خانه / اقتصادی / فریب دولت با زیان های صوری

فریب دولت با زیان های صوری

بودجه کل کشور تفریغ شد یعنی معلوم شد چه بلایی به سر بودجه ۹۹ آمده است. ولی نکته ای که مورد توجه قرار نگرفت خیانت حسابداران در تهیه این بودجه است. حسابداران برای کودتای نافرجام و به زمین زدن دولتها، درآمد های صوری را واقعی، هزینه ها را پنهان و غیر واقعی نشان می دهند. برای همین یکی از وظایف حسابرسان افشا صورتهای مالی است. گرچه متاسفانه بازرسان مالی و حسابرسان هم به دلایل مختلف از افشا صورتهای مالی طفره می روند. مطلع شدیم که در مجمع تشخیص مصلحت افشا دارایی های مسئولین جرم قابل پیگرد تصویب شده است. و به همین دلیل قوه قضائیه هم پیگری نشده و هیچکس بجز آقای رئیسی اموال خود را افشا نکرده. می گویند دزدی به خانه رفت و همه اجناس با ارزش را جمع کرد و با یک یاعلی بر روی کولش انداخت! صدای او صاحبخانه را بیدار کرد و متوجه موضوع شد خطاب به دزد گفت: من اینها را با یک عمر حسین حسین جمع کردم تو با یک یاعلی می خواهی ببری؟ حالا مسئولین اصلا مسئول شدند که بار خود راببندند. ما بگوییم بیار آنچه داری؟ در مسائلی مالی دست راست نباید از دست چپ خبردار شود! حالا قانون از کجا آورده ای می خواهد همه چیز را بداند؟ لذا به چند نمونه شگرد حسابدارن در بودجه دولت(خام کردن دولت)اشاره می شود:هزینه استهلاک امری ساده و غیرمهم تلقی می شود در حالیکه با صعودی و نزولی کردن آنتراز مالی شرکتها معکوس می شود. از این لحاظ ما ده نوع ترازنامه مالی آنهم قانونی داریم! وقتی شرکت می خواهد مالیات ندهد، روش استهلاک نزولی می گیرد. لذا هزینه ها بالا رفته شرکت زیان ده محسوب می شود. ولی اگر همان شرکت بخواهد وام بگیرد، استهلاک صعودی که هیچ، کارشناسی و ارزیابی آینده ای (صوری) از داراییها نشان می دهد که بانک را مجاب کند قادر است اقساط را بپردازد و یا از حداکثر سقف وام ها استفاده کند. لذا پیشنهاد می شود دولت تمام شرکتهای دولتی، عمومی و منتسب به نهادها که باید مالیات بدهند، ترازنامه بدون استهلاک بخواهد، و یا از بانکها اظهارنامه های این شرکتها را مطالبه کند. و با استناد به ترازنامه درخواست وام، مالیات تعیین کند. یا ترازنامه ای که برای سهامداران تهیه و یا اینکه ترازنامه ای که برای پاداش سود مدیران تنظیم شده. یکی دیگر از مخفی کاری حسابداران که بابت آن دستمزد بالایی هم می خواهند. پرداختی به مدیران و اعضا هیات مدیره است که در حسابهای مختلف توزیع می کنند که معلوم نشود. اغلب آنها از ردیف عمرانی و در پروژه ها تعریف می شود که حساسیت حسابرسان را برنیانگیزد. گرچه حسابرسان هم از این راه سیراب می شوند! تا گزارش غیر معقولی ندهند. حتی اگر اسم آنها حسابدار خبره یا حسابداران قسم خورده باشد. اگر این شگردها را دولت بشناسد نرخ مالیات از ۶درصد تولید ناخالص به ۲۸درصد خواهد رسید. یعنی احتیاجی به در امد نفت و غیره نخواهد بود و همه بودجه را مالیات می توان بست. چنانچه کشورهای پیشرفته! چنین می کنند. در شاکله بودجه حسابداران ادعا می کنند کل مالیاتها محقق شده! در حالیکه دولت پولی ندارد. علت این است که آنها هر برگه صادر شده را محقق می دانند. در حالیکه آن برگه ها اغلب به دست مودیان نمی رسد! اگر برسد آنها شکایت می کنند و در دادگاه تا چند سال اطاله می دهند و عاقبت هم اگر مجبور شوند تقسیط می کنند. پس در امد مالیاتی صوری است. از ان طرف هزینه های واقعی را هم مخفی می کنند. مثلا می گویند در عربستان یا آمریکا صد برابر یارانه نقدی ایران به مردم یارانه می دهند! ولی در ایران فقط دو دلار! در حالیکه دوبرابر بودجه هرسال یارانه پنهان داده می شود.(آب و برق و سوخت)

Deception of the government with formal losses

The budget of the whole country was deducted, which means that it became clear what had happened to the 99th budget. But the point that was not taken into account is the betrayal of accountants in preparing this budget. For the failed coup and the overthrow of the governments, the accountants show the formal revenues as real, the expenses as hidden and unreal. Therefore, one of the duties of auditors is to disclose financial statements. Unfortunately, financial auditors and auditors also avoid disclosing financial statements for a variety of reasons. We have been informed that the expediency council has approved the disclosure of the assets of the prosecutable crime officials. And for this reason, the judiciary was not prosecuted and no one except Mr. Raisi disclosed his property. It is said that a thief went home and collected all the valuables and threw them on his back with a Yaali! His voice woke the landlord and he realized the matter. Addressing the thief, he said: I collected these with a lifetime of Hussein Hussein. Now the authorities were not responsible at all to close their cargo. Shall we say bring what you have? In financial matters, the right hand should not be informed of the left hand! Now where does the law come from, it wants to know everything? Therefore, some examples of accountants’ tricks in government budget (crude government) are mentioned: Depreciation cost is considered a simple and insignificant matter, while it is reversed by rising and falling corporate financial balance. In this regard, we have ten types of financial balance sheets that are legal! When the company wants to avoid taxes, it takes a depreciation method. Therefore, increased costs are considered a loss-making company. But if the same company wants to borrow, the upward depreciation that no, expertise and future (formal) assessment of assets shows that persuades the bank to be able to pay the installments or use the maximum loan ceiling. Therefore, it is suggested that the government ask all state-owned companies, public and attributed to institutions that should pay taxes, the balance sheet without depreciation, or demand from banks the declarations of these companies. And determine the tax based on the balance sheet of the loan application. Either a balance sheet prepared for shareholders or a balance sheet prepared to reward managers’ profits. Another secret of accountants for which they want a high salary. It is a payment to the directors and members of the board of directors that they distribute in different accounts that are not known. Most of them are defined in the construction category and in projects that do not arouse the sensitivity of auditors. Although auditors are watered this way too! So as not to make unreasonable reports. Even if their names are certified public accountants or accountants. If the government recognizes these tactics, the tax rate will increase from 6% of GDP to 28%. This means that there will be no need for oil revenues, etc., and all budgets can be taxed. If developed countries! They do so. In the budget structure, accountants claim that all taxes have been realized! While the government has no money. The reason is that they consider every issued form a researcher. While those sheets often do not reach the taxpayers! If it arrives, they will file a lawsuit and delay it in court for a few years, and finally, if they have to, they will pay in installments. So the tax revenue is formal. On the other hand, they also hide the real costs. For example, they say that in Saudi Arabia or the United States, they subsidize people 100 times more than Iran’s cash subsidy! But in Iran only two dollars! While twice the budget subsidies are hidden every year (water, electricity and fuel)

خداع الحکومه بخسائر رسمیه

تم خصم میزانیه الدوله کلها ، مما یعنی أنه أصبح واضحًا ما حدث للمیزانیه التاسعه والتسعین. لکن النقطه التی لم تؤخذ بعین الاعتبار هی خیانه المحاسبین فی إعداد هذه المیزانیه. بالنسبه للانقلاب الفاشل والإطاحه بالحکومات ، یُظهر المحاسبون الإیرادات الرسمیه على أنها حقیقیه ، والنفقات خفیه وغیر حقیقیه. لذلک ، فإن إحدى واجبات المدققین هی الکشف عن البیانات المالیه. للأسف ، یتجنب المدققون والمدققون المالیون الإفصاح عن البیانات المالیه لعده أسباب. لقد تم إبلاغنا بأن مجلس المصلحه قد وافق على الکشف عن أصول المسؤولین فی الجریمه الخاضعه للمحاکمه. ولهذا السبب لم تتم مقاضاه القضاء ولم یفصح أحد باستثناء السید رئیسی عن ممتلکاته. یقال أن السارق عاد إلى المنزل وجمع کل الأشیاء الثمینه وألقى بها على ظهره مع یالی! أیقظ صوته صاحب المنزل وأدرک الأمر ، فقال مخاطبًا السارق: جمعت هذه مع عمر الحسین. الآن السلطات لیست مسؤوله على الإطلاق عن إغلاق حمولتهم. هل نقول احضر ما لدیک؟ فی الأمور المالیه لا یجب أن تعلم الید الیمنى بالیسرى! الآن من أین جاء القانون ، یرید أن یعرف کل شیء؟ لذلک ، تم ذکر بعض الأمثله على حیل المحاسبین فی الموازنه الحکومیه (الحکومه الخام): تعتبر تکلفه الإهلاک مسأله بسیطه وغیر مهمه ، بینما یتم عکسها عن طریق ارتفاع وهبوط الرصید المالی للشرکات. فی هذا الصدد ، لدینا عشره أنواع من المیزانیات المالیه القانونیه! عندما ترید الشرکه تجنب الضرائب ، فإنها تأخذ طریقه الاستهلاک. لذلک ، تعتبر التکالیف المتزایده شرکه خاسره. ولکن إذا أرادت نفس الشرکه الاقتراض ، فإن الاستهلاک التصاعدی الذی لا یحدث ، والخبره والتقییم المستقبلی (الرسمی) للأصول ، یُظهر أنه یقنع البنک بأن یکون قادرًا على دفع الأقساط أو استخدام الحد الأقصى لسقف القرض. لذلک یقترح أن تطلب الحکومه من جمیع الشرکات المملوکه للدوله ، العامه والمنسوبه إلى المؤسسات التی یتعین علیها دفع الضرائب ، المیزانیه العمومیه دون إهلاک ، أو مطالبه البنوک بإقرارات هذه الشرکات. وتحدد الضریبه بناءً على المیزانیه العمومیه لطلب القرض. إما میزانیه معده للمساهمین أو میزانیه عمومیه معده لمکافأه أرباح المدیرین. سر آخر للمحاسبین یریدون من أجله راتباً مرتفعاً. إنها دفعه لأعضاء مجلس الإداره وأعضاء مجلس الإداره یقومون بتوزیعها فی حسابات مختلفه غیر معروفه. یتم تعریف معظمهم فی فئه البناء وفی المشاریع التی لا تثیر حساسیه المراجعین. على الرغم من أن المراجعین یسقون بهذه الطریقه أیضًا! حتى لا تقدم تقاریر غیر معقوله. حتى لو کانت أسماؤهم محاسبین أو محاسبین قانونیین. إذا اعترفت الحکومه بهذه الأسالیب ، سیرتفع معدل الضریبه من ۶٪ من الناتج المحلی الإجمالی إلى ۲۸٪. هذا یعنی أنه لن تکون هناک حاجه لعائدات النفط ، وما إلى ذلک ، ویمکن فرض ضرائب على جمیع المیزانیات. إذا کانت الدول المتقدمه! یفعلون ذلک. فی هیکل المیزانیه ، یدعی المحاسبون أن جمیع الضرائب قد تحققت! بینما الحکومه لیس لدیها مال. والسبب هو أنهم یعتبرون کل استماره تصدر باحثًا. فی حین أن تلک الأوراق فی کثیر من الأحیان لا تصل إلى دافعی الضرائب! إذا وصلوا ، فسوف یرفعون دعوى قضائیه ویؤخرونها فی المحکمه لبضع سنوات ، وأخیراً ، إذا اضطروا إلى ذلک ، فسوف یدفعون على أقساط. لذا فإن الإیرادات الضریبیه رسمیه. من ناحیه أخرى ، فإنها تخفی أیضًا التکالیف الحقیقیه. على سبیل المثال ، یقولون إنهم فی المملکه العربیه السعودیه أو الولایات المتحده ، یدعمون الناس ۱۰۰ مره أکثر من الدعم النقدی الإیرانی! لکن فی إیران دولاران فقط! بینما یتم إخفاء ضعف دعم الموازنه کل عام (الماء والکهرباء والوقود)

Tromperie du gouvernement avec des pertes formelles

Le budget de tout le pays a été déduit, ce qui signifie qu’il est devenu clair ce qui était arrivé au 99e budget. Mais le point qui n’a pas été pris en compte est la trahison des comptables dans la préparation de ce budget. Pour le coup d’État manqué et le renversement des gouvernements, les comptables montrent les revenus formels comme réels, les dépenses comme cachées et irréelles. Par conséquent, l’un des devoirs des vérificateurs est de divulguer les états financiers. Malheureusement, les auditeurs financiers et les auditeurs évitent également de divulguer des états financiers pour diverses raisons. Nous avons été informés que le conseil d’opportunité a approuvé la divulgation des biens des fonctionnaires du crime passible de poursuites. Et pour cette raison, la justice n’a pas été poursuivie et personne, à l’exception de M. Raisi, n’a divulgué ses biens. On dit qu’un voleur est rentré chez lui et a récupéré tous les objets de valeur et les a jetés sur son dos avec un Yaali ! Sa voix a réveillé le propriétaire et il s’est rendu compte de l’affaire. S’adressant au voleur, il a dit : Je les ai rassemblés avec une vie de Hussein Hussein. Maintenant, les autorités n’étaient pas du tout responsables de fermer leur cargaison. Doit-on dire apportez ce que vous avez ? En matière financière, la main droite ne doit pas être informée de la main gauche ! Or d’où vient la loi, elle veut tout savoir ? Par conséquent, quelques exemples d’astuces de comptables dans le budget du gouvernement (gouvernement brut) sont mentionnés : Le coût d’amortissement est considéré comme une question simple et insignifiante, alors qu’il est inversé par la hausse et la baisse du solde financier des entreprises. À cet égard, nous avons dix types de bilans financiers qui sont légaux ! Lorsque l’entreprise veut éviter les impôts, elle prend une méthode d’amortissement. Par conséquent, l’augmentation des coûts est considérée comme une entreprise déficitaire. Mais si la même entreprise veut emprunter, la dépréciation à la hausse qu’il n’y a pas, l’expertise et l’évaluation future (formelle) des actifs montre que persuade la banque de pouvoir payer les échéances ou d’utiliser le plafond d’emprunt maximum. Dès lors, il est suggéré que le gouvernement demande à toutes les entreprises publiques, publiques et attribuées à des établissements qui doivent payer des impôts, le bilan sans amortissement, ou exige des banques les déclarations de ces entreprises. Et déterminez la taxe en fonction du bilan de la demande de prêt. Soit un bilan préparé pour les actionnaires, soit un bilan préparé pour récompenser les bénéfices des dirigeants. Un autre secret des comptables pour lesquels ils veulent un salaire élevé. Il s’agit d’un paiement aux administrateurs et aux membres du conseil d’administration qu’ils répartissent sur différents comptes qui ne sont pas connus. La plupart d’entre eux sont définis dans la catégorie construction et dans des projets qui ne suscitent pas la sensibilité des auditeurs. Bien que les auditeurs soient arrosés de cette façon aussi ! Afin de ne pas faire de rapports déraisonnables. Même si leurs noms sont des experts-comptables certifiés ou des comptables. Si le gouvernement reconnaît ces tactiques, le taux d’imposition passera de 6 % du PIB à ۲۸ %. Cela signifie qu’il n’y aura pas besoin de revenus pétroliers, etc., et que tous les budgets peuvent être taxés. Si pays développés ! Ils le font. Dans la structure budgétaire, les comptables prétendent que toutes les taxes ont été réalisées ! Alors que le gouvernement n’a pas d’argent. La raison en est qu’ils considèrent chaque formulaire émis comme un chercheur. Alors que ces feuilles n’arrivent souvent pas aux contribuables ! S’il arrive, ils intenteront une action en justice et le retarderont devant les tribunaux de quelques années, et enfin, s’ils le doivent, ils paieront en plusieurs versements. Les recettes fiscales sont donc formelles. D’autre part, ils cachent également les coûts réels. Par exemple, ils disent qu’en Arabie saoudite ou aux États-Unis, ils subventionnent les gens 100 fois plus que la subvention en espèces de l’Iran ! Mais en Iran seulement deux dollars ! Alors que deux fois les subventions budgétaires sont cachées chaque année (eau, électricité et carburant)

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تغییرات اقلیمی ضرورت یا فاجعه؟

تغییر اقلیمی ضرورت یافاجعه کشورهای صنعتی که در استفاده از منابع اشباع شده و بازاری …

دیدگاهتان را بنویسید