرخودباید دراین میدان حضوریابد…
۱-گاهی انسان حرف حق را میتواندبا استدلال قوی وبازبان شیواوهنرمندانه بیان کندکه این حرف به گوش وچشم هزاران وشاید میلیونهامخاطب برسد…
۲-گاهی شایدماحرفی برای گفتن نداشته باشیم اما میتوانیم انعکاس کارهای خوب وهنری دیگران درفضای مجازی بشویم.
۳-‌گاهی بایک کلام یک جمله میتوانیم باعث تقویت روحیه جناح مومن انقلابی فعال درفضای مجازی بشویم…
*شهمراد-شهروندی ازخاش*

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

برنامه گالری های تهران

برنامه گالری های تهران

 برای هنرمندان و هنردوستان، آدینه‌ها روز گالری‌گردی است و بسیاری از ما، دوستان و همکارانِ …

دیدگاهتان را بنویسید